Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 38 Anuncio

Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta

Descargar para leer sin conexión

Koulutus FCG:n järjestämässä Henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ohjeistaminen -webinaarissa 08.10.2020, joka on osa Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa, Harto Pönkä, Innowise

Koulutus FCG:n järjestämässä Henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ohjeistaminen -webinaarissa 08.10.2020, joka on osa Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa, Harto Pönkä, Innowise

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta (20)

Anuncio

Más de Harto Pönkä (20)

Anuncio

Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta

 1. 1. Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta 8.10.2020 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. 2. Tämän koulutuksen aiheita 2 Taustaa Someaspan tietosuoja Sisäiset viestintä-, some- ja pilvipalvelut Mitä tapahtui 16.7.2020? Huomioitavaa somemarkkinoinnissa
 3. 3. Taustaa: somen käyttö ja etätyöt
 4. 4. Suosituimmat somepalvelut Suomessa Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat, 2020, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00513/ceded4cb-ddeb-4441-9081-46990b8e41ac.pdf (N=1036, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, SVT:n väestötiedot 2019 (stat.fi), kuva: Harto Pönkä, 18.5.2020. 4
 5. 5. Kuntien käyttämät somepalvelut Lähde: Kuntaliitto, Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö –selvitys, 2019, https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien%20verkkoviestint%C3%A4%20ja%20sosiaalisen%20median%20k%C3%A4ytt%C3%B6%202019.pdf (N=181 kuntaa) 5
 6. 6. Somen käyttö kuntien toimialoilla Lähde: Kuntaliitto, Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö –selvitys, 2019, https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien%20verkkoviestint%C3%A4%20ja%20sosiaalisen%20median%20k%C3%A4ytt%C3%B6%202019.pdf (N=181 kuntaa) 6
 7. 7. Tietoturva vaarantuu etätöissä 7 Lähde: Tessian, 2020, https://www.tessian.com/research/the-state-of-data-loss-prevention-2020/ (2000 vastaajaa Yhdysvalloissa ja Englannissa) ”Kyberturvayhtiö Tessianin tutkimuksen mukaan 52 prosenttia kotona työskentelevistä sanoo syystä tai toisesta kiertävänsä yrityksen tietoturvan käytäntöjä.” Syitä: ▪ Etätyössä käytetään eri laitteita kuin työpaikalla (50 %) ▪ Etätyössä ei koeta olevan IT-osaston valvonnassa (48 %) ▪ Työhön tulee häiriöitä mm. perheenjäsenten vuoksi (47 %) ▪ Työhön liittyvä aikataulupaine (39 %)
 8. 8. Someaspan tietosuoja 8
 9. 9. Somekanavien tietosuojan koordinointi 1. Selvittäkää, mitä somepalveluita käytetään ja mihin tarkoituksiin? 2. Mihin asiakasrekistereihin somepalvelut liittyvät? 3. Onko somepalvelut huomioitu tietosuojaselosteissa mm. henkilötietojen saannin lähteinä ja tarvittaessa yhteydenpidon kanavina? Kuvakaappaus: Helsingin kaupunki sosiaalisessa mediassa, https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/some (18.5.2020) 9
 10. 10. Tietosuojan huomiointi sosiaalisen median profiileissa Kuvakaappaus: HSL:n Facebook-sivun tiedot-välilehti, https://www.facebook.com/helsinginseudunliikenne/about/?ref=page_internal (7.10.2020) 10  Kerro someprofiilissa siitä vastaava organisaatio eli rekisterinpitäjä  Jos mahdollista, linkitä tietosuojaseloste  Voivatko asiakkaat ottaa yhteyttä esim. yksityisviestillä?  Mitä muita (turvallisempia) tapoja asiakkailla on yhteydenottoon?
 11. 11. Facebook-sivun ylläpitäjän asema  Facebook-sivua ylläpitävä organisaatio voidaan katsoa yhteisrekisterinpitäjäksi Facebookin kanssa. Vastaava tilanne voi olla muissakin somepalveluissa.  Facebook on henkilötietojen käsittelijä mm. organisaatioiden mainos- ja analytiikkatyökalujen yhteydessä.  Facebook on asettanut sivujen ylläpitäjille lisäehtoja, jotka tulivat voimaan 28.9.2018.  Katso ”Sivun kävijätietojen hallinnoija -lisäys” (sopimus yhteisrekisterinpidosta): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum#  Käytännön toimenpiteet:  Tunnista Facebook-sivun rekisterinpitäjä ja käsittelyn oikeusperuste. Ilmoita sivun tiedoissa siitä vastaava organisaatio.  Lisää tietosuojaseloste Facebook-sivun tietoihin privacy policy -kohtaan.  Jos saat sivun kävijöiltä tai viranomaisilta GDPR:n mukaisia pyyntöjä, välitä ne viipymättä Facebookille tällä lomakkeella: https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928 11
 12. 12. Erota oma ja ulkopuolinen rekisteri 12 Rekisteriin kerätyt henkilötiedot (organisaatio rekisterinpitäjänä) Ulkopuolinen verkko- tai somepalvelu (jonka kanssa ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelystä) Henkilötietoja ei saa luovuttaa toiselle rekisterinpitäjälle, jos siitä ei ole kerrottu alun perin rekisteröidylle osana tietojen käyttötarkoitusta tai saatu siihen suostumusta. Jos henkilötietoja kerätään organisaation rekisteriin verkko- tai somepalvelun kautta, tulee siihen olla oikeusperuste sekä huolehtia informointivelvollisuudesta. Rekisteröity voi antaa suostumuksen myös toiminnallaan esim. ottamalla yhteyttä somepalvelun kautta.
 13. 13. Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja… Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020 13 Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
 14. 14. Rekisteriä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksiin! 14  Vaikka tiedot olisivat julkisuuslain perusteella julkisia, niitä saa käyttää vain työtehtäviin liittyviin tarkoituksiin annettujen ohjeiden mukaan. Kuvan lähde ja lisätietoa: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274944-kun-henkilokohtaisista-tiedoista-tehdaan-ammuksia-some-riitelyyn
 15. 15. Henkilötietojen käsittely somepalveluissa 15 ▪ Arvioi riskit. Onko vaikutustenarviointi tarpeen? ▪ Noudata rekisterien käyttötarkoituksia ja somea koskevia ohjeistuksia. ▪ Henkilötietoja ei saa julkaista tai luovuttaa ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Muista informointi, jos somea käytetään yhteydenpitoon tai tietojenkeruuseen. ▪ Työtehtävät vaikuttavat: someaspa tuskin voi käsitellä esim. arkaluonteisia tietoja. ▪ Tarvittaessa ohjataan muihin asiointikanaviin. ▪ Miten rekisteröity tunnistetaan somessa? ▪ Suostumusten ja pyyntöjen dokumentointi. ▪ Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto.
 16. 16. Muista salassapito julkisessa someviestinnässä 16 Lähde: Oikeusasiamiehen päätös EOAK/2404/2017, 14.7.2017, https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/2404/2017  Vaikka rekisteröity itse kertoisi henkilötietoja julkisesti, täytyy organisaation ottaa huomioon tietosuoja- ja salassapitomääräykset.
 17. 17. Sisäiset viestintä-, some- ja pilvipalvelut 17
 18. 18. Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintä-, some- ja pilvipalvelut Lähde: North Patrol, Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvitys, https://www.slideshare.net/NorthPatrol/intranet-ja-digitaalinen-tyymprist-2020-selvityksen-tulokset/16 (N=111 vastaajaorganisaatiota, yli puolet kunnallisia tai julkisia organisaatioita) 18 Microsoft Teams Etäkokous ja työtilat 85 % Microsoft O365 SharePoint Työtilat/intranet 52 % Yammer Keskustelu ja tiedonjako 52 % WhatsApp Keskustelu ja tiedonjako 37 % Confluence Wikialusta 23 % Zoom Etäkokous 22 % Slack Keskustelu ja tiedonjako 21 % Trello Projektinhallinta 20 % Moodle Verkkokoulutus, tiedonjako 19 % Google Drive Tiedostojen pilvitallennus 16 % M-Files Tiedostojen pilvitallennus 15 % Facebookin suljetut ryhmät Keskustelu ja tiedonjako 14 %
 19. 19. Tietosuoja etäkokouksissa ja muissa yhteistyösovelluksissa 19  Käytä vain organisaation sallimia sovelluksia.  Toimita kutsu henkilökohtaisesti osallistujille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista huoneessa olijoiden henkilöllisyys.  Käsiteltävät henkilötiedot ja asiat riippuvat osallistujien työtehtävistä.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 20. 20. Pikaviestintä- ja etäkokoussovellusten ominaisuuksia Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan, https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf 20
 21. 21. Ryhmätyö- ja tiedostonjakopalvelujen ominaisuuksia Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan, https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf 21
 22. 22. Kysymyslista viestintä-, some- ja pilvipalvelujen valintaan ▪ Valitaanko pilvipalvelu vai paikallinen järjestelmä? ▪ Mitkä ovat työvälineen oletusasetukset ja ominaisuudet? ▪ Minkälaista tietoa työvälineessä halutaan käsitellä? ▪ Kuinka työvälineessä voi rajata tiedon käyttöoikeuksia? ▪ Onko työväline suunnattu ensisijaisesti kuluttajille vai yrityksille? ▪ Luovuttaako työväline tietoja kolmansille osapuolille? ▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation ulkopuolisten kanssa viestimiseen tai julkisiin tapahtumiin? ▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation sisäiseen työskentelyyn? ▪ Käsitelläänkö tietoa, joka ei saa päätyä ulkopuolisten käsiin? ▪ Käsitelläänkö tietoa, johon pitää rajoittaa pääsyä organisaation sisällä? ▪ Millaiset lisenssi- tai käyttäjämäärävaatimukset työvälineessä on? Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan, https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf 22
 23. 23. Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa 23  Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.  Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista rekisteröityjen suostumuksen ja/tai EU-komission mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.  Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.  Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä. Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
 24. 24. Kysymys: uusien viestintävälineiden vaikutustenarviointi 24  Viestintävälineissä on kiinnitettävä erityistä huomiota tietoturvallisuuteen, jotta voidaan estää tietojen päätyminen sivullisille.  GDPR:n 32 artiklan mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän pitää toteuttaa toimenpiteet, jotka vastaavat henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvia riskejä. Ne siis vastaavat käyttöön valittujen viestintävälineiden turvallisuudesta.  Tarvittaessa tulee tehdä GDPR:n mukainen vaikutustenarviointi, jolla tunnistetaan riskien syitä ja pyritään löytämään ratkaisuja niihin.  Vaikutustenarviointi tulee tehdä erityisesti mm. silloin, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa.  Tietosuoja tulee huomioida normaalisti myös poikkeustilanteessa kuten pandemian aikana.  Toimenpiteet ja ratkaisut on syytä dokumentoida (osoitusvelvollisuus).  Esimerkiksi monet kunnat käyttävät Microsoft Teams -sovellusta potilaiden etävastaanottoon. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2019, https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi ja https://tietosuoja.fi/koronavirus • Miten uudet viestintävälineet tulisi arvioida tietosuojan kannalta? • Vaikuttaako koronapandemian poikkeustilanne tietosuojavaatimuksiin? • Onko esim. Teams turvallinen arkaluontoisten tietojen (esim. terveys) käsittelyssä?
 25. 25. WhatsApp työhön liittyvässä viestinnässä • WhatsAppin kuluttajaversion käyttöehdot sallivat ainoastaan palvelun henkilökohtaisen käytön. • Henkilökohtainen käyttö tarkoittaa, että käyttäjätunnus on sen rekisteröineen käyttäjän käytössä. • Käyttöehdot eivät kiellä WhatsAppin käyttöä henkilökohtaiseen työhön liittyvään viestintään. • Työnantajan on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää työssä, ja mitä silloin tulee huomioida. • WhatsAppin käyttö on tarvittaessa huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. mainittava tietosuojaselosteessa tai pyydettävät suostumukset asiakkaiden kanssa viestintään. • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä. • WhatsAppia ei saa käyttää esim. spämmäämiseen, automatisoituun viestintään tai luvattomaan yhteystietojen keräämiseen. • Yritys-/organisaatioprofiilin luominen on mahdollista WhatsApp Business -sovelluksessa. • Automatisoitua viestintää ja chatbotteja varten on WhatsApp Business API -rajapinta. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ WhatsAppin vastuullinen käyttö: https://faq.whatsapp.com/en/android/26000240/?categor
 26. 26. Kysymys: sijaisryhmä WhatsAppissa 26  WhatsAppin työkäyttöön on aina suositeltavaa olla työpuhelin.  Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota, sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.  WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (DPA).  Tietoja siirretään Yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa vaikutustenarviointi.  Rekisteröidyille tulee informoida (mm. tietosuojaselosteessa) WhatsAppin käytöstä yhteydenpidossa ja sen tulee olla rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaista.  Mikäli WhatsAppin käytöstä ei ole informoitu etukäteen, pyydä suostumukset WhatsAppin käyttöön.  Tarvittaessa oma rekisteri ja tietosuojaseloste. Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa • Mitä pitää ottaa huomioon, jos kunta tai muu työnantaja kokoaa esimerkiksi sijaisia WhatsApp-ryhmään ja tarjoaa keikkavuoroja sitä kautta?
 27. 27. Vastuu tietosuojasta kulkee läpi organisaation 27 Tietosuojavastaavalla on tärkeä rooli riskiarvioinnissa, vaikutustenarvioinnissa ja suositusten annossa! Rekisterinpitäjä päättää (tarkoitukset ja keinot) ja toimeenpanee. Velvollisuus kuulla tietosuojavastaavaa.
 28. 28. Mitä tapahtui 16.7.2020? 28
 29. 29. “EU-tuomioistuin totesi 16.7.2020 Privacy shield –järjestelyn pätemättömäksi henkilötietojen siirroille Yhdysvaltoihin. Rekisterinpitäjä on vastuussa, jos sen käyttämä henkilötietojen käsittelijä siirtää tietoja laittomasti EU:n ulkopuolelle. Nyt on oikea aika tarkistaa kaikki organisaation käyttämät palveluntarjoajat ja niiden henkilötietojen käsittelyn sopimukset! 29 Lähde: EU:n tuomioistuin, 16.7.2020, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091fi.pdf Usein kysyttyjä kysymyksiä: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_faqs_schrems_ii_202007_adopted_fi.pdf
 30. 30. Yhdysvaltalaiset pilvipalvelut ja henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin ▪ Yhdysvalloissa ei ole yhtä tiukkaa tietosuojalakia kuin EU:ssa. ▪ Henkilötietoja voitiin aiemmin siirtää Yhdysvaltoihin Privacy shield –järjestelmässä mukana olevilla tahoille, mutta EU-tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi 16.7.2020. ▪ Luultavasti yhdysvaltalaisen palvelun käyttö EU:ssa on laillista, jos se sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin sekä käyttää lisätoimenpiteitä kuten vahvaa salausta tietojen siirrossa ja tallennuksessa. ▪ Tarkista EU-USA-siirtojen perusteet jokaisen sovelluksen ja verkkopalvelun sopimuksesta ennen kuin viet henkilötietoja niihin – olipa niiden kotimaa mikä tahansa! ▪ Varminta on käyttää EU:n ulkopuolisia verkkopalveluita rekisteröityjen suostumuksella. ▪ Muista, että rekisterinpitäjä on lopulta vastuussa, jos käsittely todetaan laittomaksi. 30
 31. 31. Tilannetietoa 16.7.2020 jälkeisestä maailmasta Microsoft Amazon Web Services Google Facebook Peruste siirroille EU:n mallisopimuslausekkeet Tilanne nyt? Kertoo saaneensa EU:n tietosuojatyöryhmältä vahvistuksen sopimukselleen. Henkilötiedot ”pseudonymisoidaan ja salataan”. Saksa kieltämässä O365:n käytön? Kertoo sopimusmallinsa täyttävän EU:n vaatimukset. Tarjoaa käyttäjien datalle vahvan salauksen. On päivittämässä sopimusehtojaan ”mahdollisimman pian”. Vakuuttaa ”sitoutuneensa hankkimaan lailliset perusteet siirroille”. TSV:n mukaan Googlesta on tehty useita kanteluita tietosuojaviranomaisille. WSJ:n uutisen (9.9.2020) mukaan Irlannin tietosuojaviranomainen on alustavassa päätöksessään käskenyt Facebookin keskeyttää EU-maiden käyttäjien tietojen siirrot Yhdysvaltoihin. Muuttanut mm. WhatsAppin tietosuojaselostetta. Lähteet https://docs.microsoft.com/fi-fi/microsoft- 365/compliance/offering-eu-model- clauses?view=o365-worldwide https://www.microsoftvolumelicensing.com /Downloader.aspx?DocumentId=15237 https://aws.amazon.com/compliance/ eu-us-privacy-shield-faq https://privacy.google.com/businesses/c ompliance/?hl=fi https://policies.google.com/privacy/fram eworks?hl=en-US https://www.facebook.com/help/5669946603 33381?ref=dp https://on.wsj.com/3hg7RoS https://privacyant.com/en/blog/2020/09/10/i rlannin-tietosuojaviranomainen-katkaisemassa- facebookin-henkil%C3%B6tietojen- siirt%C3%A4misen-yhdysvaltoihin/ 31 Katso myös Max Schremsin noyb-organisaation laajempi raportti: https://noyb.eu/files/web/Replies_from_controllers_on_EU-US_transfers.pdf
 32. 32. Huomioitavaa somemarkkinoinnissa 32
 33. 33. “Mainonnan kohteena oleville henkilöille on kerrottava, miksi heille kohdennetaan tietoa, kuka vastaa mainonnasta ja miten he voivat käyttää tietosuojaoikeuksiaan. Jos tietosuojasäännöksiä ei noudateta, kohdennettu mainonta ja profilointi voivat aiheuttaa vakavia riskejä yksityisyyden suojalle ja demokratialle. Cambridge Analytica -tapaus osoitti, että henkilötietojen suojan rikkominen voi vaikuttaa myös muihin perusoikeuksiin, kuten mielipiteenvapauteen ja mahdollisuuteen ajatella vapaasti ilman manipulointia. 33 Lähde: Silloinen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, 23.9.2019, https://tietosuoja.fi/-/kohdennettu-poliittinen-mainonta-voi-olla-riski-perusoikeuksille-ja-demokratialle-myos-sosiaalisen-median-kautta-kerattyjen-henkilotietojen-kasittelys
 34. 34. Monet organisaatiot vievät asiakkaidensa tietoja Facebookiin, jotta heille voidaan kohdistaa mainontaa Facebookin mainosalgoritmin avulla. Voit tarkistaa tietosi Facebookin asetusten Mainokset-kohdasta: https://www.facebook.com/d s/preferences/?entry_product =account_settings_menu&exp and_ad_settings=1 34
 35. 35. Jos mainonnassa käytetään kehittynyttä profilointia ja automatiikkaa… Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi (7.10.2020) 35
 36. 36. 36 Facebookin asiakastiedostot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, synt.aika, kaupunki, laitetunniste ym. Googlen asiakasluettelot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, postinumero, laitetunniste ym. Manuaalinen kohdentaminen Markkinointi manuaalisesti valituille kohderyhmille. Markkinoinnissa käytetään profilointia ja autom. päätöksiä  suostumus! Ei profilointia Twitterin räätälöidyt yleisöt Sähköposti, laitetunniste, Twitter-tunnus, Twitter-ID Datan kerääjät, hallinnoijat ja myyjät LinkedInin vastaavat yleisöt Nimi, sähköposti, laitetunniste, yritys, ym. Rekisteriin kerätyt henkilötiedot / tietojärjestelmät
 37. 37. GDPR-muistilista somemainostajalle ▪ Jos organisaatio antaa henkilötietoja (nimet, s.postit, puhelinnumerot, laitetunnisteet) mainosalustalle, yritys on rekisterinpitäjä. ▪ Organisaatiolla pitää olla oikeusperuste, joka mahdollistaa tietojen käytön suoramarkkinoinnissa. ▪ Yksityishenkilöt: suostumus tai sopimus ▪ B2B-yhteyshenkilöt: oikeutettu etu ▪ Tietosuojaselosteessa tulee kertoa, mille tahoille henkilötietoja luovutetaan – ml. henkilötietojen käsittelijät kuten mainospalvelujen tuottajat. ▪ Profiloinnin käytöstä tulee kertoa rekisteröidyille. ▪ Kerro, miten mainosviesteiltä voi kieltäytyä. ▪ Mainostaja on aina vastuussa, vaikka se annettaisiin toisen tahon tehtäväksi. 37 Kuva ja lisätietoa: Facebookin GDPR-sivusto, https://www.facebook.com/business/gdpr Ks. myös Googlen tukimateriaalit mainostajille: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=fi
 38. 38. 38 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!

×