Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Innovasjon Norges reiselivssatsing 2010

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 78 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (18)

Anuncio

Similares a Innovasjon Norges reiselivssatsing 2010 (13)

Más de Innovation Norway (20)

Anuncio

Innovasjon Norges reiselivssatsing 2010

 1. 1. Innovasjon Norges reiselivssatsing<br />[Navn]<br />[sted, dato]<br />
 2. 2. Agenda<br /><ul><li>Hvem er Innovasjon Norge
 3. 3. Hva skjer på markedene – status
 4. 4. Hvordan er utviklingen i Norge?
 5. 5. De tørre tall om reiselivsnæringen i Norge
 6. 6. Litt om reiselivsstrategi – for Norge – for Innovasjon Norge
 7. 7. Slik jobber Innovasjon Norge med reiseliv</li></ul>Foto: CH/Innovation Norway<br />
 8. 8. Formålsparagrafen til Innovasjon Norge<br />Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.<br />EWOS og Global Fish i Florø<br />Vest Busscar<br />Sensonor<br />3<br />
 9. 9. Ni prioriterte sektorer<br />4<br />4<br />
 10. 10. På tvers av tjenester<br />Finansiering<br />Profilering<br />Nettverk<br />Kompetanse<br />Rådgivning<br />5<br />
 11. 11. Ett sted å henvende seg – der næringslivet er<br />
 12. 12. Hva skjer på markedene? <br />– status<br />7<br />
 13. 13. Vekst i reiselivet frem mot 2020<br />
 14. 14. Nøkkeltall 2008<br />29 mill. <br />Utenlandske<br />Gjestedøgn<br />0%<br />Internasjonale<br />Ferie- og<br />Fritids-<br />Ankomster<br />3,2 mill.<br />-1%<br />Ankomster<br />6,1 mill.<br />+2%<br />Dagsbesøk<br />+3%<br />Cruise<br />+15%<br />Overnattings-<br />gjester<br />4,4 mill.<br />+1%<br />Kilde: TØI: Gjesteundersøkelsen 2008, UNWTO<br />
 15. 15. 2008:Antall kommersielle gjestedøgn er på samme nivå i 2008 som i 2007. <br />Kilde: SSB 2008<br />
 16. 16. Lavprisflyselskaper<br />2005<br />2001<br />Kilde: Advolar<br />
 17. 17. Sommeren som var så bratt?<br />Faksimiler: VG.no, NRK.no, NHO.no, aftenposten.no, radionordkapp.no, blv.no<br />
 18. 18. Fattig trøst: Prosentvis endring i utenlandske gjestedøgn januar-juni 2009/2008 for utvalgte land<br />Kilde: Tourmis<br />
 19. 19. 2009: Totale gjestedøgn (norske og utenlandske) per fylke<br />
 20. 20. Private hytter<br />Kilde: statistikknett.com<br />
 21. 21. Html- filer inn<br />
 22. 22. Folks ønske om å reise er uendret, men mange er forsiktige og ser etter ”value for money”<br /><ul><li>UNWTO forventer en nedgang i 2009 på -2-3 % på verdensbasis. Hittil i år har nedgangen vært på -7,7 % målt i ankomster på verdensbasis
 23. 23. Kortferier med vennegjengen får den største nedgangen
 24. 24. Hovedferien med familien beholdes, men kortes noe ned
 25. 25. Feriene legges nærmere hjemme og i eget land
 26. 26. Fokus på billigere feirer
 27. 27. Fokus på tematiske ferier
 28. 28. Kurs- og konferanse og forretningstrafikk vil bli hardere rammet enn ferie- og fritid
 29. 29. Sterkere prissensitivitet, fluktuerende valutakurser og prisen på drivstoff kan bidra til å endre styrkeforholdet mellom destinasjoner</li></ul>17<br />
 30. 30. Trender i nedgangstider: Hvordan tilpasser turistene seg?<br /><ul><li>Mer fokus på besøk / være sammen med familie og venner
 31. 31. Tenderer mot å velge enklere overnatting og nedgradere komfort
 32. 32. Forventer miljø uten ekstra kostnader </li></ul>Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey, 2009<br />
 33. 33. Omverdenanalyse – trender:<br />Den nye reisende<br />Forbrukerne:<br /><ul><li>Blir stadig mer ”profesjonelle”
 34. 34. Søker opplevelser heller enn destinasjoner
 35. 35. Er vanskeligere å forutsi og opptrer i ulike roller i ulike situasjoner
 36. 36. Er alltid på nett og informerer seg selv og andre gjennom sosiale medier</li></ul>Konkurrentene:<br /><ul><li>Øker i antall og befinner seg i alle verdenshjørner</li></ul>19<br />Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge <br />
 37. 37. Virkninger på reiselivsnæringen<br /><ul><li>Bedrifter som ensidig har satset på kurs- og konferanse og forretningstrafikk vil bli hardere rammet enn andre
 38. 38. Forskjeller by og land?
 39. 39. Mer fokus på ”core business” (eks. SAS)
 40. 40. Større fokus på ferie- og fritidsmarkedet enn tidligere
 41. 41. Større investeringsprosjekter legges på is eller skrinlegges pga. usikre markedsutsikter og vanskeligere å skaffe finansiering samt reise egenkapital</li></ul>20<br />Foto: Ole Petter Øverby/Hedmark Reiseliv<br />
 42. 42. ”Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer i omgivelsene”C. Darwin<br />
 43. 43. Utfordringer<br /><ul><li>Korte og avgrensede sesonger
 44. 44. Fragmentert salgs- og markedsarbeid
 45. 45. Mange små enheter med begrensede ressurser
 46. 46. Lav foredlingsgrad
 47. 47. Få profesjonelle investorer/kapitalmiljøer</li></li></ul><li> De tørre tall<br />om reiselivsnæringen<br />i Norge<br />23<br />
 48. 48. Nøkkeltall reiselivsnæringen<br /><ul><li>Reiselivsnæringene står for 3,3 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), og vel 6 prosent av den totale
 49. 49. Totalt brukte turistene 108 milliarder kroner i Norge i 2008. </li></ul>50 prosent norsk befolkning<br />30 prosent utenlandske gjester<br />20 prosent norske bedrifter (forretningsreiser)<br /><ul><li>I 2007 var det 14 090 reiselivsbedrifter i Norge. Disse omsatte for 85 milliarder kroner.
 50. 50. 159 400 ansatte i reiselivsnæringen (132 000 normalårsverk), 6,6 prosent av sysselsettingen på fastlands-Norge</li></li></ul><li>Driftsmargin<br />Kilde: NHO Reiseliv (2008)<br />
 51. 51. Totalkapitalrentabilitet<br />Kilde: NHO Reiseliv (2008)<br />
 52. 52. Betydning?<br />Kilde: NHO Reiseliv (2008)<br />
 53. 53. Strategier<br />28<br />
 54. 54. Regjeringens tre hovedmål<br />Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen<br />Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen<br />Norge – et bærekraftig reisemål<br />
 55. 55. Områder i strategien<br />Innovasjon<br />Bærekraftighet<br />Kvalitet<br />Kompetanse<br />Områdeutvikling<br />Markedsføring og profilering<br />Organisering<br />
 56. 56. Vår visjon<br />Vårt mål<br />“År 2015 har Norge en bærekraftig reiselivsnæring som best tiltrekker seg naturinteresserte utforskere som søker tilgjengelige og sterke opplevelser i storslått natur”<br />Økt <br />lønnsomhet<br />Økt <br />kvalitet på<br />opplevelsene<br />Foto: CH/Innovation Norway<br />
 57. 57. Norge = Natur.<br />Optima<br />Anders Gjengedal/Innovation Norway<br />Terje Rakke/Nordic life/Innovation Norway<br />
 58. 58. Fylle naturen med meningsfullt innhold – tilpasset målgruppene<br />
 59. 59. ”Berre kraftig” eller bærekraftig?<br />Kilder: sas.no, scandichotels.no, rica.no, gala.no, startour.no, choice.no<br />
 60. 60. Bærekraftig reiseliv 2015, grunnleggende prinsipper<br />(bygger på FN-WTO forståelse (1) og dekker også prinsippene for geoturisme og økoturisme)<br />Økonomisk <br />levedyktighet<br />Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning <br />Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter<br />Styrking av <br />sosiale verdier<br />Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning<br />Lokal kontroll og engasjement<br />Jobbkvalitet for reiselivsansatte<br />Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet<br />Bevaring av natur, kultur og miljø<br />Kulturell rikdom<br />Landskapets fysiske og visuelle integritet<br />Biologisk mangfold<br />Rent miljø og ressurseffektivitet<br />EU benytter FN-WTOs definisjon av bærekraftighet som utgangspunkt for sin handlingsplan for et bærekraftig, europeisk reiseliv, jfr. rapporten ”Action for More Sustainable European Tourism” - feb 2007<br />(1) ”Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers.” UNWTO/UNEP, 2005<br />
 61. 61. Målgruppen: Fra naturinteresserte til “utforskere”<br /><ul><li> Utforske naturen
 62. 62. Utforske sine egne grenser
 63. 63. Eller høre historiene om utforskerne</li></ul>Foto: Nils-Erik Bjørholt, C H/Innovation Norway <br />
 64. 64.
 65. 65. Markedsføring/salg: Fra tradisjonell til innovativ<br />Dristigere kommunikasjon <br />Fokus på opplevelser og drømmer<br />Samordne markedsføring og salg<br />Fra marked til segment<br />Web 2.0 og Sosiale medier<br />38<br />Illustrasjon: Istockphoto.com<br />
 66. 66. Produktutvikling og innovasjon: Fra leverandørperspektiv til kundeperspektiv<br />Stimulere kundedrevet innovasjon i opplevelser og tematiske produkter<br />Støtte prosesser for reisemålsutvikling<br />Bygge kompetanse innenfor opplevelsesutvikling<br />Jobbe med kvalitetssikring av reiselivsprodukter<br />Jobbe for en tydeligere differensiering i norsk reiseliv<br />Stimulere bærekraft<br />39<br />Foto: CH/Nils-Erik Bjørnholt/Johan Wildhagen/Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway<br />
 67. 67. Satsingsområder 2010<br />Ferie- og fritidsmarkedet<br />Rundreiser<br />Baseferie<br />Aktivitets- og temaferie<br />Byferie<br />Kongress og møtemarkedet<br />Kongress<br />Møte- og incentivereiser<br />
 68. 68. Ambisjoner 2010<br />Strategisk mål: Innovasjon Norge reiselivssatsing skal i 2010 bidra til vekst i reiselivsnæringen målt ved å opprettholde antall kommersielle gjestedøgn på 2009-nivå og to prosent økt verdiskaping målt i resultatforberedelse. Veksten skal være bærekraftig. <br />
 69. 69. På tvers av tjenester<br />Finansiering<br />Profilering<br />Nettverk<br />Kompetanse<br />Rådgivning<br />42<br />
 70. 70. Hva betyr det?<br />
 71. 71. På tvers av tjenester<br />Finansiering<br />Profilering<br />Nettverk<br />Kompetanse<br />Rådgivning<br />44<br />
 72. 72. Kysten og <br />kystkulturen<br />Det arktiske <br />Norge<br />Fjell og villmark<br />Fire opplevelsesområder i profileringen<br />Fjord- og<br />fjellandskapet<br />Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Anders Gjengedal, Bjørn Jørgensen/Innovation Norway<br />
 73. 73. 15 Land og mange muligheter<br />
 74. 74. Hovedfokus: opprettholde vår posisjon<br />
 75. 75. Ta trafikk i store markeder<br />
 76. 76. Vekke interesse!<br />Bygge kjennskap<br />Hvordan kan jegoppleve Norge?<br />Bygge kunnskap<br />Gjøre opplevelsertilgjengelig<br />49<br />
 77. 77.
 78. 78. ”New” channels<br />www.youtube.com/visitnorwaycom<br />www.twitter.com/visitnorway<br />www.facebook.com<br />
 79. 79. Poster boards<br />Berlin<br />New York<br />London<br />
 80. 80. PR-results<br />International media<br />Media coverage 2008:<br />1005 journalists<br />5433 articles<br />250 tv<br />30 radio<br />Value NOK 331 mill.<br />
 81. 81.
 82. 82.
 83. 83. Kjennskap, kunnskap, kjøp…<br />Utendørsreklame<br />Bilag/kataloger<br />Online<br />Annonser<br />
 84. 84. Visitnorway<br /><ul><li> Priser
 85. 85. Økt trafikk
 86. 86. Reisetips
 87. 87. Nye versjoner</li></ul>Polen<br />Kina<br />Foto: Innovasjon Norge<br />
 88. 88. Vi skal ta Nordlyset<br />
 89. 89. Større fokus på nærmarkedene<br />
 90. 90. Internasjonale arrangementer<br />
 91. 91. På tvers av tjenester<br />Finansiering<br />Profilering<br />Nettverk<br />Kompetanse<br />Rådgivning<br />61<br />
 92. 92. Finansiering<br />Resultat<br />(Nyskapingsperiode)<br />(Vekstperiode)<br />Idéfasen<br />Utvikling<br />Konsolidering<br />Omstilling<br />Markedslån<br />Risikolån/garanti<br />Tilskudd<br />Tid<br />
 93. 93. Finansiering<br />Lån<br />Tilskudd<br />Garantier<br />Skattefunn<br />
 94. 94. Investinor AS<br /><ul><li>Investinor AS er et landsdekkende, statlig investeringsselskap med en egenkapital på 2,2 milliarder kroner. Selskapet skal bidra til økt verdiskaping ved tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte og konkurransedyktige norske bedrifter.
 95. 95. Skal primært investere i bedrifter som er i tidlig vekstfase, men også være med inn i ekspansjonsfasen når dette er hensiktsmessig
 96. 96. Reiseliv er en av fem prioriterte næringer
 97. 97. www.investinor.no</li></li></ul><li>Tall<br /><ul><li>Finansiering: 1. halvår 2009: NOK 170 mill
 98. 98. Prognose 2009: NOK 250 mill</li></li></ul><li>På tvers av tjenester<br />Finansiering<br />Profilering<br />Nettverk<br />Kompetanse<br />Rådgivning<br />66<br />
 99. 99. Godt vertskap<br /><ul><li>Deltakerne får en innføring i hvordan man kan utøve godt vertskap og skape merverdi for den besøkende og bedriften.
 100. 100. Kurset består av inspirasjonsforelesning, boken ”det gode vertskap” og e-læringsmodul. Kurset foregår over en samling fra lunch til lunch i tillegg til at deltakerne aktiviseres både før og etter samling.</li></li></ul><li>Pakking, salg og distribusjon<br /><ul><li>Kurset gir en innføring i hvordan man kan sette sammen attraktive pakketilbud, selge og distribuere dem
 101. 101. Kurset har også en e-læingsmodul der pakkereiseloven blir gjennomgått.
 102. 102. Kurset varer fra lunch til lunch og består av forelesning, gruppearbeid og arbeid med egen bedrift.</li></li></ul><li>Opplevelsesproduksjon<br /><ul><li>Deltakerne lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på.Kurset er basert på den anerkjente ”LEO” modellen utviklet av Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry.
 103. 103. Deltakerne får en praktisk innføring i verktøy som benyttes til å utvikle gode opplevelser i egen bedrift.
 104. 104. Kurset varer fra lunch til lunch og består av forelesning, gruppearbeid og arbeid med egen bedrift.</li></li></ul><li>FRAM Reiseliv<br /><ul><li>FRAM er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi.
 105. 105. Deltakerne utvikler kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet.
 106. 106. Kurset går over 6 samlinger over 15-20 måneder. Mellom samlingene bistår en FRAM- rådgiver bedriften.</li></li></ul><li>Kvinner i reiselivet<br />Innovasjon Norge har idag tre<br />programmer og tjenester:<br /><ul><li>Fyrtårn
 107. 107. Ledermentor
 108. 108. Styrekandidater</li></li></ul><li>Fyrtårn<br /><ul><li>Innovasjon Norge vil vise frem kvinner som har hatt suksess i reiselivsnæringen, slik at andre kvinner som vil, men kanskje hittil ikke har våget, blir motivert til å etablere bedrifter.
 109. 109. Skreddersydd undervisningsprogram som kan gjøre kvinner i reiselivet enda bedre til å: </li></ul>Bygge nettverk <br />Håndtere media <br />Utvikle lederegenskaper <br />Øke lønnsomheten <br />Orientere bedriften mot et internasjonalt marked<br />Foto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge<br />
 110. 110. Ledermentor<br /><ul><li>Ledermentor skal bidra til at kvinner i reiselivsnæringen får større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling.
 111. 111. Deltakeren får en personlig mentor som i et helt år vil fokusere på hennes utfordringer som leder. </li></ul>Programmet består av to deler:<br />1. Utviklingsseminarer <br />2. Mentorprogrammet<br />Foto: Pål Bugge/Innovasjon Norge<br />
 112. 112. Styrekandidater<br />Innovasjon Norge vil ha bedre kvalitet på styrearbeidet i<br />norske bedrifter også innenfor reiselivet. Kurset gir formel<br />kompetanse i styrearbeid. <br /><ul><li> Det legges stor vekt på teori knyttet til praktiske erfaringer.
 113. 113. Deler av kurset foregår i fiktive styregrupper med realistiske bedriftssaker.
 114. 114. Gjennom kurset får deltakerne et unikt nettverk, med tilgang til erfaringer og kompetanse som grunnlag for å gjøre godt styrearbeid.
 115. 115. Alle som består eksamen, kan registrere seg gratis i Innovasjon Norges Styrekandidatbase. </li></ul>Foto: Morten Brun<br />
 116. 116. Kommentarer fra deltakerne<br />”Jeg har sjelden vært med på en kursleveranse som så godt treffer det publikum den<br />er rettet mot; små og mellomstore bedrifter i reiselivsnæringen.”Eirik Mykland, deltaker Pakking, salg og distribusjon, Aust-Agder<br />”Er veldig fornøyd med kurset og kan ikke se at noe viktig er utelatt. Man får noen aha-opplevelser underveis og det er godt for en som har vært i samme yrket lenge.<br />Så nå er det bare å sette i gang og leve opp til det vi har lært! Tusen takk”<br />Deltaker vertskapskurs, Oslo<br />”Kurset var veldig bra det gir oss en ny måte å tenke på samt gir oss verktøy til å videreutvikle våre egne produkter.”<br />Deltaker opplevelsesproduksjon, Trysil<br />
 117. 117. Andre kompetansetilbud<br />NTW-skolen<br />Internasjonal markedsføring for reiselivet<br />IKT for reiselivet<br />Merkevareskolen<br />Kokkekurs ”Lokal mat” (1200 kokker har vært igjennom)<br />
 118. 118. På tvers av tjenester<br />Finansiering<br />Profilering<br />Nettverk<br />Kompetanse<br />Rådgivning<br />77<br />
 119. 119. Å overgå forventningene: kvalitet<br />”The pictures that the hotel presents on its web site are a far cry from reality. The hotel was run-down and in need of a re-vamp”<br />Kvalitetssikringsordning i samarbeid med NHO Reiseliv<br />NBG kvalitetsarbeide<br />”This ridiculously expensive city” <br />”NORWAY. It was a breath-taking, mind-blowing & soul-revealing experience!Awe-inspiring, heavenlike, godly & pure – paradise on earth! It was a trip worth dying for & felt like love-making at its essence (truly) Oh boy, seems like I`ve been away forever!!!”<br />Utsagn fra bloggere om Norge som reisemål<br />
 120. 120. Nettverk<br />
 121. 121. [navn]<br />E-post: Tlf: +47 22 00 27 19<br />Forbruker: www.visitnorway.com<br />Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv<br />Velkommen til et samarbeid!<br />

Notas del editor

 • Dette betyr at vi må justere på strategien vår og gjøre noen dyptgående endringer Samtidig så er det hevet over enhver tvil at Norges USP er: Unik kombinasjon av storslagen natur en unik historie og tradisjon som åpne og internasjonalt orienterte oppdagere og utforsker med en velfungerende infrastrukturMed bärekraftig menar vi en turismindustri som är ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt bärekraftig i det långa perspektivet. Det betyder att vi jobbar på att öka lönsamheten i näringen, utveckla destinationen på ett ekologiskt hållbart sätt och även värna våra kulturvärden och traditioner.

×