Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

L'edat mitjana

99.850 visualizaciones

Publicado el

PPT sobre l'edat mitjana, destinat a alumnes de cicle superior de primària

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

L'edat mitjana

 1. 1. L’EDATMITJANAUs atreviu a descobrir-la???
 2. 2. Què en sabem de l’Edat mitjana? Qui eren els nobles? I els cavallers?Perquè creieu que tenien aquest nom? On vivien? I els monjos sabeu qui són?On vivien? La majoria de població de què treballava?
 3. 3. Una mica d’història....PrehistòriaEdatAntiga EDATMITJANAEdatModernaEdatcontemporàniaL’Edat Mitjana va començarl’any 476 d C amb lacaiguda de l’imperi romàVa durar fins eldescobriment d’Amèrical’any 1492 d C ARA
 4. 4. Etapes de l’edat mitjanaLa majoria de gentvivia al camp. Era unaèpoca molt violenta.InseguretatALTA EDAT MITJANA BAIXA EDAT MITJANACreixement de lesciutats. Granactivitat artesanal icomercial.
 5. 5. Els estaments de l’Edat mitjanaJuraven fidelitat alrei i governavenen nom seu. Erenamos de terres icastells.Administravenjusticia i cobravenimpostos.Pregaven perl’ànima delsnobles.Posseïen terresi copiavenmanuscrits.Vivien d’acordamb unesnormesescrites: LaRegla.Eren les personesmés importantsperò el seu poderdepenia delsnobles que elsdonaven suport. Acanvi els cedienterres (feus) i elsdonaven títols.Eren amosd’un cavall.Vivien alservei delnoble.L’acompanyaven a laguerra.Treballavenles terres acanvi deprotecció delseu senyor.PAGESOSREIS CAVALLERS ECLESIÀSTICS NOBLES
 6. 6. Piràmide feudalPRIVILEGIATSNOPRIVILEGIATSSocietat estamental: Cada personaformava part d’un estament o grup quetenia unes característiques iguals.
 7. 7. Els reis cada vegada tenien més dificultat per controlar elsseus territoris i mantenir la pau. El seu poder depenia delsuport dels nobles.Els reis donaven terres (FEUS) a nobles. Els nobles, acanvi, els donaven suport i els juraven fidelitat i serveimilitar. Es convertien en els VASALLS dels reis.Relació de vasallatgePer convertir-se en vasall, es feia laCerimònia dhomenatge
 8. 8. La societat feudal Gran desigualtat entre nobles i pagesos Societat estamental: Cada persona pertanyia des del seunaixement i fins a la mort a un estament. Els nobles naixien imorien nobles encara que fossin pobres.OBLIGACIONS DEL PAGÈS- Donar una part de la collita- Pagava impostos- Feia tot el què li manava el seusenyor (cuidar animals, treballar lesseves terres..)-Havia de pagar per fer servir el molí,forn I premsesNOBLELi donava terres i li oferia protecciódavant atacs i invasions.Podia jutjar-lo si cometia algun delicte.
 9. 9. CastellsFUNCIONSLloc de defensaResidència dels nobles iservidors.Els pagesos s’hi podienrefugiar en cas d’atac.Segle X. Primers castells tenienla muralla de fusta. Laconstrucció principal era la torrede l’homenatge.Al voltant s’hi construien lescases dels pagesos A partir del segle XIII. Es modifiquen castells.Murs de pedra. La torre s’amplia, esconstrueix un pati d’armes, un pont llevadís,un fossat i una església. Les cases delspagesos solien ser dins o a la vora del castell.
 10. 10. Parts d’un castell
 11. 11. Els castells de CatalunyaA Catalunya hi ha uns sis-cents castells i fortaleses escampats per tot el seu territori.Castell de MontblancCastell de Tortosa
 12. 12. Els castells de CatalunyaCastell de GuimeràCastell de Cardona
 13. 13. El castell de BalsarenyAquest castell l’anirem a descobrir en persona en l’excursió que tenimprogramada.
 14. 14. Castells i cavallersLa vida als castells
 15. 15. Els cavallersEls cavallers de l’EdatMitjana, anavenrevestits amb unaarmadura.Duien la cara tapadaamb l’elm iempunyaven unallança o espasa ambla mà dreta i un escutamb el braç esquerre.Escuder: Joveajudant que lineteja les armes,l’ajuda a col·locar-se l’armadura i licuida el cavall
 16. 16. L’escut d’armes de cada cavallerCada cavaller tenia un disseny pintat sobreun escut i la seva roba per permetre laidentificació en la batalla i més tard en lesjustes i els tornejos.Justa era un combat entre dos cavallers muntatsa cavall i armats amb llances.
 17. 17. VIDEO: La vida als monestirsEls monjos i els monestirsMonestir de Santa Maria de Poblet
 18. 18. Els monjos i els monestirsA l’edat mitjana gairebé totes les persones erencristianes.-Perquè creieu que eren tant importants elsmonjos?FUNCIONS:•Pregar.•Treballar la terra o tenir ramats per obteniraliments•Copiar manuscritsVivien tots d’acord unes normes escrites:La Regla. Una de les normes més estrictesera el silenci en totes les seves activitats,inclòs durant els àpats.
 19. 19. La vida dels monjosEls monjos resaven junts a l’església diverses vegades.Una manera de resar és el Cant gregoriàEls monjos haviende dur un hàbit queels identificava iseguir unes normesi uns horaris moltestrictes.
 20. 20. Els monestirsEl monestir era la casa dels monjos i normalment estaven aïllats ienvoltats de camps. Per tal que els monjos no haguéssin de sortir afora hi havia tot tipus de serveis: forn de pa, ferrerria, etcEls monestirstenien moltesterres perquèels nobles elsen donaven acanvi depregar perells.
 21. 21. Els monestirs de CatalunyaMonestirs de les comarques de CatalunyaViure als monestirs
 22. 22. L’alta edat mitjana. La vida al campPodien comprar la seva llibertat pagant un rescat o remença,però eren POBRESVILANSEren lliures i treballaven unes terres del senyor feudalal qui li pagaven amb una part de la collita.Es podien convertir en serfs si no pagaven al senyor.2 TIPUS DE PAGESOSSERFSNo eren lliures, pertanyien al senyor ja des delnaixement. No tenien llibertat per contreurematrimoni, llegar béns als fills sense permís delsenyor i no podien abandonar les terres.
 23. 23. La vida del pagès Com creieu que era la vida de pagès? Què creieu que passava quan hi havia una mala collita? Tota la familia hi treballava? Com era casa seva?Solien menjar pa, sopes, llegums i cereals
 24. 24. La baixa edat mitjana. Les ciutats medievalsCom eren per dins?Les ciutat eren petites. La majoria de gent vivia al camp però a partirde l’any 1000 i fins l’any 1348 va augmentar la població, van millorarles tècniques agrícoles i molts van anar a viure a les ciutats.
 25. 25. Com eren les ciutats De què estàven envoltades les ciutats Com eren els carrers? Quin lloc central de les ciutats estava envoltat d’edificisimportants com l’església o l’ajuntament i a més, s’hi celebravenels mercats?- Creieu que teniencontenidors a l’edatmitjana?Les malaltiesdeurien serfreqüents?
 26. 26. Al principi de l’Edat mitjana les ciutats medievals es mantenien dins les antigues murallesromanes.A partir de l’any 1000 es van anar construint cases als espais buits i més endavant es vanconstruir fora de les muralles. Els nous barris situats fora les muralles s’anomenavenBURGSEls nous habitants eren la burgesia: especialitzada en el comerç o l’artesania, la riquesade la qual no era la terra, sinó les monedes o la plata
 27. 27.  Evolució de la ciutat de Barcelona a ledat mitjanaBarchinona La ciutat més gran de Catalunya era Barcelona,que va arribar a tenir 40.000 habitants
 28. 28. Els GremisEls artesans eren el grup més nombrós de la ciutat. Els oficis queaplegaven més tallers o obradors eren: els sabaters, ferrers, fusters iteixidorsGremi: Agrupació de personesque fan el mateix ofici.
 29. 29. El comerç de les ciutats: Fires i mercatsmedievals
 30. 30. Art Romànic i Art Gòtic
 31. 31. Art Romànic o Art Gòtic

×