Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte d'aprofundiment dels coneixements definitivo

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
“Interculturalitat al nostre
centre : coneixem els nostres
companys i els seus països”
Joana M. Torres Balanzat.
Mª Núria ...
INDEX
PÀGINES
1. DADES
PERSONALS.............................................................................................
2.7.
Metodologia........................................................................................................12...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Projecte d'aprofundiment dels coneixements definitivo (20)

Anuncio

Projecte d'aprofundiment dels coneixements definitivo

 1. 1. “Interculturalitat al nostre centre : coneixem els nostres companys i els seus països” Joana M. Torres Balanzat. Mª Núria Torres Tur. CEIP Puig d’en Valls Eivissa. PROGRAMA D’APROFUNDIMENT DELS CONEIXEMENTS
 2. 2. INDEX PÀGINES 1. DADES PERSONALS...................................................................................................2 2. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE................................................................3 2.1.Títol.........................................................................................................................3 2.2.Destinataris............................................................................................................ 3 2.3.Temporització del projecte..................................................................................3 2.4. Introducció / Justificació.....................................................................................3 2.5. Objectius. Competències bàsiques...................................................................7 2.6. Continguts i activitats per sessions................................................................11 2
 3. 3. 2.7. Metodologia........................................................................................................12 2.8. Recursos...............................................................................................................13 2.9. Avaluació.............................................................................................................13 2.10. Altres aspectes que cal destacar.....................................................................15 1. Dades personals: Nom i Llinatges Mª Núria Torres Tur Joana M. Torres Balanzat D.N.I. 41458923 - C 41444781 - T NRP. 4145892324A0597 A45EC4144478102 Centre Educatiu i Etapa que imparteixes. CEIP Puig d’en Valls _ Eivissa. _Mestra especialista d’Audició i Llenguatge. ( A.L.) CEIP Puig d’en Valls _ Eivissa. _Mestra especialista d’Atenció a la Diversitat ( A.D.) Motiu pels quals participam en el programa. Ja que sóc Mestre d’Educació Especial i per tant he cursat diferents assignatures d’atenció a la Ja que amb la meva feina de cada dia em trobo cada vegada més alumnes de diferents 3
 4. 4. diversitat dels alumnes, alumnes de altes capacitats, ús de les TIC etc. Pens que sempre centram l’atenció sobre l’alumnat que presenta dificultats en l’aprenentatge i ens oblidam una mica de l’alumnat més motivat o amb més capacitats. I per la importància de prendre cada vegada més consciència de les altres cultures com a font d’enriquiment. països. També considero important que els alumnes amb més capacitats tenguin una atenció més individualitzada i específica. Formació personal relaciona amb la temàtica del projecte. _Atenció a la diversitat. _ Reptes docents d’una educació per a la ciutadania. _ Ciutadania , Islam i desafiaments mundials. _Ciutadania democràtica. _ Comprendre el que es llegeix: receptes pera l’èxit en totes les matèries. _ L’escola inclusiva en el marc de la L.O.E. _ Taller Xarxipèlag 2.0 al Ceip: Puig d’en Valls. _ Seminari de l’aula d’acollida a l’aula ordinària. _ Curs les competències bàsiques. Una resposta als reptes educatius. - Curs d’atenció a la diversitat. _ Projecte d’innovació pedagògica : les competències bàsiques al CEIP Jesús. _ Curs l’ús de les TIC al CEIP L’Urgell. - Seminari projectes de treball al CEIP L’Urgell. _ Seminari a centre atenció a la diversitat. PCC d’ESO. _Lectoescriptura. 2. Desenvolupament del projecte: 2.1. Títol: “Interculturalitat al nostre centre : coneixem els nostres companys i els seus països” . 2.2. Destinataris: Alumnes de 5è i 6è de primària. 2.3. Temporització del projecte. Novembre: dia 5 i 19. Desembre: dia 3 i 17. Gener: dia 14 i 28. 4
 5. 5. Febrer: dia 11 i 25. Març: dia 10 i 24. 2.4. Introducció/ Justificació. 2.4.1. Introducció El C. P. Puig D’en Valls es troba situat en el municipi de Santa Eulària des Riu. Puig d’en Valls és un poble dormitori, ja que la gran majoria dels seus habitants treballen en altres municipis. Està situat dins el nucli urbà del poble a una zona en constant urbanització. Al seu voltant trobem edificis residencials, i a escassos metres, un centre de Salut i instal·lacions esportives i culturals de l’Ajuntament (centre cultural, auditori municipal, pistes de bàsquet, futbol...) Durant el pròxim curs estaran en funcionament 18 unitats 6 d’infantil i 12 de primària Durant el curs escolar 2011/2012 hi haurà aproximadament un total de 442 alumnes. La majoria dels alumnes són de nacionalitat espanyola però als darrers dos o tres anys hi hagut un increment notable d’alumnat nouvingut d’altres països. La plantilla del centre estarà formada per 29,8 professors. La majoria d’ells son propietaris definitius i hi ha 1 plaça itinerant, la de l’A.L. Les reunions i el funcionament dels cicles venen determinats a la P.G.A. des del començament de curs. On s’inclou un calendari de les activitats de coordinació docent i de seguiment del rendiment acadèmic. Tot el personal docent té el calendari d’activitats i de reunions per a tot el curs des del mes de setembre. Aquesta organització permet que tot el professorat pugui planificar amb antelació cada activitat i preparar-la amb temps. D’aquesta manera, cadascun està assabentat en cada moment de les seves responsabilitats, la qual cosa ofereix una imatge cohesionada del personal docent així com una coordinació interna elevada. 5
 6. 6. L’escola està formada per dos edificis situats al mateix recinte. Les aules són totes bastants grans i espaioses, disposen també de grans finestres, armaris, prestatges, pissarres digitals, un ordinador dins la majoria d’aules, etc. Quant a recursos materials és un centre molt equipat: disposa d’una biblioteca, aula de música, el taller, el laboratori, l’aula de psicomotricitat. L’aula d’anglès que disposa d’ordinadors, pissarres interactives i projector. L’aula d’ordinadors per als infants i una altra aula d’ordinadors pel professorat, dos aules de l’equip de suport, la secretaria, despatx de direcció i sala de professors. També disposa d’una cuina que avui en dia no es fa servir i un petit apartament que abans usava la persona que cuidava de l’escola i que avui en dia utilitza l’APIMA. A més d’un gran pati amb dues pistes poliesportives, una tercera pista de terra i un pati individualitzat per a educació infantil. L’escola ofereix diversos serveis: escola matinera de 8 a 9 del matí, activitats extraescolars i biblioteca a la tarda. Ja que l’edifici principal fou inaugurat en 1977 compta amb nombroses barreres arquitectòniques, concretament escales, per tal d’accedir al pis superior. Malgrat tot això és un centre molt cuidat i amb un bon manteniment tant de la part dels jardins i pati com dels edificis. La llengua catalana és la llengua vehicular del centre, tant en activitats internes (administratives) com en les de projecció externa (actes públics i culturals). La llengua d’aprenentatge de la lectoescriptura és el català mentre que l’anglès és comença a introduir a infantil. A més, per aconseguir un major nivell de la llengua anglesa al centre també es donen amb anglès plàstica al primer i segon cicle i el proper curs informàtica seguint el projecte de seccions europees. També fa dos cursos que es fa un dia a la setmana de lectura amb anglès. A més, aquest curs l’escola a rebut el segon premi “Marta Matas” i l’equip de suport del centre coordinat per l’Elena Morell hem elaborat tres llibres de tutoria per als professors, el primer dels quals, es va presentar en juny el dia de la festa de la Convivència. 6
 7. 7. L’horari del centre amb alumnes és de 09.00 a 14.00 hores. A més de dilluns i a divendres de 08.00 a 09.00 hores d’horari d’obligada permanència al centre. La resta de dies també es fa un torn de vigilància al centre de 16.20 a 18.20 per les activitats extraescolars i biblioteca. El centre participa en els següents projectes: projecte d’educació per a la salut (programa d’alimentació); Xarxipèlag: programa d’ús de les noves tecnologies; programes d’educació ambiental (reduir – reutilitzar – reciclar); l’aposta, animació a la lectura i el de Seccions Europees. També és un centre ecoambiental que disposa d’un hort i punt verd on es fan diverses activitats a l’hora del patí. També es segueix un programa de mediació per a la resolució de conflictes del alumnes. I el proper curs s’ampliarà el programa PROA a 3r i 4t (fins ara només es donava a 5è i 6è). Els punts bàsics del projecte pedagògic de centre són els següents:  Potenciar la llengua: sent la llengua d’aprenentatge la llengua catalana ( llengües oficials català i castellà).  Pluralitat: valors democràtics (estimulant els valors de solidaritat, respecte cap els altres i actitud de diàleg).  Escola democràtica: Participació real i efectiva, en la gestió i control del centre dels diferents estaments que la integren (pares i mares, professors, alumnes i altres entitats).  Confessionalitat: vol ser ideològicament pluralista respectant totes les ideologies i creences. I donarà les informacions els més objectives possibles.  Metodologia: Activa. Els criteris a seguir són: partir dels coneixements previs, constructiva, observació sistemàtica, aprenentatge significatiu, atenció a la diversitat, fomentar la interacció dins l’aula, treballar de forma interdisciplinar i autoregulació del procés d’aprenentatge.  Avaluació serà formativa i sumativa. 7
 8. 8. 2.4.1. Justificació. En els darrers cursos escolars hi ha hagut un increment notable d’alumnes nouvinguts d’altres països al nostre centre. Curs 2008/2009 : hi va haver una arribada de 5 alumnes, al 2009/2010 3 alumnes i al 2010/2011 8 alumnes. En l’actualitat tenim un total de 40 alumnes estrangers per al proper curs. A això haurem d’afegir els alumnes que arribin durant el curs següent. Tenen els següents països de procedència: Argentina, Brasil, Països baixos, Alemanya, Colòmbia, Romania, Equador, Uruguai, Bulgària, Hondures, Itàlia, Xile, Cuba, Filipines, Marroc, Paraguai i Regne Unit. Per aquest motiu hem triat aquest títol de la interculturalitat per aprendre coses dels nostres alumnes d’altres països. Partim de les diferències com una font d’enriquiment cultural i personal. A més, per tal d’afavorir la integració d’aquestos alumnes i comprendre i respectar les diferències culturals, lingüístiques, gastronòmiques... També volem destacar el fet de què sempre ens centram en atendre als alumnes que presenten majors dificultats i mancances i deixam una mica de banda als alumnes que tenen majors capacitats o motivacions . Per aquest motiu consideram que treballar amb aquest projecte ajudaria a motivar als aquestos alumnes i aprendre una forma diferent de treballar integrant coneixement a partir d’una recerca i investigació personal , afavorint també la seva creativitat en general. En definitiva volem educar als nostres alumnes en el respecte i la tolerància per la diversitat cultural en una Europa i un món cada vegada més multicultural; i també, potenciar i desenvolupar la creativitat , motivació i coneixements dels alumnes amb majors capacitats. 2.5. Objectius. Competències bàsiques.  Objectius generals: 8
 9. 9. • Proporcionar a l’alumnat amb major rendiment i motivació per a aprendre una eina per atendre les seves necessitats. • Conèixer els companys del centre i els seus països. • Aprofundir en la diversitat cultural dels països estrangers dels companys del centre. • Veure les diferències com una font d’enriquiment cultural i personal. • Aprendre a respectar i a tolerar als iguals d’altres països. • Utilitzar la investigació com a una eina d’aprenentatge. • Utilitzar les NNTT per a aconseguir una major motivació i implicació en el projecte.  Competències bàsiques: 1. Competència en Comunicació Lingüística. • Coneixements: _Domini de la llengua oral i escrita en contexts múltiples aprofundint i aplicant les regles d’ús. _Coneixement de la diversitat de textos i la seva estructura. • Destreses: _Cercar llegir, recopilar i processar informació. _Comprendre i elaborar diferents tipus de texts comunicatius. • Actituds: _Respectar les idees i opinions del altres. _Rebuig d’actituds intolerants (sexistes ...) 2. Competència Cultural i Artística. • Coneixements: _Coneixement de les obres culturals i manifestacions més destacades del patrimoni cultural. • Destreses: _Cultivar la creativitat. 9
 10. 10. _Conèixer manifestacions culturals, característiques i diferents aspectes dels països estrangers estudiats. _Mantenir una actitud oberta i crítica davant la diversitat d’expressions. • Actituds: _Apreciar la creativitat. _Valorar la llibertat d’expressió i la diversitat cultural de cada país. 3. Competència en el Tractament de la Informació i Competència Digital. • Coneixements: _Conèixer tècniques i estratègies adequades a les fons d’informació. _Domini dels llenguatges específics. • Destreses: _Analitzar, relacionar, sintetitzar i organitzar la informació en coneixement. _Comunicar informació i coneixements amb diferents llenguatges i tècniques. _ Emprar habitualment els recursos tecnològics. • Actituds: _Actitud positiva davant les TICs com una forma d’enriquiment personal i social. _Desenvolupar el treball personal i autònom i en grups. 4. Competència Matemàtica. • Coneixements: _Coneixement i ús d’elements matemàtics ( nombres, taules de dades, estadístiques...) _Domini de processos que condueixen a l’obtenció de la informació. _ Desenvolupar processos de raonament per solucionar problemes. • Destreses: _Aplicar principis i processos matemàtics en situacions quotidianes. _Seguir processos de pensament deductius i inductius. _Expressar-se i comunicar-se amb el llenguatge matemàtic. • Actituds: 10
 11. 11. _ Actitud favorable cap al raonament lògic. 5. Competència en Aprendre a Aprendre. _ Iniciar-se en l’aprenentatge. _ Ser capaç de continuar aprenent de manera cada cop més eficaç i autònoma, segons els propis objectius i necessitats. _Actuar davant les incerteses intentant cercar respostes i admetent diverses solucions davant un mateix problema. _ Plantejar-se preguntes i objectius reals. _ Utilitzar diverses estratègies d’aprenentatge. _Observar , planificar i organitzar les tasques. _ Acceptar errors. _ Aprendre amb altres persones. _ Expressar-se amb precisió. _ Autoavaluar-se i autorregular-se. 6. Competència en Autonomia i Iniciativa personal. _Consciència i aplicació de valors i actituds personals interrelacionades: responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica, control emocional. _Capacitat d’escollir, de calcular riscos i d’afrontar problemes. _Capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata,d’aprendre dels errors i d’assumir el risc. _Escollir amb criteri propi, imaginar projectes i dur a terme les accions necessàries per desenvolupar les accions i plans personals. _ Disposar d’habilitats socials . _ Treballar en equip. 7. Competència Social i Ciutadana. _ Construir acceptar i practicar les normes de convivència.( de la classe). _ Posar-se en el lloc dels altres i comprendre els seus punts de vista. 11
 12. 12. _ Conèixer-se i valorar-se a si mateix i als altres. _ Expressar les pròpies idees i respectar les dels altres. _ Comprendre l’aportació de diferents cultures a l’evolució i progrés de la humanitat. _ Ser conscient dels valors de l’entorn proper i d’altres llocs del món. _ Aconseguir un sentiment de ciutadania integradora i global. _ Exercir els drets i deures de la ciutadania. _ Reflexionar i aplicar els valors de la democràcia. 8. Competència en el Coneixement i la Interacció amb el món físic. • Coneixements: _ Obtenir, analitzar i representar informació. • Destreses: _ Plantejar hipòtesis i solucions i contrastar solucions. _ Aplicació del pensament científic per resoldre i comprendre problemes. • Actituds: _ Mostrar actituds responsables i de respecte. _ Ús responsable del recursos naturals i importància de la seva conservació. 2.6. Continguts i activitats per sessions. Nº SESSIÓ CONTINGUTS ACTIVITATS 1 5/11/2011 _ Treball de treball: individual i en grup. _ Enquesta. _ Guió. 1. Explicar en què consistirà i com treballarem el projecte. 2. Elaboració d’una enquesta per recollir informació del alumnes estranger. 3. Realització d’un guió per a l’estudi de cada país. 12
 13. 13. 2 19/11/2011 _Recopilació de dades. _ Elaboració de taules de dades i gràfics de l’enquesta. 1. Buidatge d’enquesta i posada en comú de la informació. 2. Selecció i distribució dels països per grups. 3 3/12/2011 _ Recerca i tractament de la informació de cada país. 1. Recercar , seleccionar, sintetitzar i organitzar la informació de cada país. 4 17/12/2011 5 14/01/2012 6 28/01/2012 _ Power point. 1. Elaboració del Power point del treball de cada país. 7 11/02/2012 8 25/2/2012 9 10/03/2012 _ Exposició del power point. _ Avaluació del treball. 1. Exposició dels treballs realitzats. 2. Avaluació de cada treball i del projecte. 10 24/3/2012 2.7. Metodologia. 2.7.1. Orientacions que consideram rellevants i que determinaran aquest procés: a) Prioritzar la reflexió i el pensament crític de l’alumnat per tal de tenir un alumnat reflexiu. b) Proposar diferents situacions d’aprenentatge per desenvolupar el funcionament cognitiu global de l’alumnat (reconèixer, analitzar, discriminar, aplicar, resoldre, localitzar, identificar...). c) Contextualitzar els aprenentatges mitjançant metodologies perquè els aprenentatges tinguin un caràcter més significatiu i perdurable. 13
 14. 14. d) Treballar a partir de tasques relacionades amb la solució de problemes reals, funcionals per altres situacions. e) Potenciar metodologies d’investigació. f) Diversificar actuacions, activitats i situacions d’aprenentatge. g) Emprar diferents fonts d’informació i de documentació, potenciant la lectura i el tractament de la informació. h) Implicar l’alumnat en el procés, que sigui capaç d’aprendre a aprendre. i) Afavorir la creació d’un clima en què sigui present la participació, col·laboració, relació amb l’entorn i interacció entre alumnat i professorat. j) Potenciar el treball cooperatiu. l) Diversificar les situacions i els instruments d’avaluació, que s’orienten precisament a comprovar el grau d’adquisició de les competències bàsiques. 2.7.2. Metodologies que afavoreixen el treball per competències:  Enfocament per tasques: Realitzarem seqüències didàctiques organitzades per a ajudar als alumnes a aconseguir la realització d’una activitat complexa.  Aprenentatge per projecte: En el nostre projecte interdisciplinar l’alumnat desenvoluparà habilitats i destreses diverses com: planificar, prendre decisions, cercar informació i elaborar hipòtesi i es promourà la iniciativa, el pensament crític, la creativitat i el treball en grup.  El treball cooperatiu: Promourem l’aprenentatge com a conseqüència del treball en petits grups heterogenis i amb interdependència dels seus membres. Algunes tècniques que emprarem seran: grups interactiu, planificació de tasques, contractes d’aprenentatge... 14
 15. 15. 2.8. Recursos. Personals: coordinació entre els professors implicats en el projecte. Materials: ordenadors, programes informàtics, Internet, projectors, pissarres digitals... 2.9. Avaluació. Tindrem en compte aquestos tres moments: 1. Avaluació inicial, per diagnosticar i prendre consciència dels objectius. 2. Avaluació al mateix temps que s’està ensenyant o aprenent, per identificar on són les dificultats i comprendre les seves causes. 3. Avaluació final, per identificar els aprenentatges i valorar la qualitat del procés d’ensenyament que s’ha planificat. L’avaluació ha de permetre aprendre per aquest motiu l’avaluació docent no serà suficient per aquest motiu implementarem estratègies d’autoavaluació i coavaluació. Taula per a l’avaluació de cada alumne: CRITERIS D’AVALUACIÓ GENS POC ADEQUA T BASTAN T MOLT _ Coneix i segueix el procediment per a la recerca i elaboració de conclusions en el coneixement. _Usa correctament la llengua escrita en català (regles d’ortografia, signes de puntuació...) _Usa correctament la llengua oral en català ( vocabulari, entonació, frases ...) 15
 16. 16. _Elabora i interpreta taules de dades i gràfics. _Domina les NNTT: ús d’Internet, ordinadors, programes... _És capaç de donar informació de les diferents cultures estudiades. _Afronta els problemes o dubtes que sorgeixen en la feina diària i cerca solucions. _Ha participat activament en les activitats proposades. _ Mostra gust per aprendre. _Té una actitud positiva cap els canvis. _Accepta els errors com a forma d’aprenentatge. _Té confiança en ell mateix. _ És capaç de treballar amb grup. _És capaç d’autoavaluar-se de forma correcta. _S’esforça en la presentació adequada de les tasques. _Respecta i valorar les diferents cultures com una font d’enriquiment. _ Ha ampliat la seva visió de ser un ciutadà més d’Europa i 16
 17. 17. del món. _ Valora positivament aquest nou enfocament global. 2.10. Altres aspectes que cal destacar. La programació és una orientació a seguir per a nosaltres però que s’anirà ajustant segons les necessitats, inquietuds i problemes que puguin anar sorgint. Intentarem fer partícep a tota l’escola de la feina realitzada per aquestos alumnes per tal de valorar i reforçar positivament el seu treball i per a donar-lo a conèixer a altres alumnes per tal d’animar-los a participar en aquestes activitats en propers cursos (exposicions orals a diferents aules del centre, plafons, penjar d’informació a pàgina web del centre... ). 17

×