Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Drammenskonferansen 2019: Emma Nordbø

874 visualizaciones

Publicado el

Hvilke kvaliteter er avgjørende for god folkehelse blant barn som vokser opp i byen?

Publicado en: Sector inmobiliario
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Drammenskonferansen 2019: Emma Nordbø

 1. 1. Hvilke kvaliteter er avgjørende for god folkehelse blant barn som vokser opp i byen? Emma Charlott A. Nordbø, doktorgradsstipendiat, Institutt for Folkehelsevitenskap, NMBU Barn i byen, 20. mars 2019
 2. 2. Helsefremmende byer Byer som kontinuerlig utvikler seg, forbedrer fysiske og sosiale miljøer og som forsterker samfunnsressurser som fremmer helse og velvære i befolkningen.
 3. 3. Folkehelseperspektiveti byplanlegging – Hvorfor?
 4. 4. Befolkningsrettet arbeidog oppmerksomhet rettet mot påvirkningsfaktorerpå helse, herunder nærmiljøfaktorer Barn og unge er en prioritert målgruppe. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak for å styrke mestring, samt fremme tilhørighet, deltakelseog aktivitet i lokalsamfunnet.
 5. 5. «Helsefremmende nærmiljø for barn og unge» et doktorgradsprosjekt v/Institutt for Folkehelsevitenskap, NMBU
 6. 6. Nærmiljø Fysisk miljø Bygninger Boligfelt Parkerog rekreasjonsområder Lekeplasser Vei- og transportnett Gang- og sykkelstier Fasiliteter Psykososialt miljø Trygghet Steder for sosial interaksjon Tilhørighet Identitet Sosial kapital Hvilke nærmiljøkvaliteter?
 7. 7. Hva sier forskningen? En systematisk kunnskapsoppsummering Kvaliteter som fremmer aktiv transport • Lite trafikkeksponering eller høy sikkerhet langs ferdselsårer • Tilgang på gang- og sykkelveier/stier • Kort avstand til fasiliteter og destinasjoner • «Walkability» (gangbarhet)
 8. 8. En studie blant norske 8-åringer Geografiskeinformasjonssystemer 800-og 5000-mrundtbostedet • Befolkningstetthet • Tilgangtil grønneområder(totalt, park) • Tilgangtil fasiliteter (totalt, lekeplass/idrettsplass, skole) • Fysisk aktivitet (sommer og vinter) • Organisertaktivitet • Sosial aktivitet med venner SAMMENHENGER?
 9. 9. Tilgang til park i nabolaget var forbundet med mer fysisk aktivitet i sommerhalvåret Høyere andeler grøntareal i nabolaget var forbundet med mer fysisk aktivitet i vinterhalvåret Hovedfunn – Fysisk aktivitet i sommer- og vinterhalvåret
 10. 10. Hovedfunn – Organisert aktivitet Flere fasiliteter i nabolaget var forbundet med mer deltakelse Flere lekeplasser/idrettsanlegg i nabolaget var forbundet med mer deltakelse Tilgang til skole i nabolaget var forbundet med mer deltakelse
 11. 11. Hovedfunn – Sosial aktivitet med venner Flere fasiliteter og lekeplasser/idrettsanlegg samt tilgang til skole i nabolaget og lokalsamfunnet fremmet økt deltakelse i sosial aktivitet med venner og jevnaldrende Høyere befolkningstetthet i nabolaget fremmet økt deltakelse i sosial aktivitet med venner og jevnaldrende
 12. 12. Funnene underbygger betydningen av at barn bør ha tilgang til ulike arenaer for aktivitet i nærmiljøet
 13. 13. Helsedirektoratet(2014). Samfunnsutviklingfor god folkehelse.Rapport om status og råd for videreutviklingav folkehelsearbeideti Norge. Rapport IS-2203. Oslo: Helsedirektoratet. Helsedirektoratet(2017). Program for folkehelsearbeidi kommunene.Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene Helse- og omsorgsdepartementet(2015). Stortingsmeldingnr. 19 (2014-2015) "Folkehelsemeldingen.Mestring og muligheter.". Helse- og omsorgsdepartementet,Oslo. Nordbø, E.C.A.,Nordh, H., Raanaas, R.K., Aamodt, G. (2019). Promoting ActivityParticipation and Well-being among Children and Adolescents: A SystematicReview of the Neighborhood Built Environment Determinants.[Submittedto JBI Database of SystematicReviews and ImplementationReports]. Nordbø, E.C.A.,Raanaas, R.K., Nordh, H., Aamodt, G. (2019). Neighborhood GreenSpaces, Facilities and Population Densityas Determinantsof ActivityParticipation among 8-year olds: A Cross-SectionalGISStudyBased the Norwegian Mother and Child Cohort Study.[Submittedto InternationalJournal of Behavioral Nutrition and Physical Activity]. United Nations (2018). The SustainableDevelopmentGoals Report 2018. United Nations, New York. Referanser
 14. 14. Takk for oppmerksomheten! E-mail: emno@nmbu.no

×