Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Karotis Darlığı Tedavisi, Karotis Cerrahisi, Karotis arter Ameliyatı,Stent tedavisi, Carotid artery

368 visualizaciones

Publicado el

Karotis Darlığında Tedavi Yöntemleri, cerrahi, stent, tıbbi tedavi
Corotid Artery Surgery, Carotid artery Stent treatment
Operasyon endikasyonları

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

Karotis Darlığı Tedavisi, Karotis Cerrahisi, Karotis arter Ameliyatı,Stent tedavisi, Carotid artery

 1. 1. Bitmeyen Tartışma ‘’Karotis Stentleme vs Endarterektomi’’ Klavuzların Yorumlanması 2017 PROF DR. M. TUĞRUL GÖNCÜ SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Karotis Stenozu tüm strok vakalarının %10-15 inden sorumlu • Prevalansta yaş en önemli faktör • < 50 yaş erkek % 0.2, bayan % 0 • ≥ 80 yaş erkek % 7.5, bayan % 5.0
 2. 2. KAROTİS DARLIĞINDA -TEDAVİ YÖNTEMLERİ- • Medikal Tedavi • Aspirin, klopidogrel, statinler • Risk faktör modifikasyonu • Karotis Endarterektomi (CEA) • Karotis Arter Stentleme (CAS)
 3. 3. Tedavinin Seçimini Etkileyen Faktörler • 1. Nörolojik semptomlar ( Semptomatik , Asemptomatik ( 3 ay ? 6 ay) • 2. Karotis darlığının derecesi • 3. Tıbbi komorbid faktörler • > 80 yaş * Önemli kardiyak hastalık • Ciddi Pulmoner Hastalık • 4. Hastada beklenilen yaşam süresi (>5 yıl) • 5. Vasküler ve lokal anatomik faktörler • Kontralateral İCA okluzyonu * Kontralateral rekürrent sinir paralizisi • Radikal boyun cerrahisi, radyoterapi * Rekürrent Stenoz • Karotis plak morfolojisi • USG • Büyük plaklar * Ekolusent plak • Plak içinde hipoekojenik alan varlığı • MR • İntraplak hemorajisi • Lipidden zengin Nekrotik çekirdek varlığı • 6. Ekibin strok/ inme oranları (%3 , %6)
 4. 4. Semptomatik Revaskülarizasyon Gerekli CAS veya CEA CAS vs CEA EVA-3s, SPACE, ICSS, CREST-1 Revaskülarizasyon Gerekliliği ? Semptomatik 5 yıllık risk <%25 Revask vs BMT ECST-2 (*PİLOT) Asemptomatik Revaskülarizasyon Gerekli CAS veya CEA ? Revaskülarizasyon Gerekliliği ? CAS vs CEA CREST-1, ACT-1 SPACE-2, ACST-2 Revask vs BMT ACST-1 , SPACE-2 ECST-1, CREST-2 CAS vs CEA Revask vs Med Ted
 5. 5. ASEMPTOMATİK DARLIK Endarterektomi (CEA) vs Medikal Tedavi (MT) (Güncel Olmayan RCT ler) CEA; (Karotis endarterektomi) • Medikal Tedaviye göre 10 yıl içinde yaklaşık %4.6 risk azalması ? • «Periprosedurel strok riskinde artış • Yarar,< 75 yaş ve 3 yıl yaşam beklentisi olan hastalarla sınırlı • Güncel Çalışmalar • Güncel MT yöntemleri eskisine göre daha etkin • Tek başına MT verilen asemptomatik karotis darlığı bulunan hastalarda yıllık inme oranı
 6. 6. ASEMPTOMATİK KAROTİS DARLIĞI OLAN HASTALARDA STROK RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER
 7. 7. Karotid arter stenlemeyi zorlaştıran faktörler • Tip III Aortik ark • Bovin arch • Ark ateromu varlığı • Hastalıklı External Karotid arter varlığı • Distal İCA nın aşırı açılı olması • Uzun veya ‘pinhole’ stenoz varlığı
 8. 8. ASEMPTOMATİK HASTA CEA vs CAS • Çok sayıda trialde asemptomatik CS da CEA ve CAS karşılaştırılmış • Metaanaliz (2011) • Ölüm/ strok oranı: CEA = CAS ( periprosedurel period hariç) (Bangalore et al 2011
 9. 9. • <79 yaş, Asemptomatik, ciddi Karotis darlığı olan Asemptomatik, 1453 hasta, • 5 yıl takip • Cerrahi açıdan yüksek riskli olmayan hastalar • CEA vs CAS (Deneyimli ekip + Embolik proteksiyon kullanılmış) ACT-1 TRİAL 2016
 10. 10. Shown is the Kaplan–Meier survival curve for freedom from death, stroke, and myocardial infarction within 30 days and from ipsilateral stroke within 365 days after the procedure in the intention-to-treat population
 11. 11. CONCLUSIONS In this trial involving asymptomatic patients with severe carotid stenosis who were not at high risk for surgical complications, stenting was noninferior to endarterectomy with regard to the rate of the primary composite end point at 1 year. In analyses that included up to 5 years of follow-up, there were no significant differences between the study groups in the rates of non–procedure-related stroke, all stroke, and survival. (Funded by Abbott Vascular; ACT I ClinicalTrials.gov number, NCT00106938.)
 12. 12. • 2017 Metaanaliz (5 trial, 6525 hasta) • CAS (proteksiyon device +) uygulanan hastalarda; • Herhangi bir strok oranı uzun dönemde önemli oranda daha yüksek bunun çoğu periprosedürel minör strok ile ilişkili • Periprosedurel MI ve kranial sinir felci oranları CEA uygulanan hastalara göre daha düşük
 13. 13. • Metaanaliz* • 5 RCT 3019 Asemptomatik Hastada CAS vs CEA • Periprosedurel dönem • Herhangi bir Strok, • Ölüm veya stroke riski CAS yapılan hastalarda daha yüksek olma eğiliminde • Uzun dönemde • Her iki tedavi arasında strok riski, ölüm, veya MI gibi fark bulunamamış • 2017( Paola Moresoli, ve ark).
 14. 14. • ilk 30 gün içinde • İnme / Ölüm riskli CAS>CEA • (Özellikle 70 yaşın üzerindeki hastalarda risk fazla) • Hematom, • Miyokard enfarktüsü CEA>CAS • Kraniyal sinir felci • Uzun dönemde • inme insidansı CEA = CAS Metaanaliz 16 RCT 2012 Bonatti cochrane review 2012 ]
 15. 15. 1.500.000 işlemin sonucunu analiz edilmiş stent grubunda inme ve ölüm oranları cerrahiye göre belirgin derecede yüksek
 16. 16. ASEMPTOMATİK HASTA KLAVUZ ÖNERİLERİ Darlık Derecesi Yaşam Beklentisi Ekibin İnme/ölüm risk Düzeyi ÖNERİ CEA CAS >%70 ? <%3 II a * II b** oldukça seçilmiş hastalarda >%80 ? -? Güçlü öneri Sadece yüksek hacimli komplikasyon oranı düşük merkezlerde uygulanmalıdır >%60 >5 yıl <%3 Zayıf öneri Australia Stroke Foundation 2017 Asemptomatik hastalarda CEA veya Stent Önerilmiyor 2017 >%60 >5 yıl <%3 Yüksek ipsilateral strok riski Normal Cerrahi Risk II a Yüksek Cerrahi Risk II a Norm Cerrahi risk II b
 17. 17. Asemptomatik >% 60 darlık,Yüksek strok riski, yaşam beklentisi >5 yıl, Ekibin strok/ölüm oranı < %3 2011 ESC GUIDELİNE Herkese proflaktik CEA 2017 ESC GUİDELİNE yüksek ipsilateral strok riski varsa revaskülarizasyon öneriliyor
 18. 18. ASEMPTOMATİK HASTA Cerrahi açıdan Normal risk Cerrahi açıdanYüksek risk CAS Class II A CEA yerine CAS Class II B CEA Class II A • > 80 yaş • Önemli kardiyak hastalık • Ciddi Pulmoner Hastalık • Kontrlateral İCA okluzyonu • Kontrlateral rekürrent sinir paralizisi • Radikal boyun cerrahisi, radyoterapi • CEA dan sonra Rekürrent stenoz
 19. 19. SEMPTOMATİK HASTALAR İÇİN KLAVUZ ÖNERİLERİ Darlık Derecesi ICA SINIF 1 Güçlü Öneri KLAS II Öneri a b ACC/ AHA 2011 Nonivaziv >%70 Anjiografik> %50 CEA = CAS # >%70 CAS* TKD 2016 %70-99 CEA >%70 * CAS %50-69 % 50-69 Hastanın durumuna göre (Australian) stroke foundatıon 2017 %70-99 CEA % 50-69 %3 < i/s CAS* <70 yaş Cerrahi için riskin yüksek olduğu hastalarda ESC 2017 %70-99 CEA CAS* (%50-99 darlık olan yüksek riskli hasta Normal cerrahi risk olan hastalarda CEA ya alternatif olarak CAS uygulaması ( Class II b) % 50-69 CEA(*) • Cerrahi yoldan darlığa ulaşmanın zor olduğu, • Ameliyat riskini büyük oranda artıran tıbbi rahatsızlıkl • Radyasyon kaynaklı darlık veya CEA sonrası tekrar daralma gibi başka özel durumlara sahip olan hastalarda, düşünülebilir (Güçlü öneri) ‘# Endovasküler girişim için normal risk olan hastalarda CAS CEA ya alternatiftir

×