Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reunió famílies 1_eso_2017_2018

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Reunió famílies 1_eso_2017_2018 (20)

Anuncio

Más de Institut Torre del Palau (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Reunió famílies 1_eso_2017_2018

  1. 1.   Reunió de mares i pares de 1r d’ESO     -Curs 2017-2018- 28 de juny de 2017   1. Gestió acadèmica   2. Currículum   3. Les TIC i la innovació al centre   4. Llibres de text i materials digitals   5. Horari   6. Entrades i sortides   7. Atenció a la diversitat   8. Activitats extraescolars   9. Sortides i activitats   10. Bar-menjador   11. Tutoria   12. AMPA   13. Calendari   14. Drets d'imatge i de publicació de textos digitals   15. Comunicats per correu electrònic   16. Documents de centre     1. Gestió acadèmica   • Equip directiu:   o Director: Evaristo González   o Cap d’estudis: Blanca Jiménez   o Cap pedagògic: Marga López   o Secretari-administrador: Fernando Hernández   • Coordinadora de primer d’ESO: Maruxa López     2. Currículum   Les matèries i hores que es cursen a 1r d’ESO són les següents:   CATALÀ: 3   CASTELLÀ: 3   ANGLÈS: 3   MATEMÀTIQUES: 3   C.SOCIALS: 3   C.NATURALS: 3   TECNOLOGIA: 2   MÚSICA: 2   ED.FÍSICA: 2   RELIGIO O CULTURA I VALOS ÈTICS: 1   M.OPTATIVA: 2   TUTORIA: 1   Visual i Plàstica (VIP): 2   Assignatures Optatives (per a tot el curs la mateixa):triar una de les 5. 1.Francès. 2.Alemany. 3.Coral. 4.Opció 1:parlem anglès, programació informàtica (Scrath) i multiesports 5.Opció 2: lectura i expressió en català, matemàtiques quotidianes i laboratori. Treball de Síntesi (TdS) A cada curs d’ESO es fa un Treball de Síntesi, que consisteix en un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit els objectius establerts en les
  2. 2. diferents àrees curriculars. Durant el treball, l’alumnat ha de mostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització de la seva feina individual i també cooperació i col·laboració en el treball en equip. Aquest treball es realitzarà al juny i, en el cas de 1r d’ESO, es durà a terme a l’institut i girarà al voltant de Sant Llorenç del Munt.     En funció de les hores, l’alumnat que cursa estudis de música al Conservatori de Terrassa pot convalidar la música i/o la matèria optativa. L'alumnat que forma part dels equips de natació, waterpolo i patinatge del Club Natació Terrassa, i ciclisme al Club Ciclista de Ca N'Anglada, poden convalidar l'Educació Física i/o la matèria optativa de 1ESO. Cal presentar la documentació justificativa.   3. Les TIC i la innovació al centre   L'INS Torre del Palau es caracteritza per ser un centre innovador des de fa anys. Un dels últims fets diferencials són les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). L'institut va ser un dels quatre centres experimentals en TIC, amb un projecte innovador que va ser seleccionat per la Generalitat de Catalunya. Actualment es continua amb allò que va quedar consolidat i s'avança amb nous projectes. El centre és un dels millors dotats de materials multimèdia de Catalunya (projectors, ordinadors portàtils, PDI, xarxes, etc.). Treballar amb les TIC prepara l'alumnat per a un futur que ja és present. Cal, per tant, estar familiaritzat amb les eines informàtiques, aprendre i reflexionar sobre el què es fa. El centre informa des del correu electrònic de les famílies, des de la seva pàgina web ,la intranet i des d'espais a Facebook, Twitter i Youtube. La web de l'institut: http://iestorredelpalau.cat   4. Llibres de text digitals   Durant el curs 2009-2010 l'institut es va acollir al programa de llibres i materials digitals de la Generalitat de Catalunya com un dels centres pioners. Aquest programa implica que els alumnes no compren llibres en paper en assignatures de l’ESO. Treballaran amb llibres i materials digitals. Hauran de tenir un ordinador portàtil propi. El fet d'utilitzar ordinadors a les classes implica molts canvis tant per a l'alumnat com per al professorat. L'institut té una llarga tradició en l'ús de les TIC i està preparat per afrontar un repte com aquest, ja experimentat durant els cursos anteriors. Els alumnes també escriuran en llibretes i llegiran o consultaran llibres o materials en format paper i digitals. Preguntes per respondre:   • Per què el centre continua amb els llibres digitals?   • Com funcionen els llibres digitals?   • S'aprèn més amb llibres digitals que amb els tradicionals?   • A quantes assignatures afecta?   • Com comprar i pagar l'ordinador? I si ja tinc un portàtil?   • A on es compra i quin model?   • L'ordinador es deixa al centre o es puja i es baixa cada dia?   • I si s'espatlla l'ordinador personal?   • També s'escriurà a mà i a la llibreta?   • El professorat i el centre estan preparats?   5. Horari: es fan un total de 30 hores repartides de la següent manera:   o DILLUNS I DIMARTS: 8.15 A 13.45 I DE 15.10 A 17.10   o DIMECRES: 8.15 A 13.45   o DIJOUS: 8.15 A 14.45   o DIVENDRES: 8.15 A 13.45    
  3. 3. 6. Entrades i sortides   L’assistència i la puntualitat a l’entrada de les classes és de vital importància per al bon funcionament de les activitats del centre. La porta s’obre 10 minuts abans de l’horari d’entrada. Qui arribi tard ha d'esperar a la següent classe. Cada professor passa llista i controla l'assistència. A l’ESO no es pot sortir del centre a l’hora de l’esbarjo. En l’horari de dinar de dilluns i dimarts, l’alumnat pot romandre dins el centre o sortir a casa. L’institut no controla l’alumnat que es queda dins o que surt. Ofereix atenció als que es queden dintre.   En cas d’absència, les famílies han d’avisar mitjançant la intranet, per correu electrònic, trucant al centre, etc.   7. Atenció a la diversitat   A l’institut disposem d’un equip de professionals per atendre la diversitat de l’alumnat format per psicopedagogs i psicòlegs. En el moment en què es detecten alumnes que requereixen d’aquesta atenció, la coordinació pedagògica del centre elabora el pla d’actuació que millor s’adapta a cada situació particular.   8. Activitats extraescolars   Per a l’alumnat d’ESO, el centre ofereix dues activitats extraescolars:   • Activitats esportives: organitzades pel departament d’Educació Física, s’ofereixen diversos esports amb entrenaments i participació en competicions les tardes dels dimecres i dels divendres. Les activitats de competició són dissabte al matí.   • Coral: organitzada per l’àrea de música. S’assaja els divendres de 14:15 a 15:15 i també hi ha actuacions puntuals que es concreten al llarg del curs.   • Robòtica:   organitzada pel departament de Tecnologies, s’ofereix per a tots els alumnes del centre i de diferents nivells acadèmics. Cal un nombre mínim d’alumnes. S’ha de pagar.   9. Sortides i activitats   Al llarg del curs els diferents departaments didàctics de l’institut organitzen sortides curriculars relacionades amb les matèries i d'altres activitats a l'institut, com xerrades. El cost d’aquestes sortides i activitats està ja inclòs en el pagament que es fa a l'inici de curs. Així mateix, també s’organitzen algunes sortides de caire més lúdic. L’assistència a aquestes activitats és important tant pels aspectes curriculars com de relació personal que comporten. S'ajusten els preus al màxim. Si sobra algun diner s'inverteix al centre, sota control del Consell Escolar.   Les sortides previstes per a 1r d’ESO el curs vinent són les següents(pot haver canvis o petites variacions)   § Cinema  Catalunya  (anglès)   § Tarragona  Romana.   § Pistes  d’atletisme.   § Cursa  de  cros.   § Taller  d’invertebrats.   § Taller  de  rèptils  i  amfibis.   § Zoològic  de  Barcelona.   § Planetari  de  Sabadell.   § Parc  Natural  de  Sant  Llorenç  del  Munt.   § Comandància  de  policia.  
  4. 4. § Sortida  coincidint  amb  la  castanyada.   § Xerrada  ciberassetjament  (Mossos  d’Esquadra).   § Infermera  (dieta  saludable).   § Teatre  Escola  Abat  Marcet.   § Teatre  de  Nadal.   § Teatre  de  Sant  Jordi.   § Teatre  Musical.   § I  d’altres:  aproximadament  20  en  total.   10. Bar-menjador i hora de dinar (dilluns i dimarts migdia)   El centre disposa d’un servei de bar-menjador que ofereix-diàriament i de forma variada-menjars freds i calents a les hores d’esbarjo i als migdies. D'altra banda, els alumnes poden portar els seus propis àpats en una carmanyola i escalfar-los en quatre microones que hi ha al centre. L'institut obre dues o tres classes perquè puguin ser-hi si volen. L'AMPA contracta una monitora que els vigila. També poden menjar als bancs i taules de la zona de pic-nic del pati.   11. Tutoria   Cada grup classe té assignat un tutor o tutora, que és un professor d’una matèria del grup. Aquest tutor, a part d’encarregar-se de l’hora lectiva de tutoria, també és la persona que fa el seguiment acadèmica i personal de l’alumnat i és amb qui us heu de posar en contacte en primera instància per comentar qualsevol aspecte relacionat amb el vostre fill o filla.   12. AMPA   L’institut té una Associació de Mares i Pares que s’encarrega d’organitzar diverses activitats i col·laborar de forma activa amb el centre. Es reuneixen el primer o segon dimecres de cada mes a l'institut Torre del Palau, aproximadament a les 20:30 hores (pot haver canvis: s'avisaran).   13. Calendari del proper curs   El calendari del curs serà a la web i us ho enviarem al vostre correu.   14. Drets d'imatge i de publicació de textos en format digital   L'institut demana a cada família que autoritzin per escrit al centre a usar la imatge dels seus fills o filles en les eines de gestió i en la web del centre. Tal com s'ha fet al llarg del cursos anteriors, mai s'ha posat cap imatge que sigui de mal gust o que desprestigii l'alumnat o professorat. Al contrari. D'altra banda, a determinades classes cada alumne crearà un blog. Publicarà activitats del centre i altres temes, fotos o coses personals que vulgui.   15. Comunicats per correu electrònic   Les TIC serveixen per millorar la comunicació del centre amb les famílies i l'exterior. L'institut NO envia cap informació en paper a les famílies: només via correu electrònic. Segons el seu contingut, també les pot penjar a la web i xarxes socials. Cal consultar aquests sistemes de comunicació. 16.Documents de centre Durant el mes de juliol us enviarem la Carta de Compromís Educatiu, les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), llistat de llibres i materials, calendari del curs 2016-2017, resum de normes, etc.   Moltes gràcies per confiar en un institut públic i innovador.   L'equip directiu de l'institut  
  5. 5.    

×