Más contenido relacionado

יום שיא למועצות הירוקות הרצליה 2012

 1. ‫יום שיא למועצות הירוקות‬ ‫21-5-8‬ ‫שבט צופי-ים 'דקר'‬
 2. ‫מלי‬ ‫חש‬ ‫האור‬ ‫נתיב‬ ‫משתתפים...‬ ‫עי דן‬ ‫הב‬ ‫טוח‬ ‫םב‬ ‫חי י‬ ‫דרך‬ ‫היחידה לאיכות הסביבה של עיריית הרצלייה ותכנית חוף נקי‬ ‫של המשרד להגנת הסביבה חברו יחד‬ ‫במטרה ליצור בכל בי"ס קבוצה שתהא מסוגלת‬ ‫להוביל מהלכים לשינוי חשיבתי, ופעולות.‬ ‫הוזמנו כל בתי הספר היסודיים בעיר.‬ ‫נענו 021 נציגי המועצות הירוקות מבתי ספר יסודיים שונים.‬ ‫מטרה הייתה ליצור קשר לסביבה מתוך מקום של כבוד, חיבור‬ ‫ואהבה.‬ ‫וגם לקבל רעיונות לעשייה.‬ ‫למשל...‬
 3. ‫על מה למדנו?‬ ‫צורות אנרגיה חלופיות‬ ‫•‬ ‫הפרדת האשפה בהרצלייה.פח חדש קרב ובא...‬ ‫•‬ ‫תכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה‬ ‫•‬ ‫מגוון המינים בתערוכת צדפים ייחודית‬ ‫•‬ ‫עתיקות בסביבה‬ ‫•‬ ‫צופי הים. אולי נצטרף?‬ ‫•‬ ‫צבי הים‬ ‫•‬ ‫מפגשים עם ילדי מועצות אחרות‬ ‫•‬ ‫אמנה לשמירה על החופים, עליה יוחתמו שאר‬ ‫•‬ ‫התלמידים בבי"ס.‬
 4. ‫הנה אנחנו מתכנסים...‬ ‫• סגן ראש העיר, מר יהונתן יסעור, מקבל את פנינו בברכה‬
 5. ‫ויוצאים לתחנות...‬
 6. ‫נתיב האור‬ ‫דרך חיים בטוחה בעידן חשמלי‬ ‫כיצד נוצרת אנרגיה נקייה מפליטות?‬ ‫משמאל- יוסי סידון, נציג חברת חשמל, מדגים לנו בעזרת ילדי 'נתיב האור' על‬ ‫•‬ ‫אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואנרגיית מפל מים.‬
 7. ‫מה ההבדל בין נורת ליבון לנורה חסכונית?‬ ‫נציג ילדי 'נתיב האור' המקסימים, מדגים את צריכת‬ ‫האנרגיה השונה של הנורות.‬
 8. ‫למדנו על הפרדת אשפה בעיר‬ ‫בחודשים הקרובים‬ ‫תחל עיריית‬ ‫הרצלייה להפריד‬ ‫אשפה לשלושה‬ ‫זרמים:‬ ‫נייר לפח הכחול,‬ ‫אריזות לפח הכתום‬ ‫ובפח הירוק...כל‬ ‫השאר!‬ ‫האם יצליחו‬ ‫התלמידים‬ ‫לקלוע לפח‬ ‫הנכון?...‬
 9. ‫צפינו במגוון המינים‬ ‫הילה אקרמן, מנהלת היחידה‬ ‫•‬ ‫לאיכות הסביבה הרצלייה,‬ ‫בתערוכת הצדפים, תרומתה של‬ ‫הגברת ליליאנה איצקוביץ'.‬
 10. ‫למדנו על צבי הים‬ ‫היכן הם מטילים את ביציהם?‬ ‫•‬ ‫כיצד עלינו לנהוג על מנת לסייע להם לצאת מסכנת הכחדה?‬ ‫•‬ ‫כיצד נצליח לזחול עם ביצים קשות על כל מרפק?...‬ ‫•‬
 11. ‫עתיקות בים‬ ‫• כיצד שטו הפניקים?‬ ‫• כיצד נראו העוגנים שלהם?‬ ‫• כיצד משמרים עתיקות?‬ ‫• מה גדל על חפצים בתוך המים?‬ ‫המון שאלות...‬ ‫יצרנו סירה פניקית‬ ‫בסדנא של‬ ‫רשות העתיקות‬
 12. ‫הכרנו מקרוב את צופי ים‬ ‫וזה המקום‬ ‫לומר להם‬ ‫תודה על‬ ‫האירוח‬ ‫המקסים!‬
 13. ‫למדנו‬ ‫עובדות‬ ‫על‬ ‫הסביבה‬
 14. ‫וחזרנו לבית ספר עם האמנה‬ ‫כל קבוצה ישבה יחד‬ ‫ודנה בחשיבות‬ ‫השמירה על הים‬ ‫והסביבה החופית.‬ ‫את האמנה יתלו‬ ‫בבית הספר‬ ‫ויאפשרו לכלל‬ ‫התלמידים והמורים‬ ‫לחתום עליה.‬
 15. ‫תודה...‬ ‫לשבט דקר המארח המופלא והצוות‬ ‫•‬ ‫המקסים‬ ‫ליוסי סידון מחברת חשמל‬ ‫•‬ ‫ליפה יחזקאל שמלווה בנאמנות את‬ ‫•‬ ‫ילדי 'נתיב האור'‬ ‫לרשות העתיקות על התחנה‬ ‫•‬ ‫המקסימה‬ ‫לצוות המדריכים שעזר וליווה‬ ‫•‬ ‫להילה שהביאה קרטיבים לכולם!!!‬ ‫•‬ ‫לכל בתי הספר שלקחו חלק‬ ‫•‬ ‫לאגף חינוך על שיתוף הפעולה‬ ‫•‬ ‫באהבה, עירית מור ושני מזלי‬ ‫לעיריית הרצלייה ותכנית חוף נקי!‬ ‫•‬