Drets dels Infants

decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o
nacionalitat)Principi 1
L'infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets
seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació per
motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o altres opini-
ons, d'origen nacional o social, de naixença o de qualsevol altra situació, ja sigui del
mateix infant o de la seva família.
Diuen que tots els nens i nenes tenim
els mateixos drets
Nosaltres segur:
no en tenim cap
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a una protecció especial, per tal que l'infant
pugui créixer físicament y mentalment sa i lliure)Principi 2
És pel teu bé, perquè no caiguis de la
cadira. I la mordassa a la boca perquè
no agafis un constipat
L'infant gaudirà d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i de serveis, dis-
pensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament,
mentalment, moralment, espiritualment i socialment d'una manera sana i normal, així
com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consi-
deració fonamental a què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant.
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a un nom i a una nacionalitat)
Principi 3
L'infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una nacionalitat.
Imbècil !
No em dic Imbècil,
em dic Lluís
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a una alimentació, vivenda i atenciò mèdica
adequades)Principi 4
L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà dret a créixer i a
desenvolupar-se en bona salut; i amb aquest fi caldrà proporcionar-li, tant a ell com a la
mare, atencions especials, tant prenatals com postnatals. L'infant tindrà dret a disposar
d'alimentació, habitatge, esbarjo i serveis mèdics adequats.
Veus com no ha estat
res? Ja t'hem desinfec-
tat aquesta picadeta de
mosquit!
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
Vaja, amb les ganes
que tinc de...
(dret a una educació i atenció especials per als
infants físicament i mentalment disminuïts)Principi 5
L'infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d'algun impediment social, ha
de rebre el tractament, l'educació i les atencions necessàries que reclama la seva parti-
cular situació.
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a rebre comprensió i amor per part de les
famílies i de la societat)Principi 6
L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i comprensió. Sem-
pre que sigui possible, haurà de créixer a l'emparança i sota la responsabilitat dels seus pares i, en qualsevol cas,
en un ambient d'afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra
edat no serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura especial envers els
infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats de subsistència. Per al manteniment dels fills
de famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d'altra mena.
Estúpid, no veus el mal exemple que li
dones? ¡ Idiota, el mal exemple
li dones tu !
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a una educació gratuita; dret a divertir-se i
a jugar)Principi 7
L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental. Se li
donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats,
desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir
un membre útil de la societat.
L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquells qui tenen la responsabilitat de la seva educació i
orientació; aquesta responsabilitat pertoca abans de tot als seus pares.
L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per
l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret.
¡ Vinga, cap a l'escola !
Vaja, sembla que
això de l'escolarització
obligatòria va de debò...
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill)
Principi 8
L'infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota circumstància, protecció i
socors.
Les dones i els infants
primer !
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a no ser maltractat; dret a no ser explotat
laboralment)Principi 9
L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació.
No serà objecte de cap mena de tràfic.
No s'haurà de consentir que l'infant treballi abans d'una edat mínima adequada; en cap
cas no se l'ocuparà ni se li permetrà que s'ocupi en qualsevol tasca o feina que perjudi-
qui la seva salut, o que en dificulti el seu desenvolupament físic, mental o moral.
Hem substituït les classes d'educació
física per pràctiques a la mina de carbó
Així, a més de fer exer-
cici aprenen geologia
decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels
Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu
Drets dels Infants
Segona edició: estiu 2009
(dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat,
l'amistat i la justícia arreu del món)Principi10
L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació
racial, religiosa o de qualsevol altra mena.
Ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau
i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i
energies al servei dels seus semblants.
Tens la pell d'un altre color, creus en
un altre déu, i a sobre ets pobre
Però el més important és
que sóc un nen,
com vosaltres

Recomendados

Els drets dels infants por
Els drets dels infantsEls drets dels infants
Els drets dels infantsjesararib
2K vistas22 diapositivas
El dret de l'educació / 2n C por
El dret de l'educació / 2n CEl dret de l'educació / 2n C
El dret de l'educació / 2n CCinema_Drets_Infants
601 vistas9 diapositivas
El dret a l'educació i a una vida digna por
El dret a l'educació i a una vida dignaEl dret a l'educació i a una vida digna
El dret a l'educació i a una vida dignaCinema_Drets_Infants
349 vistas9 diapositivas
Drets infants 1 por
Drets infants 1Drets infants 1
Drets infants 1Libertango
2K vistas14 diapositivas
Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent... por
Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...
Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...Pediatriadeponent
2K vistas72 diapositivas
Els drets dels infants por
Els drets dels infantsEls drets dels infants
Els drets dels infantsmsanc24
863 vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dret de l'infant a l'educació por
Dret de l'infant a l'educacióDret de l'infant a l'educació
Dret de l'infant a l'educacióCinema_Drets_Infants
411 vistas7 diapositivas
Els Drets Dels Infants por
Els Drets Dels InfantsEls Drets Dels Infants
Els Drets Dels InfantsCristina i Montse
17.6K vistas13 diapositivas
Power point (els drets del nen). por
Power point (els drets del nen).Power point (els drets del nen).
Power point (els drets del nen).dretsjoanoro
572 vistas9 diapositivas
Drets Dels Infants por
Drets Dels InfantsDrets Dels Infants
Drets Dels Infantsmmonterohoms
654 vistas6 diapositivas
Educació dels nens i nenes por
Educació dels nens i nenesEducació dels nens i nenes
Educació dels nens i nenesCinema_Drets_Infants
481 vistas7 diapositivas
Cristina córcoles gil 1r b por
Cristina córcoles gil 1r bCristina córcoles gil 1r b
Cristina córcoles gil 1r bdretsjoanoro
246 vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(14)

Power point (els drets del nen). por dretsjoanoro
Power point (els drets del nen).Power point (els drets del nen).
Power point (els drets del nen).
dretsjoanoro572 vistas
Cristina córcoles gil 1r b por dretsjoanoro
Cristina córcoles gil 1r bCristina córcoles gil 1r b
Cristina córcoles gil 1r b
dretsjoanoro246 vistas
Els drets dels nens (Alumne: David Solé) por Esther Rodriguez
Els drets dels nens (Alumne: David Solé)Els drets dels nens (Alumne: David Solé)
Els drets dels nens (Alumne: David Solé)
Esther Rodriguez938 vistas
Els drets dels infants 6 a por jeari
Els drets dels infants 6 aEls drets dels infants 6 a
Els drets dels infants 6 a
jeari553 vistas
Presentació 5a jornada pedagògica por ceipsolilluna
Presentació 5a jornada pedagògicaPresentació 5a jornada pedagògica
Presentació 5a jornada pedagògica
ceipsolilluna300 vistas
L'educació dels infants en el segle XXI por E M
L'educació dels infants en el segle XXIL'educació dels infants en el segle XXI
L'educació dels infants en el segle XXI
E M318 vistas

Similar a Drets dels Infants

Drets dels Infants por
Drets dels InfantsDrets dels Infants
Drets dels Infantssantjordics
127 vistas3 diapositivas
Accio Social I Ciutadania 2010 por
Accio Social I Ciutadania 2010Accio Social I Ciutadania 2010
Accio Social I Ciutadania 2010Mari Carmen
531 vistas37 diapositivas
Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions. por
Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions.Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions.
Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions.Pediatriadeponent
1.3K vistas58 diapositivas
Consum responsable de joguines. Nadal 2016 por
Consum responsable de joguines. Nadal 2016 Consum responsable de joguines. Nadal 2016
Consum responsable de joguines. Nadal 2016 Francesc Xavier Sánchez Moragas
414 vistas55 diapositivas
Els Drets Dels Infants por
Els Drets Dels InfantsEls Drets Dels Infants
Els Drets Dels InfantsCristina i Montse
27 vistas13 diapositivas
El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011 por
El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011
El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011jvilar
279 vistas16 diapositivas

Similar a Drets dels Infants(20)

Drets dels Infants por santjordics
Drets dels InfantsDrets dels Infants
Drets dels Infants
santjordics127 vistas
Accio Social I Ciutadania 2010 por Mari Carmen
Accio Social I Ciutadania 2010Accio Social I Ciutadania 2010
Accio Social I Ciutadania 2010
Mari Carmen531 vistas
Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions. por Pediatriadeponent
Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions.Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions.
Maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Protocol marc d'actuacions.
Pediatriadeponent1.3K vistas
El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011 por jvilar
El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011
El dret a l'educació en el marc dels drets humans sils octubre de 2011
jvilar279 vistas
Declaració dels drets del nen por dretsjoanoro
Declaració dels drets del nenDeclaració dels drets del nen
Declaració dels drets del nen
dretsjoanoro205 vistas
Declaració dels drets del nen ares ivan axel cristian 1r c por dretsjoanoro
Declaració dels drets del nen ares ivan axel cristian 1r cDeclaració dels drets del nen ares ivan axel cristian 1r c
Declaració dels drets del nen ares ivan axel cristian 1r c
dretsjoanoro160 vistas
Powermaltractament por ccidt
PowermaltractamentPowermaltractament
Powermaltractament
ccidt363 vistas
Manifest escola inclusiva por emmsantboi
Manifest escola inclusivaManifest escola inclusiva
Manifest escola inclusiva
emmsantboi507 vistas
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c por socialesgrupo
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 cTrabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c
socialesgrupo319 vistas
Et regalaré totes les estrelles del cel por Angel
Et regalaré totes les estrelles del celEt regalaré totes les estrelles del cel
Et regalaré totes les estrelles del cel
Angel953 vistas
321230 por a8025812
321230321230
321230
a8025812296 vistas
Alba zamudio mateos 1r a por dretsjoanoro
Alba zamudio mateos 1r aAlba zamudio mateos 1r a
Alba zamudio mateos 1r a
dretsjoanoro468 vistas

Más de emercadalcantallops

Resum normatives por
Resum normativesResum normatives
Resum normativesemercadalcantallops
605 vistas6 diapositivas
Les Tic a l'aula segons Area por
Les Tic a l'aula segons AreaLes Tic a l'aula segons Area
Les Tic a l'aula segons Areaemercadalcantallops
510 vistas5 diapositivas
El Petit Koala es queda sol... com treballar-lo! por
El Petit Koala es queda sol... com treballar-lo!El Petit Koala es queda sol... com treballar-lo!
El Petit Koala es queda sol... com treballar-lo!emercadalcantallops
2K vistas7 diapositivas
El petit koala es queda sol por
El petit koala es queda solEl petit koala es queda sol
El petit koala es queda solemercadalcantallops
2.4K vistas28 diapositivas
En el Vientre Materno por
 En el Vientre Materno En el Vientre Materno
En el Vientre Maternoemercadalcantallops
489 vistas14 diapositivas
Les emocions por
Les emocionsLes emocions
Les emocionsemercadalcantallops
7.2K vistas17 diapositivas

Drets dels Infants

 • 1. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat)Principi 1 L'infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o altres opini- ons, d'origen nacional o social, de naixença o de qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família. Diuen que tots els nens i nenes tenim els mateixos drets Nosaltres segur: no en tenim cap
 • 2. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a una protecció especial, per tal que l'infant pugui créixer físicament y mentalment sa i lliure)Principi 2 És pel teu bé, perquè no caiguis de la cadira. I la mordassa a la boca perquè no agafis un constipat L'infant gaudirà d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i de serveis, dis- pensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment d'una manera sana i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consi- deració fonamental a què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant.
 • 3. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a un nom i a una nacionalitat) Principi 3 L'infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una nacionalitat. Imbècil ! No em dic Imbècil, em dic Lluís
 • 4. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a una alimentació, vivenda i atenciò mèdica adequades)Principi 4 L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà dret a créixer i a desenvolupar-se en bona salut; i amb aquest fi caldrà proporcionar-li, tant a ell com a la mare, atencions especials, tant prenatals com postnatals. L'infant tindrà dret a disposar d'alimentació, habitatge, esbarjo i serveis mèdics adequats. Veus com no ha estat res? Ja t'hem desinfec- tat aquesta picadeta de mosquit!
 • 5. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 Vaja, amb les ganes que tinc de... (dret a una educació i atenció especials per als infants físicament i mentalment disminuïts)Principi 5 L'infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d'algun impediment social, ha de rebre el tractament, l'educació i les atencions necessàries que reclama la seva parti- cular situació.
 • 6. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a rebre comprensió i amor per part de les famílies i de la societat)Principi 6 L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i comprensió. Sem- pre que sigui possible, haurà de créixer a l'emparança i sota la responsabilitat dels seus pares i, en qualsevol cas, en un ambient d'afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra edat no serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura especial envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats de subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d'altra mena. Estúpid, no veus el mal exemple que li dones? ¡ Idiota, el mal exemple li dones tu !
 • 7. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a una educació gratuita; dret a divertir-se i a jugar)Principi 7 L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat. L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquells qui tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat pertoca abans de tot als seus pares. L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret. ¡ Vinga, cap a l'escola ! Vaja, sembla que això de l'escolarització obligatòria va de debò...
 • 8. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill) Principi 8 L'infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota circumstància, protecció i socors. Les dones i els infants primer !
 • 9. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a no ser maltractat; dret a no ser explotat laboralment)Principi 9 L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació. No serà objecte de cap mena de tràfic. No s'haurà de consentir que l'infant treballi abans d'una edat mínima adequada; en cap cas no se l'ocuparà ni se li permetrà que s'ocupi en qualsevol tasca o feina que perjudi- qui la seva salut, o que en dificulti el seu desenvolupament físic, mental o moral. Hem substituït les classes d'educació física per pràctiques a la mina de carbó Així, a més de fer exer- cici aprenen geologia
 • 10. decdecdecdecdeclarlarlarlarlaraciaciaciaciacióóóóó uniuniuniuniunivvvvvererererersal delssal delssal delssal delssal dels Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació (2005). Alfons XII, 19-21. 08006 Barcelona. www.amnistiacatalunya.org/edu — Acudits: Triu Drets dels Infants Segona edició: estiu 2009 (dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia arreu del món)Principi10 L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants. Tens la pell d'un altre color, creus en un altre déu, i a sobre ets pobre Però el més important és que sóc un nen, com vosaltres