Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentación1

619 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Viajes
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Presentación1

  1. 1. Dr SexusDr Sexus Tot allò que sempre has desitjat preguntar...
  2. 2. Sexualitat?Sexualitat?  La sexualitat és una energia que ens motiva a buscar afecte, contacte, plaer, tendresa i intimitat. A més, influeix en els nostres pensaments, sentiments, accions i interaccions, i per tant, influeix en la nostra salut física i mental. La sexualitat, l’afectivitat, l’amor, el desig... incideixen en el nostre creixement com a persones, i el seu desenvolupament afecta l’equilibri psicològic, afectiu i emocional de cadascú de nosaltres. La sexualitat té a veure amb sensacions, sentiments, afectes, relacions, biologia, educació, vivències, responsabilitats, plaer, desig, nois, noies, etc. És rica i variada, tant com ho som les persones. És important que tots i totes organitzem vivim la nostra vida sexual de manera que ens faci sentir bé, d’acord amb els nostres desitjos, creences, vivències o allò que considerem important. Totes les formes de viure-la, d’expressar-la, mereixen el mateix respecte.
  3. 3. Identitats sexuals  La identitat sexual és quelcom que es va definint al llarg de la nostra vida. De vegades podem sentir-nos atrets per persones del mateix sexe o del sexe contrari, i a partir de compartir-la amb l’altra persona s’anirà definint aquesta identitat sexual. La forma en què ens sentim homes i dones, en què estem més o menys d’acord amb el nostre cos, en què diem quines conductes estem en disposició d’adoptar, etc.., són el resultat tant d’una biologia com de tot una barreja de fets, vivències, sentiments, sensacions i atraccions que ens afecten i conformen la nostra biografia individual.
  4. 4. COMPARTIR LA SEXUALITAT La sexualitat és una font d’energia que ens permet el plaer que tenim les persones, una gran font de coneixement i comunicació tant de nosaltres com de la persona amb qui ens estem relacionant. La possibilitat de compartir i comunicar-nos no sols mitjançant les paraules, sinó també amb gestos, mirades, carícies, etc., esdevé una prioritat i comencem a pensar en la possibilitat de mantenir relacions sexuals. Les primeres relacions sexuals compartides no sempre responen a les nostres expectatives.
  5. 5. El Petting Aquesta és una paraula que s’utilitza per parlar de totes les coses que podem fer amb la parella o parelles, però que no inclou la penetració, de manera que és una pràctica completament segura. El joc en la sexualitat compartida és molt important. Practicar el petting és besar, acariciar, descobrir el cos de la persona amb què estem, conèixer les zones erògenes (les que li provoquen plaer i no són expressament genitals), jugar...
  6. 6. Masturbació La masturbació és una forma de conèixer el propi cos i el seu funcionament, i reporta tota una sèrie de beneficis a aquelles persones que la practiquen: afavoreix la circulació sanguínia i la ventilació pulmonar, la suor neteja els porus i l’emissió de flux vaginal i de semen renova els fluids i neteja els conductes. I això és vàlid per a ambdós sexes. Però no és obligatori masturbar-se. Hi ha persones que senten aquesta necessitat, però d’altres no; el moment no és igual per a tothom.
  7. 7. Mètodes anticonceptiusMètodes anticonceptius  Interrupció del coit (o marxa enrere)Interrupció del coit (o marxa enrere) Té una efectivitat del 75% - 80% Avantatges: No necessita preparació prèvia, sense efectes secundaris. Desavantatges: Interfereix en el coit, pot ser difícil d'utilitzar amb efectivitat. Condó o preservatiu Efectivitat del 80 – 90% Avantatges: Fàcil ús, barat, sense riscos per a la salut, poden protegir del càncer cervical. Indispensable per a la protecció de la infecció de la sida. Desavantatges: Es posa abans del coit, alguns homes i dones es queixen de perdre sensibilitat, necessitat de retirar el penis de la vagina quan aquell encara està en erecció.
  8. 8.  DIUDIU Efectivitat del 95% - 98% Avantatges: Molt efectiva en la prevenció de l'embaràs, no interfiere en el coit, és necessària la visita periòdica a l'especialista en ginecología. Desavantatges: No aquesta recomanat en les dones que no han tingut fills, ha d'introduir-ho l'especialista, pot causar hemorràgies, infeccions, dolors i trastorns de la regla, validesa limitada Píldora Efectivitat del 97% - 98% Avantatges: Molt efectiva en la prevenció de l'embaràs, no interfereix en el coit, regula cicles menstruals, redueix les hemorràgies i dolors de la menstruació, protegeix contra el càncer d'ovaris i endometri. Desavantatges: Ha de prendre's tots els dies, necessita un control periòdic, pot tenir efectes secundaris, com nàusees o possibles problemes circulatoris, hipertensió en un percentatge baix de dones.
  9. 9. MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL Són un grup de malalties infeccioses de diversa gravetat, algunes benignes i d’altres més greus, que normalment es transmeten o es contagien durant les relacions sexuals. Només una persona que ja tingui la infecció pot transmetre la malaltia.
  10. 10. EmbarassosEmbarassos  La fecundació :La fecundació : Consisteix en la unió de les cèl·lules sexuals deConsisteix en la unió de les cèl·lules sexuals de l'home i de la dona, és a dir, de l'espermatozoide il'home i de la dona, és a dir, de l'espermatozoide i de l'òvul, i té lloc en una de les trompes de Fal·lopi.de l'òvul, i té lloc en una de les trompes de Fal·lopi. Durant elDurant el coit, quan es produeix l’ejaculacióquan es produeix l’ejaculació masculina, es diposita semen al fons de la vagina.masculina, es diposita semen al fons de la vagina. Milers d'espermatozoides moren en aquesta fase iMilers d'espermatozoides moren en aquesta fase i la resta pugen a través de l'úter i es dirigeixen a lesla resta pugen a través de l'úter i es dirigeixen a les trompes de Fal·lopi. Alguns d'aqueststrompes de Fal·lopi. Alguns d'aquests espermatozoides arriben a la proximitat de l'òvul,espermatozoides arriben a la proximitat de l'òvul, tot i que només un hi penetrarà. L'òvul crearà unatot i que només un hi penetrarà. L'òvul crearà una barrera al seu voltant impedint l'entrada de capbarrera al seu voltant impedint l'entrada de cap altre espermatozoide.altre espermatozoide.
  11. 11.  Durant l'embaràsDurant l'embaràs, el cos de la dona passa per una sèrie de, el cos de la dona passa per una sèrie de modificacions relacionades amb la presència del fetus.modificacions relacionades amb la presència del fetus. El primer dels signes de sospita d'embaràs normalment ésEl primer dels signes de sospita d'embaràs normalment és l'absència de la regla (amenorrea). També es poden notar unl'absència de la regla (amenorrea). També es poden notar un lleuger augment del volum de les mames, la necessitatlleuger augment del volum de les mames, la necessitat d'haver d'orinar més sovint, nàusees o més cansament ded'haver d'orinar més sovint, nàusees o més cansament de l'habitual.l'habitual.  Canvis psicològic : L'estat psicològic i emocional també es veu afectat durantL'estat psicològic i emocional també es veu afectat durant l'embaràs i és viscut segons la personalitat de cada dona, enl'embaràs i és viscut segons la personalitat de cada dona, en funció de si es tracta d'un embaràs desitjat, la seva relació defunció de si es tracta d'un embaràs desitjat, la seva relació de parella i el seu entorn familiar i social.parella i el seu entorn familiar i social.
  12. 12. AvortamentAvortament  L'L'avortamentavortament és la interrupcióés la interrupció espontània o provocada deespontània o provocada de l’embaràs. És la interrupciól’embaràs. És la interrupció provocada delprovocada del desenvolupament vital dedesenvolupament vital de l’embrió o el fetus, amb ol’embrió o el fetus, amb o sense assistència mèdica, i ensense assistència mèdica, i en qualsevol circumstància socialqualsevol circumstància social o legal que es realitzi abanso legal que es realitzi abans que la gestació hagi assolit lesque la gestació hagi assolit les 20 setmanes.20 setmanes. Posteriorment, la interrupcióPosteriorment, la interrupció s'anomena part preterminal.s'anomena part preterminal.
  13. 13. Riduan, Helena i NabilRiduan, Helena i Nabil

×