Remigijus Kuliešius „Google AdWords” sertifikuoto partnerio RAIBEC vadovas, „Google galimybės ir praktinės situacijos“.

Google paieškos tinklas

Eksporto plėtrai
Temos


  Apie RAIBEC, Pasiekimai
  Eksporto ribotumas
  AdWords ir tinklalapis eksportui
  Į ką atkreipti dėmesį skirtinguose verslo segmentuose
  Praktinis pavyzdys ir situacija
  Kaštai ir kaip juos įvertinti
Apie RAIBEC

  Nuo 2003 m. vienas iš UAB „LITS“ padalinių pradeda teikti
  skaitmeninės komunikacijos ir tinklalapių kūrimo
  paslaugas.
  2005 m. naudojant Google Analytics analizuojamos ir
  sprendžiamos tinklalapių našumo problemos.
  2007 m. tampame sertifikuoti Google AdWords
  administratoriai. Taip užtikriname ne tik tinklalapių
  našumą bet ir tikslinės auditorijos į tinklalapį srautą.
  2010 m. Skaitmeninės komunikacijos padalinys
  pavadinamas RAIBEC | Be efficient online.
   Tikslas: ne tik kurti skaitmeninės komunikacijos produktus,
   bet ir užtikrinti efektyvų ribotų išteklių panaudojimą.
Pasiekimai

  2011 m. pagerinome UAB „Skytech.LT“ komunikaciją
  Google AdWords tinkle, dėl ko 30% padidėjo AdWords
  reklamos pardavimai. Per 5 mėnesius pardavimai viršijo
  daugiau kaip 7,630 mln. Lt.
  2011 – 2012 m. Per 52 dienas UAB „Baltic Tours Vilnius“
  portalo skrendu.lt AdWords reklama pardavė už 1,27 mln.
  Lt daugiau.
  2012 m. Su UAB „BIOK Laboratorija“ per 3 mėn. susisiekė
  40 interesantų, su 9 potencialiais klientais tęsiamas
  bendravimas, aiškinamasi klientų poreikiai užsakymų
  atlikimo galimybės.
Galimybės


Eksporto rinkų
atradimas
Eksporto plėtros ribotumas
Ieškant eksporto galimybių verslą riboja ištekliai ir kompetencijos:
  Laikas;
  Finansai;
  Kompetencijos ir informacijos trūkumas.
Reikia išspręsti tokias užduotis:
  Kaip pasiekti tikslinę auditoriją?
  Kaip prisistatyti?
  Kuo sudominti, kaip įtikinti ir parduoti?
  Kiek tai kainuos, ar turime tam pakankamai finansų?
  Ar tai atsipirks ir kada atsipirks?
?
Svarbiausias klausimas yra


Kaip rasti tinkamus
asmenis ir jiems
parduoti?
Verslas nori


Gauti potencialų
kontaktą ir jam
parduoti
Mes sakome


Tai galite padaryti su
Google AdWords ir
tinklalapio pagalba
Google AdWords
  Pasiekia tikslinį vartotoją.
  Pateikia Jūsų pasiūlymą.


Jūsų tinklalapis
 Plačiai ir detaliai pristato pasiūlymą, jūsų įmonę,
asortimentą, produkciją ar paslaugas, kitas sąlygas.
  Padeda gauti kontaktą.
Google AdWords
  Leidžia pasiekti tikslinę auditoriją
  Išsprendžia laiko ir atstumo problemas
  Pigiau negu tradicinės priemonės (telemarketingas,
  susirašinėjimas, parodos, verslo susitikimai)
  Patirtis rodo jog tai veiksmingiau


Nesakome jog reiktų atsisakyti kitų priemonių. Tai viena iš
priemonių galinti Jums duoti verslo kontaktų.
Komiam verslui?


Tai tinka
B2B ne El. verslui
Pardavimo užsienio rinkoms procesas yra labai panašus į B2C.
Skirtumai labiau susiję su produkto užsakymo, gamybos ir
pateikimo specifika.
Reiktų atkreipti dėmesį ir atitinkamai pasiruošti:
  B2B pirkėjas yra labiau profesionalus ir atsargus;
  B2B pardavimo procesas gali vykti daugiau nei 12 mėn;
  B2B pardavimui ieškomi sprendimus priimantys (pirkti ir
  ką pirkti) asmenys, bet ne galutiniai vartotojai;
  B2B gerai užsimezgę santykiai glaudesni ir ilgalaikiškesni;
  Matuoti reikia gautus kontaktus.
B2C ne El. verslui
Reiktų atkreipti dėmesį į vartotojo apsisprendimo pirkti
motyvus ir pirkimo preferencijas:
  Vartotojas dažniau nori būti arčiau pardavėjo;
  Konkuruojama ne tik kaina;
  Vartotojui reikalingi aiškūs pirkimo motyvai ir privalumai;
  Matuoti reikia gautus kontaktus.
B2B ir B2C ne El. verslui svarbu
  Jūsų tinklalapis ir jo turinys.
  Kaip jūs atrodote ir prisistatote, kas tokie esate?
  Kaip komunikuojate savo privalumus?
  Vartotojas mažiau atsargus šiame momente nes pirkimas
  įvyksta tik po tam tikro laiko bendraujant ir kitomis
  priemonėmis.
El. prekybai ir El. paslaugoms
Reiktų žinoti jog:
  Vartotojas yra labai atsargus nes kalba eina apie
  užsakymą ir apmokėjimą;
  Vartotojui labiau rūpi palaikymo ir aptarnavimo
  klausimai;
  Ar turite klientų vartotojo rinkoje?
  Matuoti reikia pardavimus.
Praktinis pavyzdys


UAB „BIOK
Laboratorija“
Tikslas
Padidinti eksportą surandant verslo partnerius
Skandinavijoje ir Vakarų Europos šalyse.


Užduotis
Pasiekti tikslinę auditoriją.
Užmegzti ryšius su potencialiais klientais.


Tikslinis klientas
Eksportas į užsienio rinkas vykdomas per B2B sektorių:
didmenininkai, prekybos centrai, kosmetikos gamintojai, prekinių
ženklų valdytojai.
Procesas ir atsakomybės
Procese bendradarbiauja dvi šalys siekiančios vieno tikslo, todėl
turi būti užtikrinta kokybiška, sąžininga ir atvira abiejų partnerių
komunikacija.                           Susisiekti su klientu,
  Pasiekti sprendimus
                  Gauti      išsiaiškinti jo poreikius,  Užtikrinti
  priimančius asmenis
               susidomėjusio     detalizuoti ir pateikti   užsakymo
   ir pateikti jiems
               kliento užklausą  asmeninį bendradarbiavimo   įvykdymą
     pasiūlymą
                              pasiūlymą


   RAIBEC atsakomybė             UAB „BIOK Laboratorija“
 Nuolatos vykdoma veikla, reaguojama į       atsakomybė
  jos ir partnerio poreikių pokyčius ir    Pardavimas gali užtrukti daugiau kaip 12
     gaunamą gryžtamąjį ryšį.        mėn. todėl nuolatos svarbu informuoti
  Gaunamų užklausų kiekis ir reklamos     partnerį apie gaunamų kontaktų kokybę.
 našumas koreguojamas stebint Google
         Analytics.
Tinklalapio turinio parengimas

               Sukuriamas
             bendradarbiavimo
             pasiūlymo puslapis į
              kurį nukreipiami
             reklama susidomėję
               vartotojai.


                Pasiūlymo pabaigoje
               pateikiamas kvietimas
               susisiekti. Vartotojas yra
              nukreipiamas į užklausimo
                formą, kurią užpildęs
              susisiekia su vadybininku .
Reklamos plano parengimas
Sukuriami skelbimai orientuoti į B2B vartotoją, nustatoma geografinė
reklamos publikavimo sritis, atrenkami potencialūs raktažodžiai.                            Keletą sudėtinių
                           reklamos plano dalių.
Raktažodžiai kuriems buvo gauta užklausų:
cosmetic manufacturers, beauty manufacturers, wholesale cosmetics uk,
cosmetics manufacturers ir kiti.
Rezultatai
  Reklamos laikotarpis 78 dienos.
  Verslo sandėriai šiame versle derinami iki 12 mėnesių.
  Pasiektą rezultatą UAB „BIOK Laboratorija “ vertina labai gerai.
Apsilankymų   Užklausimų   Potencialūs  Vadybos     Tikėtinas
skaičius    skaičius    klientai su  pardavimų %   bendradarbia
                kuriais            vimas
                derinamos
                sandorio
                sąlygos
  1755 vnt.   40 vnt.     9 vnt.     10%      1 vnt.
Įžvalgos
  Populiariausi pagal peržiūras puslapiai buvo:
   ABOUT US
   Įvairūs produktai
  Didžioji dalis vartotojų susisiekimo formą užpildė tik peržiūrėję
  puslapius „ABOUT US“ ir produktus.
  Virš 90% užklausų buvo užpildyta per pirmą apsilankymą.
  Tinklalapio turinį reiktų papildyti informacija vartotojams
  ieškantiems „Private label, private label cosmetics“.
  Geresniam rezultatui pasiekti reiktų pakeisti tinklalapio URL adresus
  ir į atitinkamas kalbas išversti reikšminius pavadinimus.
  Gerinant tinklalapio kokybę galima būtų stebėti poveikį užklausų
  skaičiui ir reklamos AdWords tinkle našumui.
Kiek tai kainuoja?


Kaštai ir alternatyvos
Priemonės efektyvumas
   Kiekvienas verslas turi galimybę įsivertinti sąnaudas ir pasirinkti
   efektyviausias verslo partnerių paieškos priemones.
   Kiekvienam verslui šie rodikliai yra skirtingi.
   AdWords kampanijos našumas laike visuomet turi gerėti, taigi kaštai
   vienam klientui nuolatos mažėja.
   Žemiau pateiktas pavyzdys leidžia įvertinti ir suvokti naujo kliento
   suradimo kaštų dalį pajamose.
   Tokį įvertinimą galima atlikti renkantis efektyviausias priemones.

Biudžetas     Kliento laiko  Kiti kliento     Vieno kliento  Vidutinė
         sąnaudos     kaštai        tikėtina kaina  kliento
                                     sandorių vertė
                                     per metus
   3500 Lt    Iki 3 val.      0 Lt       ~3500 Lt       ?
Skaičiavimo pavyzdys
  Žemiau pateikiamas skirtingų klientų paieškos priemonių palyginimas
  trijų mėnesių laikotapyje.
  Reikia nepamiršti, kad ir tinklalapio kokybė įtakoja užklausų
  skaičių.Toks įvertinimas gali padėti nuspręsti kuriai priemonei suteikti
  prioritetą.

Priemonė   Tiesioginės  Kliento    Netiesiogi-  Tikėtinas  Vieno
       išlaidos   laiko     nės išlaidos  klientų   kliento
              sąnaudos           skaičius  tikėtina
                                  kaina
 Adwords    3500 Lt   Iki 3 val.    0 Lt      1    ~3500 Lt
 Paroda    5000 Lt   Iki 40 val.   1000 Lt     1    ~6000 Lt
Telemarke-  12000 Lt    3 mėn.    1000 Lt     3    ~4333 Lt
  tingas
Susisiekite

  Užpildykite kontaktų formą http://www.raibec.com/eksportui
  ir mes susisieksime su jumis dėl Jūsų verslo eksporto padidinimo
  galimybių.


  Remigijus Kuliešius | CEO
  RAIBEC | Be efficient online
  Savanorių pr. 1 – 31, Vilnius
  +370 679 71014
  info@raibec.com
  www.raibec.com
1 de 27

Recomendados

Interneto galimybių panaudojimas užsienio rinkose por
Interneto galimybių panaudojimas užsienio rinkoseInterneto galimybių panaudojimas užsienio rinkose
Interneto galimybių panaudojimas užsienio rinkoseVersli Lietuva (Enterprise Lithuania)
363 vistas213 diapositivas
Jolita Rima Puškorienė , advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovauj... por
Jolita Rima Puškorienė , advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovauj...Jolita Rima Puškorienė , advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovauj...
Jolita Rima Puškorienė , advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovauj...Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
500 vistas16 diapositivas
Pascal van Delst, „Phood Consultancy” generalinis direktorius, „Pasaulinės ma... por
Pascal van Delst, „Phood Consultancy” generalinis direktorius, „Pasaulinės ma...Pascal van Delst, „Phood Consultancy” generalinis direktorius, „Pasaulinės ma...
Pascal van Delst, „Phood Consultancy” generalinis direktorius, „Pasaulinės ma...Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
700 vistas20 diapositivas
Sigitas Baltuška, UAB „Visagino atominė elektrinė“ išorinių reikalų direktori... por
Sigitas Baltuška, UAB „Visagino atominė elektrinė“ išorinių reikalų direktori...Sigitas Baltuška, UAB „Visagino atominė elektrinė“ išorinių reikalų direktori...
Sigitas Baltuška, UAB „Visagino atominė elektrinė“ išorinių reikalų direktori...Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
554 vistas13 diapositivas
Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisini... por
Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisini...Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisini...
Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisini...Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
453 vistas13 diapositivas
Mantas Andriuškevičius, generalinis direktorius, Inspecta, UAB, „Jūsų partner... por
Mantas Andriuškevičius, generalinis direktorius, Inspecta, UAB, „Jūsų partner...Mantas Andriuškevičius, generalinis direktorius, Inspecta, UAB, „Jūsų partner...
Mantas Andriuškevičius, generalinis direktorius, Inspecta, UAB, „Jūsų partner...Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
721 vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Remigijus Kuliešius „Google AdWords” sertifikuoto partnerio RAIBEC vadovas, „Google galimybės ir praktinės situacijos“.

Media House Slideshare 2009 por
Media House Slideshare 2009Media House Slideshare 2009
Media House Slideshare 2009Media House Lithuania
355 vistas20 diapositivas
Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik... por
Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik...Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik...
Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik...Vladas Sapranavicius
1.2K vistas32 diapositivas
84 Sprendimai Prezentacija 2012/11 por
84 Sprendimai Prezentacija 2012/1184 Sprendimai Prezentacija 2012/11
84 Sprendimai Prezentacija 2012/1184 Sprendmai / Digital Ads Management Agency
618 vistas14 diapositivas
Šventos karvės marketinge por
Šventos karvės marketingeŠventos karvės marketinge
Šventos karvės marketingecommonsenseLT
5.8K vistas54 diapositivas
lyo-sme-info-lt por
lyo-sme-info-ltlyo-sme-info-lt
lyo-sme-info-ltLinas Bar?tys
324 vistas18 diapositivas
Vilius Juraitis Best Internet 2009 por
Vilius Juraitis Best Internet 2009Vilius Juraitis Best Internet 2009
Vilius Juraitis Best Internet 2009Best Marketing LT
459 vistas39 diapositivas

Similar a Remigijus Kuliešius „Google AdWords” sertifikuoto partnerio RAIBEC vadovas, „Google galimybės ir praktinės situacijos“.(20)

Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik... por Vladas Sapranavicius
Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik...Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik...
Remigijus Kuliešius: Pigiausias CRO: Kaip su minimaliais biudžetais 2x pasik...
Vladas Sapranavicius1.2K vistas
Šventos karvės marketinge por commonsenseLT
Šventos karvės marketingeŠventos karvės marketinge
Šventos karvės marketinge
commonsenseLT5.8K vistas
Darius Pralgauskas: Google Adwords valdymo perdavimas por Vladas Sapranavicius
Darius Pralgauskas: Google Adwords valdymo perdavimasDarius Pralgauskas: Google Adwords valdymo perdavimas
Darius Pralgauskas: Google Adwords valdymo perdavimas
Coralmap OpenCoffeeClub prezentacija por coralmap.lt
Coralmap OpenCoffeeClub prezentacijaCoralmap OpenCoffeeClub prezentacija
Coralmap OpenCoffeeClub prezentacija
coralmap.lt291 vistas
Sėkminga verslo reklama internete por Amplify Dep.
Sėkminga verslo reklama interneteSėkminga verslo reklama internete
Sėkminga verslo reklama internete
Amplify Dep.838 vistas
6 priežastys, kodėl įmonėms turi rūpėti klientų pasitenkinimas. por Rewalon
6 priežastys, kodėl įmonėms turi rūpėti klientų pasitenkinimas.6 priežastys, kodėl įmonėms turi rūpėti klientų pasitenkinimas.
6 priežastys, kodėl įmonėms turi rūpėti klientų pasitenkinimas.
Rewalon1.8K vistas
Cube Group - prezentacija 1 por sablovskis
Cube Group - prezentacija 1Cube Group - prezentacija 1
Cube Group - prezentacija 1
sablovskis216 vistas
Google AdWords Praktiškai por Amplify Dep.
Google AdWords PraktiškaiGoogle AdWords Praktiškai
Google AdWords Praktiškai
Amplify Dep.1.2K vistas
Austėja Blaževičiūtė: Kaip plėtoti sėkmingą verslą su „Google AdWords“ por Login2009
Austėja Blaževičiūtė: Kaip plėtoti sėkmingą verslą su „Google AdWords“Austėja Blaževičiūtė: Kaip plėtoti sėkmingą verslą su „Google AdWords“
Austėja Blaževičiūtė: Kaip plėtoti sėkmingą verslą su „Google AdWords“
Login2009678 vistas
Mokamos paieškos optimizavimo sėkmės istorija por CaratLithuania
Mokamos paieškos optimizavimo sėkmės istorijaMokamos paieškos optimizavimo sėkmės istorija
Mokamos paieškos optimizavimo sėkmės istorija
CaratLithuania124 vistas
"Verslas internete teisininko akimis" por Verslauk
"Verslas internete teisininko akimis""Verslas internete teisininko akimis"
"Verslas internete teisininko akimis"
Verslauk753 vistas

Más de Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)

NVS šalių tendencijos prekybos segmente por
NVS šalių tendencijos prekybos segmenteNVS šalių tendencijos prekybos segmente
NVS šalių tendencijos prekybos segmenteVersli Lietuva (Enterprise Lithuania)
1.3K vistas15 diapositivas
Building mafia offers for smbs por
Building mafia offers for smbs Building mafia offers for smbs
Building mafia offers for smbs Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
5.9K vistas34 diapositivas
How to better exploit (not waste) a company’s scarcest resource Management At... por
How to better exploit (not waste) a company’s scarcest resource Management At...How to better exploit (not waste) a company’s scarcest resource Management At...
How to better exploit (not waste) a company’s scarcest resource Management At...Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
5.5K vistas38 diapositivas
Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur pat... por
Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur pat...Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur pat...
Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur pat...Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
4.4K vistas25 diapositivas
How to prepare mafia offers under lithuanian circumstances (red) por
How to prepare mafia offers under lithuanian circumstances (red)How to prepare mafia offers under lithuanian circumstances (red)
How to prepare mafia offers under lithuanian circumstances (red)Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
4.9K vistas42 diapositivas
Building the cash machine (sales team and sale process management) (red) por
Building the cash machine (sales team and sale process management) (red)Building the cash machine (sales team and sale process management) (red)
Building the cash machine (sales team and sale process management) (red)Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)
6.1K vistas50 diapositivas

Más de Versli Lietuva (Enterprise Lithuania)(20)

Remigijus Kuliešius „Google AdWords” sertifikuoto partnerio RAIBEC vadovas, „Google galimybės ir praktinės situacijos“.

 • 2. Temos  Apie RAIBEC, Pasiekimai  Eksporto ribotumas  AdWords ir tinklalapis eksportui  Į ką atkreipti dėmesį skirtinguose verslo segmentuose  Praktinis pavyzdys ir situacija  Kaštai ir kaip juos įvertinti
 • 3. Apie RAIBEC  Nuo 2003 m. vienas iš UAB „LITS“ padalinių pradeda teikti skaitmeninės komunikacijos ir tinklalapių kūrimo paslaugas.  2005 m. naudojant Google Analytics analizuojamos ir sprendžiamos tinklalapių našumo problemos.  2007 m. tampame sertifikuoti Google AdWords administratoriai. Taip užtikriname ne tik tinklalapių našumą bet ir tikslinės auditorijos į tinklalapį srautą.  2010 m. Skaitmeninės komunikacijos padalinys pavadinamas RAIBEC | Be efficient online.  Tikslas: ne tik kurti skaitmeninės komunikacijos produktus, bet ir užtikrinti efektyvų ribotų išteklių panaudojimą.
 • 4. Pasiekimai  2011 m. pagerinome UAB „Skytech.LT“ komunikaciją Google AdWords tinkle, dėl ko 30% padidėjo AdWords reklamos pardavimai. Per 5 mėnesius pardavimai viršijo daugiau kaip 7,630 mln. Lt.  2011 – 2012 m. Per 52 dienas UAB „Baltic Tours Vilnius“ portalo skrendu.lt AdWords reklama pardavė už 1,27 mln. Lt daugiau.  2012 m. Su UAB „BIOK Laboratorija“ per 3 mėn. susisiekė 40 interesantų, su 9 potencialiais klientais tęsiamas bendravimas, aiškinamasi klientų poreikiai užsakymų atlikimo galimybės.
 • 6. Eksporto plėtros ribotumas Ieškant eksporto galimybių verslą riboja ištekliai ir kompetencijos:  Laikas;  Finansai;  Kompetencijos ir informacijos trūkumas. Reikia išspręsti tokias užduotis:  Kaip pasiekti tikslinę auditoriją?  Kaip prisistatyti?  Kuo sudominti, kaip įtikinti ir parduoti?  Kiek tai kainuos, ar turime tam pakankamai finansų?  Ar tai atsipirks ir kada atsipirks?
 • 7. ? Svarbiausias klausimas yra Kaip rasti tinkamus asmenis ir jiems parduoti?
 • 9. Mes sakome Tai galite padaryti su Google AdWords ir tinklalapio pagalba
 • 10. Google AdWords  Pasiekia tikslinį vartotoją.  Pateikia Jūsų pasiūlymą. Jūsų tinklalapis  Plačiai ir detaliai pristato pasiūlymą, jūsų įmonę, asortimentą, produkciją ar paslaugas, kitas sąlygas.  Padeda gauti kontaktą.
 • 11. Google AdWords  Leidžia pasiekti tikslinę auditoriją  Išsprendžia laiko ir atstumo problemas  Pigiau negu tradicinės priemonės (telemarketingas, susirašinėjimas, parodos, verslo susitikimai)  Patirtis rodo jog tai veiksmingiau Nesakome jog reiktų atsisakyti kitų priemonių. Tai viena iš priemonių galinti Jums duoti verslo kontaktų.
 • 13. B2B ne El. verslui Pardavimo užsienio rinkoms procesas yra labai panašus į B2C. Skirtumai labiau susiję su produkto užsakymo, gamybos ir pateikimo specifika. Reiktų atkreipti dėmesį ir atitinkamai pasiruošti:  B2B pirkėjas yra labiau profesionalus ir atsargus;  B2B pardavimo procesas gali vykti daugiau nei 12 mėn;  B2B pardavimui ieškomi sprendimus priimantys (pirkti ir ką pirkti) asmenys, bet ne galutiniai vartotojai;  B2B gerai užsimezgę santykiai glaudesni ir ilgalaikiškesni;  Matuoti reikia gautus kontaktus.
 • 14. B2C ne El. verslui Reiktų atkreipti dėmesį į vartotojo apsisprendimo pirkti motyvus ir pirkimo preferencijas:  Vartotojas dažniau nori būti arčiau pardavėjo;  Konkuruojama ne tik kaina;  Vartotojui reikalingi aiškūs pirkimo motyvai ir privalumai;  Matuoti reikia gautus kontaktus.
 • 15. B2B ir B2C ne El. verslui svarbu  Jūsų tinklalapis ir jo turinys.  Kaip jūs atrodote ir prisistatote, kas tokie esate?  Kaip komunikuojate savo privalumus?  Vartotojas mažiau atsargus šiame momente nes pirkimas įvyksta tik po tam tikro laiko bendraujant ir kitomis priemonėmis.
 • 16. El. prekybai ir El. paslaugoms Reiktų žinoti jog:  Vartotojas yra labai atsargus nes kalba eina apie užsakymą ir apmokėjimą;  Vartotojui labiau rūpi palaikymo ir aptarnavimo klausimai;  Ar turite klientų vartotojo rinkoje?  Matuoti reikia pardavimus.
 • 18. Tikslas Padidinti eksportą surandant verslo partnerius Skandinavijoje ir Vakarų Europos šalyse. Užduotis Pasiekti tikslinę auditoriją. Užmegzti ryšius su potencialiais klientais. Tikslinis klientas Eksportas į užsienio rinkas vykdomas per B2B sektorių: didmenininkai, prekybos centrai, kosmetikos gamintojai, prekinių ženklų valdytojai.
 • 19. Procesas ir atsakomybės Procese bendradarbiauja dvi šalys siekiančios vieno tikslo, todėl turi būti užtikrinta kokybiška, sąžininga ir atvira abiejų partnerių komunikacija. Susisiekti su klientu, Pasiekti sprendimus Gauti išsiaiškinti jo poreikius, Užtikrinti priimančius asmenis susidomėjusio detalizuoti ir pateikti užsakymo ir pateikti jiems kliento užklausą asmeninį bendradarbiavimo įvykdymą pasiūlymą pasiūlymą RAIBEC atsakomybė UAB „BIOK Laboratorija“ Nuolatos vykdoma veikla, reaguojama į atsakomybė jos ir partnerio poreikių pokyčius ir Pardavimas gali užtrukti daugiau kaip 12 gaunamą gryžtamąjį ryšį. mėn. todėl nuolatos svarbu informuoti Gaunamų užklausų kiekis ir reklamos partnerį apie gaunamų kontaktų kokybę. našumas koreguojamas stebint Google Analytics.
 • 20. Tinklalapio turinio parengimas Sukuriamas bendradarbiavimo pasiūlymo puslapis į kurį nukreipiami reklama susidomėję vartotojai. Pasiūlymo pabaigoje pateikiamas kvietimas susisiekti. Vartotojas yra nukreipiamas į užklausimo formą, kurią užpildęs susisiekia su vadybininku .
 • 21. Reklamos plano parengimas Sukuriami skelbimai orientuoti į B2B vartotoją, nustatoma geografinė reklamos publikavimo sritis, atrenkami potencialūs raktažodžiai. Keletą sudėtinių reklamos plano dalių. Raktažodžiai kuriems buvo gauta užklausų: cosmetic manufacturers, beauty manufacturers, wholesale cosmetics uk, cosmetics manufacturers ir kiti.
 • 22. Rezultatai  Reklamos laikotarpis 78 dienos.  Verslo sandėriai šiame versle derinami iki 12 mėnesių.  Pasiektą rezultatą UAB „BIOK Laboratorija “ vertina labai gerai. Apsilankymų Užklausimų Potencialūs Vadybos Tikėtinas skaičius skaičius klientai su pardavimų % bendradarbia kuriais vimas derinamos sandorio sąlygos 1755 vnt. 40 vnt. 9 vnt. 10% 1 vnt.
 • 23. Įžvalgos  Populiariausi pagal peržiūras puslapiai buvo:  ABOUT US  Įvairūs produktai  Didžioji dalis vartotojų susisiekimo formą užpildė tik peržiūrėję puslapius „ABOUT US“ ir produktus.  Virš 90% užklausų buvo užpildyta per pirmą apsilankymą.  Tinklalapio turinį reiktų papildyti informacija vartotojams ieškantiems „Private label, private label cosmetics“.  Geresniam rezultatui pasiekti reiktų pakeisti tinklalapio URL adresus ir į atitinkamas kalbas išversti reikšminius pavadinimus.  Gerinant tinklalapio kokybę galima būtų stebėti poveikį užklausų skaičiui ir reklamos AdWords tinkle našumui.
 • 24. Kiek tai kainuoja? Kaštai ir alternatyvos
 • 25. Priemonės efektyvumas  Kiekvienas verslas turi galimybę įsivertinti sąnaudas ir pasirinkti efektyviausias verslo partnerių paieškos priemones.  Kiekvienam verslui šie rodikliai yra skirtingi.  AdWords kampanijos našumas laike visuomet turi gerėti, taigi kaštai vienam klientui nuolatos mažėja.  Žemiau pateiktas pavyzdys leidžia įvertinti ir suvokti naujo kliento suradimo kaštų dalį pajamose.  Tokį įvertinimą galima atlikti renkantis efektyviausias priemones. Biudžetas Kliento laiko Kiti kliento Vieno kliento Vidutinė sąnaudos kaštai tikėtina kaina kliento sandorių vertė per metus 3500 Lt Iki 3 val. 0 Lt ~3500 Lt ?
 • 26. Skaičiavimo pavyzdys  Žemiau pateikiamas skirtingų klientų paieškos priemonių palyginimas trijų mėnesių laikotapyje.  Reikia nepamiršti, kad ir tinklalapio kokybė įtakoja užklausų skaičių.Toks įvertinimas gali padėti nuspręsti kuriai priemonei suteikti prioritetą. Priemonė Tiesioginės Kliento Netiesiogi- Tikėtinas Vieno išlaidos laiko nės išlaidos klientų kliento sąnaudos skaičius tikėtina kaina Adwords 3500 Lt Iki 3 val. 0 Lt 1 ~3500 Lt Paroda 5000 Lt Iki 40 val. 1000 Lt 1 ~6000 Lt Telemarke- 12000 Lt 3 mėn. 1000 Lt 3 ~4333 Lt tingas
 • 27. Susisiekite  Užpildykite kontaktų formą http://www.raibec.com/eksportui ir mes susisieksime su jumis dėl Jūsų verslo eksporto padidinimo galimybių.  Remigijus Kuliešius | CEO RAIBEC | Be efficient online Savanorių pr. 1 – 31, Vilnius +370 679 71014 info@raibec.com www.raibec.com