Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
FİNANSAL YÖNETİM Ekrem Tufan [email_address] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Üye olalım yararlanalım… <ul><li>Bu siteye üye olarak; Türkçe ve İngilizce yayınlanan ekonomi, işletme, iktisat, uluslarar...
KAYNAKLAR <ul><li>Büker Semih, Rıza Aşıkoğlu ve Güven Sevil, Finansal Yönetim , ISBN 978-975-46249-0-8, 2009. (Temel der...
KAYNAKLAR (Devam) <ul><li>Yıldırım Kemal ve Doğan Karaman, Makroekonomi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmalar...
Sınıfı nasıl geçeriz? <ul><li>Kopya çekerek </li></ul><ul><li>Torpil yaparak </li></ul><ul><li>Dersleri asarak </li></ul><...
Bir önceki slayttakileri yaparsak n’olur?
Farkınızı her alanda gösterin!
Sistemi değiştiremedim, üzgünüm!
Kaliteli bir ders için neler yapmamalıyız? <ul><li>Dersin hocası dahil, herkes cep telefonunu kapatmalı (sessize almamalı!...
Veeeeeee... Derse katılım sağlanmalı!
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 1:  Finansal yönetime genel bir bakış </li></ul><ul><li> -Finansa giriş </li...
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 3:  Finans çevresi: Piyasalar, kurumlar </li></ul><ul><li>(Finansal piyasalar...
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 4: Finansal analiz: Bir finansal analiz aracı olarak finansal oranlar </li></...
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 5: Finansal analiz: Bir finansal analiz aracı olarak finansal oranlar (Devam....
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 6: Finansal Analiz: </li></ul><ul><li>-Finansal analiz aracı olarak fon akım...
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 8: Bütçeler </li></ul><ul><li> -Bütçelerin tanımı, avantaj ve dezavantajları...
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 11: Çalışma sermayesi yönetimi ve tahmin yöntemleri </li></ul><ul><li>-Faaliy...
14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 13: Alacakların yönetimi </li></ul><ul><li>-Alacakların fonlanması ve bunu et...
Bilgiyi yaşama dönüştürmek için... <ul><li>Ara sınav: 40 puan </li></ul><ul><li>Final: 35 puan + araştırma ödevleri 25...
Başarmak için… <ul><li>Araştırma ödevlerinin teslim tarihleri, hangi haftanın ders programının altına yazılmışsa, o haftad...
BÖLÜM I. <ul><li>Finansal Sistem, </li></ul><ul><li>Finansal Yönetimin Amacı </li></ul><ul><li>ve Tanımı </li></ul>
FİNANS NEDİR?
Finans, Ekonominin Neresindedir? <ul><li>Makroekonomi:  Bir bütün olarak… </li></ul><ul><li>İstihdam düzeyi ve işsizlik o...
Finansal Sistemin Unsurları
Finansal Sistemin Unsurları FON ARZ EDENLER Bireysel ve Kurumsal Tasarruf Sahipleri ARACI KURUMLAR FON TALEP EDENLER Birey...
Finansı bu derste nasıl ele alacağız? FİNANS Sermaye Piyasası İşletmeler
FİNANSAL YÖNETİMİN AMACI <ul><li>Varlık seçimi </li></ul><ul><li>Gereksinim duyulan fon miktarı </li></ul><ul><li>Kaynakla...
Finans Yöneticisinin Kararları <ul><ul><li>İşletmenin büyüklüğü </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretim miktarı, maliyet ve fiya...
Nasıl Başarılı Bir Finans Yöneticisi Olunur? <ul><li>Karın en yükseğe çıkartılmasıyla mı? </li></ul><ul><li>Hisse senedi b...
Finans Fonksiyonunu Etkileyen Etmenler <ul><li>İşletmelerin büyümesi </li></ul><ul><li>Piyasaların gelişmesi </li></ul><ul...
24 Ocak 1980’de ne oldu?
24 Ocak 1980’de ne oldu?  http://tr.wikipedia.org/wiki/24_Ocak_Kararlar%C4%B1 <ul><li>%32,7 oranında devalüasyon yapılara...
1999 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi
2008 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi Not: Bu veriler için 2008 Seyahat 4. sınıf öğrencileri: Esra Yüksel, Nur Kulakoğlu, On...
2009 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi
2009 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi <ul><li>Ödev 1 </li></ul><ul><li>2009 için rakamları araştırınız ve aynı şekli çizip, ...
2009 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi BANKACILIK SİSTEMİ DÖVİZ FAİZ TASARRUF MERKEZ BANKASI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KREDİ HACM...
Sizi seviyorum 
BÖLÜM II <ul><li>Finans Bölümünün Örgütlenmesi </li></ul>
Finans Bölümünün Örgütlenmesi <ul><li>Küçük işletmelerde finans yöneticisi </li></ul><ul><li>Büyük işletmelerde finans yön...
Finans Yöneticilerinin Fonksiyonları <ul><li>Finansal analiz </li></ul><ul><li>Finansal planlama (Nakit bütçesi) </li></ul...
Finans Bölümünün Örgüt Yapısı (Küçük İşletmelerde) Yönetim Kurulu Genel Müdür Pazarlama Müdürü Üretim Müdürü Finans Müdürü...
Finans Bölümünün Örgüt Yapısı (Büyük İşletmelerde) Genel Muhasebe Yönetim Kurulu Genel Müdür FİNANS KOMİTESİ Üretim Müdürü...
BÖLÜM III. <ul><li>ORAN (RASYO) ANALİZİ </li></ul>
Oran analizi <ul><li>Oran analizinin kapsamı </li></ul><ul><li>Oran analizinin sınırları </li></ul><ul><li>Finansal tablo ...
Likidite Oranları <ul><li>Cari oran=Dönen varlıklar/Kıs. Vad. Yab. Kay. </li></ul><ul><li>Asit test oranı=(Dönen varlıklar...
Finansal (borç) Oranlar <ul><li>Toplam borç/Toplam varlık oranı </li></ul><ul><li>Özsermaye/Toplam varlık oranı </li></ul>...
Finansal (borç) Oranlar (devam….) <ul><li>Faizin kazanılma sayısı=(FVÖK+ödenen faiz)/Ödenen faiz </li></ul><ul><li>Sabit g...
Finansal (borç) Oranlar (devam….) <ul><li>Borç servisi oranı=(FVÖK+Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler+Faiz ödemeleri)/Fai...
Faaliyet (Etkinlik) Oranları <ul><li>Stok devir hızı=SMM/((DB stok/DS stok))/2 </li></ul><ul><li>Alacak devir hızı=Satışla...
Faaliyet (Etkinlik) Oranları (devam…) <ul><li>Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/ortalama net işletme sermayesi...
Karlılık Oranları <ul><li>Net kar/Özsermaye Oranı </li></ul><ul><li>Vergiden Önceki Kar/Özsermaye Oranı </li></ul><ul><li>...
Karlılık Oranlarına Devam… <ul><li>STMM/Net Satış Tutarı </li></ul><ul><li>Faaliyet Karı/Net Satış Tutarı </li></ul><ul><l...
Piyasa Temelli Oranlar <ul><li>Fiyat/Kazanç Katsayısı=Hisse Senedi Piyasa Fiyatı/Hisse Başına Kazanç </li></ul><ul><li>Pi...
Oran analizine Örnekler <ul><li>Örnek 1: Eğer bir firma stok satın almak için nakit kullanırsa, aşağıdaki kategoriler bun...
Oran analizine Örnekler <ul><li>Çözüm 1 </li></ul><ul><li>Dönen varlıklar: Bir dönen varlık kalemi diğer bir dönen varlık...
Oran analizine Örnekler <ul><li>Örnek 2: Dardanel A.Ş.’nin cari oranı 1,5’dur ve siz bunu 2’ye çıkarmak istiyorsunuz. Bun...
Oran analizine Örnekler <ul><li>Çözüm 2: X TL’nın ekleneceği veya çıkarılacağını düşünürsek ve dönen varlıkların 1,5 TL, ...
Ödev 2 <ul><li>Bir firma kısa vadeli borçlarını ödemek için nakit kullanırsa, aşağıdakilerden hangisi üzerinde nasıl etkis...
Ödev 3 <ul><li>Dardanel A.Ş.’nin cari oranı 0,5’dir ve siz bunu 0,9’a çıkarmak istiyorsunuz. Bunun için aynı miktarı dönen...
BÖLÜM IV <ul><li>FON AKIM TABLOSU </li></ul>
Fon Akım Tablosu <ul><li>Tanım: İşletmenin yarattığı ve kullandığı fonları gösterir. </li></ul><ul><li>Fon akım tablosu n...
Fon kaynakları <ul><li>Her türlü varlık azalışı ile borç ve özkaynaklardaki artışlar fon kaynağıdır. </li></ul><ul><li>Dön...
Fon kullanımları <ul><li>Aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlardır. </li></ul><ul><li>Dönen varlıklardaki artışlar </li...
Fon Akım Tablosunun Düzenlenmesi <ul><li>Birbirini izleyen iki döneme ait bilanço ve gelir tabloları ve kar dağıtım tablos...
Fon Akım Tablosu Örneği
Fon Akım Tablosunun Yorumu <ul><li>İşletme, 2007’den 2008’e 1864 TL kaynak ve kullanım yaratmıştır. Başlıca kaynaklar, %37...
Ödev 4: Aşağıdaki işletmenin fon akım tablosunu düzenleyiniz <ul><li>Varlıklar  31/12/2008   31/12/2009 </li></ul><ul><...
Soruya devam… <ul><li>Borç ve Özkaynaklar   31.12.2008  31.12.2009 </li></ul><ul><li>Satıcılar 250  325 </li></ul><ul>...
BÖLÜM V <ul><li>ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSAL TAHMİNLER </li></ul>
Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler <ul><li>Satışların Yüzdesi Yöntemi </li></ul><ul><li>Bilanço Kalemlerinin Günlük sa...
Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler <ul><li>Finansal plan nedir? </li></ul><ul><li>Bir işletmenin stratejisine bağlı ol...
Amaçlarına Göre Finansal Planlar <ul><li>1. Normal Finansal Planlar </li></ul><ul><li>2. Olağanüstü Finansal Planlar </li>...
Zamana Göre Finansal Planlar <ul><li>Kısa süreli finansal planlar </li></ul><ul><li>Orta ve uzun süreli finansal planlar <...
Orta Vadeli Finansal Planlar <ul><li>Satışların Yüzdesi Yöntemi </li></ul><ul><li> Bilanço </li></ul><ul><li>Kasa ve bank...
Gelir Tablosu <ul><li>Satışlar  30.000.000 </li></ul><ul><li>Satış. Maly. (vergi ve faiz dahil) 28.500.000 </li></ul><ul...
Satışların Yüzdesi Yöntemi devam… <ul><li>Top. Fon Gereksinimi=(V/S) x ( Δ S) – KVYK/S x ( Δ S) </li></ul><ul><li>V : Mevc...
Satışların Yüzdesi Yöntemi devam… <ul><li>İç kaynaklardan sağlanan fonlar = Gelirdeki net artış (GA) – Karpayı ödemeleri (...
Satışların Yüzdesi Yöntemi devam… <ul><li>Satışların %25 artacağı varsayımına göre bilanço kalemlerinin durumu: </li></ul>...
Satışların Yüzdesi Yöntemi’ne devam… <ul><li>Proforma Bilanço </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalar 1.250.000 Kısa vad. Borçl...
Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi <ul><li>1. Adım: İlk yılın günlük satış tutarının hesaplanması ...
Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>Bilanço (31.12.2009) </li></ul><ul><li>Kasa v...
Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>2009 yılı satışlarının 54.000.000 TL olduğu v...
Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>3. Adım: İkinci yılın günlük satış tutarı = ...
Bilanço Kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>Bilanço (31.12.2010) </li></ul><ul><li>Kasa v...
BÖLÜM VI <ul><li>BÜTÇELER </li></ul>
Tanımı, Yarar ve Sakıncaları <ul><li>Tanım:  Bütçe, planlanan harcama ve gelirlerin listelenmesidir. Planların rakamlarla...
Sakıncaları <ul><li>Ulaşılması güç ya da çok kolay hedeflerin seçilmesi </li></ul><ul><li>Belirlenen hedeflere fazla önem ...
Nakit Bütçesi <ul><li>Bu bütçe yardımıyla; </li></ul><ul><li>Nakit giriş-çıkışları arasında planlama yapılır </li></ul><ul...
Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi <ul><li>Adım: Bütçenin kapsayacağı süre ve zaman dilimleri belirlenir. </li></ul><ul><li>Adı...
Nakit Bütçesi Örneği
Nakit Bütçesi Örneği Devam…
BÖLÜM V <ul><li>KAR PLANLAMASI </li></ul><ul><li>ve KONTROL </li></ul>
Kar Planlaması ve Başabaş Analizi  <ul><li>Kar planlamasına, Başabaş Analizi’yle başlanılır ve hesaplamalar kar-üretim an...
Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Gider Türleri: Sabit, değişken ve yarı değişken giderler </li></ul><ul><li>Sabit gide...
Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Başabaş Analizi ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Kara geçiş noktasını bulmaya </li></ul...
Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Grafik Yöntemi </li></ul>zarar kar Başabaş Noktası Gelir - maliyet Üretim Miktarı Topl...
Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Cebirsel Yöntem </li></ul><ul><li>Başabaş noktasındaki üretim düzeyi:  Q=F/P-V </li><...
Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Cebirsel Yöntem </li></ul><ul><li>Başabaş noktasındaki satış düzeyi: S=F/1-(V/P) </li...
Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Cebirsel Yöntem </li></ul><ul><li>S=? </li></ul><ul><li>S=F/1-(V/P) </li></ul><ul><li>...
Başabaş Analizi’nin Sınırları <ul><li>BBN analizinin varsayımları: </li></ul><ul><li>Belirli bir süre için sabit ve değişk...
Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Grafik Yöntemi </li></ul>zarar kar Başabaş Noktası Gelir - maliyet Üretim Miktarı Topl...
Çalışma (Faaliyet) Kaldıracı <ul><li>Ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Bu yöntem, sabit giderler ile değişken giderler arası...
Çalışma Kaldıracı Devam… <ul><li>Belirli bir üretim düzeyindeki Kardaki % değişiklik </li></ul><ul><li>çalışma sermayesi d...
Çalışma Kaldıracı Devam… <ul><li>Örnek:  A işletmesinin 5.000.000 TL’lık satış hacminde, değişken giderleri 3.000.000 TL’...
Çalışma Kaldıracı Devam…
Çalışma Kaldıracı Devam… <ul><li>Çalışma Kaldıracı’nı kısa yoldan hesaplamak için: </li></ul><ul><li> Satışlar-Değişken M...
Çalışma Kaldıracı ve Başabaş Analizi <ul><li>Başabaş Analizi: Bir işletmenin ne kar ne de zararda olduğu üretim düzeyi </...
Çalışma Kaldıracı <ul><li> Q x (P-V) </li></ul><ul><li>ÇKD= </li></ul><ul><li> (P-V) x Q-F </li></ul><ul><li>Q: Üretim m...
Çalışma Kaldıracı <ul><li>Örnek: </li></ul><ul><li> A işletmesinin, Birim satış fiyatı 5.250 TL, Birim değişken giderleri...
Çalışma Kaldıracı <ul><li>Çözüm: </li></ul><ul><li> Q x (P-V)  5.000x(5.250-2.150) </li></ul><ul><li>ÇaKD=  = </li></u...
Finansal Kaldıraç ve Finansal Risk <ul><li>Ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Bir işletmenin belirli bir dönemde borçtan yara...
Finansal Kaldıraç Derecesi (FKD) <ul><li>Formül 1 </li></ul><ul><li>FKD=FVÖK / FVÖK - C </li></ul><ul><li>FVÖK : Faiz ve v...
Finansal kaldıraç derecesi (FKD) <ul><li>Formül 2 </li></ul><ul><li>FKD= Hisse başına kardaki % artış / Toplam kardaki % a...
Finansal kaldıraç derecesi (FKD) <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Bir işletmenin özsermayesi 20.000 TL, toplam borçları 10....
Finansal kaldıraç derecesi (FKD)
BÖLÜM VI <ul><li>ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ </li></ul>
Çalışma Sermayesi Nedir? <ul><li>Finansal açıdan çalışma sermayesi, işletmelerin kısa süreli, normal olarak bir hesap dön...
Çalışma Sermayesi Gereksinimini Etkileyen İşletmeyle İlgili Faktörler <ul><li>İşletmenin Çalışma Konusu ve Büyüklüğü </li>...
Çalışma Sermayesi Gereksinimini Etkileyen İşletme Dışı Faktörler <ul><li>Finans Kurumlarının Gelişmişlik Düzeyi </li></ul>...
Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler <ul><li>Çalışma sermayesi gereksinimini hesaplamada ...
Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler <ul><li>Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi </li></ul><...
Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi <ul><li> Tahmini Yıl.İşletme Satış Gid. </li></ul><ul><li>Çalışma Sermayesi Gereksinimi=...
Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Bir işletmenin bir yıllık satış tutarı 1 Milyar TL, satıl...
Örneğe devam… <ul><li> 365 </li></ul><ul><li>Faaliyet devri katsayısı= = 2.433 </li></ul><ul><li> 150 </li></ul><ul><li>...
Örneğe devam… <ul><li>Toplam çalışma sermayesi gereksinimi, faaliyet devri süresinin sonu itibariyle unsurlarına ayrılırsa...
Örneğe devam… <ul><li>Bu durumda; </li></ul><ul><li>Stoklar için: 2.191.780 x 85 gün = 186.301.300 TL </li></ul><ul><li>A...
Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi’ne Eleştiriler <ul><li>Satışlar ve alışların aylara düzenli olarak yayıldığı varsayılmakt...
Günlük Masraf Tutarı Yöntemi <ul><li>Bir önceki yöntemden farkı; </li></ul><ul><li>Maliyet unsurlarının üretim sürecine ka...
Günlük Masraf Tutarı Yöntemi
Günlük Masraf Tutarı Yöntemi
Günlük Masraf Tutarı Yöntemi
BÖLÜM VII <ul><li>STOK YÖNETİMİ </li></ul>
Stok Yönetimi <ul><li>Stoklarla finans yöneticisinin ilişkisi nedir? </li></ul><ul><li>Finans yöneticisi, daha az stok tut...
Stok Yönetimi <ul><li>Stoklarla ilgili giderler </li></ul><ul><li>Sipariş giderleri </li></ul><ul><li>Stok bulundurma gide...
Stok Yönetimi <ul><li>Sipariş giderleri </li></ul><ul><li>Sekreterlik hizmetleri, yazılı ve öteki haberleşme, kalite anali...
Stok Yönetimi <ul><li>Sipariş giderleri formülü </li></ul><ul><li>TSG : Toplam sipariş giderleri </li></ul><ul><li>S : Si...
Stok Yönetimi (Örnek) <ul><li>Beklenen talep 3.000 birim, her siparişte sipariş edilen miktar 100 birim ve sipariş başına ...
Stok Yönetimi <ul><li>Stok bulundurma giderleri </li></ul><ul><li>Örneğin, depolama, kira, sigorta, ısıtma, aydınlatma, pe...
Stok Yönetimi <ul><li>Ekonomik sipariş miktarı </li></ul><ul><li>ESM: Ekonomik sipariş miktarı </li></ul><ul><li>T  : Dö...
Stok Yönetimi (örnek ) <ul><li>A işletmesi, mallarına 2010 yılında toplam 3000 birim talep olacağını tahmin etmektedir. İş...
Stok Yönetimi (örnek)
Stok Yönetimi (örnek) <ul><li>3.000/109 br = 27 kez sipariş vermek gerekir </li></ul><ul><li>360 gün/27 kez= 13 gün </li><...
BÖLÜM VIII <ul><li>ALACAKLARIN YÖNETİMİ </li></ul>
Alacaklara Bağlanan Fonların Büyüklüğünü Belirleyen Etmenler <ul><li>Satışların miktarı </li></ul><ul><li>Satışların mevsi...
Müşterilerin Kredi Değerinin Analizi <ul><li>Borçlarını zamanında ödüyorlar mı? </li></ul><ul><li>Bilanço ve gelir tablola...
Alacaklara Bağlanan Fonların Analizi <ul><li>Satışların yüzdesi olarak alacaklar, alacakların devir hızı (satışlar/alacak...
Alacakların Tahsil Politikası <ul><li>Tahsilat yöntemleri: Hesap özeti gönderme, mektupla isteme, bono alma, telefon ile i...
Alacakların Tahsil Sorumlusunun Belirlenmesi <ul><li>Bu görev, finans bölümüne aittir </li></ul><ul><li>Tahsilatta gecikme...
BÖLÜM IX <ul><li>UZUN VADELİ YATIRIM </li></ul><ul><li>KARARLARINDA FAİZ FAKTÖRÜ </li></ul>
Uzun Vadeli Yatırım Kararlarında Faiz Faktörü <ul><li>Paranın zaman değeri? </li></ul><ul><li>Faiz oranı ölçüt alınarak ne...
BASİT FAİZ  <ul><li>I = PV 0 x i x n </li></ul><ul><li>I : Basit faiz </li></ul><ul><li>PV 0 : Belirli bir zamanda yatır...
BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>1.000 TL, %10 yıllık faiz üzerinden, 6 yıl basit faizle yatırılırsa, ne kadar f...
BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>1.000 TL’nın, %10 yıllık faiz üzerinden, 6 aylık faizi nedir? </li></ul><ul><li...
BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Bir tasarruf sahibi, bankaya %6 faizle yatırdığı tasarrufundan her üç ayda bir ...
BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>İşletmenin finansal yöneticisi 30.000.000 TL tutarında bir makine satın almak i...
BİLEŞİK FAİZ <ul><li>Bileşik faiz, belirli bir döneme ait faiz tutarının anaparaya eklenmesi ile bulunan, toplam üzerinden...
BİLEŞİK FAİZ <ul><li>Bileşik faizde şimdiki değer: Gelecekte sağlanacak fonların bugünkü değerinin ne olacağını bilmek, ö...
BİLEŞİK FAİZ <ul><li>Bileşik faizde şimdiki değer (örnek) </li></ul><ul><li>Bir yatırımcı yaptığı yatırımdan 5 yıl sonra 4...
Derse katılımınız için teşekkür ederim!
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Finansal Yönetim (2010-2011)

50.784 visualizaciones

Publicado el

Bu notlar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde vermekte olduğum Finansal Yönetim Dersi'nin, ders notlarıdır. Download edilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederim.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Finansal Yönetim (2010-2011)

 1. 1. FİNANSAL YÖNETİM Ekrem Tufan [email_address] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
 2. 2. Üye olalım yararlanalım… <ul><li>Bu siteye üye olarak; Türkçe ve İngilizce yayınlanan ekonomi, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, TURİZM ve siyaset bilimi ile ilgili makaleler, yazılar, burs, kurs, sınav ve iş duyuruları alacaksınız. </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Adım 1: Bu adrese adımızı soyadımızı ve bölümümüzü belirten bir email gönderelim </li></ul><ul><li>Adım 2: Yahoo size İngilizce bir email gönderecektir. Gelen email’i yanıtla (reply) tuşuna basarak herhangi bir şey yazmadan geri gönderelim. </li></ul><ul><li>Adım 3: Üyelik tamamdır… </li></ul>
 3. 3. KAYNAKLAR <ul><li>Büker Semih, Rıza Aşıkoğlu ve Güven Sevil, Finansal Yönetim , ISBN 978-975-46249-0-8, 2009. (Temel ders kitabımız!) </li></ul><ul><li>Genel Ekonomi ve Mali Sistem , Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi, (İMKB), Aralık 2002. </li></ul><ul><li>www.ssrn.com </li></ul><ul><li>www.makalem.com </li></ul><ul><li>www.ceterisparibus.com </li></ul><ul><li>Weston J. Fred and Eugene Brigham , Essentials of Managerial Finance , Harcourt Brace&Company International Edition, 1992 </li></ul>
 4. 4. KAYNAKLAR (Devam) <ul><li>Yıldırım Kemal ve Doğan Karaman, Makroekonomi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı, Yayın no: 145, ISBN: 9-975-6838-02-7, Eskişehir, 2003. </li></ul><ul><li>www.etufan.wordpress.com </li></ul><ul><li>Kolb Robert W., Ricardo J. Rodriguez ve Adam E. Carlin, Finansal Yönetim , 1996, SPK yayını No:36, Çeviren: Ali İhsan Karacan, </li></ul>
 5. 5. Sınıfı nasıl geçeriz? <ul><li>Kopya çekerek </li></ul><ul><li>Torpil yaparak </li></ul><ul><li>Dersleri asarak </li></ul><ul><li>Derste cep telefonuyla oynayarak </li></ul><ul><li>Camdan dışarıyı izleyerek </li></ul><ul><li>Kitabı ezberleyerek </li></ul><ul><li>Hebelek gübelek diyerek </li></ul>
 6. 6. Bir önceki slayttakileri yaparsak n’olur?
 7. 7. Farkınızı her alanda gösterin!
 8. 8. Sistemi değiştiremedim, üzgünüm!
 9. 9. Kaliteli bir ders için neler yapmamalıyız? <ul><li>Dersin hocası dahil, herkes cep telefonunu kapatmalı (sessize almamalı!) </li></ul><ul><li>Kendi aramızda geyik muhabbeti yapmamalı! </li></ul><ul><li>Anlamadığımızda hemen sormalı! </li></ul><ul><li>Derse asla geç kalmamalı! (Hoca dahil!) </li></ul><ul><li>Uyumamalı, uyutmamalı! Veeeeee! </li></ul>
 10. 10. Veeeeeee... Derse katılım sağlanmalı!
 11. 11. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 1: Finansal yönetime genel bir bakış </li></ul><ul><li> -Finansa giriş </li></ul><ul><li> -Finans nedir? </li></ul><ul><li> -Kısa bir finans tarihçesi (1980’den günümüze) </li></ul><ul><li>Hafta 2: Finansal yönetime genel bir bakış (devam…) </li></ul><ul><li>-Finans yöneticisinin sorumluluğu </li></ul><ul><li>-Şirketin amaçları </li></ul>
 12. 12. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 3: Finans çevresi: Piyasalar, kurumlar </li></ul><ul><li>(Finansal piyasalar, Finansal kurumlar, Borsalar) </li></ul><ul><li>ÖDEV 1: 36. slayttaki ödevin teslim zamanı bu haftadır. 2009 yılı rakamlarını araştırınız ve aynı şekli çizip, kapak sayfasıyla birlikte çıktı alarak derste teslim ediniz. Ders saati dışında ödev teslimi mümkün değildir. Mazeretler şimdiden kabul edilmemiştir. </li></ul>
 13. 13. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 4: Finansal analiz: Bir finansal analiz aracı olarak finansal oranlar </li></ul><ul><li>-Likidite oranları </li></ul><ul><li>-Borç oranları </li></ul>
 14. 14. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 5: Finansal analiz: Bir finansal analiz aracı olarak finansal oranlar (Devam...) </li></ul><ul><li>-Varlık (Etkinlik) oranları </li></ul><ul><li>-Karlılık oranları </li></ul><ul><li>- Piyasa temelli oranlar </li></ul><ul><li>Ödev 2 ve 3: 58 ve 59. slaytlardaki soruların yanıtlarını bu hafta kapak sayfasıyla birlikte derste teslim ediniz. </li></ul>
 15. 15. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 6: Finansal Analiz: </li></ul><ul><li>-Finansal analiz aracı olarak fon akım tablosu </li></ul><ul><li>Hafta 7: Orta ve uzun vadeli finansal planlama </li></ul><ul><li>-Satışların yüzdesi yöntemi </li></ul><ul><li>-Bilanço kalemlerin günlük satışlara oranı yöntemi </li></ul><ul><li>-Regresyon analizi </li></ul><ul><li>-Finansal planlama aracı olarak finansal oranlar </li></ul><ul><li>Ödev 4: 67 ve 68. slaytlardaki soruyu çözüp, kapak sayfasıyla birlikte, çıktı olarak teslim ediniz. </li></ul>
 16. 16. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 8: Bütçeler </li></ul><ul><li> -Bütçelerin tanımı, avantaj ve dezavantajları </li></ul><ul><li>-Nakit akım tablosu </li></ul><ul><li>Hafta 9: Kar planması ve kontrol </li></ul><ul><li>-Başabaş analizi </li></ul><ul><li>Hafta 10: Kar planlaması ve kontrol (devam…) </li></ul><ul><li>-Çalışma (faaliyet) kaldıracı analizi </li></ul><ul><li>-Finansal kaldıraç analizi </li></ul>
 17. 17. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 11: Çalışma sermayesi yönetimi ve tahmin yöntemleri </li></ul><ul><li>-Faaliyet devri katsayısı yöntemi </li></ul><ul><li>-Günlük maliyet yöntemi </li></ul><ul><li>-Schmallenbach Formülü </li></ul><ul><li>Hafta 12: Stok yönetimi </li></ul><ul><li>-Stok türleri </li></ul><ul><li>-Stok giderleri </li></ul><ul><li>-Optimal (ekonomik) sipariş miktarı </li></ul>
 18. 18. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>Hafta 13: Alacakların yönetimi </li></ul><ul><li>-Alacakların fonlanması ve bunu etkileyen faktörler </li></ul><ul><li>-Müşteri analizi </li></ul><ul><li>Hafta 14: Sermaye bütçelemesinde faiz faktörü </li></ul><ul><li>-Basit faiz </li></ul><ul><li>-Bileşik faiz </li></ul><ul><li>-Anüiteler </li></ul>
 19. 19. Bilgiyi yaşama dönüştürmek için... <ul><li>Ara sınav: 40 puan </li></ul><ul><li>Final: 35 puan + araştırma ödevleri 25 puan (Ödev 1 (5 puan), Ödev 2 ve 3 (10 Puan, her iki ödevin de teslim edilmesi kaydıyla)), Ödev 4 (10 Puan) </li></ul>
 20. 20. Başarmak için… <ul><li>Araştırma ödevlerinin teslim tarihleri, hangi haftanın ders programının altına yazılmışsa, o haftadır. Tarihler kesindir, değişmez. Sonradan yapacağınız başvurular yanıtsız bırakılacaktır. </li></ul><ul><li>Ödevler bireysel olarak yapılacaktır! Ödevini zamanında teslim edemeyenler puan alamazlar. </li></ul><ul><li>Sınav sonuçlarınızla ilgili konuşmam. Bahane üreteni dinlemem. Torpil yok, iltimas tatile çıktı! </li></ul>
 21. 21. BÖLÜM I. <ul><li>Finansal Sistem, </li></ul><ul><li>Finansal Yönetimin Amacı </li></ul><ul><li>ve Tanımı </li></ul>
 22. 22. FİNANS NEDİR?
 23. 23. Finans, Ekonominin Neresindedir? <ul><li>Makroekonomi: Bir bütün olarak… </li></ul><ul><li>İstihdam düzeyi ve işsizlik oranı, gelir ve </li></ul><ul><li>üretim düzeyi ile bunun bileşenleri (toplam </li></ul><ul><li>tüketim, toplam yatırım, toplam tasarruf, </li></ul><ul><li>net ihracat) ve büyüme oranı </li></ul><ul><li>Mikroekonomi: Bütünü oluşturan </li></ul><ul><li>birimlerin davranışları… </li></ul><ul><li>Tek bir tüketicinin talebi, piyasa talebi, tek bir </li></ul><ul><li>firmanın arzı, endüstrinin arzı </li></ul>
 24. 24. Finansal Sistemin Unsurları
 25. 25. Finansal Sistemin Unsurları FON ARZ EDENLER Bireysel ve Kurumsal Tasarruf Sahipleri ARACI KURUMLAR FON TALEP EDENLER Bireysel ve kurumsal tüketiciler ve yatırımcılar Hukuki mevzuat ve denetleyici (regülatör) kurumlar
 26. 26. Finansı bu derste nasıl ele alacağız? FİNANS Sermaye Piyasası İşletmeler
 27. 27. FİNANSAL YÖNETİMİN AMACI <ul><li>Varlık seçimi </li></ul><ul><li>Gereksinim duyulan fon miktarı </li></ul><ul><li>Kaynakların belirlenmesi </li></ul>
 28. 28. Finans Yöneticisinin Kararları <ul><ul><li>İşletmenin büyüklüğü </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretim miktarı, maliyet ve fiyatın belirlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaynak bileşimi </li></ul></ul>
 29. 29. Nasıl Başarılı Bir Finans Yöneticisi Olunur? <ul><li>Karın en yükseğe çıkartılmasıyla mı? </li></ul><ul><li>Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılmasıyla mı? </li></ul><ul><li>İşletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkartılmasıyla mı? </li></ul>
 30. 30. Finans Fonksiyonunu Etkileyen Etmenler <ul><li>İşletmelerin büyümesi </li></ul><ul><li>Piyasaların gelişmesi </li></ul><ul><li>Bazı sektörlerin öneminin artması </li></ul><ul><li>Taşıma ve iletişimin hızlanması </li></ul><ul><li>Rekabetin artması </li></ul><ul><li>Sürekli enflasyon </li></ul><ul><li>Genel ekonomi politikasındaki değişiklikler </li></ul>
 31. 31. 24 Ocak 1980’de ne oldu?
 32. 32. 24 Ocak 1980’de ne oldu? http://tr.wikipedia.org/wiki/24_Ocak_Kararlar%C4%B1 <ul><li>%32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına gidilmiş, </li></ul><ul><li>Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmış, </li></ul><ul><li>KİT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmış, </li></ul><ul><li>Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırılmış, </li></ul><ul><li>Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kar transferlerine kolaylık sağlanmış, </li></ul><ul><li>Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiş, </li></ul><ul><li>İthalat kademeli olarak libere edilmiş, ihracat; vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik edilmiştir. </li></ul>
 33. 33. 1999 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi
 34. 34. 2008 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi Not: Bu veriler için 2008 Seyahat 4. sınıf öğrencileri: Esra Yüksel, Nur Kulakoğlu, Onur Kara, Görkem Önocak, Mine Aşahan, Zeynep Balta, Gülden Bıçak, Ayça Argan ve Özge Özyılmaz emek harcadılar. Teşekkür ederim. BANKACILIK SİSTEMİ DÖVİZ FAİZ TASARRUF MERKEZ BANKASI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KREDİ HACMİ İÇ BORÇ STOĞU: 217.5 b$ TL. MEV. :374.6 YTL D. MEV. :100 Milyar $ REPO:308.4 YTL <ul><ul><li>İŞSİZLİK YÜKSEK </li></ul></ul><ul><ul><li>ENFLASYON TEKRAR 2 HANE </li></ul></ul><ul><ul><li>İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA </li></ul></ul><ul><ul><li>REKABET GÜCÜNDE SIKINTI </li></ul></ul>
 35. 35. 2009 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi
 36. 36. 2009 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi <ul><li>Ödev 1 </li></ul><ul><li>2009 için rakamları araştırınız ve aynı şekli çizip, kapak sayfasıyla birlikte çıktı alarak derste teslim ediniz. Ders saati dışında ödev teslimi mümkün değildir. Mazeretler şimdiden kabul edilmemiştir. </li></ul>
 37. 37. 2009 Sonbaharında Türkiye Ekonomisi BANKACILIK SİSTEMİ DÖVİZ FAİZ TASARRUF MERKEZ BANKASI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KREDİ HACMİ 269.866.294 . 000 TL İÇ BORÇ STOĞU: 320.630. 000 TL TL.MEV. : 281.687.272 D. MEV. : 94840 Mily on $ REPO: 2.107.000 TL Haziran 2008 <ul><ul><li>İŞSİZLİK YÜKSEK (REKOR KIRILDI) </li></ul></ul><ul><ul><li>ENFLASYON DÜŞÜŞTE </li></ul></ul><ul><ul><li>İÇ VE DIŞ TALEPTE YAVAŞLAMA VAR AMA KIMILDAMA BEKLENİYOR </li></ul></ul><ul><ul><li>REKABET GÜCÜNDE SIKINTI </li></ul></ul>
 38. 38. Sizi seviyorum 
 39. 39. BÖLÜM II <ul><li>Finans Bölümünün Örgütlenmesi </li></ul>
 40. 40. Finans Bölümünün Örgütlenmesi <ul><li>Küçük işletmelerde finans yöneticisi </li></ul><ul><li>Büyük işletmelerde finans yöneticisi </li></ul>
 41. 41. Finans Yöneticilerinin Fonksiyonları <ul><li>Finansal analiz </li></ul><ul><li>Finansal planlama (Nakit bütçesi) </li></ul><ul><li>Yatırım kararları </li></ul><ul><li>Finansman kararları </li></ul><ul><li>Finansal denetim </li></ul>
 42. 42. Finans Bölümünün Örgüt Yapısı (Küçük İşletmelerde) Yönetim Kurulu Genel Müdür Pazarlama Müdürü Üretim Müdürü Finans Müdürü Yatırımlar Şefi Genel Muhasebe Şefi Ücret Ve Maaş Şefi Kredi tahsilat Şefi Finansal Raporlar Şefi
 43. 43. Finans Bölümünün Örgüt Yapısı (Büyük İşletmelerde) Genel Muhasebe Yönetim Kurulu Genel Müdür FİNANS KOMİTESİ Üretim Müdürü Pazarlama Müdürü Finans Müdürü Haznedar Kontrolör Banka İşleri Şefi
 44. 44. BÖLÜM III. <ul><li>ORAN (RASYO) ANALİZİ </li></ul>
 45. 45. Oran analizi <ul><li>Oran analizinin kapsamı </li></ul><ul><li>Oran analizinin sınırları </li></ul><ul><li>Finansal tablo analizinde kullanılan oranlar </li></ul><ul><ul><li>Likidite oranları </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansal (borç) oranları </li></ul></ul><ul><ul><li>Faaliyet oranları </li></ul></ul><ul><ul><li>Karlılık oranları </li></ul></ul><ul><ul><li>Piyasa değeri oranları </li></ul></ul>
 46. 46. Likidite Oranları <ul><li>Cari oran=Dönen varlıklar/Kıs. Vad. Yab. Kay. </li></ul><ul><li>Asit test oranı=(Dönen varlıklar-Stoklar)/Kıs. Vad. Yab. Kay. </li></ul><ul><li>Nakit oranı=Hazır değerler/Kıs. Vad. Yab. Kay. </li></ul><ul><li>Ticari alacaklar/Dönen varlıklar oranı </li></ul><ul><li>Net işletme sermayesi/Toplam varlıklar oranı </li></ul>
 47. 47. Finansal (borç) Oranlar <ul><li>Toplam borç/Toplam varlık oranı </li></ul><ul><li>Özsermaye/Toplam varlık oranı </li></ul><ul><li>Borç/Özsermaye oranı </li></ul><ul><li>Kısa vadeli borçlar/Toplam varlık oranı </li></ul><ul><li>Uzun vadeli borçlar/Toplam varlık oranı </li></ul><ul><li>İç kaynaklar (otofinansman) oranı =(Kar yedekleri)-(Birikmiş zararlar)/Ödenmiş sermaye </li></ul>
 48. 48. Finansal (borç) Oranlar (devam….) <ul><li>Faizin kazanılma sayısı=(FVÖK+ödenen faiz)/Ödenen faiz </li></ul><ul><li>Sabit giderleri karşılama oranı= </li></ul><ul><li>(FVÖK+Kira öd.+Nakit çıkışı gerektirmeyen gid.+faiz)/(Anapara taksit ödemeleri(1/(1-Vergi oranı) </li></ul>
 49. 49. Finansal (borç) Oranlar (devam….) <ul><li>Borç servisi oranı=(FVÖK+Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler+Faiz ödemeleri)/Faiz ödemeleri+Anapara Taksit ödemeleri(1/1-vergi oranı) </li></ul><ul><li>Maddi duran varlıklar(net)/Özsermaye </li></ul><ul><li>Maddi duran varlıklar/Toplam varlıklar oranı </li></ul><ul><li>Duran varlıklar/Devamlı sermaye oranı=Maddi duran varlıklar/(sermaye+uzun vadeli borçlar) </li></ul>
 50. 50. Faaliyet (Etkinlik) Oranları <ul><li>Stok devir hızı=SMM/((DB stok/DS stok))/2 </li></ul><ul><li>Alacak devir hızı=Satışlar/Ticari alacaklar </li></ul><ul><li>Ortalama tahsil süresi=Ticari alacaklar/Kredili satışlar/365 </li></ul><ul><li>veya; =365/Alacak devir hızı </li></ul><ul><li>Özsermaye Devir Hızı= Net Satışlar/Ortalama Özsermaye </li></ul>
 51. 51. Faaliyet (Etkinlik) Oranları (devam…) <ul><li>Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/ortalama net işletme sermayesi </li></ul><ul><li>Maddi duran varlıklar devir hızı=Net satış tutarı/Maddi duran varlıklar (net) </li></ul><ul><li>Aktif devir hızı=Net satışlar/Aktif toplamı </li></ul>
 52. 52. Karlılık Oranları <ul><li>Net kar/Özsermaye Oranı </li></ul><ul><li>Vergiden Önceki Kar/Özsermaye Oranı </li></ul><ul><li>Net kar/Dolaşımda Bulunan Hisse Senedi Adedi </li></ul><ul><li>Net kar/Toplam Varlıklar Oranı </li></ul><ul><li>FVÖK/Kaynaklar Toplamı </li></ul><ul><li>Brüt satışlar/Net Satış Oranı </li></ul>
 53. 53. Karlılık Oranlarına Devam… <ul><li>STMM/Net Satış Tutarı </li></ul><ul><li>Faaliyet Karı/Net Satış Tutarı </li></ul><ul><li>Net Kar/Net Satışlar </li></ul>
 54. 54. Piyasa Temelli Oranlar <ul><li>Fiyat/Kazanç Katsayısı=Hisse Senedi Piyasa Fiyatı/Hisse Başına Kazanç </li></ul><ul><li>Piyasa Değeri/Defter Değeri </li></ul>
 55. 55. Oran analizine Örnekler <ul><li>Örnek 1: Eğer bir firma stok satın almak için nakit kullanırsa, aşağıdaki kategoriler bundan nasıl etkilenir? </li></ul><ul><li>Dönen varlıklar </li></ul><ul><li>İşletme (çalışma) sermayesi </li></ul><ul><li>Cari oran </li></ul><ul><li>Hassas oran </li></ul>
 56. 56. Oran analizine Örnekler <ul><li>Çözüm 1 </li></ul><ul><li>Dönen varlıklar: Bir dönen varlık kalemi diğer bir dönen varlık kalemine dönüştüğü için dönen varlıklar değişmez. </li></ul><ul><li>İşletme (çalışma) sermayesi: İşletme sermayesi demek dönen varlıklar demektir. Dolayısıyla, yukarıdaki mantığa göre değişmez. </li></ul><ul><li>Cari oran: Dönen varlıklar/KVYK oranı değişmez. </li></ul><ul><li>Hassas oran: Düşer, çünkü formülde stoklar artıp, dönen varlıklar sabit kalacaktır. </li></ul>
 57. 57. Oran analizine Örnekler <ul><li>Örnek 2: Dardanel A.Ş.’nin cari oranı 1,5’dur ve siz bunu 2’ye çıkarmak istiyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek için aynı miktarı dönen varlıklara ve KVYK’lara ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz. Acaba hangi katsayı ya da miktarla KVYK’lar ne yönde değiştirilmelidir? </li></ul>
 58. 58. Oran analizine Örnekler <ul><li>Çözüm 2: X TL’nın ekleneceği veya çıkarılacağını düşünürsek ve dönen varlıkların 1,5 TL, KVYK’ın ise 1 TL olduğunu varsayarsak: </li></ul><ul><li> 1,5+X </li></ul><ul><li>Cari oran= = 2, Buradan,2+2X=1,5+X </li></ul><ul><li> 1+X </li></ul><ul><li>X = -0,5 Yani, KVYK %50 azaltılmalıdır. </li></ul>
 59. 59. Ödev 2 <ul><li>Bir firma kısa vadeli borçlarını ödemek için nakit kullanırsa, aşağıdakilerden hangisi üzerinde nasıl etkisi olur? </li></ul><ul><li>Cari oran </li></ul><ul><li>Hassas oran </li></ul><ul><li>Uzun vadeli borçlar </li></ul><ul><li>Dağıtılmayan karlar </li></ul><ul><li>Kapak sayfasıyla birlikte çıktı alıp, teslim ediniz! </li></ul>
 60. 60. Ödev 3 <ul><li>Dardanel A.Ş.’nin cari oranı 0,5’dir ve siz bunu 0,9’a çıkarmak istiyorsunuz. Bunun için aynı miktarı dönen varlıklara ekleyebilir ya da KVYK’dan çıkarabilirsiniz. Bunun için KVYK hangi oranda değişmelidir? </li></ul><ul><li>Kapak sayfasıyla birlikte çıktı alıp, teslim ediniz! </li></ul>
 61. 61. BÖLÜM IV <ul><li>FON AKIM TABLOSU </li></ul>
 62. 62. Fon Akım Tablosu <ul><li>Tanım: İşletmenin yarattığı ve kullandığı fonları gösterir. </li></ul><ul><li>Fon akım tablosu ne işe yarar? </li></ul><ul><li>İşletmenin büyümesi için gerekli olan fon tutarı ve fon kaynaklarının saptanmasına </li></ul><ul><li>Kullanılmayan fon kaynaklarının geçici yatırımlarda kullanılmasına </li></ul>
 63. 63. Fon kaynakları <ul><li>Her türlü varlık azalışı ile borç ve özkaynaklardaki artışlar fon kaynağıdır. </li></ul><ul><li>Dönen varlıklardaki azalışlar </li></ul><ul><li>Sabit varlıklardaki azalışlar </li></ul><ul><li>Borçlardaki artışlar </li></ul><ul><li>Sermayedeki artışlar </li></ul>
 64. 64. Fon kullanımları <ul><li>Aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlardır. </li></ul><ul><li>Dönen varlıklardaki artışlar </li></ul><ul><li>Sabit varlıklardaki artışlar </li></ul><ul><li>Kısa ve uzun vadeli borçların azalması </li></ul><ul><li>Sermayenin azaltılması </li></ul><ul><li>Kar payı dağıtılması </li></ul><ul><li>Vergi ödenmesi </li></ul>
 65. 65. Fon Akım Tablosunun Düzenlenmesi <ul><li>Birbirini izleyen iki döneme ait bilanço ve gelir tabloları ve kar dağıtım tablosu gereklidir. </li></ul><ul><li>İki yılın bilançolarında yer alan aktif ve pasif hesaplardaki artış ve azalışların saptanması </li></ul><ul><li>Kaynak ve kullanım %’lerinin belirlenip, yorumlanması </li></ul>
 66. 66. Fon Akım Tablosu Örneği
 67. 67. Fon Akım Tablosunun Yorumu <ul><li>İşletme, 2007’den 2008’e 1864 TL kaynak ve kullanım yaratmıştır. Başlıca kaynaklar, %37,6 işletmenin tahvil ihraç etmesinden, % 20,8 ise dağıtılmayan karlardaki artıştan oluşmaktadır. Başlıca kullanım alanları ise, % 51,5 stok artışı ile %26,4 alacaklardaki artış olmuştur. </li></ul><ul><li>İşletme, uzun vadeli kaynak yaratıp, kısa vadeli alanlarda kullandığı için yanlış yapmıştır. Gelecekte ödemelerde sıkıntı çekmesi beklenebilir. </li></ul>
 68. 68. Ödev 4: Aşağıdaki işletmenin fon akım tablosunu düzenleyiniz <ul><li>Varlıklar 31/12/2008 31/12/2009 </li></ul><ul><li>Kasa 125 100 </li></ul><ul><li>Hisse senet. 45 50 </li></ul><ul><li>Alıcılar 310 570 </li></ul><ul><li>Stoklar 400 200 </li></ul><ul><li>Sabit varlıklar 14.000 9.180 </li></ul><ul><li>(-) Brikmiş Amort. 5.000 5.900 </li></ul><ul><li>TOPL. VARLIKLAR 9.880 9.180 </li></ul>
 69. 69. Soruya devam… <ul><li>Borç ve Özkaynaklar 31.12.2008 31.12.2009 </li></ul><ul><li>Satıcılar 250 325 </li></ul><ul><li>Borç Senetleri 225 340 </li></ul><ul><li>Gel. Aylara ait Giderler 80 150 </li></ul><ul><li>Banka kredileri (Kısa) 70 90 </li></ul><ul><li>Banka Kredileri (Uzun) 625 905 </li></ul><ul><li>Ödenmiş Sermaye 1.000 1.000 </li></ul><ul><li>Dağıtılmamış Karlar 3.755 3.195 </li></ul><ul><li>KAYNAK TOPLAMI 9.880 9.880 </li></ul>
 70. 70. BÖLÜM V <ul><li>ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSAL TAHMİNLER </li></ul>
 71. 71. Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler <ul><li>Satışların Yüzdesi Yöntemi </li></ul><ul><li>Bilanço Kalemlerinin Günlük satış Tutarına Oranı Yöntemi </li></ul><ul><li>Regresyon Analizi Yöntemi </li></ul><ul><li>Oranlar Yöntemi </li></ul>
 72. 72. Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler <ul><li>Finansal plan nedir? </li></ul><ul><li>Bir işletmenin stratejisine bağlı olarak ortaya çıkabilecek fon giriş ve çıkışını belirten bir plan türüdür. </li></ul><ul><li>Ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Geleceğe ilişkin beklenen gelir, harcama giriş ve çıkış halindeki nakit akışlarının tutarlarını ortaya koyar </li></ul>
 73. 73. Amaçlarına Göre Finansal Planlar <ul><li>1. Normal Finansal Planlar </li></ul><ul><li>2. Olağanüstü Finansal Planlar </li></ul>
 74. 74. Zamana Göre Finansal Planlar <ul><li>Kısa süreli finansal planlar </li></ul><ul><li>Orta ve uzun süreli finansal planlar </li></ul>
 75. 75. Orta Vadeli Finansal Planlar <ul><li>Satışların Yüzdesi Yöntemi </li></ul><ul><li> Bilanço </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalar 1.000.000 Kısa vad. Borçlar 3.000.000 </li></ul><ul><li>Alacaklar 4.000.000 Orta vad. Borçlar 2.000.000 </li></ul><ul><li>Stoklar 8.000.000 Uzun vad. Borçlar 1.000.000 </li></ul><ul><li>Dön. Var. Top. 13.000.000 Dağıtılmayan karlar 1.000.000 </li></ul><ul><li>Net sabit var. 2.000.000 Özsermaye 8.000.000 </li></ul><ul><li>Top. Varlıklar 15.000.000 Top. Kaynaklar 15.000.000 </li></ul>
 76. 76. Gelir Tablosu <ul><li>Satışlar 30.000.000 </li></ul><ul><li>Satış. Maly. (vergi ve faiz dahil) 28.500.000 </li></ul><ul><li>Net kar 1.500.000 </li></ul><ul><li>Karpayı Ödemeleri 500.000 </li></ul><ul><li>Dağıtılmayan kar 1.000.000 </li></ul>
 77. 77. Satışların Yüzdesi Yöntemi devam… <ul><li>Top. Fon Gereksinimi=(V/S) x ( Δ S) – KVYK/S x ( Δ S) </li></ul><ul><li>V : Mevcut Toplam Varlıklar </li></ul><ul><li>S : Mevcut Satışlar </li></ul><ul><li>Δ S : Satışlarda beklenen değişim </li></ul><ul><li>KVYK : Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar </li></ul>
 78. 78. Satışların Yüzdesi Yöntemi devam… <ul><li>İç kaynaklardan sağlanan fonlar = Gelirdeki net artış (GA) – Karpayı ödemeleri (D) </li></ul><ul><li>Ek fon gereksinimi= [ (V/S) x ( Δ S) – KVYK/S x ( Δ S) ] – (GA-D) </li></ul><ul><li>= [ (15.000.000/30.000.000) x (7.500.000) – 3.000.000/30.000.000 x (7.500.000) ] – (1.500.000-500.000) </li></ul><ul><li>=3.750.000 – 750.000 – 1.000.000 </li></ul><ul><li>=2.000.000 TL </li></ul>
 79. 79. Satışların Yüzdesi Yöntemi devam… <ul><li>Satışların %25 artacağı varsayımına göre bilanço kalemlerinin durumu: </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalar =1.000.000 x 1,25 = 1.250.000 TL </li></ul><ul><li>Alacaklar =4.000.000 x 1,25 = 5.000.000 TL </li></ul><ul><li>Stoklar =8.000.000 x 1,25 =10.000.000 </li></ul><ul><li>Sabit varlıklar =2.000.000 x 1,25 = 2.500.000 </li></ul><ul><li>Kıs. Vad. Yab. Kay. =3.000.000 x 1,25 = 3.750.000 </li></ul><ul><li>Orta vad. Yab. Kay. =2.000.000 x 1,25 = 2.500.000 </li></ul><ul><li>Uzun Vad. Yab. Kay. =1.000.000 x 1,25 = 1.250.000 </li></ul><ul><li>DağıtılmayaN kar. Artışı =1.000.000.x 1,25 = 1.250.000 </li></ul>
 80. 80. Satışların Yüzdesi Yöntemi’ne devam… <ul><li>Proforma Bilanço </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalar 1.250.000 Kısa vad. Borçlar 3.750.000 </li></ul><ul><li>Alacaklar 5.000.000 Orta vad. Borçlar 2.500.000 </li></ul><ul><li>Stoklar 10.000.000 Uzun vad. Borçlar 1.250.000 </li></ul><ul><li>Dön. Var. Top. 16.250.000 Dağıtılmayan karlar 1.250.000 </li></ul><ul><li>Net sabit var. 2.500.000 Özsermaye 8.000.000 </li></ul><ul><li>Top.Varlıklar 18.750.000 Gerek duyulan fon mik. 2.000.000 </li></ul><ul><li>Top. Kaynaklar 18.750.000 </li></ul>
 81. 81. Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi <ul><li>1. Adım: İlk yılın günlük satış tutarının hesaplanması </li></ul><ul><li>2. Adım: İlk yılın bilanço kalemlerinin günlük satış tutarına bölünerek, kaç günlük satışa eşit olduklarının belirlenmesi </li></ul><ul><li>3. Adım: İkinci yılın tahmini satışlarına dayanarak günlük satış tutarının hesaplanması </li></ul><ul><li>4. Adım: 2. Adımdaki gün sayısı x 3. Adımdaki gün cinsinden satış rakamları </li></ul>
 82. 82. Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>Bilanço (31.12.2009) </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalar 750.000 Kısa vad. Borçlar 1.500.000 </li></ul><ul><li>Alacaklar 1.050.000 Tahakkuk Etmiş Gid. 900.000 </li></ul><ul><li>Stoklar 1.500.000 Uzun vad. Borçlar 600.000 </li></ul><ul><li>Dön. Var. Top. 3.300.000 Özsermaye 6.300.000 </li></ul><ul><li>Net sabit var. 6.000.000 </li></ul><ul><li>Top. Varlıklar 9.300.000 Top. Kaynaklar 9.300.000 </li></ul>
 83. 83. Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>2009 yılı satışlarının 54.000.000 TL olduğu ve 2010 yılı satışlarının da 63.000.000 TL olması bekleniyorsa, proforma bilanço: </li></ul><ul><li>1. Adım: </li></ul><ul><li>1996 günlük satışları= satışlar/360 </li></ul><ul><li> = 54.000.000/360 </li></ul><ul><li> = 150.000 TL </li></ul><ul><li>2. Adım: ( Bu işlem tüm bilanço kalemlerine uygulanmalıdır. ) </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalar= 750.000/150.000 </li></ul><ul><li> = 5 günlük satış </li></ul>
 84. 84. Bilanço kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>3. Adım: İkinci yılın günlük satış tutarı = 63.000.000/360 </li></ul><ul><li>= 175.000 TL </li></ul><ul><li>4. Adım: Kasa ve bankalar = 175.000 x 5 günlük satış </li></ul><ul><li>= 875.000 TL </li></ul><ul><li> Alacaklar = 175.000 x 7 günlük satış </li></ul><ul><li>= 1.225.000 TL </li></ul><ul><li> Stoklar = 175.000 x 10 </li></ul><ul><li>= 1.750.000 TL </li></ul>
 85. 85. Bilanço Kalemlerinin Günlük Satış Tutarına Oranı Yöntemi’ne devam... <ul><li>Bilanço (31.12.2010) </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalar 875.000 Kısa vad. Borçlar 1.750.000 </li></ul><ul><li>Alacaklar 1.225.000 Tahakkuk Etmiş Gid. 1.050.000 </li></ul><ul><li>Stoklar 1.750.000 Uzun vad. Borçlar 700.000 </li></ul><ul><li>Dön. Var. Top. 3.850.000 Gerek duy. fonlar 1.050.000 </li></ul><ul><li>Net sabit var. 7.000.000 Özsermaye 6.300.000 </li></ul><ul><li>Top. Varlıklar 10.850.000 Top. Kaynaklar 10.850.000 </li></ul>
 86. 86. BÖLÜM VI <ul><li>BÜTÇELER </li></ul>
 87. 87. Tanımı, Yarar ve Sakıncaları <ul><li>Tanım: Bütçe, planlanan harcama ve gelirlerin listelenmesidir. Planların rakamlarla ifadesidir . </li></ul><ul><li>Yararları: </li></ul><ul><li>Yönetime, denetleme olanağı verir </li></ul><ul><li>İşletmenin amaçlarının belirlenmesini sağlar </li></ul><ul><li>Bölümler arası uyumu sağlar </li></ul><ul><li>İşgücü, hammadde, sermaye vb’nin etkin kullanımını sağlar </li></ul><ul><li>Planlamada kesinlik sağlar </li></ul>
 88. 88. Sakıncaları <ul><li>Ulaşılması güç ya da çok kolay hedeflerin seçilmesi </li></ul><ul><li>Belirlenen hedeflere fazla önem verilmesi ve amaçtan uzaklaşılması </li></ul><ul><li>Bütçenin her sorunu çözeceğini sanmak </li></ul>
 89. 89. Nakit Bütçesi <ul><li>Bu bütçe yardımıyla; </li></ul><ul><li>Nakit giriş-çıkışları arasında planlama yapılır </li></ul><ul><li>Diğer bütçelerden farklı olarak, sadece gerçekleşecek nakit hareketlerine önem verilir </li></ul>
 90. 90. Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi <ul><li>Adım: Bütçenin kapsayacağı süre ve zaman dilimleri belirlenir. </li></ul><ul><li>Adım: İşletmenin nakit giriş ve çıkışları belirlenir. Burada satış koşulları önemlidir. </li></ul>
 91. 91. Nakit Bütçesi Örneği
 92. 92. Nakit Bütçesi Örneği Devam…
 93. 93. BÖLÜM V <ul><li>KAR PLANLAMASI </li></ul><ul><li>ve KONTROL </li></ul>
 94. 94. Kar Planlaması ve Başabaş Analizi <ul><li>Kar planlamasına, Başabaş Analizi’yle başlanılır ve hesaplamalar kar-üretim analizlerine doğru genişletilir. Satışlar üzerinden kar marjı, satış düzeyine bağlı olarak değişir. </li></ul><ul><li>Sizce neden? </li></ul><ul><li>Bunun nedeni, üretimdeki değişimle birim maliyetlerindeki değişimin doğrusal olmamasıdır. </li></ul>
 95. 95. Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Gider Türleri: Sabit, değişken ve yarı değişken giderler </li></ul><ul><li>Sabit giderler: Belirli bir üretim düzeyine kadar değişmeyen ve üretim düzeyinden bağımsız. Birim maliyet üretim arttıkça azalır. </li></ul><ul><li>Değişken giderler: Üretim arttıkça artan, azaldıkça azalan. Birim maliyet tüm üretim düzeylerinde sabittir. </li></ul><ul><li>Yarı değişken giderler: Belli bir üretim düzeyine kadar sabit, sonra değişken, daha sonra tekrar sabit (merdiven) </li></ul>
 96. 96. Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Başabaş Analizi ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Kara geçiş noktasını bulmaya </li></ul><ul><li>Finansal varlıkların karlılığını bulmaya </li></ul><ul><li>Üretime başlama kararı vermeye </li></ul><ul><li>Fiyat, sabit ve değişken giderlerdeki olası değişikliklerin kara etkisini ölçmeye </li></ul><ul><li>yarar... </li></ul><ul><li>Grafik ve cebirsel yöntemle hesaplanabilir... </li></ul>
 97. 97. Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Grafik Yöntemi </li></ul>zarar kar Başabaş Noktası Gelir - maliyet Üretim Miktarı Toplam Gelir Toplam Maliyet
 98. 98. Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Cebirsel Yöntem </li></ul><ul><li>Başabaş noktasındaki üretim düzeyi: Q=F/P-V </li></ul><ul><li>Q: Başabaş noktasındaki üretim düzeyi </li></ul><ul><li>F: Sabit giderler </li></ul><ul><li>P: Birim satış fiyatı </li></ul><ul><li>V: Birim değişken giderler </li></ul>
 99. 99. Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Cebirsel Yöntem </li></ul><ul><li>Başabaş noktasındaki satış düzeyi: S=F/1-(V/P) </li></ul><ul><li>Örnek: A işletmesinin satış tutarı, 20.000 birimlik üretimde 5.000.000 TL, değişken giderleri 3.000.000 TL ve sabit giderleri de 1.000.000 TL ise, Q=? </li></ul><ul><li>Br satış fiyatı: 5.000.000/20.000=250 TL </li></ul><ul><li>Br değişken gider:3.000.000/20.000=150 TL </li></ul><ul><li>Q=1.000.000/250-150 </li></ul><ul><li>= 10.000 br. </li></ul>
 100. 100. Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Cebirsel Yöntem </li></ul><ul><li>S=? </li></ul><ul><li>S=F/1-(V/P) </li></ul><ul><li>=1.000.000/1-(150/250) </li></ul><ul><li>= 2.500.000 TL </li></ul>
 101. 101. Başabaş Analizi’nin Sınırları <ul><li>BBN analizinin varsayımları: </li></ul><ul><li>Belirli bir süre için sabit ve değişken giderler ve satış fiyatı değişmeyecektir </li></ul><ul><li>İşletmenin stokları yoktur </li></ul>
 102. 102. Başabaş Analizi’ne devam... <ul><li>Grafik Yöntemi </li></ul>zarar kar Başabaş Noktası Gelir - maliyet Üretim Miktarı Toplam Gelir Toplam Maliyet Başabaş Noktası zarar
 103. 103. Çalışma (Faaliyet) Kaldıracı <ul><li>Ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Bu yöntem, sabit giderler ile değişken giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştırır. </li></ul><ul><li>Bu yöntemle, belirli bir üretim düzeyinden sonra üretim arttığında kardaki artışları tahmin etmek mümkün olur. </li></ul><ul><li>Bu yöntemle, işletmelerin emek ya da sermaye yoğun olduğuna karar verebiliriz. </li></ul>
 104. 104. Çalışma Kaldıracı Devam… <ul><li>Belirli bir üretim düzeyindeki Kardaki % değişiklik </li></ul><ul><li>çalışma sermayesi derecesi = </li></ul><ul><li> Satışlardaki % değişiklik </li></ul><ul><li> Δ FVÖK/FVÖK </li></ul><ul><li>ÇKD= </li></ul><ul><li>Δ SATIŞLAR/SATIŞLAR </li></ul>
 105. 105. Çalışma Kaldıracı Devam… <ul><li>Örnek: A işletmesinin 5.000.000 TL’lık satış hacminde, değişken giderleri 3.000.000 TL’dir. </li></ul><ul><li>Değişken maliyetler/Satışlar= 3.000.000 / 5.000.000 </li></ul><ul><li> = 0,60 = %60 </li></ul><ul><li>Sabit giderler değişmeyecektir. </li></ul><ul><li>Satışların %10 arttırılabileceği varsayıldığında, FVÖK 200.000 TL artarak 1.200.000 YTL olmaktadır. Bu durumda; </li></ul><ul><li>(1.200.000 - 1.000.000) / 1.000.000 </li></ul><ul><li>ÇKD= = 2 </li></ul><ul><li>(5.500.000 - 5.000.000) / 5.000.000 </li></ul><ul><li>5.000.000 TL’lik satış düzeyinden itibaren, satışlardaki 1 TL’lık artış, karları 2 TL arttıracaktır. </li></ul>
 106. 106. Çalışma Kaldıracı Devam…
 107. 107. Çalışma Kaldıracı Devam… <ul><li>Çalışma Kaldıracı’nı kısa yoldan hesaplamak için: </li></ul><ul><li> Satışlar-Değişken Maliyetler </li></ul><ul><li>ÇKD= </li></ul><ul><li>FVÖK </li></ul><ul><li> 5.000.000-3.000.000 </li></ul><ul><li>ÇKD= = 2 </li></ul><ul><li>1.000.000 </li></ul>
 108. 108. Çalışma Kaldıracı ve Başabaş Analizi <ul><li>Başabaş Analizi: Bir işletmenin ne kar ne de zararda olduğu üretim düzeyi </li></ul><ul><li>Çalışma Kaldıracı: Bir işletmenin kara geçmesinden sonra, üretimdeki bir birimlik artış veya azalışın kardaki etkisi </li></ul>
 109. 109. Çalışma Kaldıracı <ul><li> Q x (P-V) </li></ul><ul><li>ÇKD= </li></ul><ul><li> (P-V) x Q-F </li></ul><ul><li>Q: Üretim miktarı </li></ul><ul><li>P: Birim Satış fiyatı </li></ul><ul><li>V: Birim Değişken giderler </li></ul><ul><li>F: Sabit giderler </li></ul>
 110. 110. Çalışma Kaldıracı <ul><li>Örnek: </li></ul><ul><li> A işletmesinin, Birim satış fiyatı 5.250 TL, Birim değişken giderleri 2.150 TL, sabit giderleri 1.000.000 TL’dir. Üretim miktarı 5.000 birimdir. Bu işletmenin çalışma kaldıracı derecesi nedir? </li></ul>
 111. 111. Çalışma Kaldıracı <ul><li>Çözüm: </li></ul><ul><li> Q x (P-V) 5.000x(5.250-2.150) </li></ul><ul><li>ÇaKD= = </li></ul><ul><li> (P-V) x Q - F 5.000x(5.250-2.150)-1.000.000 </li></ul><ul><li>ÇaKD=15.500.000/14.500.000 </li></ul><ul><li>ÇaKD=1,068 </li></ul><ul><li>Satışlarda meydana gelecek %1’lik artış, karda %1,06’lık artışa neden olmaktadır. </li></ul>
 112. 112. Finansal Kaldıraç ve Finansal Risk <ul><li>Ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Bir işletmenin belirli bir dönemde borçtan yararlandığı varsayımıyla, borçların karlılığı ne yönde etkilediğini ölçmeye yarar. </li></ul>
 113. 113. Finansal Kaldıraç Derecesi (FKD) <ul><li>Formül 1 </li></ul><ul><li>FKD=FVÖK / FVÖK - C </li></ul><ul><li>FVÖK : Faiz ve vergi öncesi kar </li></ul><ul><li>C : Faiz giderleri </li></ul>
 114. 114. Finansal kaldıraç derecesi (FKD) <ul><li>Formül 2 </li></ul><ul><li>FKD= Hisse başına kardaki % artış / Toplam kardaki % artış </li></ul><ul><li>Yani; </li></ul>
 115. 115. Finansal kaldıraç derecesi (FKD) <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Bir işletmenin özsermayesi 20.000 TL, toplam borçları 10.000 TL’dir. İşletmenin borçları %8 faizli banka borçlarıdır ve FVÖK’ı 15.000 TL’dir. </li></ul><ul><li>Buna göre; Finansal kaldıraç derecesi kaçtır? Yorumlayınız. </li></ul>
 116. 116. Finansal kaldıraç derecesi (FKD)
 117. 117. BÖLÜM VI <ul><li>ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ </li></ul>
 118. 118. Çalışma Sermayesi Nedir? <ul><li>Finansal açıdan çalışma sermayesi, işletmelerin kısa süreli, normal olarak bir hesap döneminde paraya çevrilebilir ekonomik değerlere yaptığı yatırımı ifade eder. Kısaca işletmenin dönen varlıklarıdır. </li></ul><ul><li>Muhasebe açısından çalışma sermayesi ise dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakların çıkarılmasıyla bulunur. </li></ul>
 119. 119. Çalışma Sermayesi Gereksinimini Etkileyen İşletmeyle İlgili Faktörler <ul><li>İşletmenin Çalışma Konusu ve Büyüklüğü </li></ul><ul><li>Devir Hızları </li></ul><ul><li>Satın Alma ve Satış Koşulları </li></ul><ul><li>Stok Politikaları </li></ul><ul><li>Üretim Süresi </li></ul><ul><li>Üretim Miktarı ve Maliyeti </li></ul><ul><li>Satış Gelirlerinin Dalgalanma Derecesi </li></ul><ul><li>Satıcı Kredilerinden Yararlanma Derecesi </li></ul><ul><li>Diğer İşletme içi Faktörler </li></ul>
 120. 120. Çalışma Sermayesi Gereksinimini Etkileyen İşletme Dışı Faktörler <ul><li>Finans Kurumlarının Gelişmişlik Düzeyi </li></ul><ul><li>Teknolojik Gelişmeler </li></ul><ul><li>Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları </li></ul><ul><li>Yatırım Teşvik Tedbirleri </li></ul>
 121. 121. Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler <ul><li>Çalışma sermayesi gereksinimini hesaplamada gerekli olan değişkenler: </li></ul><ul><li>Ortalama stok tutarı </li></ul><ul><li>Yıllık satış tutarı </li></ul><ul><li>Yıllık genel giderler tutarı </li></ul><ul><li>Satış fiyatı üzerinden brüt kar </li></ul><ul><li>Satıcıların tanıdığı kredi süresi </li></ul><ul><li>Müşterilere tanınan kredi süresi </li></ul>
 122. 122. Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler <ul><li>Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi </li></ul><ul><li>Günlük Masraf Tutarı Yöntemi </li></ul><ul><li>Schmallenbach Formülü Yöntemi </li></ul>
 123. 123. Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi <ul><li> Tahmini Yıl.İşletme Satış Gid. </li></ul><ul><li>Çalışma Sermayesi Gereksinimi= </li></ul><ul><li> Faaliyet Devri Katsayısı </li></ul><ul><li> 365 </li></ul><ul><li>Faaliyet Devri Katsayısı= </li></ul><ul><li> Faaliyet Devri Katsayısı </li></ul>
 124. 124. Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Bir işletmenin bir yıllık satış tutarı 1 Milyar TL, satılan malların maliyeti 800 Milyon TL olarak tahmin edilmektedir. İşletmenin faaliyet devri ile ilgili bilgiler şöyledir: </li></ul><ul><li>Hammadde ve malzemenin stokta bekleme süresi: 20 gün </li></ul><ul><li>İmalatta geçen süre: 35 gün </li></ul><ul><li>Mamullerin stokta kalma süresi: 30 gün </li></ul><ul><li>Satışta müşterilere tanınan vade: 60 gün </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalardaki nakitlerin ortalama günlük ödemeleri karşılayacağı gün sayısı: 5 gün </li></ul><ul><li>Faaliyet devri süresi: 150 gün </li></ul>
 125. 125. Örneğe devam… <ul><li> 365 </li></ul><ul><li>Faaliyet devri katsayısı= = 2.433 </li></ul><ul><li> 150 </li></ul><ul><li>800.000.000 </li></ul><ul><li>Çalışma sermayesi gereksinimi= </li></ul><ul><li> 2.433 </li></ul><ul><li> = 328.812.165 TL </li></ul>
 126. 126. Örneğe devam… <ul><li>Toplam çalışma sermayesi gereksinimi, faaliyet devri süresinin sonu itibariyle unsurlarına ayrılırsa; </li></ul><ul><li>Stoklar için geçen süre (20+35+30) = 85 gün </li></ul><ul><li>Kredi satış vadesi = 60 gün </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalarda tutulacak nakit için geçen süre= 5 gün </li></ul><ul><li>Ortalama olarak bir gün için katlanılan giderler= </li></ul><ul><li>800.000 </li></ul><ul><li> = 2.191.780 TL </li></ul><ul><li>365 </li></ul>
 127. 127. Örneğe devam… <ul><li>Bu durumda; </li></ul><ul><li>Stoklar için: 2.191.780 x 85 gün = 186.301.300 TL </li></ul><ul><li>Alacaklar için: 2.191.780 x 60 gün = 131.506.800 TL </li></ul><ul><li>Nakitler için: 2.191.780 x 5 gün = 10.958.900 TL </li></ul><ul><li>Toplam (TL) = 328.812.165 </li></ul>
 128. 128. Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi’ne Eleştiriler <ul><li>Satışlar ve alışların aylara düzenli olarak yayıldığı varsayılmaktadır </li></ul><ul><li>Kısa vadeli borçlar dikkate alınmamaktadır </li></ul><ul><li>İşletmenin faaliyet devrine ilişkin süreler tam olarak hesaplanamayabilir </li></ul><ul><li>Zaman içinde giderlerin, mamule nasıl dönüştüğü basit olarak ele alınmaktadır </li></ul><ul><li>Amortismanlar, satılan malın maliyetine yüklenmektedir </li></ul>
 129. 129. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi <ul><li>Bir önceki yöntemden farkı; </li></ul><ul><li>Maliyet unsurlarının üretim sürecine katılma aşamaları ile faaliyetlerden sağlanan ve çalışma sermayesi gereksinimi doğurmayan kar, amortismanlar ve vadeli alışların yaratacağı krediler dikkate alınmaktadır. </li></ul>
 130. 130. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi
 131. 131. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi
 132. 132. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi
 133. 133. BÖLÜM VII <ul><li>STOK YÖNETİMİ </li></ul>
 134. 134. Stok Yönetimi <ul><li>Stoklarla finans yöneticisinin ilişkisi nedir? </li></ul><ul><li>Finans yöneticisi, daha az stok tutulmasını ister. Neden? </li></ul><ul><li>Stok türleri </li></ul><ul><li>Materyal (hammaddeler, yardımcı malzemeler, işletme malzemeleri) </li></ul><ul><li>Üretim aşamasındaki mallar (yarı mamuller) </li></ul><ul><li>Üretimi tamamlanmış mallar </li></ul>
 135. 135. Stok Yönetimi <ul><li>Stoklarla ilgili giderler </li></ul><ul><li>Sipariş giderleri </li></ul><ul><li>Stok bulundurma giderleri </li></ul><ul><li>Toplam giderler ve ekonomik sipariş miktarı </li></ul>
 136. 136. Stok Yönetimi <ul><li>Sipariş giderleri </li></ul><ul><li>Sekreterlik hizmetleri, yazılı ve öteki haberleşme, kalite analizleri ve öteki nakit çıkışını gerektiren siparişle ilgili giderler. </li></ul><ul><li>Sipariş giderleri, sipariş başına sabit gider lerdir. </li></ul>
 137. 137. Stok Yönetimi <ul><li>Sipariş giderleri formülü </li></ul><ul><li>TSG : Toplam sipariş giderleri </li></ul><ul><li>S : Sipariş Sayısı </li></ul><ul><li>T : Dönem içinde beklenen toplam talep </li></ul><ul><li>M : Sipariş edilen ve gelen mal miktarı </li></ul><ul><li>G : Sipariş giderleri </li></ul>
 138. 138. Stok Yönetimi (Örnek) <ul><li>Beklenen talep 3.000 birim, her siparişte sipariş edilen miktar 100 birim ve sipariş başına gider 50 TL ise, işletmenin toplam sipariş gideri kaç TL’dir? </li></ul>
 139. 139. Stok Yönetimi <ul><li>Stok bulundurma giderleri </li></ul><ul><li>Örneğin, depolama, kira, sigorta, ısıtma, aydınlatma, personel vs. giderleri. </li></ul><ul><li>TSBG = OB x B </li></ul><ul><li>TSBG :Toplanma stok bulundurma gideri </li></ul><ul><li>OB : Stoklardaki ortalama birim sayısı </li></ul><ul><li>B : Birim stok bulundurma gideri </li></ul>
 140. 140. Stok Yönetimi <ul><li>Ekonomik sipariş miktarı </li></ul><ul><li>ESM: Ekonomik sipariş miktarı </li></ul><ul><li>T : Dönem içinde beklenen toplam talep </li></ul><ul><li>G : Sipariş giderleri </li></ul><ul><li>D : Bir birim stoğun değeri </li></ul><ul><li>L : Yıllık toplan stok değerinin yüzdesi olarak stok bulundurma gideri </li></ul>
 141. 141. Stok Yönetimi (örnek ) <ul><li>A işletmesi, mallarına 2010 yılında toplam 3000 birim talep olacağını tahmin etmektedir. İşletme, her sipariş verdiğinde 50 TL’lık bir maliyete katlanmaktadır. Bir birim stoğun değeri 100 TL’dır. Ayrıca, stok bulundurma gideri olarak toplam satışların %25’i kadar bir maliyete de katlanmaktadır. Bu işletmenin ekonomik sipariş miktarı nedir? </li></ul>
 142. 142. Stok Yönetimi (örnek)
 143. 143. Stok Yönetimi (örnek) <ul><li>3.000/109 br = 27 kez sipariş vermek gerekir </li></ul><ul><li>360 gün/27 kez= 13 gün </li></ul><ul><li>Her 13 günde bir sipariş vermek gerekir </li></ul>
 144. 144. BÖLÜM VIII <ul><li>ALACAKLARIN YÖNETİMİ </li></ul>
 145. 145. Alacaklara Bağlanan Fonların Büyüklüğünü Belirleyen Etmenler <ul><li>Satışların miktarı </li></ul><ul><li>Satışların mevsimlik oluşu </li></ul><ul><li>İşletmenin kredili satış koşulları ve kredi politikası </li></ul><ul><li>Üretilen malın niteliği </li></ul><ul><li>Alacakların tahsil politikası </li></ul><ul><li>İşletmelerin büyüklüğü </li></ul><ul><li>Üretim ve yönetimde etkinlik </li></ul><ul><li>Alacak senetlerinin iskonto ettirilme olanağı </li></ul><ul><li>Konjonktürün etkisi </li></ul>
 146. 146. Müşterilerin Kredi Değerinin Analizi <ul><li>Borçlarını zamanında ödüyorlar mı? </li></ul><ul><li>Bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi </li></ul><ul><li>Cari oran, asit test oranı, alacak ve stok devir hızlarının hesaplanması </li></ul><ul><li>Kredi yöneticisinin görüşleri </li></ul>
 147. 147. Alacaklara Bağlanan Fonların Analizi <ul><li>Satışların yüzdesi olarak alacaklar, alacakların devir hızı (satışlar/alacaklar) ve alacakların ortalama tahsil süresi (360/alacakların devir hızı) oranları </li></ul><ul><li>Kredi politikası, satışların yapısı ve kredi vadesindeki değişiklikler, satışlardaki değişiklikler </li></ul>
 148. 148. Alacakların Tahsil Politikası <ul><li>Tahsilat yöntemleri: Hesap özeti gönderme, mektupla isteme, bono alma, telefon ile isteme, tahsildar gönderme ve dava takibi </li></ul><ul><li>Tahsilat anlayışının katı ya da yumuşak olması, (tahsilat giderleri) </li></ul><ul><li>İşletmenin satış hacmi </li></ul>
 149. 149. Alacakların Tahsil Sorumlusunun Belirlenmesi <ul><li>Bu görev, finans bölümüne aittir </li></ul><ul><li>Tahsilatta gecikmeler olursa; </li></ul><ul><li>* Kabul edilmeyen kredi istekleri/kredili satışlar </li></ul><ul><li>(Bu oran düşükse kredi bölümünün hoşgörülü olduğu anlaşılır) </li></ul><ul><li>* Aylık vadesi geçmiş alacaklardan tahsil edilenlerin aybaşındaki vadesi geçmiş alacak miktarına oranı </li></ul>
 150. 150. BÖLÜM IX <ul><li>UZUN VADELİ YATIRIM </li></ul><ul><li>KARARLARINDA FAİZ FAKTÖRÜ </li></ul>
 151. 151. Uzun Vadeli Yatırım Kararlarında Faiz Faktörü <ul><li>Paranın zaman değeri? </li></ul><ul><li>Faiz oranı ölçüt alınarak neler hesaplanabilir? </li></ul><ul><li>İşletmenin varlıklarını ve menkul kıymetlerini değerleme </li></ul><ul><li>Yatırım projeleri ve sermaye bütçelemesi </li></ul><ul><li>Sermaye maliyeti </li></ul><ul><li>Çalışma sermayesinin oluşturulması </li></ul><ul><li>Kısa vadeli finansman giderleri </li></ul>
 152. 152. BASİT FAİZ <ul><li>I = PV 0 x i x n </li></ul><ul><li>I : Basit faiz </li></ul><ul><li>PV 0 : Belirli bir zamanda yatırılan para tutarı </li></ul><ul><li>i : Faiz oranı </li></ul><ul><li>n : Dönem sayısı </li></ul>
 153. 153. BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>1.000 TL, %10 yıllık faiz üzerinden, 6 yıl basit faizle yatırılırsa, ne kadar faiz geliri olur? </li></ul><ul><li>PV 0 = 1.000 TL, i=%10, n=6 yıl </li></ul><ul><li>I=1.000x0,10x6 </li></ul><ul><li>I=600 TL </li></ul>
 154. 154. BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>1.000 TL’nın, %10 yıllık faiz üzerinden, 6 aylık faizi nedir? </li></ul><ul><li>I = 1.000 x 0,10 x 6/12 </li></ul><ul><li>I = 50 TL </li></ul>
 155. 155. BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Bir tasarruf sahibi, bankaya %6 faizle yatırdığı tasarrufundan her üç ayda bir 3.000 TL faiz alıyorsa, bu kişinin banka hesabında ne kadar parası vardır? </li></ul><ul><li> I </li></ul><ul><li>PV 0 = </li></ul><ul><li> i x n </li></ul><ul><li> 3.000 </li></ul><ul><li>PV 0 = = 200.000 TL </li></ul><ul><li> 0,06 x 0,25 </li></ul>
 156. 156. BASİT FAİZ <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>İşletmenin finansal yöneticisi 30.000.000 TL tutarında bir makine satın almak için makine tutarı kadar %10 faiz ile kredi kullandığında ilk ay ne kadar faiz ödemesi gerekecektir? </li></ul><ul><li>Yanıt </li></ul><ul><li>I= 30.000.000 x 0,10 x 1/12 </li></ul><ul><li>I= 250.000 TL </li></ul>
 157. 157. BİLEŞİK FAİZ <ul><li>Bileşik faiz, belirli bir döneme ait faiz tutarının anaparaya eklenmesi ile bulunan, toplam üzerinden hesaplanan faizdir. </li></ul><ul><li>Bileşik faizde gelecekte oluşacak değer: FV 1 =PV 0 (1+i) i </li></ul><ul><li>Bir tasarruf sahibi 1.000.000 TL’sını, %32 faiz oranı üzerinden bankaya yatırsın. Bir yılın sonunda ne kadar parası olacaktır? </li></ul><ul><li>FV 1 = 1.000.000 (1+0,32) = 1.320.000 TL’dır. </li></ul>
 158. 158. BİLEŞİK FAİZ <ul><li>Bileşik faizde şimdiki değer: Gelecekte sağlanacak fonların bugünkü değerinin ne olacağını bilmek, özellikle yatırım kararlarında önemlidir. </li></ul><ul><li>PV 0 =FV n (I/(1+i) n ) </li></ul>
 159. 159. BİLEŞİK FAİZ <ul><li>Bileşik faizde şimdiki değer (örnek) </li></ul><ul><li>Bir yatırımcı yaptığı yatırımdan 5 yıl sonra 4.000.000 YTL gelir sağlayacaksa ve yatırımcının iskonto oranı %32 ise, bu yatırımcının yatırımının şimdiki değeri nedir? </li></ul><ul><li>Yanıt </li></ul><ul><li>I TL’nın şimdiki değeri tablosundan %32 faiz oranının 5 yıllık değeri (PIVF 0,32.5 )=0,250 bulunarak formülde yerine koyarsak, </li></ul><ul><li>PV 0 =4.000.000 x 0,250 </li></ul><ul><li>PV 0 =1.000.000 </li></ul>
 160. 160. Derse katılımınız için teşekkür ederim!

×