Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Proposta Projecte Salvapime
Proposta Projecte Salvapime
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Esmorzar acc10 presentació avançsa (20)

Más de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Anuncio

Esmorzar acc10 presentació avançsa

 1. 1. 1<br />ESMORZARS D’ACC10<br />El pacte de recompra, una estratègia de desinversióDimarts, 15/06/2010De 8.30 a 10 hHotel Gallery<br />UNA MISSIÓ D’IMPULS <br />A LA NOVA INDÚSTRIA A CATALUNYA<br />www.gencat.cat/avancsa<br />
 2. 2. 1. PRESENTACIÓ<br />QuèésAvançsa<br />Empresa pública, de la Generalitat de Catalunya, adscrita a la Secretaria d’Indústria i Empresa del Departamentd’Innovació, Universitats i Empresa.<br />Objectiu<br />Impulseconòmic de Catalunya en partenariatamb la nova indústria (indústria manufacturera i serveis a les empreses), a través de la participació accionarial en projectes de futur.<br />Recursos econòmics<br />Pressupostanyals de la Generalitat <br />2<br />Consell d’Admó 23 de desembre de 2009<br />
 3. 3. 2. EMPRESES PARTICIPADES<br />(98,72%)<br />(11,19%)<br />(14,12%)<br />(25%) <br />(24,97%)<br />HN Shörling<br />3<br />Consell d’Admó 23 de desembre de 2009<br />
 4. 4. 4<br />3. LES ÀREES D’ACTUACIÓ<br />AVANÇSA considera d’atenció prioritaria per participar accionarialment aquells projectes empresarials que s’incloguin en alguna de les següents àrees:<br />
 5. 5. 5<br />4. ELS CRITERIS D’ELEGIBILITAT<br />AVANÇSA exigeix, com a condició prèvia, per a la consideració de la seva participació en un projecte empresarial que respongui satisfactòriament als següents criteris:<br />1. VALOR ESTRATÈGICExistència d’unpla i una despesa associada a recerca, desenvolupament i innovació Expansió de la “Nova Indústria” a Catalunya Garantia de millora continuada de la productivitatOcupació de qualitat amb l’atracció i retenció de talentPla d’internacionalització amb delimitació d’objectius, àrees i actuacionsImbricació en el teixit industrial català (efectes arrossegament endavant i enrere), de tal manera que pugui generar impacte multiplicatiu i efecte demostració Política de Responsabilitat Social d’Empresa<br />2. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERAPrevisió de resultats positiusPlanificació, rigor i qualitat del pla de negoci <br />3. MODEL DE NEGOCIOrganització de la gestió empresarialExperiència i lideratge empresarial Capacitació tècnica de l’equip gestor<br />
 6. 6. 6<br />5. L’APORTACIÓ DES D’AVANÇSA<br /> AVANÇSA aporta als projectes empresarials en els que participa principalment els següents recursos: <br /><ul><li>Capital financer: amb un mínim del 5% i fins a un màxim del 25% del capital social, per un període limitat, a acordar segons el projecte.
 7. 7. Imports: 0,5Meuros-2,5Meuros
 8. 8. Estada: de 3 a 7 anys
 9. 9. Suport per accedir a recursos financers addicionals
 10. 10. Acompanyament en la cerca de socis industrials
 11. 11. Orientació i experiència en gestió empresarial
 12. 12. Suport tècnic i d’accés a la informació público-privada</li></li></ul><li>7<br />6. EL PROCÈS D’APROVACIÓ DELS PROJECTES<br />Procés de decisió seqüencial <br /><ul><li>El criteri inicial i eliminatori és el de la seva valoració estratègica.
 13. 13. En cas de valoració positiva, si així també el valora el Comitè d’inversions i l’aprova el Consell d’administració, s’analitza en detall la viabilitat i la solvència de l’empresa i de l’equip (procés de duediligence…).
 14. 14. En cas de valoració positiva per part de l’equip tècnic, se sotmet de nou al comitè d’inversions i al consell d’administració, que finalment pren la decisió.
 15. 15. L’aprovació definitiva requereix en darrera instància l’acord del govern de la Generalitat.</li></li></ul><li>8<br />7. L’EXIGÈNCIA ALS PROJECTES EMPRESARIALS<br /><ul><li>AVANÇSA vol participar en projectes empresarials d’excel·lència, pels seus valors estratègics, la solvència econòmico-financera i el model de gestió, i es compromet accionarialment per donar-los impuls
 16. 16. En contrapartida, demana el compromís dels accionistes en la cerca d’aquesta excel·lència per consolidar a Catalunya empreses internacionalment competitives i responsables, que se situïn entre les líders del model industrial del segle XXI
 17. 17. Incorporació d’AVANÇSA al Consell d’Administració amb un nombre de consellers no inferior a l’aportació de capital
 18. 18. Dret a vet d’AVANÇSA per a decisions que puguin afectar l’aplicació del pla de negoci i/o actiu de la companyia
 19. 19. Compromís de transparència en la informació, control de gestió i millora continua
 20. 20. Obligació genèrica de recompra per part dels accionistes privats</li></li></ul><li>9<br />8. LES CLAUS DE LA DESINVERSIÓ<br />RECORDEM: Objectiu<br />Impulseconòmic de Catalunya en partenariatamb la nova indústria (indústria manufacturera i serveis a les empreses), a través de la participació accionarial en projectes de futur.<br />RECORDEM: Objectiu<br /><ul><li>Impulseconòmic de Catalunya
 21. 21. Partenariat
 22. 22. Participacióaccionarial en projectes de futur.</li></ul>Exigència compravenda d’accions titularitat d’AVANÇSA per part dels accionistes privats<br />Es podrà proposar que l’obligació de compra sigui assumida totalment o parcialment per un tercer – DECISIÓ FINAL D’AVANÇSA<br />Facilitats pagament amb garanties<br />
 23. 23. 10<br />9. CONDICIONS DE RECOMPRA<br /><ul><li> VALORACIÓ DE LES ACCIONS/PARTICIPACIONS
 24. 24. VALORS COMPTABLES
 25. 25. VALORS DE REFERÈNCIA-MERCAT</li></ul> SIMETRIA ENTRADA-SORTIDA<br /><ul><li>Possibilitat de venciment anticipat
 26. 26. Per dilució per sota del 5%
 27. 27. Per incompliment, irregularitats (amb penalització)
 28. 28. Regulació per l' incompliment de l’obligació de recompra </li></li></ul><li>11<br />10. ALTRES OPCIONS (EN CO-INVERSIÓ) <br />NECESSITAT DE FER COMPATIBLES OBJECTIUS NO COINCIDENTS<br />NOUS PACTES<br />NOUS ELEMENTS<br />SORTIDA AL MERCAT BURSATIL<br />DRETS D’ACOMPANYAMENT (Tag along)<br />DRETS D’ARROSSEGAMENT (Drag along) <br />TIRs GARANTIDES<br /><ul><li>PERMANÈNCIA MÍNIMA INVERSOR INDUSTRIAL (temps i participació)
 29. 29. EXIGÈNCIA CONTINUITAT ACTIVITAT INDUSTRIAL COMPRADOR
 30. 30. OPCIÓ RECOMPRA ANTICIPADA MOMENT DE SORTIDA
 31. 31. LIMITACIONS A LES OPV
 32. 32. ...</li></li></ul><li>12<br />Passeig de Gràcia, 110, 7è 1a<br />08008 Barcelona<br />avancsa@gencat.cat<br />Tel.: 93 238 64 87<br />Fax.: 93 416 12 80<br />www.gencat.cat/avancsa<br />

×