Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ППррееззееннттааццііюю ппііддггооттуувваавв:: 
ННиижжнниикк ВВ.. ОО..,, ввччииттеелльь ппррааввооззннааввссттвваа 
ЗЗООШШ ...
ППррааввииллаа ппооввееддііннккии вв ссууссппііллььссттввіі 
Звичаї 
і традиції 
РРееллііггііййнніі 
ннооррммии 
Корпорати...
Права людини і громадянина – 
це забезпечені державою можливості 
користуватися соціальними благами та цінностями 
у встан...
Конституція України 
Стаття 3 
Людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Укр...
Конституція України 
Стаття 24 
Громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом, 
незалеж...
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право на життя 
Стаття 27
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право на свободу 
Стаття 29 
та особисту недоторканність
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право на свободу світогляду 
і віросповідання (релігію) 
Стаття 35
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право розпоряджатися 
своєю власністю 
Стаття 41
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право на підприємницьку діяльність, 
яка не заборонена законом 
Стаття 42
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право на працю Стаття 43
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 45 
Право на відпочинок
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 46 
Право на соціальний захист
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 47 Право на житло
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 48 
Право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім'ї 
(достатнє...
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 49 
Право на охорону здоров'я, медичну 
допомогу та медичне страхування
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право на безпечне довкілля 
Стаття 50
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 32 
Невтручання в особисте і сімейне життя
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право дітей на захист від насильства 
та експлуатації 
Стаття 52
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Право дітей-сиріт 
Стаття 52 
на захист і піклування з боку держави
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 53 
Право на освіту
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 54 
Свобода літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, 
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ 
Стаття 57 
Право знати свої права і обов'язки
ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА 
 Обов’язок захищати Вітчизну, незалежність та 
територіальну цілісність України 
 Обов’язок шанув...
ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА 
 Обов’язок не заподіювати шкоду природі, 
культурній спадщині 
 Обов’язок сплачувати податки 
 О...
Міжнародний захист 
прав дитини 
 Конвенція ООООНН ппрроо ппрраавваа ддииттииннии 
- це угода між державами. 
В ній запис...
ККооннввееннццііяя ООООНН 
ппрроо ппрраавваа ддииттииннии 
Дитиною є кожна людина до 18-річного віку.
ККооннввееннццііяя ООООНН 
ппрроо ппрраавваа ддииттииннии 
Основні права дітей, зазначені у Конвенції: 
- всі діти рівні у...
ККооннввееннццііяя ООООНН 
ппрроо ппрраавваа ддииттииннии 
Основні права дітей, зазначені у Конвенції: 
- право на інформа...
ККооннввееннццііяя ООООНН 
ппрроо ппрраавваа ддииттииннии 
Основні права дітей, зазначені у Конвенції: 
- право на охорону...
1. Вибрати правильний варіант:
2. Який правовий документ 
найповніше гарантує права та обов’язки 
кожного громадянина в Україні:
3. Які правові документи 
гарантують право на освіту:
4. Продовжити речення: 
(Конституція України) 
(Обов'язки громадян)
5. Обрати правильну відповідь:
6. Пригадайте прочитані казки 
та оповідання, у яких порушувались 
права дітей і казкових героїв. 
Які саме права були пор...
Основні права і обов’язки громадянина
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Основні права і обов’язки громадянина

4.415 visualizaciones

Publicado el

Основні права і обов’язки громадянина

Publicado en: Empleo
 • Sé el primero en comentar

Основні права і обов’язки громадянина

 1. 1. ППррееззееннттааццііюю ппііддггооттуувваавв:: ННиижжнниикк ВВ.. ОО..,, ввччииттеелльь ппррааввооззннааввссттвваа ЗЗООШШ ІІ--ІІІІІІ сстт.. сс.. ГГоорріішшннєє
 2. 2. ППррааввииллаа ппооввееддііннккии вв ссууссппііллььссттввіі Звичаї і традиції РРееллііггііййнніі ннооррммии Корпоративні норми ППррааввоо ММоорраалльь
 3. 3. Права людини і громадянина – це забезпечені державою можливості користуватися соціальними благами та цінностями у встановлених законом межах. Обов’язок – норма поведінки, вимога, якої необхідно дотримуватись та виконувати відповідно до суспільних вимог або внутрішніх переконань.
 4. 4. Конституція України Стаття 3 Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
 5. 5. Конституція України Стаття 24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови або інших ознак.
 6. 6. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право на життя Стаття 27
 7. 7. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право на свободу Стаття 29 та особисту недоторканність
 8. 8. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право на свободу світогляду і віросповідання (релігію) Стаття 35
 9. 9. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право розпоряджатися своєю власністю Стаття 41
 10. 10. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом Стаття 42
 11. 11. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право на працю Стаття 43
 12. 12. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 45 Право на відпочинок
 13. 13. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 46 Право на соціальний захист
 14. 14. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 47 Право на житло
 15. 15. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 48 Право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (достатнє харчування, одяг, житло)
 16. 16. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 49 Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування
 17. 17. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право на безпечне довкілля Стаття 50
 18. 18. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 32 Невтручання в особисте і сімейне життя
 19. 19. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право дітей на захист від насильства та експлуатації Стаття 52
 20. 20. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Право дітей-сиріт Стаття 52 на захист і піклування з боку держави
 21. 21. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 53 Право на освіту
 22. 22. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 54 Свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості
 23. 23. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 57 Право знати свої права і обов'язки
 24. 24. ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА  Обов’язок захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України  Обов’язок шанувати державні символи України  Обов’язок додержуватися Конституції України та законів України  Обов’язок чоловіків відбувати військову службу Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
 25. 25. ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА  Обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині  Обов’язок сплачувати податки  Обов’язок отримати повну загальну середню освіту  Обов’язок батьків піклуватися про своїх дітей  Обов’язок дітей піклуватися про своїх батьків Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності
 26. 26. Міжнародний захист прав дитини  Конвенція ООООНН ппрроо ппрраавваа ддииттииннии - це угода між державами. В ній записано, як уряд кожної країни повинен піклуватись про дітей. Конвенція була прийнята 20 листопада 1989 року та набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною українського законодавства.
 27. 27. ККооннввееннццііяя ООООНН ппрроо ппрраавваа ддииттииннии Дитиною є кожна людина до 18-річного віку.
 28. 28. ККооннввееннццііяя ООООНН ппрроо ппрраавваа ддииттииннии Основні права дітей, зазначені у Конвенції: - всі діти рівні у правах - кожна дитина має право на життя - всі діти мають право на захист і піклування - всі діти мають право на ім'я і громадянство - право знати своїх батьків і право на їх піклування - право вільно висловлювати свої думки
 29. 29. ККооннввееннццііяя ООООНН ппрроо ппрраавваа ддииттииннии Основні права дітей, зазначені у Конвенції: - право на інформацію - право на свободу релігії - право на мирні збори - право на захист від насильства, образи та експлуатації - жодна дитина не може бути примусово залучена до праці, що шкодить її здоров’ю
 30. 30. ККооннввееннццііяя ООООНН ппрроо ппрраавваа ддииттииннии Основні права дітей, зазначені у Конвенції: - право на охорону здоров'я - право на достатній рівень життя - право на освіту - право на відпочинок і дозвілля - право брати участь в іграх і розважальних заходах - право брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом
 31. 31. 1. Вибрати правильний варіант:
 32. 32. 2. Який правовий документ найповніше гарантує права та обов’язки кожного громадянина в Україні:
 33. 33. 3. Які правові документи гарантують право на освіту:
 34. 34. 4. Продовжити речення: (Конституція України) (Обов'язки громадян)
 35. 35. 5. Обрати правильну відповідь:
 36. 36. 6. Пригадайте прочитані казки та оповідання, у яких порушувались права дітей і казкових героїв. Які саме права були порушені?

×