Tecno lliço 2 (1)

397 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Tecno lliço 2 (1)

  1. 1. Les Centrals Elèctriques LA NECESSITAT DE TENIR ENERGIA ELECTRICA EN GRAN QUANTITATS I RAPIDAMENT FA NECESARIA L'EXISTÈNCIA DE CENTRALS QUE TRANSFORMENT L’ENERGIA PRIMARIA AMB ENERGIA ELÈCTRICA. LES CENTRALS ELECTRIQUES REBEN EL NOM GENERIC DE L’ENERGIA PRIMARIA QUE LES ALIMENTA: CENTRALS HIDROELECTRIQUES O HIDRAULIQUES (AIGUA) CENTRSLS TERMOELECTRIQUES ( CARBÓ, GAS, FUEL) CENTRALS NUCLEARS (ATOMS) CENTRALS EOLIQUES (L’AIRE) CENTRLALS GEOTERMIQUES (CALOR), ETC...
  2. 2. Tipus de Centrals Segons el servei que proporcionen en el consum global de la xarxa, les centrals poden ser: CENTRALS DE BASE O PRINCIPALS Estan destinades a subministrar energia elèctrica de manera continua. Tenen potencia elevada i normalment són centrals nuclears, les grans centrals termoelèctriques i les centrals hidroelèctriques. CENTRALS DE PUNTA Estan creades per cobrir demandes d’energia a les hores punta. Treballen en paral·lel amb les centrals principals. CENTRALS DE RESERVA Són les que tenen per objectiu substituir totalment o parcialment la producció d’una central base, en cas d’avaria o reparació. CENTRALS DE BOMBEIG Són centrals hidroelèctriques que aprofiten l’energia sobrant a les hores vall (A) per bombar aigua a un embasament superior, i a les hores punta (B) l’aprofiten per proporcionar energia a la xarxa.
  3. 3. LES CENTRALS HIDROELECTRIQUES LES CENTRALS HIDREOELECTRIQUES SÓN LES QUE APROFITEN L’ENERGIA DE L’AIGUA QUE TRANPORTEN ELS RIUS PER CONVERTIR-LA EN ENERGIA ELÈCTRICA, I UTILITZEN TURBINES ACOBLADES ALS ALIMENTADORS. LES TRANFORMACIONS D’ENERGIA QUE ES REALITZEN SÓN: ENERGIA ENERGIA ENERGIA CINETICA ENERGIA UTILITZACIÓ POTENCIAL CINETICA DE ROTACIÓ ELECTRICA Embassament Canonades Turbina Alternador
  4. 4. Les instal·lacions que aprofiten l’energia cinètica de l’aigua directament o en petites preses són les centrals d’aigua afluent que es construeixen en els llocs que l’energia es pot utilitzar per accionar les turbines. Són de poc rendiment i molt irregulars. Les que aprofiten l’energia de l’aigua retinguda i regula el cabal del riu son les centrals d’aigua embassada que aprofiten l’aigua d’un llac o un pantà. N’hi ha de dos classes: Centrals de derivació en que les aigües d’un riu es deriven cap un canal, amb el mínim de desnivell possible i en un punt es construeix un petit dipòsit que alimenta una canonada que condueix l’aigua fins una turbina. Centrals d’acumulació se situen en un tram de riu amb un desnivell on es construeix una presa on es produeix un embassament. L’aigua adquireix més potencia com més alçada. A mitja alçada de la presa hi ha la sortida d’aigua que alimentarà les turbines de la central, situades al peu de la presa.
  5. 5. Components d’una central hidroelèctrica Els components principals d’una central hidroelèctrica: -LA PRESA és una construcció, generalment de formigó, que esta a la llera del riu i que té la finalitat de retenir l’aigua i formar un embassament artificial. -ELS CONDUCTES D’AIGUA són els que permeten regular el cabal dels rius i així alimentar les turbines. -LA SALA DE MÀQUINES és on hi ha uns grups de turboalternadors que són les màquines motrius de la central. -TRANSFORMADORS són els aparells que eleven la tensió per al seu transport als centres consumidors. -PARC DE DISTRIBUCIO són el lloc per on la central es connecta a la xarxa de transport i ho fa mitjançant les línies d’alta tensió.

×