Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Lezing: Nano Technologie Prof. Emeritus. Dirk Van Dyck 21 oktober 2014

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 107 Anuncio

Lezing: Nano Technologie Prof. Emeritus. Dirk Van Dyck 21 oktober 2014

Descargar para leer sin conexión

De term nanotechnologie is afgeleid van het Oudgriekse woord 'nanos', dat dwerg betekent. Een ‘nanometer’ is één miljardste deel van een meter of 50000 maal kleiner dan de diameter van een mensenhaar en ongeveer tienmaal groter dan de diameter van een atoom. Op die kleine schaal heersen andere wetmatigheden . Daardoor vertonen nanoscopische voorwerpen en materialen dikwijls merkwaardige eigenschappen die volledig afwijken van de macroscopische eigenschappen die we kennen. Het is een grote wetenschappelijke en technologische uitdaging om deze eigenschappen te benutten. Daarom worden technieken ontwikkeld om structuren of materialen van onderuit op te bouwen, met als ultieme doel de manipulatie van de individuele atomen en moleculen. Dit is het terrein van de nanotechnologie..
Op dit ogenblik zijn wetenschappers uit verschillende disciplines verwoed bezig om allerhande nanostructuren te fabriceren en te analyseren om nieuwe fenomenen te ontdekken en te bestuderen . Men inspireert zich daarbij op de natuur zelf, die een inspiratiebron is voor de nanotechnoloog. Zo assembleert een cel, uitgaande van eenvoudige basismoleculen heel complexe biologische nanostructuren zoals DNA moleculen en eiwitten en plaatst ze op perfecte wijze in mekaar. Verwacht wordt dat nanotechnologie een radicale omkering kan inluiden een sleuteltechnologie wordt voor de 21ste eeuw. De mogelijkheid om op nanoschaal bouwblokken te synthetiseren met precies gecontroleerde afmetingen en samenstelling en die samen te voegen tot grotere structuren met unieke eigenschappen en functies zal een revolutie veroorzaken in bepaalde segmenten van de materiaal producerende industrie. Daarom worden in de meeste landen de onderzoeksinspanningen opgevoerd.
Volgens sommigen zal nanotechnologie zelfs de biomedische en farmaceutische technologie van vandaag overtreffen wat betreft impact op de samenleving op alle gebieden, van duurzame producten tot militaire toepassingen. Veel materialen, elektronica, en medische toepassingen zullen binnen 20 jaar op de markt verschijnen.
Op de echt lange termijn zet nanotechnologie misschien zelfs onze ideeën over ‘leven’ op de helling en roept ze zelfs ethische bezwaren op.

De term nanotechnologie is afgeleid van het Oudgriekse woord 'nanos', dat dwerg betekent. Een ‘nanometer’ is één miljardste deel van een meter of 50000 maal kleiner dan de diameter van een mensenhaar en ongeveer tienmaal groter dan de diameter van een atoom. Op die kleine schaal heersen andere wetmatigheden . Daardoor vertonen nanoscopische voorwerpen en materialen dikwijls merkwaardige eigenschappen die volledig afwijken van de macroscopische eigenschappen die we kennen. Het is een grote wetenschappelijke en technologische uitdaging om deze eigenschappen te benutten. Daarom worden technieken ontwikkeld om structuren of materialen van onderuit op te bouwen, met als ultieme doel de manipulatie van de individuele atomen en moleculen. Dit is het terrein van de nanotechnologie..
Op dit ogenblik zijn wetenschappers uit verschillende disciplines verwoed bezig om allerhande nanostructuren te fabriceren en te analyseren om nieuwe fenomenen te ontdekken en te bestuderen . Men inspireert zich daarbij op de natuur zelf, die een inspiratiebron is voor de nanotechnoloog. Zo assembleert een cel, uitgaande van eenvoudige basismoleculen heel complexe biologische nanostructuren zoals DNA moleculen en eiwitten en plaatst ze op perfecte wijze in mekaar. Verwacht wordt dat nanotechnologie een radicale omkering kan inluiden een sleuteltechnologie wordt voor de 21ste eeuw. De mogelijkheid om op nanoschaal bouwblokken te synthetiseren met precies gecontroleerde afmetingen en samenstelling en die samen te voegen tot grotere structuren met unieke eigenschappen en functies zal een revolutie veroorzaken in bepaalde segmenten van de materiaal producerende industrie. Daarom worden in de meeste landen de onderzoeksinspanningen opgevoerd.
Volgens sommigen zal nanotechnologie zelfs de biomedische en farmaceutische technologie van vandaag overtreffen wat betreft impact op de samenleving op alle gebieden, van duurzame producten tot militaire toepassingen. Veel materialen, elektronica, en medische toepassingen zullen binnen 20 jaar op de markt verschijnen.
Op de echt lange termijn zet nanotechnologie misschien zelfs onze ideeën over ‘leven’ op de helling en roept ze zelfs ethische bezwaren op.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (18)

Lezing: Nano Technologie Prof. Emeritus. Dirk Van Dyck 21 oktober 2014

 1. 1. Nanotechnologie Zegen of vloek? Dirk Van Dyck. Universiteit Antwerpen
 2. 2. 2 6 miljoen transistoren in geïntegreerde schakeling (Pentium Pro processor) Afmeting één transistor ~ 1 μm 1 m 10 cm 1 cm 1 mm 0.1 mm 0.01 mm 1 μm 0.1 μm 0.01 μm 1 nm 0.1 nm hand zandkorrel haar rookdeeltje DNA atoom Zelf-geassembleerde “quantum dots” (lasers) Diameter van één stip ~ 50 nm Kwantumkraal met 46 ijzeratomen Diameter van kraal ~ 7 nm Hoe klein is nano? (nanos=dwerg)
 3. 3. 3 Van onstekingskaars tot atoom 3
 4. 4. 4 Galaxies - Telescopes Nanocrystals - Microscopees Stefan Hinderberger, NCEM 4 22 10 Sterren in het universum. 10 22 Atomen in een gram silicium
 5. 5. 5 Nano: een nieuwe wereld • Nieuwe eigenschappen • Nieuwe bouwstenen • Hogere efficientie • Opbouw van onderuit 5
 6. 6. 6 Wat is nanotechnologie ? • Ontwikkeling, samenvoegen en gebruik van materialen, componenten en systemen met gecontroleerde afmetingen op nanometerschaal • Nieuwe-of sterk verbeterde fysische, chemische, biologische eigenschappen die het gevolg zijn van hun nano afmeting. 6
 7. 7. 7 Opbouw van onderuit 7
 8. 8. 8 Nieuwe eigenschappen • Chemisch: oppervlakte/volume ratio • Fysisch: kwantummechanica • Optisch 8
 9. 9. 9 Nano eigenschappen I: Oppervlakte/Volume ratio http://www.youtube.com/watch?v=2NySRur62gg
 10. 10. 10 Verhoogde oppervlakte/volume ratio Gebruik?  KATALYSE Afzetting van deeltjes op een substraat Oxide substraat
 11. 11. 11 Nanodeeltjes als katalysatoren Zeer grote verhouding oppervlakte/volume 11
 12. 12. 12 Katalytische activiteit van goud nanoclusters Meest actieve grootte : 3-3.5 nm Science, 281 (1998) 1647
 13. 13. 13 Nieuwe trend : hybride materialen Nanodeeltjes in poreuze materialen katalytische activiteit en selectiviteit EMAT voorbeeld: nanodeeltjes (Au, Ru, Pd, Cu) in metaal organisch framework met extreem hoge katalytische activiteit
 14. 14. 14 Kwantummechanica -Elektronen zijn golven -Opsluiting: staande golven (cfr muziek) -Discrete energieniveaus -Vorm zeer belangrijk (confinement) -Drastisch verhoogde efficiëntie -Kwantumcomputers, fotosynthese… -Bewustzijn (Penrose)
 15. 15. 15 Kwantumstippen hebben een unieke elektronische struktuur 15 Energy levels Absorption Radiationless decay Fluorescence dna B Band gap noit cudnoC Valence Band Small Molecules Qdots Semiconductors
 16. 16. 16 Optische eigenschappen van kwantumstippen (kleur afhankelijk van het volume) 16 Quantum dots change color with size because additional energy is required to “confine” the semiconductor excitation to a smaller volume.
 17. 17. 17 Kwantumstip: spectrale barcode 17 Wavelength (nm) Wavelength ( nm ) Conventional barcodes - line thickness and spacing give code Qdot spectral codes - emission colors determine code. Can 'barcode' cells, beads, …
 18. 18. 18 Gebruik van kwantumstippen • Biolabels voor : flow cytometrie microarray analyse (gene chips) fluorescentie microscopie (cel analyse) • Fotofoltaïsche cellen 18
 19. 19. 19 Kwantumstip bio-probe 19 Core Nanocrystal Inorganic Shell Capping Group Organic coating Functionality Crosslinker and Biomolecule
 20. 20. 20 Labelling met kwantumstippen 20
 21. 21. Kwantum stippen in fotovoltaïsche cellen 21 A p-n junction is formed by placing p-type and n-type semiconductors next to one another. The p-type, with one less electron, attracts the surplus electron from the n-type to stabilize itself. Thus the electricity is displaced and generates a flow of electrons, otherwise known as electricity. When sunlight hits the semiconductor, an electron springs up and is attracted toward the n-type semiconductor. This causes more negatives in the n-type semiconductors and more positives in the p-type, thus generating a higher flow of electricity. This is the http://www.azonano.com/details.asp?ArticleID=2428 photovoltaic effect.
 22. 22. 22 Nano-optische eigenschappen oppervlakte plasmonen “Labors of the Months” (Norwich, England, ca. 1480). The rode kleur is te wijten aan kleine gouddeeltjes
 23. 23. 23 Kleurenspel in opaal 23
 24. 24. 24 Opaal bestaat uit identieke nanodeeltjes die het licht verstrooien 24
 25. 25. 25 Nieuwe bouwstenen 25 • Kwantumstippen • Nanobuisjes • Grafeen • Nanodraden • Nanodeeltjes • Nanomachines
 26. 26. 26 Nanobuisjes 26
 27. 27. 27 Een volledig eelleekkttrroonniisscchhee sscchhaakkeelliinngg mmeett nnaannoobbuuiissjjeess SWNT MWNT Pd Pd p-FET n-FET CMOS inverter
 28. 28. NNaannoo mmeecchhaann28iiccaa rreessoonnaattoorr
 29. 29. 30 Nanobuisjes als lagers in een nanomotor 30 Nanomechanika Treacy et al. Nature 1996 Gao, Wang et al. PRL 2000 Nanolagers Cumings, Zettl Science 2000 Piezo-manipulation inside TEM In-situ measurement of amplitude and resonance yields elastic constants. 300nm Nanomotor Fennimore et al. Nature 2003
 30. 30. 31 Nano = versneller: tijd tussen vinding en toepassing wordt steeds korter -GaN : leds -GMR : magnetische leeskoppen -Nanobuisjes : zeer veel toepassingen -Grafeen : schermen
 31. 31. 32 Nieuwe lichtbronnen 32
 32. 32. 33 Evolutie van de nanotechnologie • Multidisciplinair • Waarnemen en meten : nieuwe instrumenten • Begrijpen :wisselwerking theorie-experiment • Grote rekenkracht • Ontwerpen • Maken: van onderuit • Het atoom: de ultieme bouwsteen 33
 33. 33. 34 Bottom-up vs. top-down benadering 34 Schaalverkleining 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 1 mm 1 nm Micro-elektronica Scheikunde , Biologie, Fysica Nanotechnologie Schaalvergroting Hogere performantie Nieuwe functies
 34. 34. 35 Elektronenmicroscopie Beeld lokaal energiespectrum On core Off core 390 400 410 420 430 440 Energy Loss (eV) dislocatie 0.2 nm kern in GaN [0001] 35 STEM / HRTEM : gefocuseerde bundel Scanning coils preparaat HAADF detector Beeldfilter 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Counts (arb. unit) In staat om elk atoom af te beelden Spectroscopische informatie van één atoomkolom (energie resolutie ~ 50 meV) ref. N. Browning, C. Kisielowski
 35. 35. 36 Atomaire structuur in 3 dimensies 2D beelden van een zilver nanodeeltje in een aluminium matrix [101] [100] aantal zilveratomen per kolom verkregen uit 2 verschillende orientaties S. Van Aert, K.J. Batenburg, M.D. Rossell, R. Erni, G. Van Tendeloo. Nature 470 (2011) 374-377.
 36. 36. 37 37 Een nanolab in de elektronenmicroscoop
 37. 37. 38 Atomen tellen in 3 dimensies Discrete elektronentomografie S. Van Aert, K.J. Batenburg, M.D. Rossell, R. Erni, G. Van Tendeloo. Nature 470 (2011) 374-377.
 38. 38. 39 Begrijpen en voorspellen van eigenschappen x Experiment Theorie Cu Al Charge Density 39 y 20 pm Al Al, bistable Cu Posities van de atomen Welke atomen? Al, bistable Cu Berekende elektronische structuur J. Plitzko, G. Campbell (LLNL), G. Duscher (ORNL), C. Kisielowski (LBNL), 2002
 39. 39. 40 STM microscoop 40
 40. 40. 41 De ultieme limieten van Nano Hoever staan we? • Het atoom: bouwsteen (alfabet) van de materie • Het electron als kleinste schakeleenheid • Opbouw van onderuit atoom per atoom 41
 41. 41. 42 Opbouw atoom per atoom 42
 42. 42. 43 Kunnen we alles maken? In 2011 kan je (bijna) alles maken atoom per atoom... ... Maar het duurt wel één miljoen jaar om 1mm te maken aan een tempo van 1 miljoen atomen per seconde ...
 43. 43. 44 Eén-elektron transistor 44
 44. 44. 45 De natuur als inspiratiebron • Een leerproces van een miljard jaar • Componenten 1-100 nm • Gegenereerd met nanomachines (ribosoom) • Van onderuit hierarchisch opgebouwd • Zelf assemblerend, controlerend en robust 45
 45. 45. 46 Filogenetische stamboom van cytochroom: aantal nucleotiden. ( R. Knippers).
 46. 46. 47 Realization of nanomaterials with biologically inspired attributes self-healing, defecttolerant in hybrid organic-inorganic media.
 47. 47. 48 Toekomst van de nanotechnologie zegen of vloek? -Massaal (onzichtbaar) aanwezig. -Zegen? -Gevaren?
 48. 48. Nanotechnologie: massaal (onzichtbaar) aanwezig 49 1600 nanoproducten 24 landen Bron: Project on Emerging Nanotechnologies (USA)
 49. 49. 50 Men’s nano-dry shirts Jack Wolfskin (Duitsland) Nano-Care® Stressfree Khakis Gap (USA) Nano rain hat Pro-Idee GmbH (Duitsland)
 50. 50. 51 Nano auto verzegelingsset Air Shape best protect nanotechnology (Nederland) Nano-protex Textile anti-dirt Nanotec Pty Ltd (Australië) G-Glass rain repellent Green Earth Technologies (USA) Deletum 3000 Nano-silica Anti-graffiti paint Victor Castagno (Mexico)
 51. 51. 52 Tennisracket Nanocarbon NS Tour MP Babolat (Frankrijk) Wilson® Nanotube Performance Driver Wilson (USA) Wilson® Nanoparticle Performance Ball Wilson (USA)
 52. 52. 53 2010 Intel 32 nm CMOS Core Processor Intel (USA) Samsung 16 Gb 45 nm CMOS Flash Memory Samsung (Korea) iPOD nano 16 GB Apple (USA)
 53. 53. 54
 54. 54. 55 Zinclear nano-zinc oxide zonnecreme Advanced Nanotechnology Limited (Australië) Awake Nano Lotion White Kose Corporation (Japan) Gold Nanoparticle soaps Quan Zhou Hu Zheng Nano Technology Co (China)
 55. 55. 56 Nano-tex nanosilver socks Lexon Nanotech (USA) Nanbabies Personal wear Nanbabies (USA) SAMSUNG Silver Nano Mobile Phone SAMSUNG (KOREA)
 56. 56. 57 Nano TiO2 - UV Air Purifier Kind Home (Taiwan) Daewoo Nanosilver refrigerator Daewoo (Korea) Nano-silver Washing machine-sterilisator Samsung (Korea)
 57. 57. 58 Toekomst van de nanotechnologie zegen of vloek? -Massaal (onzichtbaar) aanwezig -Zegen? -Gevaren?
 58. 58. 59 NNAANNOO??
 59. 59. 60 Geneeskunde: doelgerichte geneesmiddelen 60
 60. 60. 61 Lab-on-a-chip Body sensors 61
 61. 61. 62 Energie problematiek : HELIOS project (VS) Natuurlijke fotosynthese Artificiele fotosynthese Substrate Efficient to sustain live Efficient to sustain fuel? •Earth abundant materials •Low cost (coal)
 62. 62. 63 Toekomst van de nanotechnologie zegen of vloek? -Massaal (onzichtbaar) aanwezig. -Zegen? -Gevaren?
 63. 63. 64 Example: Real and Perceptual Risk Profiles of Major Materials
 64. 64. Nanotechnologie Zegen of vloek? Dirk Van Dyck. Universiteit Antwerpen
 65. 65. 66 Toekomst van de nanotechnologie zegen of vloek? Zegen
 66. 66. Nadelige gezondheidsrisico’s: onvermijd6e7 lijk Sensibilisering van de onderzoekers Verplicht parallel onderzoek in onafhankelijke laboratoria (cfr Nederland). Aangepaste regelgeving Crimineel opzet: onvermijdelijk Aangepaste regelgeving Wakzaamheid en snelle reacties (cfr antrax, computervirussen, doping…)
 67. 67. 68 Onaangepaste maatschappelijke structuren en regels -De technologie loopt steeds voor op de maatschappelijke structuren en regels: bevolkingstoename, migratie, juridische en ethische aspecten,internet-democratie… -De maatschappelijke aanpassingen zullen onvermijdelijk volgen. -Is de maatschappij bestand tegen alle ontwikkelingen?
 68. 68. 69 Nanotechnologie in de middeleeuwen 69
 69. 69. 70 Welke materialen ? Transitie metalen met bijna gevulde d orbitalen (edelmetalen)
 70. 70. 71 Metal@MOF NPs>Pores NPs at surface Metal/MOF NPs=>Pores NPs in framework Framework broken Metal@MOF Particles=>Pores NPs in framework Framework broken Metal@MOF Volledige 3D characterisatiie van het metal@MOF Controle over deeltjesgroote en plaats
 71. 71. 72 Kennisketen van de End product: 72 • Automotive industry • Films • UV- protection • Displays • Processing: • Coatings • Emulsions •Dispersions • Plastics • Films • Synthesis: NANO-MATERIALS nanotechnologie Toegevoegde waarde van nanomaterialen Know-how: • Chemistry • Physics • Analytics • Materials Science • Biology • Computer Science
 72. 72. 73 Zilver nano driehoeken (EMAT)
 73. 73. 74 Atomen tellen in 3D
 74. 74. 75 Atomen: het alfabet van de materie It would be very easy to make an analysis of any complicated chemical substance; all one would have to do is to look at it and see where the atoms are… I put it as a challenge. Is there no way to make the electron microscope more powerful? (Richard Feynman: There is plenty of room at the bottom: an invitation to enter a new field of physics.) 75
 75. 75. 76 Klassen van nanomaterialen Bulk materiaal dunne film staaf deeltje 2D nanostructuur 1D nanostructuur Dimensie < 100 nm
 76. 76. 77
 77. 77. 78 Energy Related Research Carbon Cycle 2.0 http://www.lbl.gov/LBL-Programs/helios-serc/index.html
 78. 78. 79 The Energy Cycle Enrichment of CO2 Extraction of fuel Oil, gas, coal,.. Humans have broken the natural energy cycle All we need to do is repair it --- Helios
 79. 79. Payoff From Carbon-based Nanomaterials Separation Capabilities • High Performance Semiconducting FETs • Light Emitting, Aligned Semiconducting FETs • 80 GHz Semiconducting SWNT Thin Film FETs (Unaligned) • Transparent Conductors from Metallic SWNTs • Visibly Colored Translucent Metallic SWNT Films e b a d c f
 80. 80. Examples of Major Advances in the Last81 Decade Synthetic replacements as therapies in the context of HDL, a model example demonstrating that nanomaterials can mimic size, shape, and activity of biological analogs Natural high density lipoprotein (HDL) Synthetic HDL analog using nanomaterials Libby, P. Braunwald’sHeart Disease 8thed., 2008 Schaefer, E. and Asztalos, B. 2007 CurrOpinCardiol22:373-378. Singh, I. et al. 2007 J. Am. Med. Assoc. 298: 786-798.
 81. 81. 82 cyberinfrastructure “fingertip access to:” -simulations -data -research methods -educational resources -tools for collaboration >143,000 / year > 1994 Atom to Transistor (Datta 2005) www.nanoHUB.org
 82. 82. 83 Advanced Manufacturing It is important to develop tools and methods for integrating nanoscale patterning of soft materials with industry standards and practices. This work would be important for flexible electronics and highly sensitive gene chips. DNA and protein chips Flexible devices Molecular electronics Major Advances in the last Decade:
 83. 83. 84 Number of Consumer Products that include Nano-based components Source: Project on Emerging Nanotechnologies
 84. 84. Vision: Can Nanostructured Polymer – Based Solar Cells Provide a85 Scalable Route to Cheap PV? Hierarchical assembly – can we control molecular to nanoscale structure over large areas, in a scalable (roll-to-roll) manufacturing process? Trajectory 2000 Efficiency <1% Lifetime= ~ hours crazy to discuss as viable technology 2010 Efficiency ~8% (certified lab scale NREL) (enabled by new nano-materials, better control over nanoscale morphology) Lifetime = unknown: months-years? Industrial startups, Solarmer, 2020 Efficiency 10-15% Low cost production Lifetime= years+ Successful, transformative technology This will require combination of new materials, light harvesting, modeling, scalable manufacturing, barrier materials In a bulk heterojunction solar photovoltaic a nanostructured donor/acceptor interface is used to dissociate excitons while providing co-continuous transport paths Review by Malliaras and Friend
 85. 85. Example 2 Artificial P h o t o s y n t h e s i s / W a t e r Splitting – direct conversion and storage of solar 86 energy in fuel – Photosynthesis provides a blueprint for sustainable energy conversion and storage – But….is low efficiency and requires supporting architecture and multi-electron redox catalysts Gust - ACCTS OF CHEM RES, 2009 Semiconductor nanowires and their heterojunctions can have optimized light absorption, high charge mobility, efficient charge separation and collection, and reduced recombination – The n/n heterojunction is a promising structure for solar water splitting since the photovoltage at the junction can compensate for the lower energy level of the conduction band of the shell semiconductor Require dramatic improvements in efficiency and durability before they can be considered for practical application - Gust . Yang Group LBL/UCBerkeley N. Lewis Group, CalTech
 86. 86. Changes of Vision in the Last Decade 87 From Nano-Robots to Nano-Realities Fundamental research and diagnostic tools have been developed from nanoscale building blocks, some of which have been FDA cleared and approved. Nanomaterials face increased scrutiny due to their unknown interactions in the environment. www.etcgroup.org From Nano-Robots to Nano-Realities
 87. 87. 88 Nanoelectronics Most Visible Impact: Scaling Drives the Semiconductor Industry Smaller features -> Better performance & cost/function -> More apps -> Larger market Courtesy of R. Doering, Texas Instruments; Data from Semiconductor Industry Association, http://www.sia-online.org
 88. 88. 89 Nanoelectronics Impact on Society: To Continue the Benefits, Continue the Curve  Nanoelectronics plays a major role in tackling most of society’s challenges • High Performance Computing: behind every major scientific advance • Energy: low energy devices, sensors, “smart” appliances & energy grid • Bio / Health: in vivo sensors, health monitoring, drug delivery, drug discovery  Increased proliferation of mobile devices, sensors, and always-on connectivity will alter how we interact with each other and the planet • More remote interactions, workforce globalization, remote delivery of services • Continued focus on environmental & societal impact of embedded devices  Microelectronics was THE economic driver for the last half of the 20th century Nanoelectronics is poised to drive the first half of the 21s t Computations per second I E + 1 2 I E + 9 I E + 6 $1000 Buys V uum T Discrete Transistor Integrated Circuit anotechnology I E + 3 Mechanical IE+0 IE-3 I E - 5 Source: Kurzweil 1999 – Moravec 1998 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
 89. 89. 90 Advances in the Past Decade: control of porosity at different length scales Pore Si ° ze A 100 80 20Å 60Å MCM-41 60 40 20 Zeolite Y 10 ZSM-5 5 Aromatics FCC 40Å 100Å Chemicals Gasoline Gasoil Resids
 90. 90. WORDWIDE NUMBER OF NANOTECHNOLOGY PATENT APPLICATIONS 91 T o t a l n u m b e r of n a n o t e c h n o lo g y a p p li c a ti o n s per y e a r Year All applications Non-overlapping 1991 224 224 2000 1,197 1,153 N u m b e r o f P a t e n t A p p l ic a t i o n s 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 1 4 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0 2008 12,776 10,067 All a p p li c a t i o n s N o n - o v e r la p p i n g a p p li c a t i o n s 6 , 0 0 0 2000-2008 Worldwide annual growth rate = 34.5% 4 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 Y. Dang, et al., J. Nanoparticle Research, 2010 Y e a r
 91. 91. 92 WORLDWIDE MARKET INCORPORATING NANOTECNOLOGY (Estimation made in 2000 after international study in > 20 countries) Reference: Roco and Bainbridge, Springer, 2001 MC Roco, Sept 30 2010
 92. 92. 93 Penetration of nanotechnology in industry Ex 1: in semiconductors 2000 - 0% ; 2010 - 30% (< 100nm $120B) ; 2020 – 100% Commercial and Defense Impact Multi-Industry Use Shielding Lightweight Shielded Wires Cables Satellites Aircraft TAPES ROLLS Ribbon Cables Conductive Sheets Hi-Strength Sheets Coax Pre-Preg Heaters Deicers Thermal Spreaders Anode/Cathode Thermoelectrics EMI /EMP Shields Ground Plane Armor Composites Data Centers High Performance Batteries Waste Heat Power Thermovoltaics Consumer Electronics First Responders Wind Energy Systems Ground Transportation Ex 2: Expanded CNT sheet production with broad impact Courtesy Rick Rigley
 93. 93. 94 94 Met dank aan • Sara Bals (Antwerpen) • Stuart Turner (Antwerpen) • Sara Van Aert (Antwerpen) • Yvan Bruynseraede (Leuven) • Marc Van Rossum (IMEC) • Christian Kisielowski (Berkeley) • Zhong Lin Wang (Georgiatech) • Franz-Jozef Balk (Wuppertal) • VIB
 94. 94. 95 95 Inhoud • De versnellende evolutie • Nano: een nieuwe wereld • Een eindpunt ? • Een blik op de toekomst • Zegen of vloek?
 95. 95. 96 Ray Kurzweil: The singularty is near. When humans transcend biology( Barnes Ray a Kndu rNzowbeliel :2 T00h7e) s ingularty is near. When humans transcend biology( Barnes and Noble 2007)
 96. 96. 97 Versnellende factoren in de evolutie • Succesvolle bouwstenen (atomen, moleculen , peptiden, aminozuren, proteïnen, cellen…) • DNA , ribosoom… • Ontwikkeling van de hersenen van de mens • Moderne wetenschap • Communicatie 97
 97. 97. 98
 98. 98. 99 De wet van Moore 99
 99. 99. 100 Oorzaak van de rechte van Moore ? • Ontwikkeling van nieuwe technologie steunt op de performantie van de vorige technologie • Terugkoppeling leidt tot een exponentiele groei • Rechte op de logaritmische schaal • Roadmap van de computer industrie: selffulfilling profecy • Noot: wij denken lineair (hic et nunc) 100
 100. 100. 101
 101. 101. 102 Evolutie volgt ook een rechte van Moore complexiteit tijd Atomen , moleculen ,peptiden, aminozuren ,proteinen, DNA , eencelligen , meercelligen , dieren , mens , computer ?
 102. 102. 103 Wetenschap is een versneld vervolg van de evolutie I : waarnemen II: herkennen III:begrijpen IV:gebruiken
 103. 103. 104 Evolutie van de wetenschap -Betere waarnemingen (instrumenten) -Beter inzicht -Betere match theorie-experiment -Betere efficientie -Steeds kleinere schaal
 104. 104. 105 voeding -Landbouw -Werktuigen -Kruisen -Genetische manipulatie -Ontwerpen? -…
 105. 105. 106 geneeskunde -Geneeskundige planten -Geneeskundige stoffen -Toevallig ontdekte geneesmiddelen -Begrijpen van de processen -Genetische factoren -Drug design -...
 106. 106. 107 Van onstekingskaars tot atoom 2020 2010
 107. 107. 108

Notas del editor

 • Presentation is a collaboration among scientists at five institutions.
 • Presentation is a collaboration among scientists at five institutions.
 • Presentation is a collaboration among scientists at five institutions.

×