Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

USEE

 1. ESCOLA MARCEL·LÍ MORAGASESCOLA MARCEL·LÍ MORAGAS Curs 2014-15 Atenció a la diversitatAtenció a la diversitat
 2. PROJECTE NOUPROJECTE NOU  Aquest any s’ha creat la USEE a l’Escola Marcel·lí Moragas. Això ens ha suposat un repte, i una oportunitat per replantejar les accions envers l’atenció a la diversitat.  Atenció a la diversitat: -Tots els alumnes inclosos dins de l’aula. -Dues mestres dins de l’aula en les classes amb alumnes USEE. -Diferents dinàmiques (desdoblaments, treball per projectes, petit grup, racons, noves tecnologies, referents visuals, materials adaptats) - Reunions mestres: Comissió pedagògica, formacions, etc -Reunions amb famílies, especialistes, serveis externs.
 3. ALTRES ACTUACIONSALTRES ACTUACIONS Treball famílies: -conte diversitat -malalties minoritàries Cursos de formació. Xerrades: Hem fet xerrades a alumnes de la universitat Abat Oliva, Xerrada a les jornades envers la diversitat, etc
 4. BON DIABON DIA Hem realitzat el bon dia a la PDI. Això ajuda a mantenir l’atenció dels infants, ajuda a realitzar correctes estructures de frase, treballem vocabulari i memorització a través de cançons, iniciació a la lectoescriptura amb el treball del nom,… També hem introduït referents visuals per seqüenciar les activitats que farem al llarg del dia (com podem veure a la foto de l’esquerra)
 5. NOVES TECNOLOGIESNOVES TECNOLOGIES  Les noves tecnologies són un element motivador per assolir diferents aprenentatges.  ACTIVITATS: - GRAFISME - REFORÇAR CONCEPTES - TREBALLAR EL LLENGUATGE - ATENCIÓ, - PERCEPCIÓ VISUAL - CONCENTRACIÓ - MEMÒRIA - …
 6. PROJECTES AJUNTAMENTPROJECTES AJUNTAMENT Hem realitzat dos projectes a l’ajuntament i ens han donat ambdues subvencions que beneficien als alumnes d’educació infantil: -Una per comprar 8 IPADS i una càmera de fotos. -Un altra per comprar activitats per treballar a racons (material Mini Arco).
 7. DESDOBLAMENTS: EL CONTE EN PETIT GRUPDESDOBLAMENTS: EL CONTE EN PETIT GRUP -PRÀXIES -VOCABULARI -ONOMATOPEIES -FRASES -… PARTIM EL GRUP-CLASSE EN TRES PER TREBALLAR ACTIVITATS DE LLENGUATGE.
 8. LA RELACIÓ AMB ELS IGUALSLA RELACIÓ AMB ELS IGUALS Els entorns rics en diversitat també són rics en valors, tolerància, fan que els alumnes tinguin major empatia, hi ha una millor cohesió de grup, els alumnes es cuiden i ajuden entre ells, etc. Aquests valors ajuden als nostres nens/es a desenvolupar-se i créixer en uns valors que els ajudaran en el dia de demà (per estudiar en grup i ajudar-se uns als altres quan siguin més grans, a portar un equip divers en una empresa quan siguin adults, a esdevenir tolerants, a valorar i ser conscients dels propis punts forts i les limitacions, etc)
 9. PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICITAT Algunes sessions de p3 i p4 contem amb una Fisioterapeuta dins de l’aula a les sessions de psicomotricitat.
 10. RACONSRACONS  Fem racons dues vegades per setmana. Som dues o tres mestres a l’aula.  Hi ha quatre racons. Dos són de joc simbòlic i dos racons són de treball.  Els racons de treball: un relacionat amb activitats matemàtiques i un altra de llenguatge oral o escrit  Els racons de joc simbòlic canvien cada trimestre: -Primer trimestre: nines, cuineta i metges. - Segon trimestre: ordinadors, cotxes, disfresses i cuineta. -Tercer trimestre: botiga, restaurant i ordinadors.
 11. RACONS DE JOC SIMBÒLICRACONS DE JOC SIMBÒLIC Ajuden a imitar accions de la vida adulta, desenvolupar el llenguatge, abstraure accions, etc
 12. RACONS DE TREBALLRACONS DE TREBALL Llenguatge escrit: Treball de percepció visual i vocabulari. R. matemàtic: fent seriacions amb o sense referent visual.
 13. EXPERIMENTS (MIG GRUP)EXPERIMENTS (MIG GRUP) Amb els experiments fomentem el pensament científic, investigador, els alumnes es fan preguntes, creen hipòtesis que a vegades es verifiquen i altres vegades no.
 14. GRAFISME (MIG GRUP)GRAFISME (MIG GRUP) Treballem activitats que desenvolupen la psicomotricitat fina com resseguir, enfilar, fer traços, ... Utilitzem diferents materials: cordes, retoladors, plastilina, farina, guixos, la PDI, etc
 15. TALLERSTALLERS En els tallers barregem alumnes de P3, P4 i P5, es fan grups de 14 nens/es aproximadament. Cada dijous els alumnes fan un taller diferent. La temporització és al llarg del segon i tercer trimestre. El taller que veiem a la foto és de psicomotricitat.
 16. TALLER DE CUINATALLER DE CUINA Hi ha 8 tallers relacionats amb la temàtica d’aquest curs: “L’espai”. Són tallers de cuina, psicomotricitat, fang, pintura, conte, coet, entre altres.
 17. DINS DE L’AULADINS DE L’AULA Emprem diverses dinàmiques i metodologies per atendre a la diversitat.
 18. DUES MESTRES A L’AULADUES MESTRES A L’AULA En aules amb alumnes amb més necessitat hem apostat per que hi hagi dues mestres a l’aula. Això ens permet atendre millor als nens/es, fer desdoblaments, diverses dinàmiques de grup, etc.
Publicidad