Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl                              ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bombers sessio 2h_v04

260 visualizaciones

Publicado el

presentació de les sessions formatives sobre riscos geològics a caporals i sergents del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
260
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Bombers sessio 2h_v04

 1. 1. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 1 Situacions de risc emergències i risc, accidents causades pel subsòlSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 2Introducció: incidència dels agents naturals sobre elsI t d ió i idè i d l t t l b l riscos col·lectius
 2. 2. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 3 INCIDÈNCIA DELS “DESASTRES” NATURALS EN EL CONTEXT SOCIAL-ONU: Número de víctimes mortals provocades p fenòmens naturals al p perllarg del S.XX: 4 M, dels quals el 80 % corresponen a fenòmens geològics.- El 75 % de les víctimes van morir en les dues darreres dècades del S.XX.- Número total d’afectats: 800 M- Cost econòmic: 23.000 M $- Pèrdues econòmiques a Espanya només per inundacions: 0.1 % PIB =1.352 M €.- Comparativa Espanya: pèrdues anyals per incendis forestals: 100 200 M € 100-200- 7.300 incendis domèstics i industrials / any pel mal estat de lesinstal·lacions elèctriques (cost estimat = 50 - 100 M €)Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 4 Normativa estatal reguladora de Protecció Civil i Emergències: actuació sobre catàstrofes d’abast col·lectiu -•Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales. Orden 02/04/1993. -•Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. Resolución 31/01/1995. -•Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. Resolución 05/05/1995. -•Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Directriz Volcánico. Resolución 21/02/1996.
 3. 3. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 5 incidents d abast restringit no considerats en els d’abast protocols de protecció civil - problemes d’estabilitat que afecten vies públiques o edificacions - moviments “menors” del subsòl que afecten edificacions: menors -assentaments i col·lapses -expansivitat del terrenySituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 6 Objectius de la jornada 1.- 1 - Identificar les relacions entre les estructures i el terreny 2.- Tipificar els processos patològics del terreny que afecten a les estructures 3.- Valorar quins factors determinants o condicionants que condueixen a una situació d’emergència poden ser corregits de forma ràpida per disminuir el nivell de risc
 4. 4. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 7 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sob e e sò uè c a ed cac ó sobre el sòl - paràmetres del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat -ddanys per efecte de sisme f t d iSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 8 Accions de l’edificació sobre el sòl l edificació Modificacions de l’estat de càrregues Excavacions / descàrrega (h / v) l estat Fonamentacions / càrrega (v) Contenció activa / càrrega (h) Modificació de la dinàmica hídrica Abatiment del nivell freàtic (cons.) Recàrrega d’aqüífers Efecte pantalla de soterranis Modificació de la humitat Alteració d’equilibri evapotransp. Dessecació Accés d’aigua al sòl
 5. 5. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 9 Reaccions del sòl vers les accions de l’edificació l edificació Modificacions de l’estat de càrregues per descàrrega (H) : movimentsSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 10 Reaccions del sòl vers les accions de l’edificació l edificació Modificacions de l’estat de càrregues per càrrega ( ) g (V) falla f ll assentament
 6. 6. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 11 Reaccions del sòl vers les accions de l’edificació l edificació Modificacions de l’estat de càrregues per empentes: moviments diferitsSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 12 Reaccions del sòl vers les accions de l’edificació l edificació Modificació de la dinàmica hídrica Empentes laterals Inestabilitat de talussos Humitats modificacions de l’estat tensional
 7. 7. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 13 Reaccions del sòl vers les accions de l’edificació l edificació Modificació de la humitat Expansivitat / col·lapse llSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 14 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sob e e sò uè c a ed cac ó sobre el sòl - paràmetres del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat -ddanys per efecte de sisme f t d i
 8. 8. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 15 Condició 1: ESTABILITAT Resistència del terreny al seu trencament Pregunta… Com valorem l “ i è i ” y l “d f C l la “resistència” la “deformabilitat” d l subsòl? bili ” del b òl? És fi i t É suficient amb una estimació “qualitativa”? b ti ió “ lit ti ”? Podem fer una estimació “quantitativa”? Com? quantitativa ?...Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 16 RESISTÈNCIA del terreny
 9. 9. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 17 condicions d’aptitud de les estructures i paràmetres del terreny a considerar Condicions Estabilitat Deformaciód’aptitud d’una (estat límit últim del estructura terreny) (estat límit de servei) Paràmetres del cohesió angle de mòdul de coeficient de terreny a fregament deformació compressibilitat considerar id intern i (deformació (d f ió (deformació a (d f ió immediata) llarg termini)Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 18 Resistència: estimació quantitativa: cohesió i angle de fregament intern La condició per a linici dels lliscament sestableix segons les següents expressions: T ≥ ( N tgφ ) + (c A) T N ≥ tgφ + c A A τ ≥ (σ t φ ) + c tg
 10. 10. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 19 paràmetres resistents: el criteri de Coulomb estudi sobre els murs de conenció 1776: τf = c + σ n * tg ΦSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 20 paràmetres resistents: les tensions efectives llei de Terzaghi: influència de l aigua l’aigua forces considerades per Coulomb s N i = N − u (1 − ) S Tots els processos de tipus mecànic dels sòls (resistència i deformació entre ells) estan governats per les tensions efectives σ’ = σ - u τ = C’ + σ’ tg ϕ’
 11. 11. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 21 DEFORMACIÓ del terrenySituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 22 Assentaments: evolució amb el temps i deformació del sòl Si: assentament immediat Sc: assentament per consolidació Ss: assentament per consolidació secundària o fluència
 12. 12. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 23 Principis teòrics del càlcul d’assentaments Condicions d’estabilitat d’un Estat límit últim del sòl fonament Estat límit de servei de l’estructura Paràmetres “deformacionals” del Mòdul de deformació elàstica (E) y terreny Coeficient de C fi i t d compressió (C ’) ió (Cc’) Model de Winkler: ks = q / s “Llei” elàstica ajustada: dH = (H·Dp) / Es Llei (H Dp) (dH = assentament; H: gruix del nivell en qüestió; Es = mòdul elàstic equivalent del terreny; Dp = sobrepressió induïda per la fonamentació) “Llei” de la “Ll i” d l consolidació: dh=H×Cr×log((po+Dp1)/po)+H×Cc×log((pc+Dp2)/pc)) lid ió (dh: assentament de la capa de sòl de gruix H; Cr’: coeficient de recompressió; Cc’: coeficient de compressió; Dp1: valor mínim entre Dp i pc’)Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 24 Assentaments en sòls coherents: evolució amb el temps i deformació del sòl
 13. 13. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 25 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sobre el sòl - condicions d’ tit d d l estructures i paràmetres d l t di i d’aptitud de les t t à t del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla g y p generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat - danys per efecte de sismeSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 26 problemes d’estabilitat de talussos: esfondraments d estabilitat
 14. 14. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 27Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 28
 15. 15. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 29Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 30
 16. 16. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 31Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 32 causes dels problemes d’estabilitat de talussos i estructures de contenció en sòls
 17. 17. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 33 causes dels problemes d’estabilitat de talussos i estructures de contenció en sòls τ ≥ (σ tgφ ) + cSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 34 situació d’emergència: com actuar? d emergència:
 18. 18. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 35 causes dels problemes d’estabilitat de talussos de roca: importància de les discontinuïtatsSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 36 problemes d’estabilitat de talussos de roca: lliscaments com afontar-ho?
 19. 19. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 37 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sobre el sòl - condicions d’ tit d d l estructures i paràmetres d l t di i d’aptitud de les t t à t del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla g y p generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat - danys per efecte de sismeSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 38 Danys per falla generalitzada de la fonamentació
 20. 20. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 39 lestat límit últim d’una fonamentacióSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 40 falla generalitzada: conclusions -L’enfonsament d’una fonamentació o el trencament d’un talús depèn de: p - Les característiques pròpies del sòl (cohesió, angle de fregament intern) NO hi podem - La pressió intersticial inervenir - La sobrecàrrega de terres SI hi podem inervenir exercici: comentar quines situacions poden d i i t i it i d donar ll a l’ f lloc l’enfonsament d’ t d’una fonamentació que fins al moment havia estat estable
 21. 21. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 41 falla generalitzada: exempleSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 42 falla generalitzada: exemple
 22. 22. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 43 falla generalitzada: exempleSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 44 falla generalitzada: exemple
 23. 23. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 45 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sobre el sòl - condicions d’ tit d d l estructures i paràmetres d l t di i d’aptitud de les t t à t del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla g y p generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat - danys per efecte de sismeSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 46 Danys per assentament / definicionsDefinicions bàsiques del moviment de fonamentacionss: assentament: saδs: assentament diferencial: sb-sa sβ: distorsió angular: (sb-sa)/La-bω: inclinació: angle girat respecte a la vertical segons la línia mitja que defineix la posició deformadade la fonamentació
 24. 24. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 47 Valors límit de deformabilitat (CTE DB SE-C)Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 48 Deformacions en arruf o “quebrant” quebrant expansivitat assentaments (en general) (en general)
 25. 25. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 49 Arcs de descàrrega per assentament d’arruf d arrufSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 50 Esquerdes típiques de cantonada
 26. 26. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 51 Danys per assentament Resposta unitària de l’estructura Esquerda per assentament diferencial d’un murSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 52 p Danys per assentament Esquerda per assentament d’un pilar en la junció amb l’envà l envà
 27. 27. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 53 Danys per assentamentEsquerda per assentament d’un envà afavorida per la presència d’una finestraSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 54 Danys per assentament Esquerdes per flexió de murs de càrrega
 28. 28. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 55 p Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè estructural: afecció a coberta d unSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 56 Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè: deformació coberta d un
 29. 29. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 57 Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè: trencament envans d unSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 58 Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè: distorsió finestrals d un
 30. 30. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 59 Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè: distorsions d unSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 60 Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè: trencament envans - forjat d un
 31. 31. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 61 Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè (detall afecció forjat i pilar) d unSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 62 Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè: sostre, envans distorsions d un sostre envans,
 32. 32. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 63 p Danys per assentament Assentament generalitzat d’un replè, detalls d un replèSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 64 Danys per assentament comentar: direcció dels moviments?
 33. 33. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 65 Danys per assentament Estructura de contenció del replè estructural: comentar direcció dels movimentsSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 66 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sobre el sòl - condicions d’ tit d d l estructures i paràmetres d l t di i d’aptitud de les t t à t del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla g y p generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat - danys per efecte de sisme
 34. 34. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 67 Col·lapse de sòls: naturalesa -Sòls col·lapsables o metaestables: pateixen un assentament sense necessitat de càrrega per efecte de l’increment d’humitat al passar a un es a estat de co s s è c a e e que la resistència a tall és nul·la. consistència en el a es s è c a al a u a -Causes: -Sòls coherents susceptibles d’incorporar un g p p grau d’humitat suficient com per arribar al límit líquid -Sòls granulars amb compacitat molt baixa -Sòls granulars feblement cimentats per un component soluble -Sòls o roques formats per íntegrament components solubles -Sòls susceptibles a la tubificació -Comentar: porositat i estats de consistència en relació al potencial co apsab e col·lapsable.Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 68 Col·lapse de sòls: estats de consistència resistència nul·la Estado líquido Mezcla fluida Límite líquido entede agua y suelo g (WL) medad crecie plasticitat Estado plástico sobresaturat Límite plástico (WP) elasticitat Estado semisólido Hum Límite d t Lí it de retracción ió (WP) fragilitat Estado sólido subsaturat Suelo seco
 35. 35. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 69 Col·lapse de sòls: efectes -Amb molta posterioritat a la construcció de l’edificació p p p pot produir un assentament molt important i sobtat per efecte de col·lapse. -Problemes importants en casos en que es canvien les condicions d’ús d edificacions d’edificacions situades sobre aquests materials que durant molt temps no han patit problemes. -Risc proper: baix. Alguns casos a considerar en: - Sòls llimosos susceptibles de tubificació a la Conca d’Igualada - Formacions evaporítiques de la conca central - Replens antròpics anticsSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 70 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sobre el sòl - condicions d’ tit d d l estructures i paràmetres d l t di i d’aptitud de les t t à t del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla g y p generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat - danys per efecte de sisme
 36. 36. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 71 Expansivitat -Conceptes bàsics: -Estructura mineralògica de les argiles -Humitat de saturació / estats de consistència en relació al potencial p expansiu. -Qüestió: -Hi ha argiles expansives o condicions favorables a l’expansivitat?Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 72 Expansivitat: factors condicionants -Mineralogia del sòl: Esmectites Na > Esmectita Ca > Illita > Caolinita -Densitat (+Gn Densitat +Sw) -Estat de tensions (+σ - Sw) -Humitat inicial (+H - Sw) Expansivitat: factors determinants -Canvis d’humitat periòdics (clima) -Canvis d’humitat en relació al procés constructiu, a la rehabilitació o l’ús de l’edificació -Presència de plantes amb necessitats d’aigua estacionals
 37. 37. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 73 Expansivitat: la capa activa IL = (w – wp) / IpSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 74 Danys per processos d’expansivitatEvolució del procés -Equivalents ( “ E i l t (en “sentit contrari”) als descrits pels f ò tit t i”) l d it l fenòmes d’assentament. -Danys lleus: deformacions lleus de paviments i de marcs de p y p portes o finestres (problemes d’ús) -Danys mitjans: deformacions importants de paviments, afecció inicial a estructura Aparició d’esquerdes en tancaments estructura. d esquerdes tancaments. -Danys importants: aixecament de fonamentacions superant el límit admissible de servei (tancaments, conduccions afectades...) -Danys severs: aixecament de fonamentacions superant el límit últim de l’estructura.
 38. 38. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 75 Esquerdes divergents per trencament “a quebrant” a quebrantSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 76 Evolució típica d’un problema d’expansivitat -Estat inicia d’ús de l’habitatge increment de la humitat en la zona interior edificada per descompensació de l’equilíbri hídric del sòl y danys menors (portes que no tanquen, paviments lleugerament deformats). El procés s’estabilitza en poc temps (dos anys...) -Aportació d’aigua per rec continuat i intens o pèrdues lleus de canonades d aigua deformacions inicials de l’estructura. Esquerdes properes als tancaments. -Aportacions d’ i A t i d’aigua iimportants ( è d t t (pèrdues d piscines, t de i i trencament d t de canonades...) aixecament localitzat d’algunes fonamentacions, problemes estructurals greus. -Zones amb règim climàtic àrid sever en presència d’argiles altament expansives ruïna de les estructures.
 39. 39. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 77 Casos propers a tenir en compte -Algunes formacions de sòls i sediments t i i d l conques prelitorals Al f i d òl di t terciaris de les lit l (Vallès – Penedès). -Casos més significatius en formacions terciàries de la fossa del Camp g p (Santa Oliva). -Materials margosos Pliocè del pla de Barcelona en cas de descàrrega significativament important per la construcció de soterranis soterranis.Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 78 sumari de la jornada comportament del sòl: - influència de l’edificació sobre el sòl - condicions d’ tit d d l estructures i paràmetres d l t di i d’aptitud de les t t à t del terreny a considerar danys en les edificacions: - descàrrega lateral i excavacions - danys per falla g y p generalitzada de la fonamentació - danys per assentament - col·lapse de sòls - expansivitat - danys per efecte de sisme
 40. 40. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 79 Danys per efecte de sisme -incidència directa sobre el terreny: liqüefacció del sòl i falla general de la superestructura -Incidència directa sobre l’estructura: -Cisalla -Ressonància -Palmeig Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 80 Falla generalitzada del terreny: efecte sísmictrencament del terreny per efecte de sobrecàrrega dinàmica i liqüifacció Kobe
 41. 41. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 81 Dany per sisme: liqüifacció del sòl (Nagata)Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 82 Danys per sisme: esquerdes en “creu de Sant Andreu” (Cali) creu Andreu
 42. 42. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 83 Dany per sisme: cisalla a nivell dels forjats (Cali)Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 84 Danys per sisme: ressonància
 43. 43. Situacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 85 Danys per sisme: “palmeig” (Ciutat de Mèxic) palmeigSituacions de risc, emergències i accidents causades pel subsòl Sessió 1 diap. 86 moltes gràcies pe la vostra ate c ó o tes g àc es per a ost a atenció

×