Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro

Descargar para leer sin conexión

La cap de la unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l’Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, Ascen Moro, interroga a les principals sospitoses de l'assassinat de l'Administració en paper: les lleis 39 i 40.

La cap de la unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l’Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, Ascen Moro, interroga a les principals sospitoses de l'assassinat de l'Administració en paper: les lleis 39 i 40.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro (20)

Anuncio

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro

 1. 1. 31 d’octubre de 2018 Interrogatori als sospitosos 39 i 40
 2. 2. • Qui són els membres de l’equip “forense”? @MiquelEstape @PatriciaMallen @MarBatalla @SandraGonzalez @AscenMoro
 3. 3. • Àmbit material molt fraccionat • Les Lleis i els reglaments de desenvolupament no aborden els aspectes pràctics • Normativa amb marcat caràcter tècnic Escenari: Lleis, Reglaments, Normes Tècniques i Guies d’aplicació pluridisciplinàries TRANSPARÈNCIA INFRASTRUCTURES NECESSÀRIES INTEROPERABILITAT GESTIÓ DOCUMENTAL DADES PERSONALS UN ENFOCAMENT HOLÍSTIC!!! SEGURETAT TRÀMITS I PROCEDIMENTS OPEN DATA Múltiples projectes i diferents “tempos” d’implementació
 4. 4. • Què és? Guia pràctica jurídica amb proposta de solucions aplicables al dia a dia de l’Administració. A la Guia trobareu de forma relacionada: > Les “ombres” o problemes amb els que a la pràctica s’estan trobant (o es poden trobar) els ens del sector públic. > La proposta de solució, en base allò que preveu actualment la doctrina o bé interpretacions jurídiques de reconegut prestigi. > La #categoria, instrument jurídic o temàtica amb la qual es relaciona cada ombra. > El context legal per accedir de forma ràpida a l’articulat de referència. > Les solucions que ofereix l’AOC o bé, d’altres ens supramunicipals per als ens locals. “ELS FETS”
 5. 5. • A què respon? Com afrontar els canvis organitzatius introduïts amb l’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40/2015 i resta de normativa en matèria d’Administració Electrònica i Govern Obert • Com s’organitza: posts agrupats en 3 categories: > Relació amb empreses > Relació amb ciutadania > Relació entre administracions i gestió interna LA FINALITAT I “LES PROVES”
 6. 6. • Accés: portal de suport de l’AOC (“50 ombres legals”).
 7. 7. 50 ombres (legals) al descobert
 8. 8.  Si rebem una sol·licitud dirigida a una altra Administració, què fem? Solució AOC: trameses EACAT i EACAT-SIR (fora de Catalunya).  “Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: [...] A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament”. Què cal fer amb aquests documents un cop registrats? Solució AOC: iARXIU. Algunes “ombres” al descobert
 9. 9.  “La ciutadania té Dret a no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes [...].” Com es garanteix aquest Dret? Solució AOC: VIA OBERTA.  PLOPD!: Modificació Art. 28 - habilitació legal per recavar dades i documentació sense necessitat de consentiment, només informar dret d’oposició! Noves “ombres” que caldrà descobrir IDENTIFICACIÓ INTERESSATS EN NOTIFICACIONS PER MITJÀ D’ANUNCIS I PUBLICACIONS D’ACTES ADMINISTRATIUS (Disposició addicional setena PLOPD):  Acte administratiu: Nom i cognoms + 4 xifres aleatòries de document d’identitat. Pluralitat d’afectats: aquestes xifres aleatòries hauran d’alternar-se  Notificació per mitjà d’anuncis (notificació infructuosa Llei 39/2015): identificació interessat únicament número DNI (si no es disposa, únicament nom i cognoms) – En cap cas publicació conjunta!
 10. 10. L’Expedient electrònic integral • Registre de funcionaris habilitats • Apoderament apud acta electrònic • Registre electrònic d’apoderaments • Integració consultes VIA OBERTA • Interoperabilitat altres ens: cadastre, registre civil, Diputació • Interconnexió de registres (EACAT- ORVE) • Incorporació signatura VALID i MobileID tràmits (FET) • Fer efectiva obligatorietat tramitació electrònica subjectes obligats: 2ª quinzena de setembre 2017 (FET) • Incorporació progressiva noves consultes Via Oberta: col·legis professionals (visats electrònics/dades registres); etc. • Elaboració d’actes d’inspecció, serveis socials, etc. En mobilitat • Incorporació signatura electrònica amb pseudònim • Integració BPM amb espais de publicacions (perfil contractantm diaris, eTauler…) • Integració plataforma de licitació electrònica • Integració BPM-EACAT (RS) • Videoacta • Llibre d’actes i decrets electrònic • Solució per a la signatura electrònica de documents amb externs (convenis, contractes…) • Implementació diligència d’aprovació a documents electrònics (projectes obres, bases, plecs...) • Còpia autèntica en els departaments • Política de gestió de documents (FET) • Polítiques de disposició • Aprovació guia d’actuació indicadors de transparència. • Automatització progressiva indicadors • Nou portal amb informació més comprensible i més datasets • Noves carpetes amb informació de l’estat de tramitació i notificació per compareixença electrònica ACCÉS • Web de tramitació • Interoperabilitat de Registres: MUX • Digitalització segura RE/factures • Comunicacions canvi de domicili • Sistemes d’identificació: Certificat digital, Usuari/password • Connexió amb via oberta • Passarel·la de pagaments • Registre electrònic • Catàleg de procediments • Catàleg de dades interoperables • Col·legis professionals(visats electrònics/dades registres) • Signatura electrònica als informes tècnics • Portafirmes únic • Tauler d’edictes electrònic: eTauler • Perfil de Contractant • Publicació Diaris Oficials • Notificació electrònica: eNotum • Descentralització i interconnexió registre de sortida • Numeració Decrets automàtica • Índex electrònic • Connexió amb iArxiu • Gestor de documents • Portal transparència: Indicadors, Open Data i procediment d’accés • Carpetes electròniques(ciutadana/e ntitat/ proveïdor/ empresarial) PROJECTESACCIONSPENDENTSA IMPLEMENTAR
 11. 11. INTEGRACIONS i Obligacions d’Interoperabilitat Llei 39/2015 LPA Sol·licitud i registre d’entrada: • Punt Accés electrònic • Registre electrònic general i particular d’apoderaments (registre mercantil, de la propietat, notaris...) • Integracions consultes Via Oberta (consultes plataformes intermediació de dades, modalitat Web Services) • Registre de Grups d’Interès de la Generalitat • Registre d’entrada i sortida (Interoperabilitat) Identificació i firma electrònica • Registre funcionaris habilitats signatura (Interoperables i Interconnectats) Tramitació d’expedients i documents electrònics: • BDNS • Registre Convenis Generalitat • Registre Públic de Contractes • Plataforma de licitació electrònica • Registre funcionaris habilitats còpies autèntiques (Interoperables i interconnectats) • Publicació Diaris Oficials • Tauler d’Anuncis Electrònic • Arxiu Únic • Publicació Portal de Transparència i Open Data
 12. 12. Col·labora amb l’escena del crim! Participa a enriquir la Guia fent aportacions a través de l’entrada a cada ombra o suggerint de noves. Així a mesura que anem desvetllant les ombres, podrem construir entre tots la solució més idònia per facilitar la implantació de l’administració digital a les nostres organitzacions.
 13. 13. Moltes gràcies! Ascen Moro Responsable de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat moroca@santfeliu.cat es.linkedin.com/in/ascenmoro @ascenmoro

×