Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Prijavi se | Registruj se                                 Beograd             ...
Like               preko sedamdeset godina.                                 ...
1: uto, čet od 19h do 21h isub od 12h do 14h        Svakog jula, ki aikido klub Musaši organizuje za članove i   ...
Komentari                                         Gde iskoristiti kupon?  Do dat...
PDFmyURL.com
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Popusti Beograd, najveci popusti u grupnoj kupovini, snizenja Beograd, akcijska snizenja Beograd, shoping Beograd, kupovina Beograd, Beograd snizenja

959 visualizaciones

Publicado el

Najvece akcijske i snizenja u Beogradu, popusti u grupnoj kupovini, portal

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Sé el primero en comentar

Popusti Beograd, najveci popusti u grupnoj kupovini, snizenja Beograd, akcijska snizenja Beograd, shoping Beograd, kupovina Beograd, Beograd snizenja

 1. 1. Prijavi se | Registruj se Beograd Preporuči ponudu prijat elju i ušt edi 18 7 Kupi usluge Kupi putovanja Kupi proizvod Kako kupiti? Forum Partneri Kontakti Prati nas: Prvi f orum grupne kupovine1190 din umesto 4000 din za mesečni kurs Ki Aikidoa u školi Svakodnevno aktivno učestvujte u borilačkih veština "Musaši", 6 treninga nedeljno na dve izgradnji što bolje usluge portala lokacije. Oslobodite vaš borilački duh uz popust od 70% . grupne kupovine! Otvarajte nove teme, pišite komentare, razmenite vaša iskustva sa ostalim korisnicima grupne kupovine1 190 Din KUPI i na taj način poboljšajte kvalitet budućih ponuda. Dovoljno je da ste registrovan član i da ste prijavljeni na Vre dno st Po pust Ušt e da portal Akciomat.rs. 4 000 Din 70% 2 810 Din Najaktivniji korisnik, sa najvećim brojem korisnih komentara svakog Pokloni ovu ponudu! meseca biće nagrađivan jednodnevnim putovanjem. Ki aikido klub „Musaši“ – Beograd Do kraja po nude je preo stalo Pristupite forumu 131h : 39m : 21s Ki aikido klub “Musaši“ iz Beograda uspešno radi već više od 25 godina. Klub je 1988. godine osnovao profesionalni sportski trener, Goran Kurnik, koji vodi treninge sa svojom Ost ale akt ivne ponude Do sada je kupljeno 7x Po nuda je akt ivna instruktorskom ekipom. Goran Kurnik ima dugogodišnje iskustvo od preko 35 godina u borilačkim veštinama i 199 din umesto 500 din za 15 min "Pause massage" u samom centru podučavanju. grada. Iskoristite vašu pauzu na pametan način uz popust od 60% Preporučite ponudu Škola ki aikidoa „Musaši“ namenjena je i deci i odraslima. prijatelju Odrasli svih starosnih kategorija mogu trenirati ki aikido, a u prilog tome govori činjenica da naš najstariji aktivni član ima Like preko sedamdeset godina. PDFmyURL.com
 2. 2. Like preko sedamdeset godina. 199 din Uz kupljen kupon ost varujet e popust od 30% na sledeći mesec t reniranja. Prikazati link za prepo ruku Treninzi se održavaju na dve lokacije:Kako f unkcio niše ? Vre dno st Po pust Ušt e daU ko liko vaš prijatelj kupi neku o d naših Sportski centar "Vračar", Sjenička 1,po nuda, ko ju mu vi preko linko va iz 500 Din 60% 301 Dino vo g blo ka prepo ručite, do bijate ut o, čet od 19 do 21h i sub od 12 do 14hmo gućno st izbo ra jedno g o d našihpo pusta po tpuno besplatno . Što više Novi Beograd, Goce Delčeva 38 (kod okretnice autobusa 16, 180 din umesto 400 din za dopunuprijatelja po zo vete i prepo ručite im naš 81, 612) INKJET crnih ili ketridža u boji upo rtal, i uko liko o ni kupe neku o d naših servisu "SES". Štampajtepo nuda, time po većavate vaše šanseza do bijanje besplatno g kupo na. pon, sre i pet od 19 do 21h. ekonomičnije bez gubitka naVažno je napo menuti da vaš prijatelj kvalitetu i to uz s .....isko risti link ko ji ste mu Vi po slali i ko ji Jedna članarina važi za obe lokacije i za sve t ermine.sadrži info rmacije o vašo j prepo ruci.Isko ristite neki o d po nuđenih linko va. 180 dinNapomene Kupon mož ete iskoristiti tek po isteku ponude Vre dno st Po pust Ušt e da Broj kupona po osobi je 400 Din 55% 220 Din ograničen na jedan Ponuda obuhvata mesec dana, t reninga u školi Ki 500 din umesto 1000 din za Aikida "Musaši" pozorišnu predstavu "Arsenik i stare čipke" u UK Vuk Karadžić! Period z a prijavu na kurs : Uživajte u najpopularnijoj i 21.05.2012 - 30.05.2012 najizvođ enijoj crnohu ..... Prijava je obavez na u navedenom periodu,na broj telefona: 064 /612 82 73 i 064 /612 82 74 500 din Treninz i se odvijaju 6 put a nedeljno na dve lokacije: Ki aikido škola „Musaši“ redovno organizuje prolećne i Goce Delčeva 38: pon, sre, jesenje prikaze vešt ine, na kojima učest vuju i gost i iz pet od 19h do 21h i Sjenička 1: uto, čet od 19h do 21h i drugih aikido st ilova, odnosno drugih brilačkih vešt ina. PDFmyURL.com
 3. 3. 1: uto, čet od 19h do 21h isub od 12h do 14h Svakog jula, ki aikido klub Musaši organizuje za članove i prijat elje kluba veliki let nji seminar u Grčkoj, gde se Vre dno st Po pust Ušt e daJedna članarina važ i z a borilačke vešt ine vežbaju na peščanim plažama.obe lokacije i z a sve 1 000 Din 50% 500 Dint ermine. Ki aikido vešt ina:Uz kupljen kupon ostvarujete Ki aikido je veština uklapanja i potiče iz Japana. Zamišljena je 500 din umesto 1000 din zapopust od 30% na sledeći kao borba sa više nenaoružanih ili naoružanih napadača. predstavu "PR ili Potpuno rasulo" umesec treniranja Suština ki aikidoa sastoji se u tome da se izbegne konflikt pozorištu Vuk Karadžić! Izvođ enje ako je to ikako moguće, a ako baš nije, ova veština je idealna predstave 22.05.2012. u 20h.Ukoliko se prijavit e nakurs i budet e sprečeni da i za odbranu. Obogatite vaš .....dođet e, obavest it e klub, ususprot nom kupon će bit i U ki aikidou ne postoje takmičenja, kategorije i norme, već senevaž eći vežbači "takmiče" sa samim sobom, radeći u sali zajednički sa partnerom i kreirajući tehnike. Vežbajući ki aikido stičete iPo rez ervaciji kupona 500 dinimat e još 72 sat a da razvijate koordinaciju i gracioznost pokreta, podstičeteuplat it e vaš z akaz an kreativno razmišljanje, unapređujete svoju moć rasuđivanja,kupon reflekse, samopouzdanje, pravilno držanje, smirenost, disciplinu i mnoge druge sposobnosti i veštine koje su odKupon se prosledjuje u rokuod 5 dana od dana uplate izuzetne koristi čime god da se bavite u životu. Vre dno st Po pust Ušt e da Reč "ki" u "ki aikidou" označava univerzalnu životnu energiju 1 000 Din 50% 500 Din koju svi posedujemo, ali je pitanje da li je i u kojoj meri zaista koristimo. Osnovni principi ki aikidoa lako se uče i moguće ih je primeniti već posle nekoliko treninga. Nije neophodno baviti Pronađit e nas na f acebooku! se nečim ceo život da bi se došlo do rezultata, oni mogu biti vidljivi već na prvom treningu. Akciomat.rs on Facebook Sve dodatne informacije pogledajte na sajtu kluba. Ponesite Like sa sobom dobro raspoloženje i pridružite nam se! 2,086 people like Akcio mat .rs. Probudi svoju energiju i pridruži nam se! Le l a O r i fl a m e Ma j a Da n i j e l a Mi l i ca Dr a g a n a Mo l d o va n PDFmyURL.com
 4. 4. Komentari Gde iskoristiti kupon? Do dati ko mentar Мапа Fa ce b o o k s o ci a l p l u g i n По д ац и за м апу - Ус ло ви ко р иш ће ња Firm a Ki Aikido klub Musaši Ko nt akt Em ail niko licm@musasi-srbija.o rg We b Internet stranica adre sa Te le f o n 0 6 46 128 273Akciomat.rs Ostale informacije Prati nas Nenadmašne ponude za sve naše korisnike!Glavni meni Uslo vi ko rišćenja Linked In Akcio mat.rs vam nudi veo ma niske cene za grupnu kupo vinu,Kupi po pust RSS o miljenih usluga u vašem gradu – resto rani, ko zmetički salo ni, Facebo o k kursevi jezika, spo rtska dešavanja, bio sko pi, po zo rišta i mno goKupi usluge Pregled prepo ruke drugih atraktivnih usluga i pro izvo da.Kupi pro izvo d SEO o ptimizacija TwitterKupi puto vanjaKako kupiti? Do o vo g trenutka je kupljeno 7 831 kupo na. Kako kupiti? Ukupna ušteda 11 4 7 4 6 5 4 Din Telefo n: +38 16 0 6 26 0 0 6 8 Email: info @akcio mat.rs Akcio mat.rs© 20 11 Sva prava zadržana Skype: akcio mat.rs PDFmyURL.com
 5. 5. PDFmyURL.com

×