Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pagrindines unix komandos

336 visualizaciones

Publicado el

Metodinė medžiaga Operacinių sistemų praktiniams darbams 2008-2010mm. Gal kam pravers

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Pagrindines unix komandos

 1. 1. Pagrindinės unix komandos Komanda CAT Parodo bylos turinį grafinės vartotojo sąsajos ekrane. Sintaksė: cat failo_pavadinimas Raktai: -n -b -s -v -n Prie kiekvienos eilutės vaizduoja eilutės numerį. -b Neįtraukia tuščių eilučių numerių. -v Parodo nespausdinimo ženklus. -e Kiekvienos eilutės pabaigoje vaizduojamas $ simbolis. *Jei naudojamas –v raktas, tuomet –e bus ignoruojamas. Pavyzdys cat failas.txt Komanda CD Pakeičia aktyvų katalogą į nurodytą, įeina į katalogą. Sintaksė: cd [katalogo_pavadinimas] cd .. Grįžti į prieš tai buvusį katalogą. Pavyzdžiai cd naujas cd .. cd /home/users/computer/ Komanda CHMOD Pakeičia failo privilegijas Sintaksė chmod privilegija Privilegijos ir žymėjimai: u – vartotojai, kurie yra bylos savininkai. g – vartotojų grupė, kuriems priklauso byla. o – kiti vartotojai. a – visi vartotojai. r – privilegija peržiūrėti (skaityti) failą. w - privilegija rašyti ar redaguoti failą. x – privilegija vykdyti arba paleisti failą kaip programą. Šios privilegijos gali būti kombinuojamos tarpusavyje: rw – skaitymo ir rašymo; wx – rašymo ir paleidimo; rwx – skaitymo, rašymo ir paleidimo; ir t.t..
 2. 2. Galima naudoti privilegijų suteikimo skaitmeninius kodus ir jų kombinacijas 4 – privilegija peržiūrėti (skaityti) failą. 2 – privilegija rašyti ar redaguoti failą. 1 – privilegija vykdyti arba paleisti failą kaip programą. Šios privilegijos gali būti kombinuojamos tarpusavyje nurodant skaitmeninių kodų sumas: 6 – skaitymo ir rašymo (4+2); 3 – rašymo ir paleidimo (2+1); 7 – skaitymo, rašymo ir paleidimo (4+2+1); ir t.t.. Privilegijų sutiekimo skaitmeniniais kodais sumų sudarymo lentelė Teisė O G U R 4/0 4/0 4/0 W 2/0 2/0 2/0 X 1/0 1/0 1/0 Viso 7 7 7 Laukelyje ties R teise kiekvienai vartotojų grupei galima reikšmė 4 arba 0. W teise 2 arba 0, X – 1 arba 0. Jei norime suteikti kurią nors teisę, tai priskiriam atitinkamas reikšmes. Jei nenorime suteikti teisės tai priskiriam 0. Sumuojame stulpelius. Didžiausia stulpelio suma galima 7. Jei kuri nors teisė nesuteikta, tai suma mažesnė. Sumuojame visus tris stulpelius. Sumą surašome paeiliui. Kokį triženklį skaičių gauname, suteikė norimas teises vartotojams ir savininkui ir grupei tokį skaičių ir rašome chmod komandoje. Tarkim visiem suteikime visas teises: chmod 777 tekstas.txt. Suteikime visiem tik skaitymo teisę: chmod 444 tekstas.txt. Suteikime savininkui visas teise, o grupei ir kitiems tik skaitymo teises: chmod 744 tekstas.txt. Pavyzdžiai chmod 777 failas.txt chmod 400 failas.txt 400 teisė skaityti tik savininkui; 040 teisė skaityti tik grupei; 004 teisė skaityti visiems; 200 teisė rašyti tik savininkui; 020 teisė rašyti tik grupei; 002 teisė rašyti visiems; 100 teisė paleisti tik savininkui; 010 teisė paleisti tik grupei; 001 teisė paleisti visiems. Pavyzdys kaip suteikti skirtingas teises skirtingiems vartotojams ir grupėms chmod 755 failas.txt. Šiai bylai suteikiamos tokios privilegijos – visiems suteikiamos skaitymo ir paleidimo teisės, tačiau nesutiekiamos rašymo teisės išskyrus savininką. Suma 755
 3. 3. gaunama taip: 400+040+004+200+100+010+001. Komanda CHOWN Pakeisti failo savininką Sintaksė chown naujo_savininko_vartotojo_vardas failo_pavadinimas Pavyzdžiai chown studentas failas.txt pakeičia failo failas.txt savininką į studentas vartotoją. Komanda CHGRP Pakeičia failo savininką į vartotojų grupę. Sintaksė chgrp grupes_pavadinimas failo_vardas Pavyzdys chgrp informatikai tekstas.txt pakeičia savininką į grupę informatikai failui tekstas.txt. Komanda CLS Išvalo ekraną. Komanda CP , COPY Kopijuoja failus iš vienos vietos į kitą. Sintaksė cp failo_pavadinimas kelias iki aplanko ir aplanko pavadinimas Pavyzdžiai cp failas.txt naujas_katalogas nukopijuos failą į aktyviame kataloge esantį pakatalogį naujas_katalogas. cp failas.txt /home/users/computer/naujas_katalogas/ nukopijuos failą į nurodytame kelyje esantį katalogą. cp *.txt naujas_aplankas nukopijuos viskas bylas, kurių plėtinys *,txt į pakatalogį. Komanda DF Parodo kiek vietos yra diske. df –h parodo sukoncentruotą informaciją. df palanko_vardas parodo kiek užima vietos nurodytas aplankas.
 4. 4. Komanda DU Rodo kiek vietos failas užima. Sintaksė du katalogo_pavadinimas Raktai: -a -k -s -a Rodoma vieta, kurią užima kiekvienas failas. -k Rodomas dydis 1024 bitų formatu. -s Rodoma bendra failų užimamos vietos suma. Komanda GROUPADD Sukuria naują grupę. Sintaksė groupadd grupes_pavadinimas Groupdel grupes_pavadinimas ištrina nurodytą grupę. Komanda HALT, REBOOT, POWEROFF Išjungia, perkrauna kompiuterį Sintaksė halt/ reboot/ poweroff Raktai: -d -n -i -h -l -p -q -r -y -d Nerašomas įrašas log. -h Įjungia visiems kietiesiems diskams budėjimo režimą (the system in standby mode) prieš išjungiant. -i Atjungia visas tinklo plokštes prieš išjungiant ar perkraunant. -l Rašomas įrašas log. -n Nesinchronizuoti sistemos prieš išjungiant ar perkraunant. -p Tiesiog išjungti kompiuterį. -q Staigus išjungimas, neatjungiant įrenginių ar panašiai. -r Išjungiamas kompiuteris ir po to perkraunamas. -y Kompiuterio išjungimas iį terminalo. Komanda KILL Priverstinai baigia proceso ar programos vykdymą. Sintaksė kill pid Pavyzdžiai kill 100 nuraukia proceso, kurio pid 100 vykdymą.
 5. 5. Komanda LS Parodo kataloge esančių failų ir pakatalogių sąrašą. Sintaksė ls Raktai: -a -A -c -C -d -f -F -g -l -L -m -o -p -q -r -R -s -t -u -x -a Parodo paslėptas bylas. Paslėpti failai žymimi tašku. -A Parodo paslėptas bylas. Tačiau nerodo aktyvaus katalogo. -c Parodo informaciją apie sukūrimo, keitimo datą. -C Sąrašas rodomas stulpeliuose. -d Parodo tik katalogo vardą, jo turinys nerodomas. -F Katalogai vaizduojami su simboliu (/), paleidžiamieji failai - (*). -g Kaip ir raktas –l, tik –g raktas nerodo savininko. -l Parodo pilną informaciją apie failui suteiktas privilegijas, dydį, savininko vardą ir redagavimo datą. -m Failai išvardyti ekrane, atskirti kableliais. -o Kaip ir raktas –l, tik –o raktas nerodo grupės. -p Rodomas įstrižas brūkšnys (/) prieš visus katalogus. -q Parodo neatpažįstamus simbolius failo pavadinime. -r Failų sąrašas rodomas atvirkštine tvarka. -R Įtraukiami pakatalogiai į turinį. -t Rikiuoja failus pagal redagavimo laiką. -u Rikiuoja pagal dokumento naudojimo (atidarymo) laiką. -x Sąrašas pateikiamas stulpeliuose. Komanda MKDIR Naujo katalogo sukūrimas Sintaksė mkdir katalogo_pavadinimas Pavyzdys: mkdir studentai sukuriamas katalogas studentai.
 6. 6. Komanda MOUNT UMOUNT Prijungia išorinės atminties laikmenų failų sistemas – kompaktinio disko, USB atmintuko ir pan. Sintaksė mount –t fialų_sistemos_kodas įrenginio adresas katalogo į kuriame bus prieinama failų sistemos informacija pavadinimas (arba moutn –f). -t, -f nurodo, kad prijungiama failų sistema. umount katalog_ pavadinimas Pavyzdys mount -t cd9660 /dev/acd0 /cdrom prijungiama CD failų sistema, kuri yra įrenginyje, kurio adresas dev/acd0 į katalogą cdrom. Umount /cdrom atjungia CD. Komanda MV Pervardina arba perkelia bylą arba katalogą. Sintaksė mv esantis_pavadinimas naujas_pavadimimas mv failo_pavadimimas katalogo_pavadimimas Pavyzdžiai mv failas.txt naujas_aplankas/ - perkelia bylą failas.txt į katalogą naujas_aplankas. mv failas.txt naujas.txt - pervadina bylą failas.txt į naujas.txt. Komanda PASSWD Pakeičia vartotojo slaptažodį. Sintaksė Passwd Pavyzdys Passwd Current Password:***** New Password:******** Confirm New Password:*******
 7. 7. Komanda PS Parodo veikiančius procesus. Sintaksė ps Raktai: -A -e -f -j -l -L -A Parodo visus procesus. -e Parodoma informacija apie kiekvieną dabar vykstantį procesą. -f Pateikiamas išsamus sąrašas. -j Parodomas proceso ID ir grupės, kuri paleido procesą. -l Sukuriamas ilgas sąrašas. -L Parodo net ir labai mažai atminties užimantį procesą. Komanda PWD Parodo aktyvaus katalogo pavadinimą ir kelią iki jo. Komanda REHASH Atnaujina katalogų ir pakatalogių turinio lentelę. Dažniausiai naudojama komanda po programos įdiegimo. Komanda RM Ištrina bylas Komanda RMDIR Ištrina katalogus Sintaksė rm failo_pavadimimas | katalogo_pavadimimas Raktai: -f -i -r -f Ištrina visas bylas net ir apsaugotas (write-protected) neįspėjant apie tai vartotojo. -i Reikalauja vartotojo patvirtinimo. -r Ištrina katalogus ir pakatalogius ir juose esančias bylas. Pavyzdžiai rm failas.txt ištrina failą failas.txt rmdir naujas_aplankas ištrina katalogą naujas_aplankas Komanda ADDUSER Sukuria naują vartotoją Sintaksė adduser Pavyzdys adduser Username: įvedame vartotojo vardą, pvz., pirmas. Spaudžiame Enter kol prieisime iki slaptažodžių kūrimo.
 8. 8. Use password-based autentification? [Yes] spaudžiame Y. Use an empy password? (yes/no) [no] spaudžiame N. Use random password? (yes/no) [no] spaudžiame N. Enter password: įvedame slaptažodį. Enter password again: pakartojame tą patį slaptažodį. Lock out the account after creation [no]: spaudžiame N. Pateikiama visa informacija apie sukurtą vartotoją. OK? (yes/no) : spaudžiame Y. Add another user? (yes/no) : spaudžiame N, jei nenorime kurti daugiau vartotojų šiu metu, spaudžiame Y, jei kursime kitą vartotoją šiuo metu. Komanda RMUSER Pašalina vartotoją Sintaksė rmuser vartotojo_vardas Pavyzdys Rmuser studentas pašalins vartotoją studentas. Komanda CHPASS Vartotojo slaptažodžio pakeitimas iš root aplinkos Sintaksė chpass vartotojo_vardas Komanda EXIT Vartotojo išsiregistravimas (log off) Komanda ALT+Fx Atidaro naują langą vartotojui prisijungti. Fx- funkciniai klavišai F1,F2,F3 ir t.t. Komanda TAR Archyvo *.tar sukūrti ir išskleisti Sintaksė tar Raktai: -c -x -z -r -f -c Naujo archyvo sukūrimas. -x Išskleisti archyvą. -t Parodyti archyvo turinį. -z Naudojamas suspaudžiant ar išskleidžiant archyvą suspaustą gzip, kurio plėtinys *tar.gz -r Sukurti fialų archyvą be suspaudimo galimybės. -f Nurodomas archyvo failo pavadinimas ir kelias iki jo.
 9. 9. Pavyzdžiai tar -c -z -f archyvas.tgz /mano sukuriamas naujas archyvas pavadinimu archyvas.tgz kuriame suspaudžiamas visas aplanko mano turinys. tar -x -z -f archyvas.tgz /tavo išskleidžiamas archyvas pavadinimu archyvas.tgz į katalogą tavo.

×