Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a 2a sessió sobre serveis digitals de la DGAC(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

2a sessió sobre serveis digitals de la DGAC

 1. 2a sessió sobre serveis digitals de la DGAC http://serveisdigitals.gencat.cat #2gencatdigital Barcelona, 26 de juny de 2017
 2. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 2 Índex 1. Context estratègic 2. Nous projectes 3. Forma d’organització 4. Serveis 5. Torn obert de paraules
 3. 3 ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 1. Context estratègic
 4. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 4 1. Context estratègic Pla de transformació digital de la DGAC: 1.Política d'usos de comunicació i relació dels diferents canals digitals d'atenció ciutadana (web, tràmits, xarxes, missatgeria, mòbils). 2.Definició dels seus cicles de vida i consegüent racionalització.
 5. 5 ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 2. Nous projectes
 6. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 6 Nous projectes (1/2) gencatgram Base de dades per emmagatzemar informació dels serveis digitals i dades d’activitat (xarxes, tràmits, webs, apps mòbils...). Donarà lloc a diferents productes. Siteimprove Eina per garantir la qualitat en el sistema de gestió de continguts des del punt de vista de l’accessibilitat, la usabilitat, el rendiment i el posicionament. Només per als webs de gencat en GECO+. Google Analytics Migració de la plataforma WebTrends a Google Analytics. Inici amb la nova eina l’1 de gener de 2018. Apps basades en la web progressiva Web progressiva: extensió web responsiu que aprofita les potencialitats dels nous navegadors especialment en els dispositius mòbils.
 7. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 7 Nous projectes (2/2) Visualització de dades Elaboració d’una proposta infogràfica per a la Generalitat. Viquipèdia Acord de col·laboració amb Viquipèdia: reutilització de continguts i foment del voluntariat.
 8. 8 ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 3. Forma d’organització
 9. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 9 Responsable departamental d’atenció ciutadana Determinar un interlocutor que tingui una visió global de tots els canals d’atenció ciutadana i faci de transmissor entre la DGAC i el seu departament. Periodicitat -Reunions mensuals amb els responsables departamentals. -Sessions semestrals amb els professionals vinculats als Serveis digitals. Espais de treball a) Presencial b) En línia Contacte A la intranet del Departament de Presidència, hi ha la relació de bústies de contacte de la DGAC. Forma d’organització
 10. 10 ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 4. Serveis
 11. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 11 Acord de Govern d'aprovació dels criteris corporatius dels webs (20/01/2015) Criteris -Es reenviaran als interlocutors departamentals aquelles sol·licituds que arribin a la DGAC a través d’un altra unitat. -Els interlocutors departamentals han d’enviar les actualitzacions de l’inventari de webs en format Excel a webs@gencat.cat. Tasques dels departaments -Regularitzar webs i aplicacions que encara no han passat a disseny corporatiu i responsiu, que no han migrat a GECO+ o que no tenen subdomini de gencat. -Mantenir actualitzat l’inventari de webs. Acord de Govern
 12. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 12 Criteris -Textos més curts, pensem més en dispositius mòbils. -Producció de narratives digitals. -Infografies i visualització de dades. -Reutilitzar i enllaçar continguts de la Viquipèdia. Producció de continguts Tasques dels departaments -Comunicar amb antelació suficient les campanyes o comunicacions massives per poder programar la difusió i avisar al 012. -Els vídeos han de ser en format mp4 perquè sinó no en podem fer difusió a les xarxes. -Redactar nous continguts d’acord amb la nova gramàtica publicada el novembre de 2016. I anar adaptant progressivament els ja existents (període de 4 anys).
 13. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 13 Millores -Visualització de vídeos al component de diapositives: el carrusel de diapositives (fpca_diapositives) permet veure vídeos de BIG i de Youtube. -Calendari agenda: s'indica amb un marc gris quins dies hi ha activitat. -Títols de les llistes d'informació relacionada en els articles: s'ha afegit un camp "Títol relacionat" que permet introduir un text. -Imatges clicables: en les fpca_ diapositives i fpca_carrusel ja és clicable tota la superfície de la imatge. -Quadrícula colors: s'han afegit dos colors nous a la fpca_llista_quadriculaColors (marró i fúcsia) per quan aquesta forma de presentació no té configurades les imatges. GECO+ (1/2)
 14. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 14 - Notícies relacionades en el detall d'una notícia: s’ha afegit un nova funcionalitat per mostrar 4 notícies relacionades. - Cerca avançada integrada: es pot configurar la cerca avançada en el cercador gencat integrat en un portal (fpca_cercadorGencat). - Llista agregada de RSS: nova forma de presentació (fpc_llista_agregador_rss) que serveix per generar un RSS que agrega continguts de diferents fils RSS públics. - Visor de mapes: nova forma de presentació per geolocalitzar dades en un mapa (millora prevista pel 2017). GECO+ (2/2)
 15. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 15 Millora S’està estudiant una alternativa al Google Search Appliance per dos motius: - discontinuïtat del servei de Google a finals de 2018. - capacitat màxima d’indexació de continguts de 2 milions de documents (pàgines html i fitxers estàtics) i a l’univers gencat hi ha 20 milions de documents potencialment indexables. Criteris  Per racionalitzar al màxim la capacitat del GSA mentre no canviem de solució, s’indexaran només: - Webs i aplicacions web amb subdomini de gencat.cat. - Webs implementades amb plataforma corporativa GECO+. - Webs amb dominis propis o plataformes no GECO+, que tinguin autoritzada l’excepció al compliment de l’Acord. Cercador
 16. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 16 Millores -Possibilitat de configurar el filtre de tràmits en termini a l’apartat de tràmits dels webs. -S’han unificat els continguts sobre notificacions electròniques i s’ha creat una nova adreça de difusió (http://tramits.gencat.cat/notificacionselectroniques). -Integració de tràmits per temes, tipus, destinataris o organismes relacionats (millora prevista pel 2017). Criteris -En els tràmits electrònics, cal incloure un avís a la fitxa que informi del mitjà d’identificació que necessita el ciutadà per poder tramitar per internet (certificat digital, idCAT Mòbil, Cl@ve). Aquest avís ha d’anar al pas de la modalitat on hi hagi el formulari. Tràmits (1/2)
 17. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 17 Tasques dels departaments -Detectar tràmits no vigents per despublicar-los (aquells que ja no tenen cap modalitat o pas en termini, i s’ha esgotat el període per fer al·legacions o interposar recurs, per exemple). -Traduir a l’aranès determinats tràmits: - Els que pel seu objectiu, abast o destinataris sigui evident que es tradueixin (ex. Ajuts a mitjans de comunicació en occità). - Els 5 més consultats o tramitats de cada departament, com a mínim. -Col·laborar en l’actualització dels ‘Què cal fer si’ i proposar-ne de nous. Tràmits (2/2) - El canal internet només s’ha d’informar quan una modalitat d’un tràmit es pot fer íntegrament per aquest canal.
 18. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 18 Millora Pas a responsiu del servei de subscripcions Butlletins gencat adreçat a la ciutadania. Butlletins (1/2) Criteris -Només es poden enviar invitacions de nous butlletins a usuaris que estiguin donats d'alta al servei Butlletins gencat. -No s’autoritzen extraccions de dades dels subscriptors per evitar que aquesta informació es faci servir per a altres finalitats (comunicació, formació, etc.). -La baixa d'un butlletí s'ha de comunicar a la DGAC i als subscriptors amb un últim enviament que els informi que ja no el tornaran a rebre. -Només es faran enviaments immediats quan la tramesa programada no s’hagi pogut gestionar per una incidència tècnica o en casos excepcionals.
 19. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 19 Tasques dels departament -Revisar butlletins que es puguin donar de baixa de l’eina d’administració Butlletins gencat. -Revisar que estigui informat l’àlies del remitent de cada butlletí. Butlletins (2/2)
 20. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 20 Millores -S’ha implementat la solució No CAPTCHA reCAPTCHA de Google per confirmar que l’enviament d’un formulari el fa una persona i no un bot. -Plana d’error en responsiu (millora prevista pel 28 de juny). Formularis (1/2) Criteris - Formularis gencat s’ha de fer servir principalment per a inscripcions (a cursos o altres esdeveniments), enquestes o sol·licitar informació puntual i no confidencial als usuaris. - En cap cas no es poden demanar dades salut, sexualitat, origen racial o ètnic, religió, i afiliació sindical o política. - Cal que s’informin les dues clàusules per la Llei de protecció de dades: fitxer DGAC (Trameses d'informació i inscripcions del Gencat) i fitxer que determini la unitat.
 21. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 21 Tasques dels departaments -Eliminar de l’eina els formularis que ja no estan publicats. Si es necessita conservar-ne algun, com a mínim cal eliminar els registres associats. -Revisar que els formularis publicats tenen associades les dues clàusules de protecció de dades. -Revisar que els formularis publicats no recullen dades que requereixen unes mesures de seguretat de nivell alt. Formularis (2/2) - Un cop acabat el procés, s’han d’eliminar els registres de Formularis gencat. - La unitat de gestió és la responsable de gestionar i conservar les dades que s’hagin exportat de Formularis gencat durant el temps indispensable.
 22. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 22 Multimèdia (1/2) Millora Visor de vídeo HTML5, amb noves funcionalitats: compartir, incrustar, nou disseny (millora prevista pel 2017). Criteris Les úniques imatges reutilitzables sense condicions són les que classifiquem al BIG com a: - ‘Font: Generalitat de Catalunya’: han de ser imatges produïdes per nosaltres mateixos, no contractades o agafades d’altri, i - ‘Activitat institucional’: actes institucionals on les persones que hi apareixen ho fan en la seva condició de càrrec. Aquestes són les dues úniques tipologies d’imatges que mostra (i deixa descarregar) el cercador corporatiu.
 23. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 23 Multimèdia (2/2) Tasques dels departaments -Revisar que les imatges del BIG estan classificades seguint el criteri corporatiu. -Eliminar elements multimèdia obsolets repositats al BIG.
 24. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 24 Millores -Canvi dels avatars arrodonits de tots els comptes de Twitter i Instagram durant els mesos de juny i juliol. -Es faran reunions de seguiment d’aquells comptes amb poc impacte (a partir de setembre). Criteri -No hi pot haver comptes oberts sense activitat, cal publicar uns continguts mínims. Xarxes socials
 25. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 25 Criteri Només pot haver-hi un canal corporatiu de Telegram. Tasques dels departaments Suggerir continguts susceptibles de ser publicats per aquest canal. Missatgeria instantània
 26. ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 26 Criteris -S’autoritzaran només aquelles iniciatives que estiguin molt justificades i siguin estrictament necessàries. És molt car desenvolupar aplicacions mòbils per publicar als markets, a causa de la seva ràpida obsolescència. -Com a alternativa, s’està estudiant el desenvolupament d’aplicacions web amb tecnologia progressiva (prova pilot: cercador d’equipaments). Tasques dels departaments Atendre els comentaris que facin els usuaris als markets. Serveis mòbils
 27. 27 ‘Serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 26 de juny de 2017 5. Torn obert de paraules
 28. Gràcies http://serveisdigitals.gencat.cat

Notas del editor

 1. L’objectiu de la sessió és fer una posada al dia sobre els serveis digitals que ofereix la DGAC i alinear a tota l’organització per funcionar en xarxa i millorar en l’atenció ciutadana.
 2. [...]
 3. Basant-nos en el de la DG de Comunicació de la Comissió Europea: Objectius: treballar a través de les sitges organitzacionals com equips perquè l’atenció ciutadana sigui un èxit. La visió "Creiem que els canals de comunicació digitals poden acostar la UE a la gent i que la Comissió pugui exercir la seva funció de manera més eficaç. Una presència digital fort ens ajudarà a ser més rellevant, coherent i transparent, alhora que dóna la institució un rostre més humà. Creiem que la nostra organització descentralitzada millor pot aconseguir això amb una creu-DG equip multidisciplinari central, que: s'alinea objectius de l'organització amb les necessitats de l'usuari i tasques veu digital com una part fonamental de les estratègies generals de comunicació pren decisions basades en fets i no les opinions veu a la tecnologia com un habilitador afavoreix la col·laboració i la co-creació amb totes les parts interessades treballa en una aliança estratègica amb la DG se centra en la relació cost-eficàcia i les economies d'escala s'esforça per la millora permanent de les habilitats i la forma en què fem la nostra feina “ Per això, caldrà congelar la creació de nous llocs web. Una "presència efectiva en línia" no es tradueix automàticament en una nova pàgina web.  La gestió de continguts en el model relacional de la DGAC és de dos tipus: Live content. Experiència (continguts) que es comparteix a les xarxes socials una vegada usada. Per exemple, snapchat i Instagram. Les empreses han descobert que una sola imatge o vídeo creatiu amb poder d'atracció és capaç de captar nous clients. A més, el completen amb un bon servei d'atenció al client mitjançant tuits, missatges o xats. Com a estratègia, han de procurar que el primer contingut que publiquin sigui molt potent. Live streaming. Aquí el més important de l'esdeveniment són les interaccions en eines com, per exemple, Twitter i Periscope. L'ús de telèfons intel·ligents, l'increment d'aplicacions mòbils i l'aparició de la telefonia 4G han contribuït al fet que cada vegada sigui més fàcil comunicar mitjançant el live streaming. La clau per explotar òptimament les funcionalitats de les eines de live streaming és elaborar continguts de qualitat que permetin interaccionar amb l'usuari.
 4. Nous projectes: gencatGRAM * Finals de juny-juliol el presentarem * Gencat GRAM (registre històric) = BD on emmagatzerem la info dels serveis digitals i les dades d'activitat (XS; tràmits; webs; apps mòbils...). * A partir d'aquest BD podem fer diferents productes = web d'activitat, directoris, mòduls per als webs... * GR = seguiment i monitorització transparent per part de la ciutadania. SiteImprove GAnalytics) Web progressiva web progressiva = extensió web responsiu que aprofita les potencialitats dels nous navegadors especialment en els dispositius mòbils. Sobretot la georeferenciació, les notificacions push i l'emmagatzematge 'off-line'.
 5. Nous projectes: gencatGRAM * Finals de juny-juliol el presentarem * Gencat GRAM (registre històric) = BD on emmagatzerem la info dels serveis digitals i les dades d'activitat (XS; tràmits; webs; apps mòbils...). * A partir d'aquest BD podem fer diferents productes = web d'activitat, directoris, mòduls per als webs... * GR = seguiment i monitorització transparent per part de la ciutadania. SiteImprove GAnalytics) Web progressiva web progressiva = extensió web responsiu que aprofita les potencialitats dels nous navegadors especialment en els dispositius mòbils. Sobretot la georeferenciació, les notificacions push i l'emmagatzematge 'off-line'.
 6. Xarxa gencat: responsable departamental, periodicitat, espais de treball físic i en línia...
 7. Producció de continguts webs Tràmits Butlletins Formularis Xarxes socials Missatgeria instantània Multimèdia Cercador
 8. [...]
 9. [...]
 10. [...]
 11. [...]
 12. [...]
 13. [...]
 14. [...]
 15. [...]
 16. [...]
 17. [...]
 18. [...]
 19. [...]
 20. [...]
 21. [...]
 22. [...]
 23. [...]
Publicidad