Publicidad

Model enquesta

23 de Feb de 2015
Model enquesta
Próximo SlideShare
Entrevista personalEntrevista personal
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Model enquesta

  1. Model d’enquesta anònima sobre el treball en grup, individual i classe ordinària. NOTA: Dins del treball en grup, també s’incloeun les posades en comú de tota la classe. Puntuar del 1 al 5: 1.- Gens 2.- Poc 3.- Neutre 4.- Bastant 5.- Molt Preguntes Treball en grup Treball per parelles Treball individual Classe ordinaria DURANT EL PROCÈS M’anima a seguir l’assignatura M’ajuda a buscar solució a dubtes de l’assignatura Els dubtes es resolen ràpidament M’estimula a buscar més informació del tema Em facilita expressar les meves idees i opinions Fomenta la meva participació en l’assignatura M’ajuda a treballar més de forma autònoma Crec que el temps dedicat és més profitós Es compleixen els objectius de l’assignatura COM EM RELACIONO Em facilita la comunicació amb els companys Fomenta les relacions personals amb els meus companys Quan tinc un dubte l’expresso i demano ajuda Resolc dubtes dels meus companys M’impulsa a escoltar les explicacions dels meus companys Estimula noves formes de relació Puc coneixer i entendre els punts de vista de la resta de companys COM AFECTA A LA MEVA MOTIVACIO Augmenta el meu interés per les ciències Fomenta que valori positivament l’assignatura M’esforço més Conecta els continguts de ciència amb la realitat Els continguts tractats em semblen més útils Em diverteix M’interesa més aprendre ciències a classe Promou l’aprofundització del tema LA MEVA ADQUISICIÓ DELS CONTINGUTS Aprenc més El que aprenc ho poso més en pràctica Em facilita estudiar menys a casa per aprobar M’ajuda a entendre millor i memoritzar menys Recordo millor els continguts amb el pas del temps M’ajuda a entendre millor el que llegeixo M’ajuda a escriure millor M’ajuda a expressar-me millor oralment
Publicidad