ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова

Mariana Damova, Ph.D
Mariana Damova, Ph.DCEO at Mozaika en Mozajka
Програма 2018-2020
Хоризонт 2020
ИКТ
Информационна сесия
Мариана Дамова, PhD
Национално контактно лице ИКТ
04.12.2017
Домакин - Български център на жените в технологиите
Програма Хоризонт 2020
Програма на ЕК, финансираща изследователска дейност и иновации
Период 2014-2020
Инвестиция - €75 милиарда върху 7 години
Най-голямата интегрирана програма в света
Етапи:
2014-2015 с инвестиция от €13 милиарда
2016-2017 с инвестиция от €16 милиарда
2018-2020 с инвестиция от €30 милиарда
2014-2017
126К подадени проектопредложения
14К подписани договори, т.е. 11% успеваемост
Програма Хоризонт 2020 обединява 10 приоритетни политики на ЕК
- Отворени иновации
- Отворена наука
- Отвореност към света
Програма Хоризонт 2020
Основната цел на Хоризонт 2020 е да насърчава конкурентоспособността на ЕС в
разработка на идеи, технологии и иновативни решения
- За социални предизвикателства
- Създаване на бизнеси
- Печелене на пазарен дял
- Създаване на работни места в краткосрочен и дългосочен план
Потенциал на програмата
- Устойчиво повишаване на качеството на живот в ЕС
- Подобряванена позициите на ЕС в света по отношение на световните
- Цели за устойчиво развитие на ООН, приети през 2015 година
Цели за устойчиво развиние на ООН
Програма Хоризонт 2020
Ориентирана е към
- визията за бъдещето на ЕС
- анализ на нужните действия, за да се постигне това бъдеще
Релевантността на темите на програмата
- Публични консултации с обществеността и експерти
- Координиране с по-широки инициативи като
Joint Technology Initiatives
TFEU Article 185
European Institute of Innovation and Technology
Приоритните области и конкурсите търсят проекти
- с голямо въздействие
- с по-широки теми
- с интензивно разпространение на резултатите
- със сериозно експериментиране и оценка на резултатите
- с доказано използване на резултатите
Програма Хоризонт 2020
Основни характеристики на приоритетите
- Специално внимание за иновации, които създават пазари
- Насърчаване на малки и средни предприятия
- Баланс между изследвания и иновации
- Нива на технологична готовност
Общи теми, вплетени в конкурсите:
- Климатични промени
- Устойчиво развитие
- Равенство на половете
- Социални и хуманитарни науки – особен приоритет за идния период
- Конкурси в две фази
- Отвореност към нови участници, особено МСП
- Отворена наука
- Отговорни изследвания и иновации
Програма Хоризонт 2020
Приоритети
- Устойчиво развитие и климатични промени – Изследвания и иновации (R&I)
60% - здраве, храни, енергетика, транспорт, ресурси
35% - климат
€3343 млн – Изграждане на нисковъглеридно и предпазващи климата бъдеще,
свързани с Енергийния съюз
€2 млрд – Ускоряване на чистаенергия, възобновяеми енергийни източници,
енергийни хранилища
€941 млн – Свързване на икономически и климатични предимства - Кръговата
икономика
- Интегриране на дигитализацията във всички индустриални технологии и
социални предизвикателства - Единен свързан дигитален пазар
€1689 млн – Дигитализиране и трансформиране на Европейската индустрия и
услуги (големи данни, интернет на нещата, 5G, high performance
computing)
- Заздравяване на международното сътрудничество в R&I – ЕС лидерство в ѝ
науката, индустриална конкурентоспособност, гробални ангажименти
- Социална устойчивост – сигурност
€1044 млн – Ускоряване ефективността на Съюза за сигурност
Административна рамка
Типове конкурси
Научно-изследователски проекти
научни и иновативни проекти
иновативни проекти
координиране и подкрепа
Европейски научно-изсредователски съвет
високи научни постижения
млади учени
Инструмент за малки и средни предприятия
Обучение и мобилност
Административна рамка
Размер на финансиране
- 100% от всички допустими разходи за всички научноизследователски и
иновативни проекти
- 70% от допустимите разходи за иновативни проекти по принцип, но може да
нарасне до 100% за организации с нестопанска цел
- 25% от допустимите разходи за администриране, комуникации и
инфраструктура, офис консумативи (Overhead)
Одити
- Координатори на проекти на стойност над 500К Евро
проверка за финансова жизнеспособност
- Участниците по проекти – до две години след последното плащане
Права на достъп
- Научните резултати се използват от участниците на проекта
- Научните резултати се използват от ЕС за нестопански цели
Разпространение на резултати и интелектуална собственост
Етика и научни изследвания
Административна рамка
Право на участие
- Организации и лица от страните членки на ЕС
- Организации и лица от асоциирани държави
Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic
of
Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, Israel, Moldova, Switzerland, Faroe
Islands, Ukraine, Tunisia, Georgia, Armenia
- Трети страни – Канада, САЩ, Швейцария
Консорциум
- Координатор – ключов елемент
- Участници
Минимум трима участника от три страни членки
Обикновено – седем участника
Балансираност – географска, тип организации
Административна рамка
Административна рамка
Административна рамка
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/maste
r_calls.html
Цикъл на подготовка на
проектопредложение
Около две години
Networking
Избор на тема/идея
Формиране на консорциум
Подготовка на проектопредложението
Копоненти на текста на предложението
- Excellence, innovation capacity
- State of the art
- Impact
- Work Packages
- Governance
- Horizontal aspects – иновации, МСП, 3 О-та, равенство на половете
Оценка
- Еxcellence
- Impact
- Work programmme
Партньори - Networking
List of participants of Proposer’s day
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/browse-perso
Introduce yourself as a potential partner
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/item-de.cfm?l
Exchange project idea
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/item-de.cfm?s
Upload presentation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/item-de.cfm?s
Topics
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/stream-items.
Партньори – b2b match making
Brokerage събития
Партньори - Ideal-ist.eu
Информационни дни
ICT Proposer’s day
Предстоят информационни дни по теми и конкурси
– декември и януари
Календар на събития на ЕС
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/events/ict/04-12-2017/al
Информационни дни по теми
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/events/ict-
proposers-day-2017/4/12/2017
Календар конкурсите по ИКТ –
Х2020 2018-2020
ICT calls calendar
Конкурси по ИКТ 2018-2020
Основни теми на конкурсите
• Дигитализиране на Европейската индустрия -
• HPC и инфрастуктури от данни
• Бъдещи и възникващи технологии
• Иновации
• Ново поколение интернет и 5G
• Социални предизвикателства
Отговорен отдел към ЕК
Directorate general – Connect
DG Connect
Communications Networks, Content and Technology
The Directorate General for Communications Networks, Content and Technology is the‑
Commission department responsible to develop a digital single market to generate
smart, sustainable and inclusive growth in Europe.
Индикативен бюджет
2018 – €514 млн
2019 – €688 млн
Млежата на Националните контактни лица (НКЛ) имат като главни задачи
- Насочване
- Практическа информация
- Позпомагане
по всички аспекти на участието в Програмата Хоризонт 2020
- НКЛ са национални структури, организиране и финансирани от правителствата
на 28 страни членки на ЕС и на асоциираните членове към програмата
В България НКЛ предоставят помощта си безвъзмездно
- НКЛ дават персонализирана подкрепа на място и на родния език на
кандидатстващия
Предлагани услуги:
- Насочване към избор на най-подходящ конкурс и тип проект от Програмата на
Хоризант 2020
- Съвети за административни процедури и договорни въпроси
- Обучение за писане напроектопредложение
- Разпространение на документация Distribution (форми, насоки, учебници и т.н.)
НКЛ - роля
European Open Data Portal
2014 – 9 проекта - €1912452
2015 – 9 проекта - €2135841
2016 –
Участие на България но Х2020
Конкурси по ИКТ 2018-2020
Основни теми на конкурсите
• Дигитализиране на Европейската индустрия
• HPC и инфрастуктури от данни
• Бъдещи и възникващи технологии
• Иновации
• Ново поколение интернет и 5G
• Социални предизвикателства
За повече информация за отделните конкурси по основните теми:
Мариана Дамова
me@marianadamova.com
0885796530
НКЛ ИКТ Хоризонт 2020
Програма Хоризонт 2020 – 2018-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_BG_KI02
13413BGN.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/maste
r_calls.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://www.ideal-ist.eu/about
http://www.zabala.eu/sites/default/files/documentos/publicaciones/zabala17_h2020_de
adlines_2018-2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-
technology_en
Полезни линкове:
https://www.b2match.eu/ictproposersday2017/
Благодаря за вниманието
Контакт :
Мариана Дамова, PhD
НКЛ, ИКТ - Хоризонт 2020
me@marianadamova.com
0885796530
1 de 25

Recomendados

Presentation eenstara-zagora por
Presentation eenstara-zagoraPresentation eenstara-zagora
Presentation eenstara-zagorailko gruev
1.2K vistas13 diapositivas
Представяне на Центъра на Enterprise Europe Network - Стара Загора por
Представяне на Центъра на Enterprise Europe Network - Стара ЗагораПредставяне на Центъра на Enterprise Europe Network - Стара Загора
Представяне на Центъра на Enterprise Europe Network - Стара Загораilko gruev
241 vistas13 diapositivas
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021... por
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...Petar Teodosiev
307 vistas57 diapositivas
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г. por
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ilko gruev
1.8K vistas44 diapositivas
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020 por
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ENBC
895 vistas19 diapositivas
11-то издание на „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн... por
11-то издание на „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн...11-то издание на „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн...
11-то издание на „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн...Via Expo
229 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова

Въведение в проекта #5: Възможности за финансиране por
Въведение в проекта #5: Възможности за финансиранеВъведение в проекта #5: Възможности за финансиране
Въведение в проекта #5: Възможности за финансиранеNikoYanev
205 vistas13 diapositivas
Natur net plus-about_the_project_bg por
Natur net plus-about_the_project_bgNatur net plus-about_the_project_bg
Natur net plus-about_the_project_bgNaturNetPlus
144 vistas16 diapositivas
Зимен семестър 2014 - Занятие #1 por
Зимен семестър 2014 - Занятие #1Зимен семестър 2014 - Занятие #1
Зимен семестър 2014 - Занятие #1NikoYanev
457 vistas24 diapositivas
Start UP 2007: ICT Cluster por
Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT ClusterRock'n'Roll.bg
231 vistas13 diapositivas
Bulettin_1_final version por
Bulettin_1_final versionBulettin_1_final version
Bulettin_1_final versionSmart Specialization
93 vistas9 diapositivas
Presenantataion eli bcci-st-z2 por
Presenantataion eli bcci-st-z2Presenantataion eli bcci-st-z2
Presenantataion eli bcci-st-z2ilko gruev
263 vistas18 diapositivas

Similar a ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова(20)

Въведение в проекта #5: Възможности за финансиране por NikoYanev
Въведение в проекта #5: Възможности за финансиранеВъведение в проекта #5: Възможности за финансиране
Въведение в проекта #5: Възможности за финансиране
NikoYanev205 vistas
Natur net plus-about_the_project_bg por NaturNetPlus
Natur net plus-about_the_project_bgNatur net plus-about_the_project_bg
Natur net plus-about_the_project_bg
NaturNetPlus144 vistas
Зимен семестър 2014 - Занятие #1 por NikoYanev
Зимен семестър 2014 - Занятие #1Зимен семестър 2014 - Занятие #1
Зимен семестър 2014 - Занятие #1
NikoYanev457 vistas
Presenantataion eli bcci-st-z2 por ilko gruev
Presenantataion eli bcci-st-z2Presenantataion eli bcci-st-z2
Presenantataion eli bcci-st-z2
ilko gruev263 vistas
Зимен семестър 2014 - Занятие #2 por NikoYanev
Зимен семестър 2014 - Занятие #2Зимен семестър 2014 - Занятие #2
Зимен семестър 2014 - Занятие #2
NikoYanev411 vistas
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011 por Mariyana Hamanova
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011
Mariyana Hamanova419 vistas
Uchebna programa po IT tehnologii por rzk_kn
Uchebna programa po IT tehnologiiUchebna programa po IT tehnologii
Uchebna programa po IT tehnologii
rzk_kn258 vistas
Presentation een-stara-zagora avgustiada por ilko gruev
Presentation een-stara-zagora avgustiadaPresentation een-stara-zagora avgustiada
Presentation een-stara-zagora avgustiada
ilko gruev1.4K vistas
Brochure projects Мoby2 por Moby2 Ltd.
Brochure projects Мoby2Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2
Moby2 Ltd.247 vistas
Презентация на Пепа Балкова por great_hellen
Презентация на Пепа БалковаПрезентация на Пепа Балкова
Презентация на Пепа Балкова
great_hellen1.5K vistas
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro por NikoYanev
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro
NikoYanev416 vistas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf por PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
PetyaBankova1.2K vistas

Más de Mariana Damova, Ph.D

Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory por
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic MemoryGeography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic MemoryMariana Damova, Ph.D
202 vistas16 diapositivas
Startup Europe Week Sofia 2017 - Introduction por
Startup Europe Week Sofia 2017 - IntroductionStartup Europe Week Sofia 2017 - Introduction
Startup Europe Week Sofia 2017 - IntroductionMariana Damova, Ph.D
257 vistas25 diapositivas
IndustryInform Service of Mozaika por
IndustryInform Service of MozaikaIndustryInform Service of Mozaika
IndustryInform Service of MozaikaMariana Damova, Ph.D
1.3K vistas10 diapositivas
Семантични технологии основи por
Семантични технологии  основи Семантични технологии  основи
Семантични технологии основи Mariana Damova, Ph.D
477 vistas55 diapositivas
IndustryInform Demo March 2016 por
IndustryInform Demo March 2016IndustryInform Demo March 2016
IndustryInform Demo March 2016Mariana Damova, Ph.D
983 vistas8 diapositivas
Mozaika-Jan2016a por
Mozaika-Jan2016aMozaika-Jan2016a
Mozaika-Jan2016aMariana Damova, Ph.D
629 vistas21 diapositivas

Más de Mariana Damova, Ph.D(20)

Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory por Mariana Damova, Ph.D
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic MemoryGeography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory
Семантични технологии основи por Mariana Damova, Ph.D
Семантични технологии  основи Семантични технологии  основи
Семантични технологии основи
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23 por Mariana Damova, Ph.D
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23 por Mariana Damova, Ph.D
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Communication channels for the european single digital market por Mariana Damova, Ph.D
Communication channels for the european single digital marketCommunication channels for the european single digital market
Communication channels for the european single digital market
Mariana Damova, Ph.D1.3K vistas
NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th... por Mariana Damova, Ph.D
NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th...NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th...
NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th...
проектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологии por Mariana Damova, Ph.D
проектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологиипроектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологии
проектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологии
Mariana Damova, Ph.D1.1K vistas
семантични технологии основи por Mariana Damova, Ph.D
семантични технологии  основисемантични технологии  основи
семантични технологии основи
Mariana Damova, Ph.D1.3K vistas
Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013 por Mariana Damova, Ph.D
Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013
Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF) por Mariana Damova, Ph.D
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)

ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова

 • 1. Програма 2018-2020 Хоризонт 2020 ИКТ Информационна сесия Мариана Дамова, PhD Национално контактно лице ИКТ 04.12.2017 Домакин - Български център на жените в технологиите
 • 2. Програма Хоризонт 2020 Програма на ЕК, финансираща изследователска дейност и иновации Период 2014-2020 Инвестиция - €75 милиарда върху 7 години Най-голямата интегрирана програма в света Етапи: 2014-2015 с инвестиция от €13 милиарда 2016-2017 с инвестиция от €16 милиарда 2018-2020 с инвестиция от €30 милиарда 2014-2017 126К подадени проектопредложения 14К подписани договори, т.е. 11% успеваемост Програма Хоризонт 2020 обединява 10 приоритетни политики на ЕК - Отворени иновации - Отворена наука - Отвореност към света
 • 3. Програма Хоризонт 2020 Основната цел на Хоризонт 2020 е да насърчава конкурентоспособността на ЕС в разработка на идеи, технологии и иновативни решения - За социални предизвикателства - Създаване на бизнеси - Печелене на пазарен дял - Създаване на работни места в краткосрочен и дългосочен план Потенциал на програмата - Устойчиво повишаване на качеството на живот в ЕС - Подобряванена позициите на ЕС в света по отношение на световните - Цели за устойчиво развитие на ООН, приети през 2015 година
 • 4. Цели за устойчиво развиние на ООН
 • 5. Програма Хоризонт 2020 Ориентирана е към - визията за бъдещето на ЕС - анализ на нужните действия, за да се постигне това бъдеще Релевантността на темите на програмата - Публични консултации с обществеността и експерти - Координиране с по-широки инициативи като Joint Technology Initiatives TFEU Article 185 European Institute of Innovation and Technology Приоритните области и конкурсите търсят проекти - с голямо въздействие - с по-широки теми - с интензивно разпространение на резултатите - със сериозно експериментиране и оценка на резултатите - с доказано използване на резултатите
 • 6. Програма Хоризонт 2020 Основни характеристики на приоритетите - Специално внимание за иновации, които създават пазари - Насърчаване на малки и средни предприятия - Баланс между изследвания и иновации - Нива на технологична готовност Общи теми, вплетени в конкурсите: - Климатични промени - Устойчиво развитие - Равенство на половете - Социални и хуманитарни науки – особен приоритет за идния период - Конкурси в две фази - Отвореност към нови участници, особено МСП - Отворена наука - Отговорни изследвания и иновации
 • 7. Програма Хоризонт 2020 Приоритети - Устойчиво развитие и климатични промени – Изследвания и иновации (R&I) 60% - здраве, храни, енергетика, транспорт, ресурси 35% - климат €3343 млн – Изграждане на нисковъглеридно и предпазващи климата бъдеще, свързани с Енергийния съюз €2 млрд – Ускоряване на чистаенергия, възобновяеми енергийни източници, енергийни хранилища €941 млн – Свързване на икономически и климатични предимства - Кръговата икономика - Интегриране на дигитализацията във всички индустриални технологии и социални предизвикателства - Единен свързан дигитален пазар €1689 млн – Дигитализиране и трансформиране на Европейската индустрия и услуги (големи данни, интернет на нещата, 5G, high performance computing) - Заздравяване на международното сътрудничество в R&I – ЕС лидерство в ѝ науката, индустриална конкурентоспособност, гробални ангажименти - Социална устойчивост – сигурност €1044 млн – Ускоряване ефективността на Съюза за сигурност
 • 8. Административна рамка Типове конкурси Научно-изследователски проекти научни и иновативни проекти иновативни проекти координиране и подкрепа Европейски научно-изсредователски съвет високи научни постижения млади учени Инструмент за малки и средни предприятия Обучение и мобилност
 • 9. Административна рамка Размер на финансиране - 100% от всички допустими разходи за всички научноизследователски и иновативни проекти - 70% от допустимите разходи за иновативни проекти по принцип, но може да нарасне до 100% за организации с нестопанска цел - 25% от допустимите разходи за администриране, комуникации и инфраструктура, офис консумативи (Overhead) Одити - Координатори на проекти на стойност над 500К Евро проверка за финансова жизнеспособност - Участниците по проекти – до две години след последното плащане Права на достъп - Научните резултати се използват от участниците на проекта - Научните резултати се използват от ЕС за нестопански цели Разпространение на резултати и интелектуална собственост Етика и научни изследвания
 • 10. Административна рамка Право на участие - Организации и лица от страните членки на ЕС - Организации и лица от асоциирани държави Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, Israel, Moldova, Switzerland, Faroe Islands, Ukraine, Tunisia, Georgia, Armenia - Трети страни – Канада, САЩ, Швейцария Консорциум - Координатор – ключов елемент - Участници Минимум трима участника от три страни членки Обикновено – седем участника Балансираност – географска, тип организации
 • 14. Цикъл на подготовка на проектопредложение Около две години Networking Избор на тема/идея Формиране на консорциум Подготовка на проектопредложението Копоненти на текста на предложението - Excellence, innovation capacity - State of the art - Impact - Work Packages - Governance - Horizontal aspects – иновации, МСП, 3 О-та, равенство на половете Оценка - Еxcellence - Impact - Work programmme
 • 15. Партньори - Networking List of participants of Proposer’s day https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/browse-perso Introduce yourself as a potential partner https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/item-de.cfm?l Exchange project idea https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/item-de.cfm?s Upload presentation https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/item-de.cfm?s Topics https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/stream-items.
 • 16. Партньори – b2b match making Brokerage събития
 • 18. Информационни дни ICT Proposer’s day Предстоят информационни дни по теми и конкурси – декември и януари Календар на събития на ЕС https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/events/ict/04-12-2017/al Информационни дни по теми https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/events/ict- proposers-day-2017/4/12/2017
 • 19. Календар конкурсите по ИКТ – Х2020 2018-2020 ICT calls calendar
 • 20. Конкурси по ИКТ 2018-2020 Основни теми на конкурсите • Дигитализиране на Европейската индустрия - • HPC и инфрастуктури от данни • Бъдещи и възникващи технологии • Иновации • Ново поколение интернет и 5G • Социални предизвикателства Отговорен отдел към ЕК Directorate general – Connect DG Connect Communications Networks, Content and Technology The Directorate General for Communications Networks, Content and Technology is the‑ Commission department responsible to develop a digital single market to generate smart, sustainable and inclusive growth in Europe. Индикативен бюджет 2018 – €514 млн 2019 – €688 млн
 • 21. Млежата на Националните контактни лица (НКЛ) имат като главни задачи - Насочване - Практическа информация - Позпомагане по всички аспекти на участието в Програмата Хоризонт 2020 - НКЛ са национални структури, организиране и финансирани от правителствата на 28 страни членки на ЕС и на асоциираните членове към програмата В България НКЛ предоставят помощта си безвъзмездно - НКЛ дават персонализирана подкрепа на място и на родния език на кандидатстващия Предлагани услуги: - Насочване към избор на най-подходящ конкурс и тип проект от Програмата на Хоризант 2020 - Съвети за административни процедури и договорни въпроси - Обучение за писане напроектопредложение - Разпространение на документация Distribution (форми, насоки, учебници и т.н.) НКЛ - роля
 • 22. European Open Data Portal 2014 – 9 проекта - €1912452 2015 – 9 проекта - €2135841 2016 – Участие на България но Х2020
 • 23. Конкурси по ИКТ 2018-2020 Основни теми на конкурсите • Дигитализиране на Европейската индустрия • HPC и инфрастуктури от данни • Бъдещи и възникващи технологии • Иновации • Ново поколение интернет и 5G • Социални предизвикателства За повече информация за отделните конкурси по основните теми: Мариана Дамова me@marianadamova.com 0885796530 НКЛ ИКТ Хоризонт 2020
 • 24. Програма Хоризонт 2020 – 2018-2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_BG_KI02 13413BGN.pdf https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/maste r_calls.html https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017 http://www.ideal-ist.eu/about http://www.zabala.eu/sites/default/files/documentos/publicaciones/zabala17_h2020_de adlines_2018-2019.pdf https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and- technology_en Полезни линкове: https://www.b2match.eu/ictproposersday2017/
 • 25. Благодаря за вниманието Контакт : Мариана Дамова, PhD НКЛ, ИКТ - Хоризонт 2020 me@marianadamova.com 0885796530