Publicidad

סיפור אהבה מדברי

home
גילגל - הגלריה של גילי en home
5 de Dec de 2011
Publicidad

סיפור אהבה מדברי

  1. אופניים , סיפור אהבה מדברי ראה הכל צילם וכתב גידי ברסלר 19.11.2011
  2. הגלגלים מזמזמים מנגינה של גומי ולס מדברי מהודק היטב לאחר גשמי הלילה ואני נהנה מלונה פארק הפתוח כרגע רק לכבודי
  3. בדרך ראיתי את השיטה היפה הזו
  4. וגם ראיתי את סימונדסית החוחובה
  5.  
  6. וסימונדסית החוחובה ראתה אותי
  7.  
  8. הערב ירד
  9.  
Publicidad