Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Przedszkole
niepubliczne
„Kubu ś Puchatek”
w
Braniewie

Opracowały:
Katarzyna Olszewska
Karolina Jabłońska
Przedszkole mieści się w Braniewie, przy ulicy Kołątaja 16.
Placówka pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach
6.30 –...
13-2-3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Nauczyciele

Pomoc
nauczycieli

Nauczyciele
zajęć
dodatkowych
(terapeuci
i ...
• Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem
sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty w Olsztynie.
• Przedszkole działa na po...
KUCHNIA

13-2-3
SALE

13-2-3
13-2-3
13-2-3
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa
oświatowego, a w szczególności z Podstawy programowej
wy...
• pomocy w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym;
• tworzeniu warunków do harmonij...
13-2-3
Zaspokajanie potrzeb dziecka
 potrzeba bezpieczeństwa – stworzenie wokół każdego dziecka

klimatu pewności, szacunku, życzliwości, ochrony, spokoju or...
 potrzeba poznawcza - umożliwienie dziecku eksploracji, stawiania

pytań oraz poszukania na nie odpowiedzi, doświadczanie...
 potrzeba aktywności – zapewnienie warunków do zabawy i

nauki dla każdego dziecka
 potrzeba samodzielności- budowanie w każdym dziecku poczucia

mocy, sprawstwa, poprzez umożliwianie mu zdobywania nowych...
 potrzeba przynależności i kontaktów społecznych –

zapewnienie czułej oraz troskliwej opieki dla każdego dziecka,
nauczy...
 potrzeba posiadania – właściwy stosunek do posiadanych

przedmiotów, cieszenia się nimi, ale również dzielenia się, szan...
Źródła finansowania przedszkola
Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z:

• opłat rodziców opł...
Przedszkole oferuje dodatkowo naukę języka
angielskiego.
Edukacja językowa rozumiana jest jako podświadoma akwizycja
język...
• Przedszkole posiada własną maskotkę, jest nią
„Kubuś Puchatek”, który aktywnie uczestniczy w życiu
przedszkola. W paździ...
Zajęcia dodatkowe
•
•
•
•
•
•
•

Katecheza
Logopeda        
Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
 Tań...
Projekty realizowane przez przedszkole
• Czyste powietrze wokół nas
• Aqua fresh
• Kubusiowi przyjaciele natury

Konkursy
...
Dziękujemy za uwagę
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Kubuś Puchatek

643 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Arte y fotografía
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Kubuś Puchatek

 1. 1. Przedszkole niepubliczne „Kubu ś Puchatek” w Braniewie Opracowały: Katarzyna Olszewska Karolina Jabłońska
 2. 2. Przedszkole mieści się w Braniewie, przy ulicy Kołątaja 16. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 – 17.00.
 3. 3. 13-2-3
 4. 4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nauczyciele Pomoc nauczycieli Nauczyciele zajęć dodatkowych (terapeuci i specjaliści) Pracownik administracyjno -techniczny Szefowa kuchni Kucharka
 5. 5. • Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. • Przedszkole działa na podstawie:  Ustawy z dnia 7 września dnia  1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy  Konwencji o prawach dziecka ( Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.).
 6. 6. KUCHNIA 13-2-3
 7. 7. SALE 13-2-3
 8. 8. 13-2-3
 9. 9. 13-2-3
 10. 10. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się w swojej działalności  opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej na: • wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijaniu jego uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych mu w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; • pomocy w budowaniu systemu wartości małego człowieka; • rozwijaniu umiejętności społecznych dziecka i kształtowaniu poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej; • zapewnieniu dziecku lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie jego ciekawości poznawczej, aktywności i samodzielności;
 11. 11. • pomocy w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym; • tworzeniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i kształtowania sprawności fizycznej; • wprowadzaniu dziecka w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, ruch, małe formy teatralne, sztuki plastyczne; • tworzeniu środowiska sprzyjającego wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych.
 12. 12. 13-2-3
 13. 13. Zaspokajanie potrzeb dziecka
 14. 14.  potrzeba bezpieczeństwa – stworzenie wokół każdego dziecka klimatu pewności, szacunku, życzliwości, ochrony, spokoju oraz akceptacji;
 15. 15.  potrzeba poznawcza - umożliwienie dziecku eksploracji, stawiania pytań oraz poszukania na nie odpowiedzi, doświadczanie nowych sytuacji i stwarzanie kreatywnych kontekstów;
 16. 16.  potrzeba aktywności – zapewnienie warunków do zabawy i nauki dla każdego dziecka
 17. 17.  potrzeba samodzielności- budowanie w każdym dziecku poczucia mocy, sprawstwa, poprzez umożliwianie mu zdobywania nowych kompetencji, zaufania do siebie i niezależności. Uczenie dziecka podejmowania decyzji, dokonywania wyboru oraz samodzielnego działania, cierpliwości,
 18. 18.  potrzeba przynależności i kontaktów społecznych – zapewnienie czułej oraz troskliwej opieki dla każdego dziecka, nauczyciel jest osobą na którą zawsze mogą liczyć, nawiązywanie kontaktów emocjonalnych oraz społecznych
 19. 19.  potrzeba posiadania – właściwy stosunek do posiadanych przedmiotów, cieszenia się nimi, ale również dzielenia się, szanowanie własności osobistej dziecka, ale też jego prawa oraz uczymy tego samego w odniesieniu do innych ludzi
 20. 20. Źródła finansowania przedszkola Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z: • opłat rodziców opłata stała i opłata za wyżywienie, inne opłaty ustalone przez Dyrektora; • dotacji z budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; • darowizn, nawiązek; • opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej i rekreacyjnej przedszkola; • wpływów z działalności gospodarczej przedszkola, o ile taka działalność będzie prowadzona; • środków unijnych.
 21. 21. Przedszkole oferuje dodatkowo naukę języka angielskiego. Edukacja językowa rozumiana jest jako podświadoma akwizycja językowa, a więc osłuchanie się z językiem, co przypomina proces nauki języka ojczystego. Intensywna nauka języka angielskiego prowadzona jest metodą tzw. guwernantki. Założeniem tej metody jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jako drugim językiem własnym.   W tym celu w grupie, oprócz nauczycielek przedszkola, pracuje lektorka, z którą porozumienie się jest możliwe jedynie w j. angielskim.   W związku z powyższym dzieci mają specjalnie opracowane oraz dostosowane do wieku zajęcia zorganizowane, na których w 13-2-3 sposób naturalny przyswajają słówka, zwroty
 22. 22. • Przedszkole posiada własną maskotkę, jest nią „Kubuś Puchatek”, który aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola. W październiku natomiast obchodzi hucznie urodziny „Kubusia Puchatka” z tortem, pochodem grup przedszkolnych  po ulicach Braniewa. Kubuś - maskotka wiedzie prym na każdej ważnej uroczystości przedszkolnej. • Oprócz pełnowymiarowego przedszkola istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką na godziny.    Placówka posiada usprawnienia do prowadzenia dziennej opieki nad dzieckiem w dogodnych dla rodzica godzinach np. gdy ten ma pilny wyjazd, wizytę u lekarza itp. • „Kubuś Puchatek” udostępnia swoje sale oraz zajmuje się organizacją przyjęć urodzinowych i wszelkiego rodzaju 13-2-3 imprez dla najmłodszych do lat 6.
 23. 23. Zajęcia dodatkowe • • • • • • • Katecheza Logopeda         Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)  Tańce Rytmika   Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna Koło zainteresowań (warcaby)   13-2-3
 24. 24. Projekty realizowane przez przedszkole • Czyste powietrze wokół nas • Aqua fresh • Kubusiowi przyjaciele natury Konkursy • Turniej w warcaby • Konkurs kolęd • Konkurs recytatorski 13-2-3
 25. 25. Dziękujemy za uwagę

×