Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

46. Els vacúols

  1. Els vacúols Paret cel·lular Vacúol Cloroplasts dijous 31 de gener de 13
  2. ELS VACÚOLS Són orgànuls constituïts per una mebrana unitària, i amb un interior que és predominantment aquós. Formen part del sistema endomembranós. Poden tenir diferents origens: a partir del reticle endoplasmàtic, del complexe de Golgi o d’invaginacions de la membrana citoplasmàtica dijous 31 de gener de 13
  3. ELS VACÚOLS Cèl·lula animal Solen ser petits Ribosoma Vesícules intercisternes Actualment Lisosoma Vesícules de s’anomenen vesícules transició Nucli Exocitosi Cara cis Fusió de Vesícula de Vesícules de transició secreció vesícules Reticle endoplasmàtic Vesícules intermèdies Cara trans Membrana cel·lular Dictiosoma Vesícules intercisterna Vesícula de secreció dijous 31 de gener de 13
  4. ELS VACÚOLS Cèl·lula animal Funcions Vacúols amb funció nutritiva Vacúols amb funció reguladora de la pressió osmòtica Fagosoma Vacúols pulsàtils dels protozous ciliats Vacúol pinocític dijous 31 de gener de 13
  5. ELS VACÚOLS Cèl·lula vegetal Solen ser molt grans Actualment s’anomenen Cloroplasts vacúols Vacúol N’hi sol haver 1 o 2 per cèl·lula vegetal Paret cel·lular Tonoplast: membrana del vacúol Tonoplasts Es formen en les cèl·lules vegetals joves mitjaçant la unió de vesícules derivades de l’apafrell de Golgi dijous 31 de gener de 13
  6. ELS VACÚOLS Cèl·lula vegetal Solen ocupar el 5% del volum cel·lular A mesura que la cèl·lula vegetal madura, els vacúols creixen, i arriben a ocupar el 50%, i de Cordons citoplasmàtics vegades fins i tot el 90% de la cèl·lula vegetal madura Paret cel·lular Vacúol Membrana plasmàtica Vacuoma: És el conjunt Nucli de vacúols d’una cèl·lula dijous 31 de gener de 13
  7. ELS VACÚOLS Cèl·lula vegetal Funcions Turgència cel·lular Emmagatzemar substàncies específiques Reserva energètica Acumular gran quantitat d’aigua per augmentar el volum Productes de rebuig cel·lular sense variar la quantitat Substàncies específiques com els de citosol ni la salinitat antacianòsids (color dels pètals) o els alcaloides, verinosos per als animals Transportar substàncies Entre els orgànuls del sistema endomembranós i entre aquests i l’exterior Vesícules recobertes de clatrina dijous 31 de gener de 13
Publicidad