Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Economia empresa
Economia empresa
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Economia empresa (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Economia empresa

 1. 1. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Primera a Espanya u-ranking.es Novena a Europa QS i Tilburg Quarantena al món QS i Tilburg Primera a Espanya en rebre Certificate of Quality in Internationalization
 2. 2. https://www.youtube.com/watch?v=5bh0XeNojxA#t=27
 3. 3. On s’imparteix: campus de la Ciutadella
 4. 4. Els tres campus de la UPF
 5. 5. Els graus de la Facultat □ Economia (ECO): 170 places □ Administració i Direcció d’Empreses (ADE): 170 places □ Ciències Empresarials-Management (MGT): 110 places □ International Business Economics (IBE):90 places □ Doble grau en ECO-ADE/Dret: 90 places
 6. 6. Perfil de l’estudiant □ Dedicació exclusiva □ Iniciativa i responsabilitat □ Grau alt de compromís amb l’estudi □ Alumnes de 70 països del món Uns bons coneixements d’anglès i una bona base de matemàtiques són gairebé indispensables per a l’aprenentatge de les matèries que s’imparteixen a la nostra facultat. Es recomana que tots els estudiants que vulguin estudiar graus d’Economia i Empresa a la UPF cursin les Matemàtiques del Batxillerat de Ciències i Tecnologia i, en qualsevol cas, que es presentin a les proves d'accés a la universitat (PAU), tant a la prova de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials com a la prova de Matemàtiques.
 7. 7. Notes de tall del curs 2014-2015 ADE ECO IBE MGT ADE-ECO/ DRET UPF 10,81 10,15 11,95 9,81 11,51 UB 7,56 6,77 - - 9,37 (ADE/DRET) UAB 8,45 6,61 - 5,00 8,63 (ADE/DRET) UdG 6,54 5,40 - 5,00 - URV 5,00 (Reus) 5,00 (Tortosa) 5,00 - - - UdL 5,00 - - - -
 8. 8. Estructura dels graus □ Docència trimestral □ Horaris de dedicació exclusiva seguint el model de docència europeu. Els horaris es fan públics a partir del mes de maig □ Graus: 4 cursos, 240 crèdits ECTS □ Doble grau: 5 cursos i un trimestre, 480 crèdits ECTS □ 1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant* * La majoria d’hores corresponen a treball i estudi individual, i només una petita part són presencials. La docència combina classes magistrals amb seminaris i/o pràctiques.
 9. 9. Estructura dels graus ECO ADE IBE MGT 1r. i 2n. curs Assignatures comunes Fonaments disciplinaris sòlids i soltesa amb el maneig de les eines d’anàlisi Una matemàtica més financera i unes tècniques quantitatives més orientades a l’anàlisi de la decisió 3r. i 4t. curs 50% de crèdits obligatoris – 50% de crèdits d’optatives • Macroeconomia Avançada • Econometria • Microeconomia Avançada • Mercats i Productes Derivats • Direcció Comercial • Direcció Financera • Direcció Estratègica • Direcció d’Operacions • Règim Fiscal de l’Empresa • Recursos Humans Un ADE/MGT internacional En la línia d’ADE però amb més insistència en recursos humans i gestió: • Creació d’Empreses • Gestió de la Innovació i la Tecnologia • Màrqueting Digital Llengües 65% d’assignatures impartides en anglès 100% en anglès 45% d’assignatures impartides en anglès
 10. 10. ECO ADE Estructura dels graus
 11. 11. PRIMER SEGON Matemàtiques I Matemàtiques II Matemàtiques III Introd. a la Microeconomia Anàlisi de Dades Introd. a la Macroeconomia Microeconomia I Economia de l’Empresa Introducció al Dret de l’Empresa Introducció a la Comptabilitat Financera Probabilitat i Estadística Introd. a la Teoria de Jocs Macroeconomia I Microeconomia II Econometria I Història Econòmica i de l’Empresa Anàlisi d’Estats Comptables Organitzacions Econòmiques i Mercats Economia Financera Seminar Paper Estructura dels graus ECO ADE ECO ADE
 12. 12. TERCER I QUART Macroeconomia II Macroeconomia Avançada I Macroeconomia Avançada II Econometria II Econometria III Organització Industrial Economia de la Informació Fonaments d’Economia Pública Economia Internacional I Mercats i Productes Derivats Economia Laboral Treball de Fi de Grau Direcció Comercial I Direcció Comercial II Direcció Estratègica I Direcció Estratègica II Direcció d’Operacions Direcció Financera I Direcció Financera II Comptabilitat de Costos I Comptabilitat Financera Règim Fiscal de l’Empresa Recursos Humans I Treball de Fi de Grau + Optatives Estructura dels graus ECO ADE Obligatòries
 13. 13. 13 ADE IBE MGT Estructura dels graus ECO
 14. 14. PRIMER Matemàtiques I, II, III Microeconomia: Intro, I Anàlisi de Dades Macroeconomia: Intro Economia de l’Empresa Dret de l’Empresa: Intro Comptabilitat Financera :Intro Mathematics I, II, III Microeconomics: Intro, I Data Analysis Macroeconomics: Intro Business Economics Business Law: Intro Financial Accounting: Intro Matemàtiques Matemàtiques Financeres Economia Anàlisi de Dades Org. i Direcc. d’Empreses I Direcció Comercial I Comptabilitat Financera: Intro Dret de l’Empresa I, II SEGON Probabilitat i Estadística Econometria I Història Econòmica i de l’Empresa Teoria de Jocs: Introducció Macroeconomia I Microeconomia II Anàlisi d’Estats Comptables Organitzacions Econòmiques i Mercats Economia Financera Seminar Paper Probability and Statistics, Econometrics I Intern. Economic and Business History Game Theory: Intro Macroeconomics I Microeconomics II Financial Statements Analysis Economic Institutions and Markets Financial Economics International Business Estadística Mètodes Quant. per a la Presa de Decisions Història de l’Empresa Comptabilitat de Costos: I Recursos Humans I Organització i Administració d’Empreses II Direcció Comercial II Direcció estratègica I Economia Financera Anàlisi d’Estats Comptables Estructura dels graus MGTIBE ADE - ECO ADE - ECO IBE MGT
 15. 15. TERCER I QUART Direcció Comercial I, II Direcció Estratègica I, II Direcció d’Operacions Direcció Financera I, II Comptabilitat de Costos I Comptabilitat Financera Règim Fiscal de l’Empresa Recursos Humans I Treball de Fi de Grau Macroeconomia II Econometria II, III Fonaments d’Economia Pública Mercats i Productes Derivats Macroeconomia Avançada I, II Economia Internac. I Organització Industrial Economia de la Informació Economia Laboral Treball de Fi de Grau Direcció Estratègica II Direcció d’Operacions Direcció Financera I, II Comptabilitat de Costos II Comptabilitat Financera Règim Fiscal de l’Empresa Investigació de Mercats I Creació d’Empreses Comerç Exterior I Sistemes d’Informació Recursos Humans II Treball de Fi de Grau Internatonal Economics I Operations Management Strategic Management I International Strategic Management Finance International Finance Cost Accounting I International Financial Accounting International Taxation Marketing International Marketing Human Resources I Bachelor’s degree final project + Optatives Estructura dels graus ADE IBEMGT Obligatòries ECO
 16. 16. Programes Específics de la Facultat Mètodes Quantitatius Avançats MQA (Mètodes Quantitatius Avançats) Selecció d’un itinerari d’assignatures que aprofundeixen en continguts analítics i quantitatius de nivell superior. • Linear Algebra and Dynamic Systems • Multivariate Analysis • Real Analysis • Applied Econometrics • Operations Research • Forecasting Techniques • Game Theory and the Design of Institutions • Computational Marketing • Networks, Crowds and Markets • Modern Statistical Computing in R
 17. 17. Programes específics de Management (cal cursar-ne 4 assignatures) Programes específics de la Facultat Grau en Ciències Empresarials-Management Màrqueting Comptabilitat i Auditoria Organització d’Empreses Empresa Internacional □ Màrqueting de Serveis □ Màrqueting Directe i Digital □ Direcció de Producte □ Investigació de Mercats II □ Temes Actuals en Direcció Comercial □ Comportament del Consumidor □ Política de Preus □ Comptabilitat de Societats □ Control de Gestió □ Auditoria □ Comptabilitat Internacional □ Comptabilitat Pública □ Consolidació d’Estats Comptables □ Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió □ Temes Actuals en Comptabilitat Financera □ Creació d’Empreses Socials □ Gestió de la Innovació i la Tecnologia □ Gestió de Projectes □ Psicologia i Empresa □ Comerç Exterior II □ Gestió de l’Empresa Familiar □ Internacionalització de l’Empresa □ Sociopsicologia de les Organitzacions □ Jocs d’Empresa □ Política d’Empresa Internacional □ Responsabilitat Social, Corporativa i Ètica Empresarial □ Temes Actuals en Política d’Empresa □ Gestió d’Empreses en el Sector de l’Esport i les Activitats d’Oci □ Comerç Exterior II □ Política d’Empresa Internacional □ Fiscalitat Internacional □ Operacions Financeres Internacionals □ Finances Internacionals □ Economia Financera □ Comptabilitat Internacional
 18. 18. La llengua anglesa en els graus Graus en ADE, ECO i MGT A 1r. i a 2n.: oferta gradual d’assignatures en anglès A 3r. i a 4t.: obligatòriament 30 crèdits ECTS en anglès (és recomanable haver assolit prèviament un nivell de competència lingüística corresponent al B2 del marc europeu comú de referència, equivalent al First Certificate). Grau en IBE La docència és íntegrament en anglès. El nivell recomanat correspondria aproximadament al First Certificate. Doble grau en ADE/Dret i en ECO/Dret Un mínim de 30 crèdits ECTS es fan en llengua anglesa.
 19. 19. Acollida dels estudiants □ Curs d’Introducció a la Universitat. Aquest curs dóna una visió del funcionament i dels serveis de la Universitat. □ Acció Tutorial. Cada estudiant té assignat un tutor que vetlla per la seva adaptació a la Universitat. □ Programa de Mentories. L’estudiant pot accedir a tenir un estudiant mentor. Un estudiant mentor és un estudiant de la mateixa titulació que ja es troba cursant el segon cicle.
 20. 20. Estades a l’estranger Aproximadament el 50% dels estudiants de la Facultat han fet una estada a l’estranger. □ Erasmus (Europa) i Sicue (Espanya). Prop de tres-centes places d’intercanvi en prestigioses universitats estrangeres i de l’estat espanyol. □ Convenis bilaterals amb universitats dels Estats Units, el Canadà, Austràlia, la Xina, l’Índia… □ Fins a 40 crèdits ECTS reconeguts per estades a l’estranger a tercer o a quart curs □ En el cas del grau en International Business Economics (IBE) l’estada a l’estranger és obligatòria (mínim 20 crèdits ECTS)
 21. 21. Estades a l’estranger CANADA British Columbia, HEC Montreal, Toronto, Simon Fraser EUA Boston College, Bentley, UCLA, Pennsylvania, Richmond, Pittsburgh, Harvard,NYU, Barnard College... ARGENTINA Torcuato di Tella BRASIL Universidade de Sao Paulo Getulio Vargas, Instituto Ensino e Pesquisa XILE Diego Portales, Pontifícia Católica MÈXIC Universidad de las Américas, Tec de Monterrey, El Colegio AUSTRALIA: University of Canterbury, South Wales i Queensland. JAPÓ: Keio SINGAPUR: Singapore Management University TAILÀNDIA: Chulangkorn XINA: City University, The Chinese University Hong Kong i Shangai University OREA: Seoul National, Korea University i University of Sogang Amèrica Llatina (64 universitats) EUA & Canadà (40 universitats) Europa (205 Universitats) + Espanya (24) Austràlia (4 universitats) Àustria: Vienna Alemanya: Humboldt Berlin, Munich, Mannheim... Bèlgica: Libre Bruxelles, Katholieke Leuven, Louvain... Dinamarca: Aarhus i Copenhagen Finlàndia: Aalto University França: ENSAE, Sciences Po,Jean Moulin,, Strasbourg, Toulouse... Països Baixos: Maastricht, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen... Itàlia: Bocconi, Roma Tre, Roma La Sapienza, Bologna, Luiss Guido… Portugal: Universidade Catolica portuguesa Regne Unit: Oxford, Warwick, King’s College, Saint Andrews, Essex, Newcastle... Suècia: Linköpings, Linnaeus... Suïssa: Zurich, St Gallen... Turquia: Bogaziçi University Rússia Higher School of Economics TOTAL: 347 acords (289 relatius a l’intercanvi d’ estudiants de la Facultat) Maastricht Group (Maastricht, Warwick, Dublin, Mannheim, CEU Budapest, UPF, Toulouse) Aliança 4 Universitats (UAM, UAB, UC3, UPF) Àfrica (1 universitat Marroc) Àsia (9 universitats)
 22. 22. Pràctiques en empreses En el curs 2013-2014 es van signar 817 convenis de pràctiques remunerades en empreses. En data 12/02/2015 el nombre de convenis ja és de 516. Els objectius de les pràctiques en empresa són: • Aplicar i complementar la formació adquirida. • Acostar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat com a graduat. • Desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Es poden fer pràctiques curriculars per uns 14 crèdits ECTS. Cal haver superat les assignatures de primer i segon curs del grau. També es poden fer pràctiques no curriculars en qualsevol moment. Hi ha estudiants que després de fer les pràctiques es poden quedar a l’empresa. Des de la Facultat s'està fomentant i intentant incrementar les pràctiques a l’exterior.
 23. 23. Pràctiques en empreses Algunes empreses amb les quals s’han signat convenis de pràctiques: □ BAKER & MCKENZIE ADVOCATS □ BANC SABADELL □ BANC SANTANDER □ BASF □ BBVA □ BOEHRINGER INGELHEIM ESPANYA S.A. □ CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN (KUTXA) □ CAMBRA DE COMERÇ DE BCN □ CÁRITAS DIOCESANA DE BCN □ CODORNIU □ CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A □ DANONE □ DELOITTE S.L. □ DESIGUAL □ DEUTSCHE BANK, S.A.E. □ DKV □ EDITORIAL PLANETA □ ERNST & YOUNG □ FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. □ FREIXENET □ GAS NATURAL □ GRIFOLS □ GROUPALIA □ GRUP ASSEGURADOR DE LA CAIXA □ GRUP DAMM □ GRUP EDITORIAL 62 □ GVC GAESCO □ HENKEL □ HEWLETT PACKARD ESPANYOLA S.L. □ HOTUSA □ IDESCAT □ INDITEX □ KPGM □ LA CAIXA …
 24. 24. Pràctiques en empreses Algunes empreses amb les quals s’han signat convenis de pràctiques: □ SCHNEIDER ELECTRIC □ SIEMENS □ SNACK VENTURES S.A. (PEPSICO INTL) □ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN □ SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, S.A. □ SOLVAY IBÉRICA, S.L. □ SONY ESPAÑA S.A. □ SWAROSKI □ TELEVISIÓ DE CATALUNYA □ TOUS □ T-SYSTEMS □ UNILEVER □ VALL D’ HEBRON □ VODAFONE □ YAHOO IBERIA □ MANGO □ MCKINSEY&COMPANY □ MGS SEGUROS □ NESTLÉ ESPAÑA, S.A. □ NH HOTELES □ OGILVYONE WORLDWIDE S.A. □ PANASONIC ESPAÑA S.A. □ PRICEWATERHOUSE □ PRIVALIA □ PUMA SPORTS SPAIN □ ROCA SANITARIO S.A. □ QUATRE CASAS GONÇALVES PEREIRA □ SANDOZ □ SANOFI □ SARA LEE IBERIA
 25. 25. Els professionals Internacionalització Un cos de professors procedent de 20 països del món, mai endogàmic □ El 24% dels professors procedeixen d’altres llocs de l’Estat, i el 30% són d’altres països. □ El 80% dels professors permanents o en via de permanència del Departament d’Economia i Empresa de la UPF s’han doctorat en universitats no espanyoles.
 26. 26. Els professionals Alt nivell de recerca: novena posició d’Europa segons els rànquings de Tilburg i QS □ ICREA, CREI, CRES, CREF, IET, LEEX i contactes internacionals. □ El Departament d’Economia i Empresa de la UPF ha obtingut més beques del European Research Council que cap altra institució europea. □ Classes magistrals amb professors posicionats entre els 10 més citats de tot el món. □ Possibilitat d’obtenir excel·lents cartes de recomanació per continuar estudis a escala internacional. □ El Departament d’Economia i Empresa, novè d’Europa en el rànquing de Tilburg, participa en la Barcelona Graduate School of Economics (BarcelonaGSE) i la Barcelona Graduate School of Management.
 27. 27. Serveis de suport a l’estudiant L’estudiant disposa de centres d’acolliment i atenció per a qualsevol consulta: • El Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE), a la Biblioteca, i la Facultat • La Biblioteca • El Campus Global • La intranet de la Facultat • Les hores de tutoria per part dels professors • L’atenció per part del cap d’estudis i del tutor dels estudis • El programa d’estudiants mentors • L’aplicació del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) • La Factoria, un servei de suport a l’aprenentatge
 28. 28. Participació dels estudiants □ Organització i participació en activitats diverses (Societats de Debats, Auditor per un Dia, Jornada dels Economistes...) □ Tasques de col·laboració entre la Facultat i les associacions d’estudiants (la Jornada dels Estudiants, la Training Finance...) □ Reunions periòdiques de l’equip deganal amb representants dels estudiants □ Organització de conferències i d’activitats adreçades als estudiants (sessions informatives, cicles de conferències, Aula de Cultura, Lliçó d’Economia, Aula Oberta...) □ Més de trenta associacions: Pompeu Consulting, AIESEC, Club Borsa 35, Jove Empresa Fabra, GEEP... □ Butlletí de la Facultat: El Xarrup
 29. 29. Inici de la carrera professional Cada any la Universitat organitza UPFeina, una fira d’ocupació amb què es pretén facilitar la inserció laboral i promoure el contacte entre els estudiants, els graduats, la Universitat i les empreses. El percentatge de graduats que troben feina en 6 mesos després d’haver acabat els seus estudis és de més del 90%.
 30. 30. Sortides professionals dels graus □ Administració i analista de sistemes, gestió pública i d’institucions sense ànim de lucre □ Auditor □ Consultor d’inversions i finances □ Consultor d’organismes europeus i internacionals □ Gestió i direcció d’empreses □ Inspector d’hisenda □ Tècnic en recursos humans i gestió del coneixement □ Tècnic comercial de l’Estat □ Tècnic a organismes internacionals (Unió Europea, ONU, etc.) □ Consultor d'inversions i finances internacionals □ Analista de mercats internacionals □ Assessor fiscal □ Avaluador de projectes internacionals □ Expert en comptabilitat internacional □ Gestió i direcció d'empreses □ Administració i analista de sistemes, gestió pública i d'institucions sense ànim de lucre □ Expert en logística internacional □ Director comercial □ Tècnic d'administració i direcció d'empreses internacionals □ Tècnic de tributació internacional □ Cos de funcionaris europeus □ Analista de mercat □ Analista de polítiques públiques □ Analista econòmic □ Analista financer □ Analista monetari □ Consultor sectorial (finances, assegurances, activitats no lucratives) □ Direcció d'organismes i d'institucions econòmiques □ Dissenyador de mecanismes i d'assignacions institucionals □ Economista de l'Estat □ Estadístic aplicat, serveis d'estudis de banca □ Expert en cooperació econòmica □ Expert en avaluació econòmica de projectes □ Expert en regulació de la competència □ Expert en tècniques quantitatives per a la gestió □ Serveis d'estudis □ Director de comptabilitat □ Director d’investigació de mercats □ Director de màrqueting □ Gestió i direcció d'empreses □ Gestió dels recursos humans □ Exercici privat de la professió (consultories, despatx, empreses, etc.) □ Expert en finançament empresarial □ ...i moltes altres feines que encara no existeixen
 31. 31. Premi per a estudiants de secundària • Premi UPF al millor treball de recerca en economia i empresa amb la col·laboració d’Agrolimen, SA • Més informació a: http://www.upf.edu/facecon/activitats/premi/ 31
 32. 32. Enllaços d’interès • Resum ADE / ECO / IBE / MGT: http://www.upf.edu/estudiants/_pdf/flyers/ECONOMIA_I_ EMPRESA_14-15.pdf • Oferta d’estades a l’estranger de la Facultat Econòmiques: http://www.upf.edu/estudiarfora/_pdf/conv1415/03_places/ 31_01_2014/31_01_FACECON.pdf • Oferta d’estades a l’estranger de tots els graus: http://www.upf.edu/estudiarfora/_pdf/conv1415/03_places/ 31_01_2014/31_01_TOTS_DIVERSOS.pdf • Docència en anglès: http://www.upf.edu/facecon/matriculaprimercurs/docenciaa ngles/ecoade.html
 33. 33. Jo, la Pompeu Segueix-nos a: L’Hora del Pati, el butlletí de la UPF per a estudiants de secundària: www.upf.edu/horadelpati Universitari per fi! Un blog d’estudiants de la UPF per a estudiants de secundària: http://universitariperfi.wordpress.com Jo, la Pompeu – Pàgina oficial @jolapompeu@JolaPompeu
 34. 34. Més informació □ www.upf.edu/graus □ Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona Telèfon: 93 542 17 15 www.upf.edu/facecon □ Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE), a la Biblioteca Telèfon: 93 542 22 28 CAU: https://cau.upf.edu/pie Web: www.upf.edu/bibtic/serveis/pie
 35. 35. 35 Gràcies per haver vingut!

×