CONEIXEMENTDELMEDICONEIXEMENTDELMEDI
Presentació MultimèdiaPresentació Multimèdia
Cicle Mitjà, PrimàriaCicle Mitjà, Primàr...
ROQUES I MINERALSROQUES I MINERALS
TotesTotes les roquesles roques estanestan formades performades per
mineralsminerals. Algunes roques, a més de. Algunes ro...
Altres roques, estan formades perAltres roques, estan formades per
un sol mineral,un sol mineral, com elcom el MarbreMarbr...
GranitGranit
Altres roques, estan formades perAltres roques, estan formades per
diversos minerals,diversos minerals, com e...
ArgilaArgila
Hi ha roquesHi ha roques duresdures com el marbre icom el marbre i
roquesroques toves,toves, com l’argila. Fi...
D’on s’extreuen les roques?D’on s’extreuen les roques?
S’extreuen delsS’extreuen dels JACIMENTS.JACIMENTS. Si sónSi són
ex...
Per què s’utilitzen?Per què s’utilitzen?
Per obtenir energia.Per obtenir energia. El petroli és unaEl petroli és una
roca ...
Per a la construcció.Per a la construcció. Amb l’argila, elAmb l’argila, el
granit, el marbre i la pissarra es fangranit, ...
Per a la indústria.Per a la indústria. A partir del petroli,A partir del petroli,
a les fàbriques s’elaboren plàstics,a le...
MINERALSMINERALS
Què són els minerals?Què són els minerals?
Els mineralsEls minerals són els materials delssón els materia...
Com són els minerals?Com són els minerals?
Cada mineralCada mineral és diferentés diferent dels altres idels altres i
es p...
Propietats dels minerals:Propietats dels minerals:
 DuresaDuresa
Un mineralUn mineral és dur quan és difícil deés dur qua...
Propietats del minerals:Propietats del minerals:
 BrillantorBrillantor
Hi ha minerals moltHi ha minerals molt brillants c...
Propietats dels minerals:Propietats dels minerals:
 ColorColor
Hi ha minerals ambHi ha minerals amb un color característi...
Propietats dels minerals:Propietats dels minerals:
 FormaForma
Alguns minerals tenen fAlguns minerals tenen formesormes
r...
Minerals més habituals:Minerals més habituals:
QuarsQuars
FeldspatFeldspat
CalcitaCalcita
MINERALSMINERALS
Els usos dels minerals:Els usos dels minerals:
Per construir edificis:Per construir edificis: el guix, lael guix, la
pissa...
Els usos dels minerals:Els usos dels minerals:
Per obtenir metals:Per obtenir metals: de la magnetitade la magnetita
s’ext...
Els usos dels minerals:Els usos dels minerals:
Per elaborar joies:Per elaborar joies: el diamant, elel diamant, el
robí i ...
Una col.lecció de mineralsUna col.lecció de minerals
MINERALSMINERALS
Ara veuràs molts minerals diferents.Ara veuràs molts minerals diferents.
ALBITAALBITA
ARAGONITAARAGONITA
MINERALSMINERALS
SOFRESOFRE
BARITABARITA
BASALTBASALT
BLENDABLENDA
CARNAL LlTA·CARNAL LlTA·
CARBÓCARBÓ
CINABRICINABRI
QUARSQUARS
FLUORITAFLUORITA
GALENAGALENA
LIMONITALIMONITA
HALITAHALITA
MAGNETITAMAGNETITA
MICAMICA
PLATAPLATA
ÒPALÒPAL
PROUSTITAPROUSTITA
OROR
CROMCROMDOLOMITADOLOMITA
BENTONITABENTONITA
ESTANYESTANY
FERROFERRO
PLOMPLOM
ACTIVITATSACTIVITATS
Què són les roques?Què són les roques?
Escriu 3 propietats dels minerals.Escriu 3 propietats dels min...
SOLUCIÓSOLUCIÓ
Què són les roques?Què són les roques?
Les roques són la partLes roques són la part
sòlida de la Terra.sòli...
SOLUCIÓSOLUCIÓ
Què són els minerals?Què són els minerals?
Els minerals són elsEls minerals són els
materials dels qualsmat...
SOLUCIÓSOLUCIÓ
Escriu el nom de tres minerals.Escriu el nom de tres minerals.
Níquel, plata, òpal,Níquel, plata, òpal,
dia...
SOLUCIÓSOLUCIÓ
Tres propietats dels minerals.Tres propietats dels minerals.
Duresa ColorDuresa Color
Brillantor FormaBrill...
SOLUCIÓSOLUCIÓ
Per a què s’utilitzen?Per a què s’utilitzen?
Per construir edificis.Per construir edificis.
Per obtenir met...
EL SÒLEL SÒL
El sòl esEl sòl es la capa de terra,la capa de terra, ambamb aigua, aire iaigua, aire i
restes d’animals i pl...
Com es forma el sòl?Com es forma el sòl?
El sòl es forma a partir de la roca i lEl sòl es forma a partir de la roca i l’ac...
EL SÒLEL SÒL
El sòl té tres capes:El sòl té tres capes:
La capa superior:La capa superior: Conté arena, argila,Conté arena...
EL SÒLEL SÒL
CAPESCAPES
EL SÒLEL SÒL
El sòl té tres capes:El sòl té tres capes:
La capa superior:La capa superior: Conté arena, argila,Conté arena...
EL SÒLEL SÒL
El sòl té tres capes:El sòl té tres capes:
La capa intermèdia:La capa intermèdia: Conté pedres,Conté pedres,
...
EL SÒLEL SÒL
El sòl té tres capes:El sòl té tres capes:
La capa inferior:La capa inferior: Conté roques iConté roques i no...
EL SÒLEL SÒL
CAPES DEL SÒLCAPES DEL SÒL
ACTIVITATSACTIVITATS
Què és el sòl?Què és el sòl?
Com es forma el sòl?Com es forma el sòl?
Quàntes capes té el sòl?Quàntes...
EL SÒLEL SÒL
Què és el sòl?Què és el sòl?
El sòl és la capa de terra,El sòl és la capa de terra,
amb aigua, aire, i restes...
EL SÒLEL SÒL
Com es forma el sòl?Com es forma el sòl?
1.1. La roca es romp per l’acció de la pluja,La roca es romp per l’a...
EL SÒLEL SÒL
Quàntes capes té el sòl?Quàntes capes té el sòl?
La capa superior:La capa superior: Viuen algunsViuen alguns
...
MANUALITATS...MANUALITATS...
AMB PEDRESAMB PEDRES
MANUALITATS...MANUALITATS...
AMB PEDRESAMB PEDRES
Altre vegadaAltre vegada
Vull sortirVull sortir
Minerals i roques
Minerals i roques
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Minerals i roques

463 visualizaciones

Publicado el

roques i minerals

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Minerals i roques

 1. 1. CONEIXEMENTDELMEDICONEIXEMENTDELMEDI Presentació MultimèdiaPresentació Multimèdia Cicle Mitjà, PrimàriaCicle Mitjà, Primària ROQUESIMINERALSROQUESIMINERALS Realització de Kyka Bennasar Marroig kikabennasar@educacio.caib.es Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de llicència . Els minerals per Kyka Bennasar està sota una llicència
 2. 2. ROQUES I MINERALSROQUES I MINERALS
 3. 3. TotesTotes les roquesles roques estanestan formades performades per mineralsminerals. Algunes roques, a més de. Algunes roques, a més de minerals, estan formades perminerals, estan formades per closques iclosques i altres restes d’animals,altres restes d’animals, com la calcària.com la calcària. Roca CalcàriaRoca Calcària ROQUESROQUES ComCom són les roques?són les roques?
 4. 4. Altres roques, estan formades perAltres roques, estan formades per un sol mineral,un sol mineral, com elcom el MarbreMarbre queque està compost per la Calcita.està compost per la Calcita. MarbreMarbre ROQUESROQUES ComCom són les roques?són les roques?
 5. 5. GranitGranit Altres roques, estan formades perAltres roques, estan formades per diversos minerals,diversos minerals, com elcom el Granit.Granit. ComCom són les roques?són les roques? ROQUESROQUES
 6. 6. ArgilaArgila Hi ha roquesHi ha roques duresdures com el marbre icom el marbre i roquesroques toves,toves, com l’argila. Fins i tot hicom l’argila. Fins i tot hi ha roquesha roques líquideslíquides com el petroli.com el petroli. PetroliPetroli MarbreMarbre ROQUESROQUES ComCom són les roques?són les roques?
 7. 7. D’on s’extreuen les roques?D’on s’extreuen les roques? S’extreuen delsS’extreuen dels JACIMENTS.JACIMENTS. Si sónSi són excavacions a molts metres de profunditatexcavacions a molts metres de profunditat es diuenes diuen MINES.MINES. Si són excavacions a pocaSi són excavacions a poca profunditat es diuenprofunditat es diuen PEDRERES.PEDRERES. PedreraPedreraMinaMina ROQUESROQUES
 8. 8. Per què s’utilitzen?Per què s’utilitzen? Per obtenir energia.Per obtenir energia. El petroli és unaEl petroli és una roca de la qual s’obté gas, benzines iroca de la qual s’obté gas, benzines i gasoils que són utilitzats per agasoils que són utilitzats per a combustible.combustible. ROQUESROQUES
 9. 9. Per a la construcció.Per a la construcció. Amb l’argila, elAmb l’argila, el granit, el marbre i la pissarra es fangranit, el marbre i la pissarra es fan construccions d’edificis.construccions d’edificis. ROQUESROQUES Per què s’utilitzen?Per què s’utilitzen?
 10. 10. Per a la indústria.Per a la indústria. A partir del petroli,A partir del petroli, a les fàbriques s’elaboren plàstics,a les fàbriques s’elaboren plàstics, pintures… i moltes coses més.pintures… i moltes coses més. ROQUESROQUES Per què s’utilitzen?Per què s’utilitzen?
 11. 11. MINERALSMINERALS Què són els minerals?Què són els minerals? Els mineralsEls minerals són els materials delssón els materials dels quals estan fetes les roques.quals estan fetes les roques. Es troben al nostre voltant.Es troben al nostre voltant. El grafit,El grafit, perper exemple, el feim servir diàriamentexemple, el feim servir diàriament perquè els llapis es fan amb aquestperquè els llapis es fan amb aquest mineral.mineral.
 12. 12. Com són els minerals?Com són els minerals? Cada mineralCada mineral és diferentés diferent dels altres idels altres i es pot reconèixer per leses pot reconèixer per les sevesseves propietats.propietats. DiamantDiamant GuixGuix PiritaPirita TalcTalc MalaquitaMalaquita CalcitaCalcita MINERALSMINERALS
 13. 13. Propietats dels minerals:Propietats dels minerals:  DuresaDuresa Un mineralUn mineral és dur quan és difícil deés dur quan és difícil de ratllar.ratllar. El diamant és el mineral mésEl diamant és el mineral més dur i edur i el guix és tan tou que es potl guix és tan tou que es pot ratllar amb una ungla.ratllar amb una ungla. DurDur TouTou MINERALSMINERALS
 14. 14. Propietats del minerals:Propietats del minerals:  BrillantorBrillantor Hi ha minerals moltHi ha minerals molt brillants com labrillants com la piritapirita i n’hi ha quei n’hi ha que no tenen tens deno tenen tens de brillantor, com el talc.brillantor, com el talc. BrillantBrillant ApagatApagat MINERALSMINERALS
 15. 15. Propietats dels minerals:Propietats dels minerals:  ColorColor Hi ha minerals ambHi ha minerals amb un color característic,un color característic, com la malaquita,com la malaquita, queque és deés de color verd, icolor verd, i altres quealtres que tenen diferents colors com latenen diferents colors com la calcita,calcita, que pot ser blanca, taronja o verda.que pot ser blanca, taronja o verda. MINERALSMINERALS CalcitaCalcitaMalaquitaMalaquita
 16. 16. Propietats dels minerals:Propietats dels minerals:  FormaForma Alguns minerals tenen fAlguns minerals tenen formesormes regulars,regulars, com la pirita, i altrescom la pirita, i altres sónsón irregulars,irregulars, com la malaquita.com la malaquita. RegularRegular IrregularIrregular MINERALSMINERALS
 17. 17. Minerals més habituals:Minerals més habituals: QuarsQuars FeldspatFeldspat CalcitaCalcita MINERALSMINERALS
 18. 18. Els usos dels minerals:Els usos dels minerals: Per construir edificis:Per construir edificis: el guix, lael guix, la pissarra…pissarra… MINERALSMINERALS
 19. 19. Els usos dels minerals:Els usos dels minerals: Per obtenir metals:Per obtenir metals: de la magnetitade la magnetita s’extreu el ferro i de la calcopiritas’extreu el ferro i de la calcopirita se obté el coure.se obté el coure. MINERALSMINERALS
 20. 20. Els usos dels minerals:Els usos dels minerals: Per elaborar joies:Per elaborar joies: el diamant, elel diamant, el robí i la maragda.robí i la maragda. MINERALSMINERALS
 21. 21. Una col.lecció de mineralsUna col.lecció de minerals MINERALSMINERALS
 22. 22. Ara veuràs molts minerals diferents.Ara veuràs molts minerals diferents. ALBITAALBITA ARAGONITAARAGONITA MINERALSMINERALS
 23. 23. SOFRESOFRE BARITABARITA
 24. 24. BASALTBASALT BLENDABLENDA
 25. 25. CARNAL LlTA·CARNAL LlTA· CARBÓCARBÓ
 26. 26. CINABRICINABRI QUARSQUARS
 27. 27. FLUORITAFLUORITA GALENAGALENA
 28. 28. LIMONITALIMONITA HALITAHALITA
 29. 29. MAGNETITAMAGNETITA MICAMICA
 30. 30. PLATAPLATA ÒPALÒPAL
 31. 31. PROUSTITAPROUSTITA OROR
 32. 32. CROMCROMDOLOMITADOLOMITA
 33. 33. BENTONITABENTONITA ESTANYESTANY
 34. 34. FERROFERRO PLOMPLOM
 35. 35. ACTIVITATSACTIVITATS Què són les roques?Què són les roques? Escriu 3 propietats dels minerals.Escriu 3 propietats dels minerals. Escriu elEscriu el nom de tres minerals.nom de tres minerals. Què és un mineral?Què és un mineral? Per a què s’utilitzen els minerals?.Per a què s’utilitzen els minerals?. Contesta al teu quadern. Després clica al quadratContesta al teu quadern. Després clica al quadrat taronja per a veure les respostes correctes:taronja per a veure les respostes correctes:
 36. 36. SOLUCIÓSOLUCIÓ Què són les roques?Què són les roques? Les roques són la partLes roques són la part sòlida de la Terra.sòlida de la Terra.
 37. 37. SOLUCIÓSOLUCIÓ Què són els minerals?Què són els minerals? Els minerals són elsEls minerals són els materials dels qualsmaterials dels quals estan fetes les roques.estan fetes les roques.
 38. 38. SOLUCIÓSOLUCIÓ Escriu el nom de tres minerals.Escriu el nom de tres minerals. Níquel, plata, òpal,Níquel, plata, òpal, diamant, crom, caolí,diamant, crom, caolí, talc, pirita, malaquita,talc, pirita, malaquita, sofre, mica, calcopirita...sofre, mica, calcopirita...
 39. 39. SOLUCIÓSOLUCIÓ Tres propietats dels minerals.Tres propietats dels minerals. Duresa ColorDuresa Color Brillantor FormaBrillantor Forma
 40. 40. SOLUCIÓSOLUCIÓ Per a què s’utilitzen?Per a què s’utilitzen? Per construir edificis.Per construir edificis. Per obtenir metalls.Per obtenir metalls. Per elaborar joies.Per elaborar joies.
 41. 41. EL SÒLEL SÒL El sòl esEl sòl es la capa de terra,la capa de terra, ambamb aigua, aire iaigua, aire i restes d’animals i plantes,restes d’animals i plantes, que cobreix lesque cobreix les roques.roques. Les restes d’èssers vius formen una mesclaLes restes d’èssers vius formen una mescla de color fosc que s’anomenade color fosc que s’anomena HUMUS.HUMUS. Quan els trossets de roca es mesclen ambQuan els trossets de roca es mesclen amb l’humus es forma el sòl.l’humus es forma el sòl.
 42. 42. Com es forma el sòl?Com es forma el sòl? El sòl es forma a partir de la roca i lEl sòl es forma a partir de la roca i l’acció del’acció del vent, la pluja, els animals i les plantes.vent, la pluja, els animals i les plantes. EL SÒLEL SÒL
 43. 43. EL SÒLEL SÒL El sòl té tres capes:El sòl té tres capes: La capa superior:La capa superior: Conté arena, argila,Conté arena, argila, aigua, aire i humus. Viuen alguns animalsaigua, aire i humus. Viuen alguns animals i creixen les arrels de les plantes.i creixen les arrels de les plantes. La capa intermèdia:La capa intermèdia: Conté pedres,Conté pedres, arena, argila i un poc d’aigua.arena, argila i un poc d’aigua. La capa inferior:La capa inferior: Conté roques i no téConté roques i no té quasi aigua.quasi aigua.
 44. 44. EL SÒLEL SÒL CAPESCAPES
 45. 45. EL SÒLEL SÒL El sòl té tres capes:El sòl té tres capes: La capa superior:La capa superior: Conté arena, argila,Conté arena, argila, aigua, aire i humus.aigua, aire i humus. Viuen algunsViuen alguns animals i creixen les arrels de lesanimals i creixen les arrels de les plantes.plantes.
 46. 46. EL SÒLEL SÒL El sòl té tres capes:El sòl té tres capes: La capa intermèdia:La capa intermèdia: Conté pedres,Conté pedres, arena, argila i un poc d’aigua.arena, argila i un poc d’aigua.
 47. 47. EL SÒLEL SÒL El sòl té tres capes:El sòl té tres capes: La capa inferior:La capa inferior: Conté roques iConté roques i nono té quasi aigua.té quasi aigua.
 48. 48. EL SÒLEL SÒL CAPES DEL SÒLCAPES DEL SÒL
 49. 49. ACTIVITATSACTIVITATS Què és el sòl?Què és el sòl? Com es forma el sòl?Com es forma el sòl? Quàntes capes té el sòl?Quàntes capes té el sòl? Contesta al teu quadern. Després clica al quadratContesta al teu quadern. Després clica al quadrat taronja per a veure les respostes correctes:taronja per a veure les respostes correctes:
 50. 50. EL SÒLEL SÒL Què és el sòl?Què és el sòl? El sòl és la capa de terra,El sòl és la capa de terra, amb aigua, aire, i restesamb aigua, aire, i restes d’animals i plantes, qued’animals i plantes, que cobreix les roques.cobreix les roques.
 51. 51. EL SÒLEL SÒL Com es forma el sòl?Com es forma el sòl? 1.1. La roca es romp per l’acció de la pluja,La roca es romp per l’acció de la pluja, les gelades i el vent.les gelades i el vent. 2.2. Les arrels de les plantes ajuden aLes arrels de les plantes ajuden a rompre les roques.rompre les roques. 3.3. Els trossets de roca es mesclen ambEls trossets de roca es mesclen amb l’humus i es forma el sòl.l’humus i es forma el sòl.
 52. 52. EL SÒLEL SÒL Quàntes capes té el sòl?Quàntes capes té el sòl? La capa superior:La capa superior: Viuen algunsViuen alguns animals.animals. La capa intermèdia:La capa intermèdia: Conté pedres,Conté pedres, arena, argila i un poc d’aigua.arena, argila i un poc d’aigua. La capa inferior:La capa inferior: Conté roques i no téConté roques i no té quasi aigua.quasi aigua.
 53. 53. MANUALITATS...MANUALITATS... AMB PEDRESAMB PEDRES
 54. 54. MANUALITATS...MANUALITATS... AMB PEDRESAMB PEDRES
 55. 55. Altre vegadaAltre vegada Vull sortirVull sortir

×