Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Model català d'administració oberta

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Model català d'administració oberta (20)

Más de Ecotendències Cosmocaixa (20)

Anuncio

Model català d'administració oberta

 1. 1. El model català d’administració electrònica Consorci AOC 1
 2. 2. Model català d’administració electrònica 2
 3. 3. Model català d’administració electrònica • En el desenvolupament d’aquest model… … el Consorci AOC és un actor rellevant. Pacte parlamentari i institucional de 23 de juliol de 2001 3
 4. 4. Model català d’administració electrònica Missió: Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l’impuls i la promoció d’iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 4
 5. 5. Model català d’administració electrònica • En el desenvolupament d’aquest model… … el Consorci AOC és un actor rellevant. • Llei 29/2010, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya • Consolida el rol del Consorci AOC • Li encomana noves funcions i responsabilitats per al conjunt de les administracions catalanes, i específicament en relació a les entitats locals • Serveis per al reconeixement dels drets dels ciutadans en matèria d’administració electrònica  Obligacions dels ens locals 5
 6. 6. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per millorar la seva eficiència i eficàcia Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i comunicacions que impulsin les administracions catalanes Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana Garantir els requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les AT administracions amb els usuaris per mitjans electrònics NTIT e-IDE Proporcionar identitat i signatura electrònica al sector públic català Serveis bàsics d’identitat i signatura electrònica
 7. 7. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per millorar la seva eficiència i eficàcia Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes 1. Objectius estratègics: ● No demanar als ciutadans cap document acreditatiu que ja disposa l’Administració Pública o ens col·laboradors, assegurant el compliment de la LOPD. ● Reduir el temps i els costos dels tràmits i comunicacions interadministratives, mitjançant l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics • Àrees d’actuació: Tramitació interadministrativa ● Desenvolupament i prestació de serveis de tramitació entre les administracions públiques i d’aquestes amb entitats amb les que tenen relacions de subjecció especial. ○ Mitjançant EACAT, l’extranet de les administracions catalanes Transmissions de dades i documents electrònics ● Serveis que facilitin el reconeixement efectiu del dret dels ciutadans a no presentar dades i documents electrònics que ja estan en poder d’alguna administració pública i altres entitats, amb subjecció a la legislació de protecció de dades de caràcter personal que en cada cas sigui d’aplicació. ○ Canvi de domicili ○ Transmissions de dades: padró, AEAT, TGSS, TFN,... ○ Accés a documents visats i altres acreditacions ○ ... ○ Infraestructura de dades espacials (IDE local) ○ ... 7
 8. 8. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i comunicacions que impulsin les administracions catalanes Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana • Objectius estratègics: ● Accelerar els processos de modernització de les AAPP alineats amb la visió definida. ● Evitar la fractura digital entre les administracions públiques derivada de la diversitat en la seva capacitat i recursos disponibles. ● Impulsar l’aparició d’estàndars funcionals basats en bones pràctiques. ● Incrementar l’ús dels mitjans telemàtics en les gestions i tramitacions administratives tot mantenint les garanties tècniques i jurídiques. 3. Àrees d’actuació: Mòduls i serveis comuns d’administració electrònica ● Desenvolupament de solucions tecnològiques i organitzatives que responen a necessitats comunes i que, per tant, es poden desenvolupar una vegada però que es poden reutilitzar per totes les administracions consorciades. ○ d’informació: cercador, visualitzador de mapes, carrerer,... ○ habilitadors del procediment adm.: registre E/S, notificacions telemàtiques, tauler d’anuncis, seu-e... ○ de tramitació i gestió administrativa: eTRAM, factura-e, òrgans col·legiats, iArxiu (perdurabilitat)... ○ eines i aplicatius per a la realització de signatures electròniques, validació, segell de temps. ○ de seguretat: CESICAT ○ ... Assistència i assessorament (transversal a totes les línies estratègiques i àrees d’actuació) ● Assistència i assessorament sobre els requeriments jurídics i tècnics que han de complir els projectes d’administració electrònica i la utilització dels productes i serveis que proporciona el Consorci.i CATCert 8
 9. 9. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Garantir determinats requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de AT les administracions amb els usuaris per mitjans electrònics NTIT e-IDE Proporcionar identitat i signatura electrònica al sector públic català 2. Objectius estratègics: Serveis bàsics d’identitat i signatura electrònica ● Disposar de les infraestructures, eines i serveis que garanteixin tècnicament i jurídicament la identitat dels usuaris a la xarxa i la seva actuació en els serveis d’administració electrònica en termes d’autenticitat, integritat i conservació de la informació. ● Generar confiança en els usuaris dels serveis electrònics per tal de potenciar-ne la seva utilització. 4. Àrea d’actuació: Entitat prestadora de serveis de certificació ● La infraestructura necessària i disponible de dispositius d’identitat digital i de serveis de signatura electrònica dels usuaris. ○ Emissió de certificats digitals: treballador públic, IdCAT, dispositius, ... ○ Xarxa d’entitats de registre, ○ Reconeixement dels certificats per les AAPP, ... 9
 10. 10. Evolució de l'administració electrònica a les entitats locals catalanes http://www.aoc.cat/Inici/COMUNICACIO/Informes-sobre-e-Administracio
 11. 11. Evolució de l'administració electrònica a les entitats locals catalanes http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 12. 12. www.aoc.cat Bústia d’informació: implantacio@aoc.cat Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU): 902 901 080 - suport@aoc.cat 12

×