Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Les Quatre Grans Cròniques
Les Quatre Grans Cròniques
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 63 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más de ctorrijo (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Cronologia

 1. 1. CRONOLOGIA
 2. 2. Edat mitjana (s.V- s.XV) De la caiguda de l’Imperi romà (476) fins a l’ocupació de Constantinoble (1453) <ul><li>Fins al s. XII: ALTA EDAT MITJANA </li></ul><ul><li>Feudalisme: Sistema d’organització social, política i econòmica. </li></ul><ul><li>Teocentrisme. </li></ul><ul><li>Naixement literatures en llengües romàniques. </li></ul><ul><li>Literatura de tradició oral i lligada a la cort. </li></ul><ul><li>Segles XIII-XV: BAIXA EDAT MITJANA </li></ul><ul><li>Canvis socials i econòmics, aparició dels burgs, </li></ul><ul><li>crisi espiritual. </li></ul><ul><li>Entre finals s. XI i el s.XIII </li></ul><ul><li>Sorgeix a Occitània (sud de l’actual França) </li></ul><ul><li>la poesia trobadoresca o provençal </li></ul><ul><li>(escrita en llengua d’oc) </li></ul>
 3. 3. Textos més antics en català Segona meitat del s. XII. En prosa i no estrictament literaris. Traducció catalana del Forum Iudicum (compendi jurídic visigot) Homilies d’Organyà (sermons religiosos)
 4. 4. Autors més importants del període <ul><li>Trobadors catalans: </li></ul><ul><ul><ul><li>Guerau de Cabrera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berenguer de Palol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guillem de Cabestany </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guillem de Berguedà </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerverí de Girona, l’últim dels trobadors . </li></ul></ul></ul><ul><li>Ramon Llull (Mallorca 1232-1315) </li></ul><ul><li>Considerat creador de la prosa catalana. Predicà i divulgà la fe cristiana. </li></ul><ul><li>Alguns dels seus llibres més importants: </li></ul><ul><ul><ul><li>Llibre de contemplació, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibre d’Evast e Aloma e Blanquerna son fill ( inclou el Llibre d’Amic e Amat), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fèlix o Llibre de meravelles ( inclou el Llibre de les bèsties), </li></ul></ul></ul><ul><li>.... </li></ul>
 5. 5. La prosa historiogràfica (les quatre grans cròniques) <ul><li>s. XIII </li></ul><ul><li>La crònica de Jaume I (1244-1276): El llibre dels feyts </li></ul><ul><li>La crònica del rei En Pere, de Bernat Desclot (1283) (Pere II, el Gran) </li></ul><ul><li>s. XIV </li></ul><ul><li>Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328) Lloa la Corona catalanoaragonesa. </li></ul><ul><li>Crònica de Pere el Cerimoniós (1385) (Pere III) </li></ul><ul><li>L’origen de les cròniques es troba </li></ul><ul><li>en les cançons de gesta. </li></ul><ul><li>La seva finalitat és informar, </li></ul><ul><li>però també magnificar les gestes reials </li></ul><ul><li>i justificar les empreses bèl·liques. </li></ul>Jaume I
 6. 6. <ul><li>S.XIV i XV “Segle d’or de les lletres catalanes”: </li></ul><ul><li>Crisi del pensament medieval. La revolució de la impremta </li></ul><ul><li>La prosa moral i religiosa </li></ul><ul><li>Anselm Turmeda </li></ul><ul><li>(Mallorca 1352- Tunis 1450) </li></ul><ul><ul><ul><li>La disputa de l’ase </li></ul></ul></ul><ul><li>L’humanisme </li></ul><ul><li>Bernat Metge </li></ul><ul><li>(Barcelona 1340- 1413) </li></ul><ul><ul><ul><li>Lo somni </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>La poesia </li></ul><ul><li>Jordi de Sant Jordi ( València,finals s.XIV- 1424 ) </li></ul><ul><li>Poeta i cavaller. Retorn a les formes trobadoresques. </li></ul><ul><li>Ausiàs March (Gandia, 1400-1459) </li></ul><ul><li>Pare de la poesia en català, abandona l’herència trobadoresca. </li></ul><ul><li>Joan Rois de Corella (Gandia, 1433 -1497) </li></ul><ul><li>Una concepció plenament renaixentista de la literatura. </li></ul>Ausiàs March J.Rois de Corella
 8. 8. La narrativa <ul><li>Les novel·les cavalleresques : </li></ul><ul><li>Anònim: </li></ul><ul><li>Curial e Güelfa (escrita entre 1435 i 1462) </li></ul><ul><li>Joanot Martorell (Gandia 1413 - 1468) </li></ul><ul><li>Tirant lo blanc (1460 -1468) </li></ul><ul><li>La narrativa burgesa: </li></ul><ul><li>Jaume Roig (València, principis segle- </li></ul><ul><li>Benimàmet, 1478) </li></ul><ul><li>Spill (1460) </li></ul><ul><li>Narració en versos de 4 síl·labes, </li></ul><ul><li>itinerari pel món femení. </li></ul>
 9. 9. Edat Moderna: s. XVI al XVIII. DAVALLADA <ul><li>Durant aquest llarg període de la nostra història de la literatura, per imperatius socials (trasllat de la noblesa, amb la cort, a castella); culturals (enlluernament per les lletres castellanes) i polítics </li></ul><ul><li>(s. XVIII, Decret de la Nova Planta ) es donà una sensible pèrdua de consciència lingüística que es traduí en una menor quantitat de producció i un empitjorament de la qualitat literària. </li></ul><ul><li>Tot i així la literatura popular es produí amb regularitat . </li></ul><ul><li>En aquests segles es donen els moviments artístics següents : </li></ul><ul><li>Segle XVI . Renaixement </li></ul><ul><li>Segle XVII . Barroc. Francesc Vicent Garcia </li></ul><ul><li>Segle XVIII . Neoclassicisme i Il·lustració </li></ul>
 10. 10. S. XIX: La Renaixença recuperació de la consciència diferencial catalana L'Au Fènix és un símbol que apareix a la Renaixença. Certàmens poètics restaurats el 1859 Restauració Jocs Florals Revista literària Estrena de Terra baixa Poema èpic de Verdaguer Tertúlies literàries
 11. 11. <ul><li>Al segle XIX se succeeixen els moviments literaris: </li></ul><ul><li>ROMANTICISME </li></ul><ul><li>REALISME </li></ul><ul><li>NATURALISME </li></ul>Émile Zola, autor francès inspirador del Naturalisme Honoré de Balzac, escriptor francès pare del Realisme D. Friedrich, Caminant sobre el mar de boira. La literatura catalana participa de tots ells, alhora que protagonitza un impuls de recuperació.
 12. 12. Autors més significatius de la Renaixença <ul><li>POESIA </li></ul><ul><li>Bonaventura Carles Aribau (1798-1862) </li></ul><ul><li>El seu poema-oda La pàtria (1833) </li></ul><ul><li>inicia la identificació entre llengua i nació. </li></ul><ul><li>Joaquim Rubió i Ors, Lo gaiter del Llobregat (1818-1899) </li></ul><ul><li>El pròleg del seu recull de poemes Mos cantars (1841) esdevé manifest programàtic del moviment. </li></ul><ul><li>Reivindica la conquesta d’una literatura pròpia </li></ul><ul><li>i no satèl·lit de la castellana i la restauració dels Jocs Florals (1859) </li></ul><ul><li>Jacint Verdaguer (1846-1902) </li></ul><ul><li>Figura cabdal de la Renaixença dins del gènere de la poesia. </li></ul><ul><li>L’Atlàntida (1877), Canigó ( 1886) </li></ul><ul><li>TEATRE </li></ul><ul><li>Frederic Soler, S erafí Pitarra. Autor de sainets (gatades) </li></ul><ul><li>Àngel Guimerà (1845-1924) </li></ul><ul><li>Anomenat Mestre en Gay Saber el 1877 </li></ul><ul><li>Cal destacar la seva trilogia realista que inclou Terra baixa (1896) </li></ul><ul><li>NOVEL·LA </li></ul><ul><li>Narcís Oller ( 1846-1930) </li></ul><ul><li>Creador de la novel·la moderna catalana. La bogeria (1898) </li></ul>A. Guimerà N. Oller Jacint Verdaguer
 13. 13. El tombant de segle El Modernisme (1892-1911) afany de modernització
 14. 14. <ul><li>El mateix fenomen de renovació s’observa arreu dels centres urbans de l’Europa industrialitzada: </li></ul><ul><li>França- Art Nouveau </li></ul><ul><li>Àustria- Jugend Stil o Sezessionstyl </li></ul><ul><li>Anglaterra - Modern Style o Art Déco </li></ul><ul><li>Espanya i Sudamèrica - Modernismo </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>El seu desplegament abasta a tots els camps de l’estètica: arquitectura, pintura, arts aplicades... </li></ul><ul><ul><li>Es tracta d’un art burgès, tanmateix els intel·lectuals que el propiciaren van ser molt crítics amb la seva pròpia classe a la qual consideraven materialista i prosaica. Es produeix sovint una ruptura i rebuig mutu que explica, de fet, el final del moviment. </li></ul></ul><ul><ul><li>A nivell estètic recull influències de procedència diversa fins i contradictòries (decadentisme, simbolisme, esteticisme...) totes tenen en comú l’idealisme espiritual contra el realisme. </li></ul></ul>Venus de l’anglès Rossetti, un dels fundadors de la Germanor Prerafaelita, juntament amb Millais i Hunt.
 15. 15. A Catalunya, a finals del segle XIX un grup de joves intel·lectuals (pintors, poetes, dramaturgs...) es reunien en un bar-restaurant, Els Quatre Gats. Hi feien tertúlies, concerts, espectacles, exposicions. Freqüentaven El Cau Ferrat a Sitges on celebraven unes festes ben peculiars que impressionaren els pacífics pescadors que hi vivien. Donaven a conèixer les seves propostes culturals i estètiques en la premsa diària ( La Vanguardia i Diario de Barcelona) i revistes com L’avenç i Catalònia . Eren &quot;moderns”, vivien com a bohemis i els devem un llegat artístic molt valuós .
 16. 16. PERÍODES : ANYS DE GESTACIÓ 1881 (revista L’Avenç ) ANYS DE LLUITA 1892-1900 ANYS DE CONSOLIDACIÓ 1900-1911 <ul><li>1982-1900 : Article de Jaume Brossa a l’Avenç: Viure del passat </li></ul><ul><li>Actitud oberta i progressista en relació a la cultura europea. </li></ul><ul><li>(es donen a conèixer autors com Goethe, Nietzsche, Baudelire i D’Annunzio que són traduïts al català) </li></ul><ul><li>Preocupació per la normalització de la llengua (inici campanya per a la reforma lingüística que culminarà el Noucentisme) </li></ul><ul><li>Dos corrents ideològics: esteticisme i regeneracionisme, molt distanciats a “L’Avenç&quot; (que es va radicalitzant) i equilibrats a &quot;Catalònia&quot; (1906). </li></ul><ul><li>Celebració de les Festes Modernistes de Sitges. </li></ul><ul><li>Publicació de revistes de caire artístic “Quatre Gats” i &quot;Pel&Ploma&quot;. </li></ul><ul><li>1900-1911 : mort de Joan Maragall i Isidre Nonell </li></ul><ul><li>Aparició revista &quot;Joventut” (1900-1906) </li></ul><ul><li>Producció novel·lística important (aparició del ruralisme) </li></ul><ul><li>Assimilació d'escriptors de la Renaixença. Revalorització dels Jocs Florals. </li></ul><ul><li>Primeres mostres del Noucentisme (1906) </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Tensions artista-societat : </li></ul><ul><li>La societat viu un moment de crisi (guerres colonials) i s’acentuen actituds conservadores. La burgesia vol preservar valors culturals ja establerts i considera els joves intel·lectuals destructors i desiquilibrats. </li></ul><ul><li>Els artistes veuen els burgesos com éssers materialistes i pragmàtics que no donen a l’art i a l’artista la importància que haurien de tenir. </li></ul><ul><li>El moviment neix marcat per l’enfrontament entre l’artista (que vol elevar la societat culturalment i espiritualment) i el burgès (que només es preocupa dels béns materials) Els intel·lectuals adopten formes de vida bohèmies. </li></ul><ul><li>Segons el vessant al qual pertanyen podem subdividir aquests artistes en: </li></ul><ul><li>ESTETICISTES : partidaris de l’art per l’art. Entenen l’art com una religió, un bàlsam i el seu paper és el de sacerdot o messies que conduirà la societat al canvi. Per a ells l’art és un refugi, una evasió. Constitueixen la bohèmia daurada (Per exemple S. Rusiñol) </li></ul><ul><li>REGENERACIONISTES : creuen que la renovació vindrà a partir del desvetllament ideològic, donen més importància al missatge que a la forma i fan campanya de crítica social, política i ideològica, estan compromesos amb la seva societat. Constitueixen la bohèmia negra o tràgica (Per exemple J.Puig i Ferreter) </li></ul>
 18. 18. Les alternatives al model narratiu realista <ul><li>No es vol retratar objectivament la realitat sinó fer una selecció </li></ul><ul><li>subjectiva d’aspectes, suggerir no pas analitzar. </li></ul><ul><li>Ús d’un llenguatge connotatiu i de figures pròpies del vers (metàfora i símbol) -prosa poètica- </li></ul><ul><li>Estructura fragmentada, capítols autònoms. </li></ul><ul><li>Temàtiques: la lluita per l’existència </li></ul><ul><li>(autorealització individu), relacions home i entorn, </li></ul><ul><li>conflite individu-societat, dualitat camp-ciutat, </li></ul><ul><li>visió de la multitud hostil. </li></ul><ul><li>Obres i autors : </li></ul><ul><li>Novel·la rural : </li></ul><ul><li>Ús de l’anomenat llenguatge mascle -aspre i cru- </li></ul><ul><li>-Raimon Casellas: Els sots feréstecs (1901) </li></ul><ul><li>-Víctor Català (Caterina Albert i Paradís) : Solitud (1905) </li></ul><ul><li>-Josep Pous i Pagès: La vida i la mort d’en Jordi Fraginals (1912) </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Novel·la decadentista : </li></ul><ul><li>Busca ferir la sensibilitat del lector burgès, temes morbosos, relacions incestuoses, sacrílegues... </li></ul><ul><li> -Prudenci Bertrana: Josafat (1906) </li></ul><ul><li>-Alfons Maseras L’adolescent ( 1909) </li></ul><ul><li> -Miquel de Palol: Camí de Llum: narracions d’un crepuscle (1909) </li></ul><ul><li>Novel·la costumista : </li></ul><ul><li>Enfrontament artista-societat presentat en termes de conflicte generacional </li></ul><ul><li> -Santiago Rusiñol: L’auca del senyor Esteve (1907) </li></ul>Miquel de Palol
 20. 20. El teatre: del naturalisme al simbolisme <ul><li>El teatre és el gènere que s’adiu més amb la voluntat de l’escriptor modernista de crear art-síntesi, art-total. Desenvolupament del gènere dramàtico-musical (òpera) </li></ul><ul><li>Teatre d’arrel realista-naturalista: </li></ul><ul><li>Prenen com a model Ibsen . Entorn i personatges reals, filosofia individualista, vitalista i crítica amb el poder i les injustícies. Teatre de denúncia. </li></ul><ul><li>- Joan Puig i Ferreter: Aigües encantades (1908) </li></ul><ul><li>- Ignasi Iglésias: El cor del poble (1902) </li></ul><ul><li>- Juli Vallmitjana: Els zin-calós (1911) </li></ul><ul><li>Teatre simbolista: </li></ul><ul><li>El seu model és Maeterlinck . Creació d’atmosferes poètiques, ambientació màgica, fascinant, incorporació de recursos escènics: so, llum, escenografia, vestuari... </li></ul><ul><li>- Santiago Rusiñol: L’alegria que passa (1898), </li></ul><ul><li>El jardí abandonat (1900), </li></ul><ul><li>Cigales i formigues (1901) </li></ul><ul><li>- Adrià Gual: Crea la companyia Teatre Íntim (1898) </li></ul><ul><li>Misteri de dolor (1904), </li></ul><ul><li>Els pobres menestrals (1908) </li></ul>Ignasi Iglésias
 21. 21. La poesia <ul><li>El gènere es diversifica en tot un ventall de línies: naturalisme, parnassianisme, simbolisme, prerafaelitisme. </li></ul><ul><li>Inclou els poetes de l’ Escola Mallorquina: </li></ul><ul><li>- Miquel Costa i Llobera , Lo pi de Formentor </li></ul><ul><li>- Joan Alcover , Cap al tard. Poemes bíblics </li></ul><ul><li>(La balanguera) </li></ul><ul><li>Autors representatius : </li></ul><ul><li>-Apelles Mestres, polifaceta (dramaturg, músic, il·lustrador...): </li></ul><ul><li>Lil·liana (1907) -elements fantasiosos: follets, fades, </li></ul><ul><li>dones d’aigua-. </li></ul><ul><li>-Jeroni Zanné, difusor de Wagner: </li></ul><ul><li>Assaigs estètics , Oda a Salomé , Sonets... </li></ul><ul><li>- Alexandre de Riquer, pintor i dibuixant: </li></ul><ul><li>Enyorances, Aplec de sonets.... </li></ul>Il·lustració per a Lil·liana Manuscrit de Lo pi de Formentor
 22. 22. <ul><li>El poeta més important és Joan Maragall , també prosista (escriví a Diario de Barcelona i textos de teoria literària com Elogi de la paraula on formula la teoria de la paraula viva que surt del cor contra la paraula apresa) Fou traductor de l’alemany, francès i anglès. </li></ul><ul><li>Tot i que se li han retret falles en la seva llengua literària (sobretots els poetes noucentistes) va crear escola. </li></ul><ul><li>Pel seu compromís amb la societat del seu temps, va esdevenir la veu de la consciència de la seva classe social. </li></ul><ul><li>Reculls de poemes: </li></ul><ul><li>Visions i cants (1900) amb Els cants de la guerra (Oda a Espanya...) </li></ul><ul><li>Les disperses (1904) </li></ul><ul><li>Enllà (1906) </li></ul><ul><li>Seqüències (1911) </li></ul>
 23. 23. <ul><li>POESIA </li></ul><ul><li>Joan Maragall (1860-1911) </li></ul><ul><li>Més enllà de la seva poesia, als seus escrits periodístics es fa ressò dels problemes del seu moment. </li></ul><ul><li>Els poetes mallorquins: </li></ul><ul><ul><ul><li>Miquel Costa i Llobera (1854-1922) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joan Alcover (1854-1926) </li></ul></ul></ul><ul><li>NARRATIVA </li></ul><ul><li>Víctor Català, </li></ul><ul><li>Caterina Albert i Paradís (1869-1966) </li></ul><ul><ul><ul><li>Solitud (1905) novel·la simbolista </li></ul></ul></ul><ul><li>TEATRE </li></ul><ul><li>Santiago Rusiñol (1861-1931) </li></ul><ul><ul><ul><li>L’alegria que passa (1898) vessat esteticista </li></ul></ul></ul>Recreació del pi de Formentor Víctor Català Santiago Rusiñol Joan Maragall
 24. 25. Associació d’escriptors en llengua catalana: http :// www .escriptors. cat /?q=autors Lletra (UOC): http :// www . uoc . edu /lletra/noms. html Obres en català: http :// www . xtec .es/~ jducros /clobrescat1. html
 25. 26. El Noucentisme 1906-1923 Un programa de govern al servei de la cultura. <ul><li>Eugeni D’Ors , Xènius (1881-1954) </li></ul><ul><li>l’ideòleg del moviment . El glossari </li></ul><ul><li>Josep Carner (1884-1970) </li></ul><ul><li>el príncep dels poetes </li></ul><ul><li>Els fruits saborosos (1906) </li></ul><ul><li>1906 - Primer Congrés Internacional </li></ul><ul><li>de la Llengua Catalana. </li></ul><ul><li>Creció de l’Institut d’Estudis Catalans </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Amb el Noucentisme va ser possible la normativització del català gràcies a la tasca de </li></ul><ul><li>POMPEU FABRA (Barcelona, 1868- Prada de Conflent, 1948) </li></ul>
 27. 28. Les avantguardes Els moviments plàstics i literaris que se succeiren a Europa des dels anys previs a la Primera Guerra Mundial fins al final de la Segona. Cubisme Futurisme Dadaisme Surrealisme
 28. 29. Joan Salvat-Papasseit (1894- 1924) Contra els poetes en minúscula. - Primer manifest català futurista (1921)- L’irradiador del port i les gavines (1921) La gesta dels estels (1922) El poema de la rosa als llavis (1923)
 29. 30. Josep Vicenç Foix (1893-1987) <ul><ul><ul><ul><li>El recull de sonets Sol, i de dol de 1947 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>expressa la seva síntesi de tradició i modernitat </li></ul></ul></ul></ul>Poema visual
 30. 31. Al marge del Noucentisme <ul><li>Josep Maria de Sagarra (1894-1961) </li></ul><ul><li>Poeta, dramaturg i prosista. </li></ul><ul><li>Cançoner popular: Cançons de rem i de vela ... </li></ul><ul><li>Poema narratiu: El comte Arnau ... </li></ul><ul><li>Teatre: L’hostal de la Glòria , El cafè de la Marina... </li></ul><ul><li>Narrativa : Vida privada ... </li></ul><ul><li>Josep Pla (1897-1981) </li></ul><ul><li>Professional de l’escriptura, la seva obra en prosa </li></ul><ul><li>és de difíciñ classificació temàtica. </li></ul><ul><li>Abasta el dietari, la crònica periodística, les memòries, </li></ul><ul><li>la narració ... </li></ul><ul><li>El Quadern gris, Contraban... </li></ul>Josep M. de Sagarra Josep Pla
 31. 32. La poesia de tradició simbolista <ul><li>CARLES RIBA (1893-1959) </li></ul><ul><li>Primer llibre d’estances (1919) </li></ul><ul><li>Les elegies de Bierville (1943) </li></ul><ul><li>Fou també traductor de litertura clàssica ( Odissea ...) </li></ul><ul><li>CLEMENTINA ARDERIU (1893-1976) </li></ul><ul><li>Sempre i ara (1946) </li></ul><ul><li>L’esperança, encara (1968) </li></ul>
 32. 33. LA REPRESA DE LA NOVEL·LA ( ANYS 30) <ul><li>Després de la proliferació de la novel·la amb el Modernisme, </li></ul><ul><li>el Noucentisme va marginar el gènere novel·lístic. </li></ul><ul><li>A finals dels anys 20 s’inicià un debat </li></ul><ul><li>sobre la conveniència del conreu d’una novel·la en català </li></ul><ul><li>per tal d’aconseguir la plena normalització literària. </li></ul><ul><li>Amb el Pemi Crexells el panorama narratiu català </li></ul><ul><li>es vigoritzà. </li></ul><ul><li>J. Puig i Ferreter : El cercle màgic , 1929 </li></ul><ul><li>Miquel Llor : Laura a la ciutat dels sants , 1930 </li></ul><ul><li>Prudenci Bertrana : L’hereu, 1931 </li></ul><ul><li>Josep M. De Sagarra : Vida privada, 1932 </li></ul><ul><li>Cales Soldevila : Valentina , 1933 </li></ul><ul><li>Terea Vernet : Les algues roges, 1934 </li></ul><ul><li>Francesc Trabal : Vals, 1936 </li></ul><ul><li>Mercè Rodoreda : Aloma, 1937 </li></ul>Mercè Rodoreda
 33. 34. L’any 1939 s’inicia una etapa fosca. <ul><li>La dictadura franquista abolí la Generalitat i l’Estatut d’Autonomia i </li></ul><ul><li>prohibí l’ús públic i oficial de la llengua catalana i el seu ensenyament. </li></ul><ul><li>Molts escriptors van haver d’exiliar-se. </li></ul><ul><li>La represa de la cultura catalana no </li></ul><ul><li>fou possible fins ben entrada la dècada </li></ul><ul><li>dels 50: </li></ul><ul><li>1959- aparició revista “Serra d’Or” </li></ul><ul><li>1961- creació d’Òmnium cultural </li></ul><ul><li>1962- nasqué Edicions 62 </li></ul><ul><li>1964- retorn de l’exili de l’editorial Proa </li></ul><ul><li>1965- s’instituí la càtedra de llengua i literatura catalanes a la Universitat de Barcelona </li></ul><ul><li>Inici del moviment de la “Nova Cançó” </li></ul><ul><li>Ús del català a la litúrgia </li></ul><ul><li>Campanyes a favor de l’ensenyament de la llengua </li></ul><ul><li>.... </li></ul><ul><li>La normalització de la llengua i la literatura no fou plena, però, </li></ul><ul><li>fins a l’etapa de democràcia que s’inicià el 1975. </li></ul>
 34. 35. La literatura catalana a l’exili
 35. 36. <ul><li>Els diferents grups d’intel·lectuals exiliats </li></ul><ul><li>mantingueren viva la literatura catalana: </li></ul><ul><li>Publicació de revistes </li></ul><ul><li>Contactes culturals (conferències, tertúlies...) </li></ul><ul><li>Edicions que es feien arribar als grups clandestins </li></ul>A la dècada dels seixanta va obrir-se un període per a la poesia en què s’acaba amb la tradició simbolista i s’inicia un acostament dels poetes a la realitat social de l’època (oposició al franquisme) POESIA CIVIL
 36. 37. SALVADOR ESPRIU (1913-1985) L’exili interior Obra influïda per l’existencialisme. <ul><li>Prosa narrativa </li></ul><ul><li>Va conrear el gènere abans de la Guerra Civil </li></ul><ul><li>i el va abandonar durant la postguerra. </li></ul><ul><li>Laia (1932), Ariadna al laberint grotesc (1935) </li></ul><ul><li>Poesia </li></ul><ul><li>Cementiri de Sinera (1946), </li></ul><ul><li>Les hores i Mrs Death (1952) </li></ul><ul><li>El caminant i el mur (1954), </li></ul><ul><li>El final del laberint (1955) </li></ul><ul><li>La pell de brau (1958), </li></ul><ul><li>Setmana Santa (1971 ) </li></ul><ul><li>Reflexions sobre la vida i l’home </li></ul><ul><li>i també relacionades amb la guerra civil </li></ul><ul><li>Teatre </li></ul><ul><li>Antígona (1939) </li></ul><ul><li>Primera història d’Esther (1947) </li></ul><ul><li>Una altra Fedra, si us plau (1978) </li></ul>
 37. 38. JOAN OLIVER , PERE QUART (1899-1986) <ul><li>POESIA </li></ul><ul><li>1ª etapa: ironia mordaç, crítica sarcàtica. </li></ul><ul><li>Les decapitacions </li></ul><ul><li>Bestiari </li></ul><ul><li>2ª etapa: visió racionalista i escèptica . </li></ul><ul><li>Saló de tardor (1947) </li></ul><ul><li>Terra de naufragis (1955) </li></ul><ul><li>Temes com la mort, l’exili i el dolor </li></ul><ul><li>relacionats amb la posguerra </li></ul><ul><li>3ª etapa: ironia, sarcasme, </li></ul><ul><li>crítica de la’actuació de la burgesia. </li></ul><ul><li>Vacances pagades (1960) </li></ul>TEATRE Allò que tal vegada s’edevingué (1933). Paròdia La fam (1938) R elacionada amb la revolució. Ball robat (1958) Comèdia psicològica
 38. 39. <ul><li>Poetes fins a la dècada dels 70 </li></ul><ul><li>BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL (1913-1938) </li></ul><ul><li>Imitació al foc (obra pòstuma) </li></ul><ul><li>MÀRIUS TORRES (1910-1942) </li></ul><ul><li>Poesies (inèdita fins 1947) </li></ul><ul><li>AGUSTÍ BARTRA (1908-1982) </li></ul><ul><li>Màrsias i Adila (1948) </li></ul><ul><li>JOAN VINYOLI (1914-1984) </li></ul><ul><li>Poesia completa (1975-79) </li></ul><ul><li>JOSEP PALAU I FABRE (1917-2008) </li></ul><ul><li>Obra poètica avantguardista, </li></ul><ul><li>propera al surrealisme. </li></ul>J. Palau i Fabre M. Torres J. Vinyoli A. Bartra
 39. 40. La poesia dels anys setanta <ul><li>El corrent poètic predominant trenca amb el realisme històric </li></ul><ul><li>i revisa la poesia més formal d’autors com Carner i Riba. </li></ul><ul><li>GABRIEL FERRATER (1922-1972) </li></ul><ul><li>Da nuces pueris (1960) </li></ul><ul><li>Menja’t una cama (1962) </li></ul><ul><li>Teoria dels cossos (1966) </li></ul><ul><li>Actitud de distanciament i escepticisme. Preocupació lingüística. </li></ul><ul><li>VICENT ANDRÉS ESTELLÉS (1924-1993) </li></ul><ul><li>Mural del país valencià (1975) </li></ul><ul><li>La clau que obri tots els panys (1954-1957) </li></ul>
 40. 41. MIQUEL MARTÍ I POL (1929-2003) <ul><li>Els primers llibres denoten una crisi existencial, poesia reflexiva i d’home solitari. Posteriorment fa una poesia més compromesa amb la realitat. </li></ul><ul><li>Paraules al vent (1954) </li></ul><ul><li>El poble (1966) </li></ul><ul><li>La fàbrica (1972) </li></ul><ul><li>Estimada Marta ( 1978) </li></ul><ul><li>Suite de Parlavà (1991) </li></ul><ul><li>.... </li></ul><ul><li>També conreà la narració. </li></ul>
 41. 42. POESIA DELS ANYS 80 JOAN MARGARIT (1938) NARCÍS COMADIRA (1942) FRANCESC PARCERISAS (1944) ENRIC CASASSES (1951) MARIA-MERCÈ MARÇAL (1952-1988) PERE GIMFERRER (1945)
 42. 43. La narrativa de postguerra <ul><li>Els narradors, per motius diversos, són figures aïllades, desvinculats dels moviments literaris. </li></ul><ul><li>LLORENÇ VILLALONGA (1897-1980) </li></ul>1956 1931 La seva obra refllecteix la fi d’una classe soial: l’aristocràcia rural mallorquina
 43. 44. MERCÈ RODOREDA (1909-1983) <ul><li>Dins l’univers literari de l’autora cal destacar la galeria de personatges femenins, la troballa de l’escriptura parlada i el reflex del món oníric. </li></ul><ul><li>Mercè Rodoreda basteix una de les obres més sòlides i universals de la nostra literatura . </li></ul>1974 1938 1962 1967
 44. 45. PERE CALDERS (1912-1994) La seva narrativa és fortament marcada per l’exili .
 45. 46. La narrativa dels anys seixanta EL REALISME HISTÒRIC <ul><li>MANUEL DE PEDROLO (1918-1990) </li></ul><ul><li>Totes les bèsties de càrrega (1967) </li></ul><ul><li>El mecanoscrit del segon origen (1974) </li></ul><ul><li>(la novel·la en català més publicada) </li></ul><ul><li>Experimentació de tècniques i gèneres narratius. </li></ul><ul><li>JOSEP M. ESPINÀS (1927) </li></ul><ul><li>Destaca com a novel·lista i periodista. </li></ul><ul><li>Un dels fundadors de la Nova Cançó. </li></ul><ul><li>MARIA AURÈLIA CAPMANY (1918-1991) </li></ul><ul><li>Va conrear la novel·la, l’assaig i el teatre. </li></ul><ul><li>Un lloc entre els morts (1967) </li></ul>
 46. 47. <ul><ul><ul><ul><ul><li>BLAI BONET (1926-1997) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>AVEL·LÍ ARTÍS-GENER (1912-2000) </li></ul></ul></ul></ul></ul>La literatura fantàstica Joan Perucho (1920-2003) Jordi Sarsanedas (1924-2006) Llibre de cavalleries Les històries naturals Mites
 47. 48. La narrativa a partir dels anys setanta Baltasar Porcel (1937) Cavalls cap a la fosca Terenci Moix, (1942-2003) El dia que va morir Marilyn Jesús Moncada (1931-2005) Camí de sirga Jaume Fuster (1945-1998) L’illa de les tres taronges
 48. 49. MONTSERRAT ROIG (1946-1991) Una obra truncada per la seva mort prematura
 49. 50. Carme Riera (1948) Te deix, amor la mar com a penyora Quim Monzó (1952) Uf , va dir ell A part de la novel·la, en els darrers anys s’ha conreat la narrativa breu Sergi Pàmies (1960) T’hauria de caure la cara de vergonya
 50. 51. La renovació teatral dels anys setanta i vuitanta <ul><li>Autors més representatius: </li></ul><ul><li>Josep M. Benet i Jornet </li></ul><ul><li>( Revolta de bruixes ) </li></ul><ul><li>Sergi Bellbel </li></ul>
 51. 52. Poemes inclosos a l’antologia <ul><ul><ul><li>TROBADORS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerverí de Girona (1258-1285) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>No·l prenatz lo fals marit. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guillem de Berguedà (1138-1192) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cançoneta leu e plana. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>RAMON LLULL </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A vós dona verge santa Maria. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ANSELM TURMEDA </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Elogi dels diners. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 52. 53. <ul><ul><ul><ul><li>JORDI DE SANT JORDI </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Presoner. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>AUSIÀS MARCH </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Així com cell que es veu prop de la mort. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Colguen les gents ab alegria festes. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>JOAN ROIS DE CORELLA </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La balada de la garsa i l’esmerla. </li></ul></ul></ul></ul></ul>Tomba d’A. March a la catedral de València Imprès de J. Roís de Corella
 53. 54. Del segle XVI al XIX <ul><li>FRANCESC VICENT GARCIA, el Rector de Vallfogona (1579-1623) </li></ul><ul><li>A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab </li></ul><ul><li>una pinta de marfil. </li></ul><ul><li>CANÇÓ POPULAR </li></ul><ul><li>Lo mariner. ( A la vora de la mar ) </li></ul><ul><li>RENAIXENÇA </li></ul><ul><li>BONAVENTURA CARLES ARIBAU </li></ul><ul><li>La pàtria (1833) </li></ul><ul><li>JACINT VERDAGUER </li></ul><ul><li>Canigó. (Epíleg. Los dos campanars) (1886) Poesia èpica </li></ul><ul><li>Vora la mar (datat el 1883) </li></ul><ul><li>( i nclòs a Flors del calvari, 1895) Poesia lírica . </li></ul>Mossèn Cinto Verdaguer
 54. 55. L’escola mallorquina <ul><li>MIQUEL COSTA I LLOBERA </li></ul><ul><li>Lo pi de Formentor. </li></ul><ul><li>JOAN ALCOVER </li></ul><ul><li>La balanguera, </li></ul><ul><li>des de 1996 himne oficial de Mallorca. </li></ul><ul><li>El Modernisme </li></ul><ul><li>JOAN MARAGALL </li></ul><ul><li>La vaca cega </li></ul><ul><li>(escrit l’estiu de 1893) </li></ul><ul><li>Oda a Espanya, </li></ul><ul><li>forma part de la trilogia </li></ul><ul><li>Els tres cants de la guerra </li></ul><ul><li>inclosa a Visions i Cants (1900) </li></ul>Mossèn Costa i Llobera Joan Alcover Joan Maragall
 55. 56. El Noucentisme <ul><li>JOSEP CARNER </li></ul><ul><li>Cançoneta incerta </li></ul><ul><li>(inclosa a Sons de lira i flabiol de 1927) </li></ul><ul><li>Bèlgica (el poema de l’exili) </li></ul><ul><li>Relacionada amb l’Escola Mallorquina i el Noucentisme </li></ul><ul><li>M. ANTÒNIA SALVÀ </li></ul><ul><li>L’encís que fuig (inclòs a Espigues i flors de 1926) </li></ul>Josep Carner M. Antònia Salvà
 56. 57. L’avanguardisme <ul><li>JOSEP M. JUNOY </li></ul><ul><li>Oda a Guynemer, </li></ul><ul><li>inclòs a Poemes i cal·ligrames (1920) </li></ul><ul><li>JOAN SALVAT-PAPASSEIT </li></ul><ul><li>El cal·ligrama 2, </li></ul><ul><li>dins El poema de la rosa als llavis (1923) </li></ul><ul><li>Tot l’enyor de demà , </li></ul><ul><li>dins L’irradiador del port i les gavines (1921) </li></ul>
 57. 58. Al marge del noucentisme <ul><li>JOSEP MARIA DE SAGARRA </li></ul><ul><li>Vinyes verdes vora el mar, </li></ul><ul><li>inclòs a Cançons de rem i de vela (1923) </li></ul><ul><li>Aigua-marina , </li></ul><ul><li>dins Àncores i estrelles (1936) </li></ul><ul><li>La poesia de tradició simbolista </li></ul><ul><li>CARLES RIBA </li></ul><ul><li>Poema n.8 del segon llibre d’estances (1930) </li></ul><ul><li>Súnion , dins Les elegies de Bierville </li></ul><ul><li>(escrit a l’exili i publicat el 1943) </li></ul>
 58. 59. <ul><li>CLEMENTINA ARDERIU </li></ul><ul><li>El pendís (1920) </li></ul><ul><li>BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL </li></ul><ul><li>A Mallorca, durant la guerra civil </li></ul><ul><li>dins Imitació al foc (1938) </li></ul><ul><li>ROSA LEVERONI </li></ul><ul><li>Elegies de la represa, VI (1952) </li></ul>Clementina Arderiu i Carles Riba, el seu marit. Bartomeu Rosselló-Pòrcel Rosa Leveroni
 59. 60. <ul><li>MÀRIUS TORRES </li></ul><ul><li>La ciutat llunyana (1939) </li></ul><ul><li>AGUSTÍ BARTRA </li></ul><ul><li>Oda a Catalunya des dels tròpics (1942) </li></ul><ul><li>JOAN VINYOLI </li></ul><ul><li>Les boies, inclòs a Cercles (1979) </li></ul><ul><li>Poesia de tradició vanguardista </li></ul><ul><li>JOSEP VICENÇ FOIX </li></ul><ul><li>Sol, i de dol (1947) </li></ul><ul><li>És quan dormo que hi veig clar (1939) </li></ul>Màrius Torres Agustí Bartra J.V. Foix
 60. 61. <ul><li>Dos trajectòries singulars </li></ul><ul><li>SALVADOR ESPRIU </li></ul><ul><li>Cançó del mati encalmat </li></ul><ul><li>Assaig de càntic en el temple </li></ul><ul><li>dins El caminant i el mur (1954) </li></ul><ul><li>PERE QUART (Joan Oliver) </li></ul><ul><li>Corrandes d’exili </li></ul><ul><li>dins Saló de tardor (1847) </li></ul><ul><li>Vacances pagades (1960) </li></ul>
 61. 62. La poesia dels anys setanta <ul><li>GABRIEL FERRATER </li></ul><ul><li>Floral </li></ul><ul><li>Cambra de la tardor </li></ul><ul><li>formen part de Da nuces pueris (1960) </li></ul><ul><li>JOAN BROSSA </li></ul><ul><li>Poema visual </li></ul><ul><li>Eco </li></ul><ul><li>inclòs a Rua de llibres (1980) </li></ul><ul><li>VICENT ANDRÉS ESTELLÉS </li></ul><ul><li>Els amants </li></ul><ul><li>MIQUEL MARTÍ I POL </li></ul><ul><li>L’Elionor, dins La fàbrica (1972) </li></ul>
 62. 63. Els anys 80 <ul><li>MARIA-MERCÈ MARÇAL </li></ul><ul><li>Brida, forma part de Bruixa de dol (1979) </li></ul>

×