Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1

hania164
Zespół Szkół nr 2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza
                  Modrzewskiego w Rybniku.

                     CoSSOL 2010-2012

            Concepts for a Successful Self- Organized Learning

 ______________________________________________________________
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.Partnerzy: Portugalia ( główny koordynator projektu – Alberto Cardoso), Bułgaria, Finlandia,
Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Turcja i Włochy.

Ideą projektu jest promowanie kompetencji kluczowych, które stanowią bazę w uczeniu się przez całe
życie. Celem projektu jest stworzenie bazy metod, podejść oraz technik wspierających rozwój
kompetencji kluczowych    zdefiniowanych   jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i
zatrudnienia. Kompetencje kluczowe to również narzędzia służące budowaniu motywacji,
autonomii oraz odpowiedzialności. W naszym wielostronnym projekcie poszukujemy sposobów na
promowanie kompetencji kluczowych w kontekście programów edukacyjnych jako ‘projekt na całe
życie’. Projekt zakłada również poszukiwanie europejskiego wymiaru kształcenia, kształcenia
ponadprzedmiotowego w oparciu o indywidualne potrzeby ucznia ale również społeczności jako
całości. Językiem roboczym w realizacji projektu jest język angielski.

Raport z pierwszego spotkania
   W dniach od 9 do 13.11.2010r. w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe
życie” finansowanego przez Komisję Europejską , nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w
Rybniku mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami z nauczycielami 10 szkół
partnerskich z Portugalii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Francji, Finlandii, Holandii,
Turcji oraz Włoch. Gospodarzem spotkania była szkoła Istituto Professionale di Stato per i
Servizi Commerciali Turistici e Della Pubblicita SANDRO PERTINI w miejscowości
Crotone położonej w prowincji Kalabria na południu Włoch. Program wizyty obejmował
udział w warsztatach projektu CoSSOL ( Concepts for a Successful Self-Organized
Learning) przygotowanych przez gospodarzy oraz partnerów z Niemiec i Holandii.
Wypracowano definicję   pojęcia kompetencji kluczowych, przedstawiono praktyczne
zastosowania platformy moodle jako wsparcie procesu samokształcenia.
   Praca w grupach umożliwiła integrację zespołu a prezentacje rozwiązań w oparciu
doświadczenia poszczególnych krajów nadały jej szczególny, europejski wymiar. Treści
wypracowane na pierwszym spotkaniu posłużą jako baza w pracach nad poszczególnymi
kluczowymi kompetencjami podczas kolejnych wizyt roboczych. Najbliższa planowana
wizyta odbędzie się w Rybniku w Zespole Szkół nr 2 już w lutym 2011 r. Warsztaty
dotyczące kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym oraz w językach obcych
przygotują szkoła partnerska z Portugalii oraz gospodarze.                         Wyniki konkursu na logo projektu

                         Spośród licznych prac wykonanych
                      przez uczniów szkół partnerskich w ramach
                      konkursu na logo   projektu komisyjnie
                      wyłoniono 5 najciekawszych propozycji.
                      Najwięcej głosów zdobyła propozycja szkoły
                      portugalskiej (na zdjęciu druga praca od
                      lewej ), tym samym zostając oficjalnym logo
                      projektu CoSSOL.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.comeniuscossol.wordpress.com
Z ustanowionych ośmiu kompetencji kluczowych:

  1.  porozumiewanie się w języku ojczystym,
  2.  porozumiewanie się w językach obcych,
  3.  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  4.  kompetencje informatyczne,
  5.  umiejętność uczenia się,
  6.  kompetencje społeczne i obywatelskie,
  7.  inicjatywność i przedsiębiorczość
  8.  świadomość i ekspresja kulturalna.

dwie pierwsze były przedmiotem warsztatów na spotkaniu w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku

Szczegółowy raport ze spotkania w języku roboczym projektu:

THE SECOND COMENIUS CoSSOL MEETING IN RYBNIK, POLAND from 15 th to 20th
FEBRUARY 2011. JOINT REPORT

Representatives from all the eleven partner schools involved: Bulgaria, Finland, France,
Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, The Netherlands and Turkey attended the
meeting.

The second meeting of the CoSSOL partner school representatives was held in Zespół Szkół nr 2
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego in
Rybnik, Poland in Upper Silesia from the 15th to 20th February 2011. The module involved the first
two competences : Communication in the mother tongue and Communication in foreign
languages.

Poland and Portugal were responsible for module two. The Netherlands and Germany prepared
workshop on designing competency-based assignment and a questionnaire with the use of Moodle.

15th/16th February 2011 - Arrival
16th February Wednesday

 PROJECT ACTIVITIES

Morning activities at school involved visiting the premises followed by a lesson of Polish prepared
by Nina Stawarczyk, a teacher of English and Polish as a second language. The topic of the lesson
was: Communication Is Easy.
                                After the lesson there was a
                                short sightseeing trip in the
                                centre of Rybnik, during which the
                                guests had a chance to see the
                                building of Rybnik Culture Centre,
                                the Wolności Square and the
                                Market Square.


In the afternoon a group of teachers from Zespół Szkół nr 2 accompanied the guests on the way to
school where the welcome dinner was held. The evening started with the official welcome by the
school coordinator of the project Mrs. Hanna Skowrońska and the school Principal Mrs. Maria
Malinowska who welcomed the Comenius CoSSOL partner school representatives, local authorities
representative - Vice-president Mrs. Joanna Kryszczyszyn, the president of the school board of
parents – Mrs. Łucja Gruszczyńska-Czapla, local media representative – Mrs. Wiesława Różańska,
chief editor of ‘Gazeta Rybnicka’, the director of ‘Przygoda’ artistic group – Mrs. Anita Geratowska, a
big group of teachers and all the gathered students.
                                     ‘CoSSOL Vision’ was an
                                     exceptional evening with
                                     students acting ( a play
                                     written by students from
                                     class II G, supervised by Mrs
                                     Karolina Bogacz - a teacher
                                     of English), singing, dancing,
                                     presenting the school, the
                                     city and even local dishes
                                     with the use of their own
                                     footage, films and all of this
                                     in English. Students had
                                     great fun and also showed
                                     their profound involvement.
                                     The teacher who inspired
                                     them was Mrs. Beata
                                     Kocjan.
                              The evening finished with the photo with
                              ‘Przygoda’ and Mr. Alberto Cardoso’s
                              thanks to all the participants of the
                              welcome evening for their contribution to
                              the project.
                               17th February Thursday
                   In the morning there was a chance to visit the school premises,
which was followed by a workshop prepared by Mr. Alberto Cardoso and Mrs. Sandra Bras from
Portugal. Mrs. Sandra Bras started with ice breaking activities involving the whole group in a variety
of language information gap exercises, which founded a good springboard to further activities connected
with language skills – speaking production and interaction. The topic of the workshop was Common
European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, simulating and assessment. The
workshop was illustrated with a video where the given students performed at various levels described in
the Common European Framework of Reference for Languages.
 After the morning session the CoSSOL partners were invited to The Town Council where the meeting
 with the vice-president of the City – Mrs. Joanna Kryszczyszyn was held. The Principal of the school-
 Mrs. Maria Malinowska also accompanied the guests. During the meeting the issues of education
 systems in partner countries were raised.
 The afternoon session was prepared by Mrs. Beata Kocjan and Mrs. Hanna Skowrońska from Poland.
 The topic of the session was Beyond Tomorrow. The Idea of a Competent Life-Long Language
 Learner. The introduction of drama method (drama inspirations) for language competence building
 as well as developing drama into theatre with integrated skills was given as an example of
 motivational activities. Participants were also given an article prepared by a mother tongue teacher –
 Mrs Justyna Mikuła. The topic of the article was: Communication in the Mother Tongue Facing
 Changes in the Modern Communication Behavior.
 18th February, Friday
 The morning session started with Mr. Toon Rekkers’ presentation leading towards designing
 competency based assignments. The topic of the workshop was How to generate competency based
 assignments. The theory, templates and hands-on. All the partners were involved in preparing
 competency based assignments on the basis of the case study: Me and You in the EU (part 2).
Karolina Surma and
 Alicja Felsztyoska                           After the morning session Mrs. Maria
 from class I B, authors                         Malinowska thanked the CoSSOL
 of the pictures.                            participants for giving the Polish partner
                                     an opportunity to join the project.

                                     On the way to lunch the guests had a
                                     chance to visit St. Anthony’s Basilica
                                     which is situated near the school.
                                     Students: Maciej Stęchły and Hanna
                                     Wieczorek introduced everyone to its
                                     history.
The afternoon session started at 2 pm. The workshop was prepared by Mr. Toon Rekkers from The
Netherlands and Mr. Christian Graack from Germany. The topic of the workshop was Competency
Based Questionnaire. The Mission statement Questionnaire was developed in Moodle. With the
questionnaire all partner schools can develop certain perspectives for practical approaches to support
students in the acquisition in the desired competences. During the workshop Mr. Graack explained the
purpose of the questionnaire and the participants worked in groups on improving the tool later
collecting and sharing the ideas in form of presentations. Every participant enjoyed the collaborative
work.
The afternoon session was followed by the meeting for coordinators.                        During the meeting, led by the main
                        coordinator of the project - Mr.
                        Alberto Cardoso, further duties were
                        delegated according to the project as
                        well as evaluating the work so far.
20th February, Saturday


On Saturday students from Zespół Szkół nr 2 in Rybnik had an opportunity to work on their linguistic
competences accompanying the guests during the trip to Pszczyna – The pearl of Upper Silesia.
Listening to the real guide in English showing the visitors around the neo-baroque castle in Pszczyna,
taking the role of guides in English and practising English in real life was a valuable experience.
              Wioleta Czech from
              Class I G presenting
              Gotartowice and Żory.

              Partyk Górczyoski from
              class I G presenting
              information about the
              nature reserve with
              bisons in Pszczyna.
During the farewell lunch Mr. Alberto Cardoso thanked the host country for hospitality and all the
participants for their involvement in the project work. Mr. Jean-Marc Bayle - the coordinator from
France invited the partner school representatives to the next meeting which will be held in France in
May 2011.


After the arrival in Rybnik there was an opportunity to see The Academic Church, The University of
Silesia, department in Rybnik and the building of the court – the former palace.


The second meeting of the CoSSOL partner school representatives was very enjoyable and full of
well-planned collaborative work with the emphasis on cooperation in searching for the solutions to
design materials aiming at developing key competences. Many students of the host country were
involved in the preparation of the visit. All the participants of the meeting had an opportunity to
integrate and create very good relations for further project work.
report – Hanna Skowrońska

photos- Sandra Bras, Donka Georgieva, Hanna Skowrońska, Zbigniew Złotek
Raport z trzeciego spotkania w ramach projektu CoSSOL

                    COMENIUS

                   PERIGUEUX 2011
    Spotkanie rozpoczęło się we środę 11.05.2011 roku. Perigueux, 30-tysięczne miasto
w południowo-zachodniej Francji (region zwany Dordonią), powitało nas prawdziwie letnią
aurą - upalnym słońcem (30˚C) i lazurowym niebem. Nieoficjalnie, trzecie spotkanie projektu
CoSSOL zainaugurowane      zostało powitalnym obiadem. Przedstawiciele krajów
entuzjastycznie wspominali pobyt w Polsce. Wszyscy zgodnie podkreślali perfekcyjną
organizację, ciepłe przyjęcie, bogaty program, duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w
projekt i polską gościnność. Ogromną estymą cieszyła się również dobra znajomość języków
obcych naszych uczniów, ich kultura osobista, otwartość i obycie. Miło nam było (pani
profesor Karinie Łępickiej i Beacie Kocjan) słuchać tych wszystkich komplementów, tym
bardziej że za udaną wizytą krył się ogromny wkład ciężkiej pracy. Po wspólnym posiłku
nauczyciele i uczniowie (troje przedstawicieli z Bułgarii) udali się na zwiedzanie historycznej
części Perigueux, którego dzieje sięgają czasów rzymskich.

   Czwartek był pierwszym dniem pracy projektowej. Trzecie spotkanie CoSSOL zostało
poświęcone dwóm kolejnym kompetencjom kluczowym:

- trzeciej : matematycznej i naukowo technicznej

- czwartej : informatycznej
Część naukową rozpoczęła krótkim powitaniem pani dyrektor goszczącej nas szkoły Lycee
Agrcole   de Perigueux. Następnie głos zabrał koordynator projektu Alberto Cardoso
(przedstawiciel Portugalii).Przedstawił krótko główne założenia spotkania we Francji w
kontekście pracy nad kolejnymi kompetencjami kluczowymi, a następnie przekazał głos
głównej prelegentce przedpołudniowej sesji. Obejrzeliśmy ciekawą prezentację
multimedialną przygotowaną przez Marę, nauczycielkę matematyki z Łotwy. Dotyczyła ona
wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych w nauczaniu matematyki
(sporządzanie wykresów, kreślenie figur geometrycznych itp. ) ale również innych
przedmiotów ścisłych (np. animacje pokazujące drogę hamowania pojazdu w różnych
warunkach atmosferycznych).
    Po projekcji wszyscy uczestnicy projektu udali się na zwiedzanie szkoły.
Zapoznaliśmy się z francuskim system kształcenia w zakresie szkolnictwa zawodowego
(szkoła rolnicza). Naszą szczególną uwagę zwróciły klasopracownie technologii żywienia,
bogato wyposażone w różnego rodzaju sprzęt i odczynniki, gdzie bada się wpływ różnych
czynników na przechowywanie produktów. W tym miejscu uczniowie z całą pewnością
muszą się odwoływać do swoich kompetencji naukowo technicznych oraz matematycznych.
W Lycee Agricole szczególny nacisk kładzie się na praktyczną naukę zawodu w takich
specjalnościach jak:
- hodowla kaczek na słynne wątróbki (foie Gras)
-hodowla bydła na mięso

-uprawa winnej latorośli i produkcja własnych gatunków wina
Szkoła posiada własną wylęgarnię kaczych jaj (kilkaset tysięcy rocznie) , supernowoczesne
inkubatory, maszyny do mechanicznego karmienia drobiu oraz pomieszczenia do
przetwarzania mięsa na gotowe produkty, cieszące się dużą popularnością na francuskim
rynku. Szkoła jest więc dużą instytucją składającą się z trzech filiałów, prowadzącą
działalność gospodarczą z obrotem kilkuset tysięcy euro rocznie. Wszystkie prace
wykonywane są przez uczniów pod czujnym nadzorem nauczycieli. Podczas samodzielnie
przygotowanego przez uczniów lunchu mieliśmy okazję degustować produkty wyhodowane
przez podopiecznych Lycee Agricole.

    Popołudniowa sesja zajęć projektowych odbyła się w oddalonej o kilkanaście
kilometrów od głównej siedziby szkoły domenie specjalizującej się w hodowli wysokiej
jakości bydła oraz trufli. Zajęcia popołudniowe rozpoczęły kilkuminutowe ćwiczenia
integracyjne o charakterze matematyczno-naukowo-technicznym przygotowane w ramach
zadania domowego przez poszczególne państwa. Nasz zespół zaprezentował przygotowane
przez   panią   profesor   Karinę   Łępicką    matematyczne    domino.
www.slideshare.net/hania164/domino-mathematical-literacy-and-basic-competences-in-
science-and-technology-pl
    Kolejnym punktem popołudniowych zajęć była prezentacja przedstawiciela Holandii
Toon’a Rekkers, który podsumował wypracowane na dwóch wcześniejszych spotkaniach
rezultaty. Natępnie omówiono holenderski system nauczania matematyki (Dutch reference
levels for Maths).

    Wieczorem zostaliśmy oprowadzeni przez uczniów po gospodarstwie
agroturystycznym. Uczniowie przygotowali krótkie prezentacje z danymi na temat hodowli
bydła oraz trufli. Uwieńczeniem całodniowego programu był wspólny posiłek uczestników
projektu oraz gospodarzy, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Lycee Agricole.

    Piątek był kolejnym dniem pracy projektowej. Podczas sesji przedpołudniowej
uczestnikom projektu zaproponowano pracę testerów. Naszym zadaniem była ocena
produktów (foie Gras, magret, truskawki) pod względem ich walorów i nanoszenie wniosków
na specjalnie przygotowanych testach. Po przerwie przedstawiono nam opracowane w formie
prezentacji komputerowej wyniki wraz z analizą statystyczną (kompetencje matematyczne i
informatyczne). W ramach zajęć popołudniowych pracowaliśmy w grupach, analizując
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli i uczniów szkół biorących udział w
projekcie (11 szkół) na temat ośmiu kluczowych kompetencji. Wnioski z przeprowadzonej
analizy zostały przedstawione na forum.    http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/results-competency-based-
questionnaire.pdf    Po zakończonych zajęciach odbyło się spotkanie koordynatorów wszystkich państw,
na którym ustalono dalsze działania.

    Sobota była dniem turystyczno-krajoznawczym. Zwiedzaliśmy piękne zakątki regionu
Perigord.
   Trzecie spotkanie CoSSOL w ramach projektu Comenius było bardzo owocne i udane.
   Raport -  Beata Kocjan

   Zdjęcia - Sandra Brass, Donka Georgieva
COMENIUS
COSSOL 2010-2012

W dniach od 07.09 do 11.09. 2011
w szkole partnerskiej LUOVI
w miejscowości Alavus ( Finlandia)
odbyło się spotkanie koordynatorów
projektu Concepts for a Successful
Self-Organised Learning.
Na zaproszenie koordynatora
ze strony fińskiej – pani Leeny
Pekkanen delegacje przybyły
z następujących krajów: Bułgarii,
Francji, Łotwy, Litwy, Portugalii,
Turcji oraz z naszego LO w Rybniku.
Projekt promujący kompetencje
kluczowe i tym razem pozwolił
na wymianę cennych doświadczeń
pedagogicznych. Wysoka jakość,
z której słyną szkoły fińskie        spotkanie nauczycieli
oraz przyjazna atmosfera, jaką
stworzyli gospodarze stanowią
znakomitą bazę do poszukiwania
europejskiego wymiaru kształcenia.
Kolejne spotkania odbędą się w
szkołach partnerskich w Moers
(Niemcy), Elazig (Turcja) oraz
Oliveira do Bairro (Portugalia).
                                        pracownie
Na zdjęciach między innymi nauczyciele,
którzy gościli w naszym LO w lutym 2011 r.Hanna Skowrońska

Zespół Szkół nr 2 w RybnikuWięcej informacji na stronie projektu:

www.comeniuscossol.wordpress.com
                       warsztaty na temat narzędzi
                       służących do zdalnej komunikacji
                       (Web 2.0)
akademiki


Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania, dokonano ewaluacji oraz zaplanowano
kolejne. Szczegółowy raport w języku angielskim :
www.comeniuscossol.wordpress.com/reports/
Prace uczniów, prezentacje oraz publikacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu.

Poniżej przykładowe prace uczniów II LO

http://www.slideshare.net/hania164/learning-english-polish-students-co-ssol-20102012

oraz nauczycieli:

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/communication-in-the-mother-tongue-
facing-changes-in-the-modern-communication-behavior-pl.pdf

http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/Koordynator projektu Hanna Skowrońska

Recomendados

Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektu por
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektuScenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektu
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektuMa_Ja
2K vistas17 diapositivas
SP71 Comenius por
SP71 ComeniusSP71 Comenius
SP71 ComeniusSzkoła Podstawowa nr 71
695 vistas52 diapositivas
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi por
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymiKontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymiannaszsp9
861 vistas40 diapositivas
Digital natives uczą por
Digital natives ucząDigital natives uczą
Digital natives ucząEwa Garbarz
267 vistas80 diapositivas
Dzień z Technologią w G3 por
Dzień z Technologią w G3Dzień z Technologią w G3
Dzień z Technologią w G3bibliotekaszkolnag3
2.3K vistas21 diapositivas
Digital natives uczą por
Digital natives ucząDigital natives uczą
Digital natives ucząEwa Garbarz
253 vistas80 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Mesopotamia por
MesopotamiaMesopotamia
Mesopotamiafrogatzen
354 vistas9 diapositivas
El colibri por
El colibriEl colibri
El colibriDulce Esperanza Rivas
621 vistas10 diapositivas
תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14 por
תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14
תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14tanush20
179 vistas12 diapositivas
Symposium Resources Roadshow USA por
Symposium Resources Roadshow USASymposium Resources Roadshow USA
Symposium Resources Roadshow USASymposium
1.2K vistas281 diapositivas
Operations strategy ppt @ bec doms por
Operations strategy ppt @ bec doms Operations strategy ppt @ bec doms
Operations strategy ppt @ bec doms Babasab Patil
800 vistas89 diapositivas
K10 por
K10K10
K10benbou1978
144 vistas4 diapositivas

Destacado(20)

Mesopotamia por frogatzen
MesopotamiaMesopotamia
Mesopotamia
frogatzen354 vistas
תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14 por tanush20
תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14
תמונות סיום קורסי קיץ לפעילים 1-14
tanush20179 vistas
Symposium Resources Roadshow USA por Symposium
Symposium Resources Roadshow USASymposium Resources Roadshow USA
Symposium Resources Roadshow USA
Symposium1.2K vistas
Operations strategy ppt @ bec doms por Babasab Patil
Operations strategy ppt @ bec doms Operations strategy ppt @ bec doms
Operations strategy ppt @ bec doms
Babasab Patil800 vistas
Why study communication ppt @ bec doms por Babasab Patil
Why study communication ppt @ bec domsWhy study communication ppt @ bec doms
Why study communication ppt @ bec doms
Babasab Patil221 vistas
Consumer law ppt @ bec doms por Babasab Patil
Consumer law ppt @ bec doms Consumer law ppt @ bec doms
Consumer law ppt @ bec doms
Babasab Patil651 vistas
一个“兼职Dba”的数据库运维经验谈 por Liang Xie
一个“兼职Dba”的数据库运维经验谈一个“兼职Dba”的数据库运维经验谈
一个“兼职Dba”的数据库运维经验谈
Liang Xie1.4K vistas
Dissecció d'un ull por mfigue65
Dissecció d'un ullDissecció d'un ull
Dissecció d'un ull
mfigue65354 vistas
Goals por kellyyin
GoalsGoals
Goals
kellyyin140 vistas
Working capital management ppt @ bec doms bagalkot por Babasab Patil
Working capital management ppt @ bec doms bagalkot Working capital management ppt @ bec doms bagalkot
Working capital management ppt @ bec doms bagalkot
Babasab Patil733 vistas
урок української мови №4 por ingener104
урок української мови №4урок української мови №4
урок української мови №4
ingener1041K vistas
Dentista por ecp280885
DentistaDentista
Dentista
ecp280885246 vistas

Similar a Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1

SP32: Szkoła dobrych pomysłów por
SP32: Szkoła dobrych pomysłówSP32: Szkoła dobrych pomysłów
SP32: Szkoła dobrych pomysłówSP 32
552 vistas24 diapositivas
Booklet popr por
Booklet poprBooklet popr
Booklet poprKatarzyna Spisak
177 vistas37 diapositivas
Prezentacja por
PrezentacjaPrezentacja
PrezentacjaEDUinspiracje
305 vistas8 diapositivas
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+ por
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Kasia Kmiecik - Seixas
162 vistas19 diapositivas
CLIL in Practice: Focus on Florence por
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on FlorenceAnna Sz.
22 vistas24 diapositivas
Erasmus+ por
Erasmus+Erasmus+
Erasmus+Devliniusz
683 vistas13 diapositivas

Similar a Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1(20)

SP32: Szkoła dobrych pomysłów por SP 32
SP32: Szkoła dobrych pomysłówSP32: Szkoła dobrych pomysłów
SP32: Szkoła dobrych pomysłów
SP 32552 vistas
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+ por Kasia Kmiecik - Seixas
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
CLIL in Practice: Focus on Florence por Anna Sz.
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on Florence
Anna Sz.22 vistas
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka... por admkb
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
admkb361 vistas
Prezentacja e twinning por jol45
Prezentacja e twinningPrezentacja e twinning
Prezentacja e twinning
jol451.7K vistas
About our project in Polish por werkus
About our project in PolishAbout our project in Polish
About our project in Polish
werkus457 vistas
Prezentacja1 por jacezal
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
jacezal224 vistas
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u por KubaSroka
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
KubaSroka44 vistas
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u por Mateusz Krumpolc
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
Mateusz Krumpolc1K vistas
Szkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie por annaszsp9
Szkola Podstawowa nr 9 w DzierzoniowieSzkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie
Szkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie
annaszsp91.6K vistas

Más de hania164

Identifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varna por
Identifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varnaIdentifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varna
Identifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varnahania164
52 vistas15 diapositivas
VT4P Erasmus plus Student training in Varna report por
VT4P Erasmus plus Student training in Varna reportVT4P Erasmus plus Student training in Varna report
VT4P Erasmus plus Student training in Varna reporthania164
25 vistas6 diapositivas
Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti... por
Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti...Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti...
Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti...hania164
170 vistas9 diapositivas
Comenius cossol 22nd june polish german exchange por
Comenius cossol  22nd june polish german exchangeComenius cossol  22nd june polish german exchange
Comenius cossol 22nd june polish german exchangehania164
248 vistas2 diapositivas
Key competence 1_and_2_portugal_ polish_students por
Key competence 1_and_2_portugal_ polish_studentsKey competence 1_and_2_portugal_ polish_students
Key competence 1_and_2_portugal_ polish_studentshania164
196 vistas9 diapositivas
Pictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentation por
Pictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentationPictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentation
Pictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentationhania164
148 vistas24 diapositivas

Más de hania164(17)

Identifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varna por hania164
Identifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varnaIdentifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varna
Identifying weak and strong promoters of sustainable learning c3 varna
hania16452 vistas
VT4P Erasmus plus Student training in Varna report por hania164
VT4P Erasmus plus Student training in Varna reportVT4P Erasmus plus Student training in Varna report
VT4P Erasmus plus Student training in Varna report
hania16425 vistas
Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti... por hania164
Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti...Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti...
Which key competences_can_be_developed_while_doing_a_theatre_ and_how_ meeti...
hania164170 vistas
Comenius cossol 22nd june polish german exchange por hania164
Comenius cossol  22nd june polish german exchangeComenius cossol  22nd june polish german exchange
Comenius cossol 22nd june polish german exchange
hania164248 vistas
Key competence 1_and_2_portugal_ polish_students por hania164
Key competence 1_and_2_portugal_ polish_studentsKey competence 1_and_2_portugal_ polish_students
Key competence 1_and_2_portugal_ polish_students
hania164196 vistas
Pictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentation por hania164
Pictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentationPictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentation
Pictures all key_competences_portugal_polish_students_ppt_presentation
hania164148 vistas
Pictures all key competences_activity three portugal_polish_students por hania164
Pictures all key competences_activity three portugal_polish_studentsPictures all key competences_activity three portugal_polish_students
Pictures all key competences_activity three portugal_polish_students
hania164371 vistas
Human rights key competence 6 workshop in rybnik por hania164
Human rights key competence 6 workshop in rybnikHuman rights key competence 6 workshop in rybnik
Human rights key competence 6 workshop in rybnik
hania164194 vistas
Evaluation with a difference meeting in perigueux por hania164
Evaluation with a difference meeting in perigueuxEvaluation with a difference meeting in perigueux
Evaluation with a difference meeting in perigueux
hania164118 vistas
Key competence 1 2 drama activity -communication in the mother tonque and for... por hania164
Key competence 1 2 drama activity -communication in the mother tonque and for...Key competence 1 2 drama activity -communication in the mother tonque and for...
Key competence 1 2 drama activity -communication in the mother tonque and for...
hania164240 vistas
Competence 7 applied economics -communication -cossol-poland por hania164
Competence 7 applied economics -communication -cossol-polandCompetence 7 applied economics -communication -cossol-poland
Competence 7 applied economics -communication -cossol-poland
hania164391 vistas
Competence7 cossol-trapped-a play by students from ii lo rybnik poland por hania164
Competence7 cossol-trapped-a play by students from ii lo rybnik polandCompetence7 cossol-trapped-a play by students from ii lo rybnik poland
Competence7 cossol-trapped-a play by students from ii lo rybnik poland
hania164807 vistas
Civicand social competences por hania164
Civicand social competencesCivicand social competences
Civicand social competences
hania164174 vistas
Cossol MOERS por hania164
Cossol MOERSCossol MOERS
Cossol MOERS
hania164222 vistas
Workshop poland por hania164
Workshop polandWorkshop poland
Workshop poland
hania164154 vistas
Domino mathematical literacy and basic competences in science and technology pl por hania164
Domino mathematical literacy and basic competences in science and technology plDomino mathematical literacy and basic competences in science and technology pl
Domino mathematical literacy and basic competences in science and technology pl
hania164206 vistas
Learning english polish students co ssol 2010-2012 por hania164
Learning english   polish students co ssol 2010-2012Learning english   polish students co ssol 2010-2012
Learning english polish students co ssol 2010-2012
hania164236 vistas

Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1

 • 1. Zespół Szkół nr 2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku. CoSSOL 2010-2012 Concepts for a Successful Self- Organized Learning ______________________________________________________________ Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Partnerzy: Portugalia ( główny koordynator projektu – Alberto Cardoso), Bułgaria, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Turcja i Włochy. Ideą projektu jest promowanie kompetencji kluczowych, które stanowią bazę w uczeniu się przez całe życie. Celem projektu jest stworzenie bazy metod, podejść oraz technik wspierających rozwój kompetencji kluczowych zdefiniowanych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Kompetencje kluczowe to również narzędzia służące budowaniu motywacji, autonomii oraz odpowiedzialności. W naszym wielostronnym projekcie poszukujemy sposobów na promowanie kompetencji kluczowych w kontekście programów edukacyjnych jako ‘projekt na całe życie’. Projekt zakłada również poszukiwanie europejskiego wymiaru kształcenia, kształcenia ponadprzedmiotowego w oparciu o indywidualne potrzeby ucznia ale również społeczności jako całości. Językiem roboczym w realizacji projektu jest język angielski. Raport z pierwszego spotkania W dniach od 9 do 13.11.2010r. w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” finansowanego przez Komisję Europejską , nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami z nauczycielami 10 szkół partnerskich z Portugalii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Francji, Finlandii, Holandii, Turcji oraz Włoch. Gospodarzem spotkania była szkoła Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Della Pubblicita SANDRO PERTINI w miejscowości Crotone położonej w prowincji Kalabria na południu Włoch. Program wizyty obejmował
 • 2. udział w warsztatach projektu CoSSOL ( Concepts for a Successful Self-Organized Learning) przygotowanych przez gospodarzy oraz partnerów z Niemiec i Holandii. Wypracowano definicję pojęcia kompetencji kluczowych, przedstawiono praktyczne zastosowania platformy moodle jako wsparcie procesu samokształcenia. Praca w grupach umożliwiła integrację zespołu a prezentacje rozwiązań w oparciu doświadczenia poszczególnych krajów nadały jej szczególny, europejski wymiar. Treści wypracowane na pierwszym spotkaniu posłużą jako baza w pracach nad poszczególnymi kluczowymi kompetencjami podczas kolejnych wizyt roboczych. Najbliższa planowana wizyta odbędzie się w Rybniku w Zespole Szkół nr 2 już w lutym 2011 r. Warsztaty dotyczące kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym oraz w językach obcych przygotują szkoła partnerska z Portugalii oraz gospodarze. Wyniki konkursu na logo projektu Spośród licznych prac wykonanych przez uczniów szkół partnerskich w ramach konkursu na logo projektu komisyjnie wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Najwięcej głosów zdobyła propozycja szkoły portugalskiej (na zdjęciu druga praca od lewej ), tym samym zostając oficjalnym logo projektu CoSSOL. Więcej informacji o projekcie na stronie www.comeniuscossol.wordpress.com
 • 3. Z ustanowionych ośmiu kompetencji kluczowych: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym, 2. porozumiewanie się w językach obcych, 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4. kompetencje informatyczne, 5. umiejętność uczenia się, 6. kompetencje społeczne i obywatelskie, 7. inicjatywność i przedsiębiorczość 8. świadomość i ekspresja kulturalna. dwie pierwsze były przedmiotem warsztatów na spotkaniu w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku Szczegółowy raport ze spotkania w języku roboczym projektu: THE SECOND COMENIUS CoSSOL MEETING IN RYBNIK, POLAND from 15 th to 20th FEBRUARY 2011. JOINT REPORT Representatives from all the eleven partner schools involved: Bulgaria, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, The Netherlands and Turkey attended the meeting. The second meeting of the CoSSOL partner school representatives was held in Zespół Szkół nr 2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego in Rybnik, Poland in Upper Silesia from the 15th to 20th February 2011. The module involved the first two competences : Communication in the mother tongue and Communication in foreign languages. Poland and Portugal were responsible for module two. The Netherlands and Germany prepared workshop on designing competency-based assignment and a questionnaire with the use of Moodle. 15th/16th February 2011 - Arrival 16th February Wednesday PROJECT ACTIVITIES Morning activities at school involved visiting the premises followed by a lesson of Polish prepared by Nina Stawarczyk, a teacher of English and Polish as a second language. The topic of the lesson was: Communication Is Easy. After the lesson there was a short sightseeing trip in the centre of Rybnik, during which the guests had a chance to see the building of Rybnik Culture Centre, the Wolności Square and the Market Square. In the afternoon a group of teachers from Zespół Szkół nr 2 accompanied the guests on the way to school where the welcome dinner was held. The evening started with the official welcome by the school coordinator of the project Mrs. Hanna Skowrońska and the school Principal Mrs. Maria Malinowska who welcomed the Comenius CoSSOL partner school representatives, local authorities representative - Vice-president Mrs. Joanna Kryszczyszyn, the president of the school board of parents – Mrs. Łucja Gruszczyńska-Czapla, local media representative – Mrs. Wiesława Różańska,
 • 4. chief editor of ‘Gazeta Rybnicka’, the director of ‘Przygoda’ artistic group – Mrs. Anita Geratowska, a big group of teachers and all the gathered students. ‘CoSSOL Vision’ was an exceptional evening with students acting ( a play written by students from class II G, supervised by Mrs Karolina Bogacz - a teacher of English), singing, dancing, presenting the school, the city and even local dishes with the use of their own footage, films and all of this in English. Students had great fun and also showed their profound involvement. The teacher who inspired them was Mrs. Beata Kocjan. The evening finished with the photo with ‘Przygoda’ and Mr. Alberto Cardoso’s thanks to all the participants of the welcome evening for their contribution to the project. 17th February Thursday In the morning there was a chance to visit the school premises,
 • 5. which was followed by a workshop prepared by Mr. Alberto Cardoso and Mrs. Sandra Bras from Portugal. Mrs. Sandra Bras started with ice breaking activities involving the whole group in a variety of language information gap exercises, which founded a good springboard to further activities connected with language skills – speaking production and interaction. The topic of the workshop was Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, simulating and assessment. The workshop was illustrated with a video where the given students performed at various levels described in the Common European Framework of Reference for Languages. After the morning session the CoSSOL partners were invited to The Town Council where the meeting with the vice-president of the City – Mrs. Joanna Kryszczyszyn was held. The Principal of the school- Mrs. Maria Malinowska also accompanied the guests. During the meeting the issues of education systems in partner countries were raised. The afternoon session was prepared by Mrs. Beata Kocjan and Mrs. Hanna Skowrońska from Poland. The topic of the session was Beyond Tomorrow. The Idea of a Competent Life-Long Language Learner. The introduction of drama method (drama inspirations) for language competence building as well as developing drama into theatre with integrated skills was given as an example of motivational activities. Participants were also given an article prepared by a mother tongue teacher – Mrs Justyna Mikuła. The topic of the article was: Communication in the Mother Tongue Facing Changes in the Modern Communication Behavior. 18th February, Friday The morning session started with Mr. Toon Rekkers’ presentation leading towards designing competency based assignments. The topic of the workshop was How to generate competency based assignments. The theory, templates and hands-on. All the partners were involved in preparing competency based assignments on the basis of the case study: Me and You in the EU (part 2).
 • 6. Karolina Surma and Alicja Felsztyoska After the morning session Mrs. Maria from class I B, authors Malinowska thanked the CoSSOL of the pictures. participants for giving the Polish partner an opportunity to join the project. On the way to lunch the guests had a chance to visit St. Anthony’s Basilica which is situated near the school. Students: Maciej Stęchły and Hanna Wieczorek introduced everyone to its history. The afternoon session started at 2 pm. The workshop was prepared by Mr. Toon Rekkers from The Netherlands and Mr. Christian Graack from Germany. The topic of the workshop was Competency Based Questionnaire. The Mission statement Questionnaire was developed in Moodle. With the questionnaire all partner schools can develop certain perspectives for practical approaches to support students in the acquisition in the desired competences. During the workshop Mr. Graack explained the purpose of the questionnaire and the participants worked in groups on improving the tool later collecting and sharing the ideas in form of presentations. Every participant enjoyed the collaborative work. The afternoon session was followed by the meeting for coordinators. During the meeting, led by the main coordinator of the project - Mr. Alberto Cardoso, further duties were delegated according to the project as well as evaluating the work so far.
 • 7. 20th February, Saturday On Saturday students from Zespół Szkół nr 2 in Rybnik had an opportunity to work on their linguistic competences accompanying the guests during the trip to Pszczyna – The pearl of Upper Silesia. Listening to the real guide in English showing the visitors around the neo-baroque castle in Pszczyna, taking the role of guides in English and practising English in real life was a valuable experience. Wioleta Czech from Class I G presenting Gotartowice and Żory. Partyk Górczyoski from class I G presenting information about the nature reserve with bisons in Pszczyna. During the farewell lunch Mr. Alberto Cardoso thanked the host country for hospitality and all the participants for their involvement in the project work. Mr. Jean-Marc Bayle - the coordinator from France invited the partner school representatives to the next meeting which will be held in France in May 2011. After the arrival in Rybnik there was an opportunity to see The Academic Church, The University of Silesia, department in Rybnik and the building of the court – the former palace. The second meeting of the CoSSOL partner school representatives was very enjoyable and full of well-planned collaborative work with the emphasis on cooperation in searching for the solutions to design materials aiming at developing key competences. Many students of the host country were involved in the preparation of the visit. All the participants of the meeting had an opportunity to integrate and create very good relations for further project work. report – Hanna Skowrońska photos- Sandra Bras, Donka Georgieva, Hanna Skowrońska, Zbigniew Złotek
 • 8. Raport z trzeciego spotkania w ramach projektu CoSSOL COMENIUS PERIGUEUX 2011 Spotkanie rozpoczęło się we środę 11.05.2011 roku. Perigueux, 30-tysięczne miasto w południowo-zachodniej Francji (region zwany Dordonią), powitało nas prawdziwie letnią aurą - upalnym słońcem (30˚C) i lazurowym niebem. Nieoficjalnie, trzecie spotkanie projektu CoSSOL zainaugurowane zostało powitalnym obiadem. Przedstawiciele krajów entuzjastycznie wspominali pobyt w Polsce. Wszyscy zgodnie podkreślali perfekcyjną organizację, ciepłe przyjęcie, bogaty program, duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w projekt i polską gościnność. Ogromną estymą cieszyła się również dobra znajomość języków obcych naszych uczniów, ich kultura osobista, otwartość i obycie. Miło nam było (pani profesor Karinie Łępickiej i Beacie Kocjan) słuchać tych wszystkich komplementów, tym bardziej że za udaną wizytą krył się ogromny wkład ciężkiej pracy. Po wspólnym posiłku nauczyciele i uczniowie (troje przedstawicieli z Bułgarii) udali się na zwiedzanie historycznej części Perigueux, którego dzieje sięgają czasów rzymskich. Czwartek był pierwszym dniem pracy projektowej. Trzecie spotkanie CoSSOL zostało poświęcone dwóm kolejnym kompetencjom kluczowym: - trzeciej : matematycznej i naukowo technicznej - czwartej : informatycznej
 • 9. Część naukową rozpoczęła krótkim powitaniem pani dyrektor goszczącej nas szkoły Lycee Agrcole de Perigueux. Następnie głos zabrał koordynator projektu Alberto Cardoso (przedstawiciel Portugalii).Przedstawił krótko główne założenia spotkania we Francji w kontekście pracy nad kolejnymi kompetencjami kluczowymi, a następnie przekazał głos głównej prelegentce przedpołudniowej sesji. Obejrzeliśmy ciekawą prezentację multimedialną przygotowaną przez Marę, nauczycielkę matematyki z Łotwy. Dotyczyła ona wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych w nauczaniu matematyki (sporządzanie wykresów, kreślenie figur geometrycznych itp. ) ale również innych przedmiotów ścisłych (np. animacje pokazujące drogę hamowania pojazdu w różnych warunkach atmosferycznych). Po projekcji wszyscy uczestnicy projektu udali się na zwiedzanie szkoły. Zapoznaliśmy się z francuskim system kształcenia w zakresie szkolnictwa zawodowego (szkoła rolnicza). Naszą szczególną uwagę zwróciły klasopracownie technologii żywienia, bogato wyposażone w różnego rodzaju sprzęt i odczynniki, gdzie bada się wpływ różnych czynników na przechowywanie produktów. W tym miejscu uczniowie z całą pewnością muszą się odwoływać do swoich kompetencji naukowo technicznych oraz matematycznych. W Lycee Agricole szczególny nacisk kładzie się na praktyczną naukę zawodu w takich specjalnościach jak:
 • 10. - hodowla kaczek na słynne wątróbki (foie Gras) -hodowla bydła na mięso -uprawa winnej latorośli i produkcja własnych gatunków wina Szkoła posiada własną wylęgarnię kaczych jaj (kilkaset tysięcy rocznie) , supernowoczesne inkubatory, maszyny do mechanicznego karmienia drobiu oraz pomieszczenia do przetwarzania mięsa na gotowe produkty, cieszące się dużą popularnością na francuskim rynku. Szkoła jest więc dużą instytucją składającą się z trzech filiałów, prowadzącą działalność gospodarczą z obrotem kilkuset tysięcy euro rocznie. Wszystkie prace wykonywane są przez uczniów pod czujnym nadzorem nauczycieli. Podczas samodzielnie przygotowanego przez uczniów lunchu mieliśmy okazję degustować produkty wyhodowane przez podopiecznych Lycee Agricole. Popołudniowa sesja zajęć projektowych odbyła się w oddalonej o kilkanaście kilometrów od głównej siedziby szkoły domenie specjalizującej się w hodowli wysokiej jakości bydła oraz trufli. Zajęcia popołudniowe rozpoczęły kilkuminutowe ćwiczenia integracyjne o charakterze matematyczno-naukowo-technicznym przygotowane w ramach zadania domowego przez poszczególne państwa. Nasz zespół zaprezentował przygotowane przez panią profesor Karinę Łępicką matematyczne domino. www.slideshare.net/hania164/domino-mathematical-literacy-and-basic-competences-in- science-and-technology-pl Kolejnym punktem popołudniowych zajęć była prezentacja przedstawiciela Holandii Toon’a Rekkers, który podsumował wypracowane na dwóch wcześniejszych spotkaniach rezultaty. Natępnie omówiono holenderski system nauczania matematyki (Dutch reference levels for Maths). Wieczorem zostaliśmy oprowadzeni przez uczniów po gospodarstwie agroturystycznym. Uczniowie przygotowali krótkie prezentacje z danymi na temat hodowli bydła oraz trufli. Uwieńczeniem całodniowego programu był wspólny posiłek uczestników projektu oraz gospodarzy, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Lycee Agricole. Piątek był kolejnym dniem pracy projektowej. Podczas sesji przedpołudniowej uczestnikom projektu zaproponowano pracę testerów. Naszym zadaniem była ocena
 • 11. produktów (foie Gras, magret, truskawki) pod względem ich walorów i nanoszenie wniosków na specjalnie przygotowanych testach. Po przerwie przedstawiono nam opracowane w formie prezentacji komputerowej wyniki wraz z analizą statystyczną (kompetencje matematyczne i informatyczne). W ramach zajęć popołudniowych pracowaliśmy w grupach, analizując wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli i uczniów szkół biorących udział w projekcie (11 szkół) na temat ośmiu kluczowych kompetencji. Wnioski z przeprowadzonej analizy zostały przedstawione na forum. http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/results-competency-based- questionnaire.pdf Po zakończonych zajęciach odbyło się spotkanie koordynatorów wszystkich państw, na którym ustalono dalsze działania. Sobota była dniem turystyczno-krajoznawczym. Zwiedzaliśmy piękne zakątki regionu Perigord. Trzecie spotkanie CoSSOL w ramach projektu Comenius było bardzo owocne i udane. Raport - Beata Kocjan Zdjęcia - Sandra Brass, Donka Georgieva
 • 12. COMENIUS COSSOL 2010-2012 W dniach od 07.09 do 11.09. 2011 w szkole partnerskiej LUOVI w miejscowości Alavus ( Finlandia) odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Concepts for a Successful Self-Organised Learning. Na zaproszenie koordynatora ze strony fińskiej – pani Leeny Pekkanen delegacje przybyły z następujących krajów: Bułgarii, Francji, Łotwy, Litwy, Portugalii, Turcji oraz z naszego LO w Rybniku. Projekt promujący kompetencje kluczowe i tym razem pozwolił na wymianę cennych doświadczeń pedagogicznych. Wysoka jakość, z której słyną szkoły fińskie spotkanie nauczycieli oraz przyjazna atmosfera, jaką stworzyli gospodarze stanowią znakomitą bazę do poszukiwania europejskiego wymiaru kształcenia. Kolejne spotkania odbędą się w szkołach partnerskich w Moers (Niemcy), Elazig (Turcja) oraz Oliveira do Bairro (Portugalia). pracownie Na zdjęciach między innymi nauczyciele, którzy gościli w naszym LO w lutym 2011 r. Hanna Skowrońska Zespół Szkół nr 2 w Rybniku Więcej informacji na stronie projektu: www.comeniuscossol.wordpress.com warsztaty na temat narzędzi służących do zdalnej komunikacji (Web 2.0)
 • 13. akademiki Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania, dokonano ewaluacji oraz zaplanowano kolejne. Szczegółowy raport w języku angielskim : www.comeniuscossol.wordpress.com/reports/
 • 14. Prace uczniów, prezentacje oraz publikacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu. Poniżej przykładowe prace uczniów II LO http://www.slideshare.net/hania164/learning-english-polish-students-co-ssol-20102012 oraz nauczycieli: http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/communication-in-the-mother-tongue- facing-changes-in-the-modern-communication-behavior-pl.pdf http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ Koordynator projektu Hanna Skowrońska