Pagsasalita

60.060 visualizaciones

Publicado el

Pagsasalita

 1. 1. KAHALAGAHAN NG PAGLINANG NG KASANAYAN SA MABISANG PAGSASALITA“Ang isang taong epektib na magsalita saharap ng pangkat ng mga tao ay higit namadaling nakakakuha ng respeto ng ibang tao.”
 2. 2. KAHALAGAHAN NGPAGLINANG NG KASANAYANSA MABISANG PAGSASALITA Lahat ng mga pangunahing pinunong natanyag sa kasaysayan ng daidig ay may mataas ng antas ng kakayahang magpahayag ng ideya ng kanilang naging kasangkapan upang umakit ng mga tagahanga at tagasunod.
 3. 3. MGA PINUNOABRAHAM LINCOLN Dating pangulo ng Estados Unidos, ay natanyag at nagiwan ng hindi na mabuburang bahagi sa kasaysayan hindi lamang sa Amerika kundi maging sa buong mundo. Hindi ,mataas ang pinag-aralan sapagkat wala siyang pormal na edukasyon at siya’y mahirap na mamamayan lamang. Ang tagumpay ni Lincoln ay maiuugnay sa kanyang determinasyon na linangin at paunlarin ang kanyang kakayahang magsalita sa harap ng publiko
 4. 4.  Dahil sa kakulangan ng “speech schools”, matamang inobserbahan at pinakinggan ni Lincoln ang paraan ng pagsasalita ng ibang tao kahit noong bata pa lamang siya. Hanggang sa kasalukuyan, ipinapalagay na ang kanyang Gettysburg Address at ikalawang Inaugural Speech ay ilan sa natatanging pinakamahusay na talumpati sa buong kasaysayan ng daigdig.
 5. 5. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT Nanatali sa White House nang apat na sunud-sunod na termino mula 1923-1945. Nilinang niya ang kanyang kakayahan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng matamang atensyon sa mga malalayang simulain ng pagsasalita. Halos lahat ng kanyang talumpati sa radyo ay praktisado ng lubusan. Maging ang kanyang mga kalaban sa pulitika ay umaming ang kanyang sunud-sunod na tagumpay ay nakaugat sa kanyang impluwensya sa kanyang tagapakinig.
 6. 6. JOHN F. KENNEDY Isa sa mga susi ng kanyang tagumpay ay ang husay na ipinakita niya sa serye ng mga debateng ipinalabas ng mga programang pantelebisyon. Dahil sa Kanyang epektib na pagsasalita, tinalo niya si Nixon sa nasabing halalalan.
 7. 7. DEMOSTHENES tanyag na isang dakilang orador. Pautal magsalita ngunit tinuruan niya ang kanyang sarili magsalita nang tuluy-tuloy at tuwid sa pamamagitan ng pagtatalumpati sa harap ng hampas ng alon sa dalampasigan. Madalas na nagsusubo siya ng maliit na bato upang maituwid lamang ang kanyang pananalita.
 8. 8. “Ang pagsasalita sa harap ng publiko ay hindi naiiba sa pakikipag-usap nang pribado sa isang tao”.“Ang paglinang sa kasanayang ito ay malamang na magbunga ng mga positibong pagbabago hindi lamang sa iyong personalidad kundi maging sa iyong buhay”.
 9. 9. MGA PANGANGAILANGAN SA MABISANG PAGSASALITA“Ang mabisang komunikasyon ay nakasalalay nang malaki sa mga partisipant nito. Kung gayon, malaki ang impluwensiya ng mabisang pagsasalita sa epektibong proseso ng komunikasyon”.
 10. 10. KAALAMAN “Upang maging isang epektib na tagapagsalita, kailangang may sapat kang kaalaman hinggil sa iba’t ibang bagay.” Una, kailangang alam mo ang paksa ng isang usapan. Ikalawa, kailangang may sapat na kaalaman sa gramatika. Ikatlo, kailangang may sapat na kaalaman sa kultura ng pinanggalingan ng wikang ginagamit mo, sariling kultura at kultura ng iyong kausap.
 11. 11. KASANAYAN “Ang pagsasalita ay isa sa apat na makrong kasanayan kung kaya’t ito ay isang kasanayang maaaring linangin.” Una, kailangang may sapat na kasanayan sa pag-iisip ng mensahe sa pinakamaikling panahon. (May mga sitwasyon kasing nangangailangan ng presence of mind.) Ikalawa, kailangang may sapat na kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapan sa pagsasalita tulad ng tinig, tindig, kumpas at iba pang anyong di- berbal.
 12. 12.  Ikatlo, kailangang may sapat siyang kasanayan sa pagpapahayag sa iba’t ibang genre tulad ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatwiran.
 13. 13. TIWALA SA SARILI Ang isang taong walang tiwala sa sarili ay karaniwang nagiging kimi o hindi palakibo. Madalas din silang kabado lalo na sa harap ng pangkat ng tagapakinig o sa harap ng publiko. Mahihirapan silang papaniwalain ang ibang tao sa kanilang mensahe. Ang mga ganitong tao ay mahirap makaakit, makakumbinsi o makahikayat ng pagsang-ayon sa mga tagapakinig.
 14. 14. MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA“Masusukat ang bisa ng isang tagapagsalita sa lakas ng kanyang panghikayat sa kanyang tagapakinig o di kaya’y sakakayahan niyang mapanatili ang interes ng kanyang tagapakinig sa kanyang sinasabi. Ito ay makikita sa reaksyon ng kanyang tagapakinig sakanya”.
 15. 15. Ngunit paano nga ba maging isang mahusay na tagapagsalita?Sa pamamagitan ng mabisang paggamit ng kanyang mga kasangkapan sa pagsasalita.
 16. 16. TINIG Pinaka mahalagang puhunan sa isang nagsasalita. Kinakailangang ito ay mapanghikayat at nakakaakit talagang pakinggan. May mga sitwasyon na hindi nangangailangan ng malakas na tinig. Ano mang lakas o hina ng tinig, dapat ito ay angkop sa partikular na sitwasyon at sa damdaming nais na ipahiwatig ng isang nagsasalita.
 17. 17.  Kaakibat ng tinig ay ang himig. May himig na mabagal, may himig na pataas at mayroon ding pababa. Katulad ng lakas kailangan ang himig ay angkop din.
 18. 18. BIGKAS Napakahalang maging wasto ang bigkas ng isang nagsasalita. Kailangan ito ay mataas at malinaw sa pagbigkas ng mga salita. Ang maling pagbigkas ay maaaring magdulot ng maling interpretastyon para sa mga tagapakinig. Lalo na’t ang ating wika ay napakaraming Homonimo. Maaari din maging katawa tawa ang salita kung mali ang pagbibigkas dito.
 19. 19.  Kaugnay nito, kailangang maging maingat din siya sa pagbibigay diin o stress sa mga salita at sa paghinto at paghinga sa loob ng mga pangungusap at talata upang maging malinaw ang mensahe ng kanyang pahayag.
 20. 20. TINDIG Ang isang tagapagsalita lalo na sa isang pagtitipon ay kailangan may magandang tindig. Kinakailangang my tikas mula ulo hanggang paa. Hindi magiging kapani paniwala ang isang mambibigkas kung siya’y parang nanghihina o kung siya’y mukhang sakitin. Ang isang tagapagsalita ay kinakailangan maging kalugud-lugod hindi lamang sa pandinig ng tagapakinig. Kailangan din niyang maging kalugud-lugod sa kanilang paningin upang siya’y maging higit na mapanghikayat.
 21. 21. KUMPAS Kumpas ng kamay ay importante rin sa pagsasalita. Kung walang kumpas ang nagsasalita ay magmumukhang tood o robot. Ngunit ang paglumpas ay kinakailangan maging angkop sa diwa o salitang binabanggit. Tandaan na ang bawat kumpas ay may kalakip ding kahulugan.
 22. 22.  Kung gayon ang kahulugan ng kumpas ay tumutugma sa kahulugan ng nagsasalitang binibigkas kasabay ng kumpas. Tandaan na kailangang maging natural ang kumpas. Hindi rin maganda tignan ang labis, maging ang kulang o alanganing kumpas ng kamay.
 23. 23. KILOS Sa pagsasalita, ang ibang bahagi ng katawan ay maaaring gumalaw. Mga mata, balikat, paa, at ulo. –ang pagkilos ng mga ito ay maaaring makatulong o makasira sa isang nagsasalita. Isang halimbawa ay ang labis na paggalaw ng mga mata o kawalan ng panuunan ng paningin sa kausap.
 24. 24.  Samantala, ang mabisang pagpapanatili ng pakikipagugnayan sa tagapakinig sa pamamagitan ng panuunan ng paningin ay maaaring makatulong sa kanya. Ang labis na paggalaw naman ng ulo ay hindi angkop kagaya ng pagtango o pagiling ay maaaring makapagpalabo sa mensaheng ipinahahatid ng isang nagsasalit. Ang labis na paggalaw o paglalakas naman ay pwedeng maging dahilan ng pagkahilo ng kanyang kausap.
 25. 25. TAKOT SA PAGSASALITA SA HARAP NG MADLA Lahat ng tao ay may kinatatakutan. Ang iba’y takot sa dilim, ay mga takot naman sa matataas na lugar. May ibang takot sa pagsakay ng eroplano o barko. May mga tao din na takot sa insekto. Minsang sinabi ng dating Pangulo ng Amerika na si Franklin D. Roosevelt na “walang dapat katakutan kundi ang takot mismo”.
 26. 26.  Ang pinakamabuting paraan ng paglaban sa takot , kung gayon, ay ang pagharap, at hindi ang pagtalikod dito. Ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag na “XENOPHOBIA” o “STAGE FRIGHT” . Ito ang takot na mapagtawanan bunga ng maling gramar, maling bigkas, o masagwang tindig o postyur.
 27. 27. MANIPESTASYON NG “STAGE FRIGHT” Panginginig ng kamay. Pangangatog ng tuhod. Kawalan ng ganang kumain. Pananakit ng tiyan. Di-pagkatulog. Pananakit ng ulo. Pagkautal. Pagkalimot ng sasabihin. Paninigas ng pagkakatayo. Kawalan ng panuunan ng paningin. Biglang pagbilis ng pulso. Mataas na presyon ng dugo.
 28. 28. IBA’T IBANG DAHILAN NG “STAGE FRIGHT” Takot sa malaki at di-pailyar na madlang tagapakinig. Di kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. Damdaming kakulangan o isekyuriti bunga ng anyong pisikal tulad ng kabataan, kapayatan, di kaaya ayang mukha o kulay o di magandang postyur. Kakulangan o kawalan ng kahandaan Kakulangan o kawalang ng pamilyaridad sa lugar o okasyon.
 29. 29.  Ngunit kailangan ng bawat tagapagsalita ang tensyon. Ito kasi ang magtritriger sa katawan ng lumikha ng adrenalin upang magtulak ng isang indibidwal na mag- perporm ng higit na mabuti. Nagagawa ng isang matalinong tagapagsalita na maging positibo ang tensyon at hindi negatibo. Ngunit kung labis ang takot, hindi na ito magiging produktibo. Samakatwid, kailangan itong kontrolin.
 30. 30. MUNGKAHI KUNG PAANO MAAAYOS ANG “STAGE FRIGHT” Magkaroon ng positibong atityud. Isiping kayang mong magsalita sa harap ng madla. Isiping di ka nagiisa. Magtiwala sa iyong sarili. Isiping mayroon kang mahalagang ideya na ibabahagi sa madla. Tanggapin mo ang iyong sarili, iyong tagumpay at kabiguan, ang iyong mga kasalanan at hahinaan, ang iyong mga kagandahan at kapintasan. Magkaroon ng marubdob na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita. Harapin ang takot, huwag mong takasan.
 31. 31.  Magpraktiska ng magpraktis. Magsimula sa pagharap sa maliliit na pangkat hanggang sa pagharap sa malalaking madla. Isipingang tagapakinig ay palakaibigan at hindi mapanghusga. Magbihis ng naayon sa okasyon. Mag-imbak ng maraing kaalaman. Dumating nang maaga upang maging pamilyar sa lugar at mga taga pakinig. Magdasal. Humingi ka ng lakas ng loob at dunong sa Poong Maykapal.
 32. 32. PROPAYL NG EPEKTIBONGISPIKERa. Responsableb. Magiliw at kawili – wiling pakingganc. Malawak ang kaalamand. Palabasae. Palaisipf. Mayaman ang koleksyon ng ideyag. May interes sa paksang tinatalakayh. Obhetiboi. May sense of humor
 33. 33. j. Gumagamit ng mga angkop na salitak. Nirerespeto ang pagkakaiba-iba ng tagapakinigl. Sapat at angkop ang lakas ng tinigm. Malinaw at wasto ang pagbigkas ng salitan. Gumagamit ng angkop na kumpas at kilosñ. Hindi iniinsulto o sinasaktan ang damdamin ng tagapakinigng. Maingat sa paggawa ng kongklusyon, paratang at batikos
 34. 34. o. May panuunan ng paningin sa tagapakinigp. Angkop ang kasuotan sa okasyonq. Pinaniniwalaan at isinasabuhay ang sinasabir. Walang nakakadistrak na mannerismss. Mainam ang tindig o postyurt. Maayos at lohikal ang presentasyon mula sa simula, gitna hanggang wakasu. Iniiwasan ang mapalabok na pananalita
 35. 35. v. Binibigyang-diin ang mahahalagang konsepto o kaisipanw. Alam kung kailan tatapusin ang pagsasalitax. Iniiwasan ang pagyayabangy. Mayaman ang bokabularyoz. Taglay ang mga angkop at inaasahang gawi, personalidad at karakter
 36. 36. GODBLESS! 
 37. 37. INIHANDA NINA: H1AEvangelista, Catherine Endozo, GenevaDe Guzman, Leona Esteban, ShermieJose, Love Joy Eleponga, Twinkle JoyLayco, Daniel Huesca, KennethGarcia, Kim Carlo Esper, SirDe Dios, Raymond Cruz, Laurence G. Jesus M. Purificacion

×