Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reunio pares 2n_2019_20

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Reunio pares 2n_2019_20 (20)

Anuncio

Más de instiquercus (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Reunio pares 2n_2019_20

 1. 1. Reunió de mares i pares 2n ESO. Curs 2019-20 Institut Quercus. Sant Joan de Vilatorrada
 2. 2. 1.Fulls repartits 1. Signatures d’assistència 2. Document responsabilitat Chromebook 3. BIQ (Butlletí Informatiu Quercus)
 3. 3. 2.Informacions del curs Grups Tutores 2n A: 24 alumnes 2n A: Laura Bacardit (experimentals) 2n B: 23 alumnes 2n B: Cristina Segura (tecnologia) 2n C: 23 alumnes 2n C: Montse Arranz (castellà) 2n D: 23 alumnes 2n D: Anna Candel (socials) 2n E: 23 alumnes 2n E : Montse Farràs (VIP) Coordinació de nivell: Loida Méndez (orientació) Resta de l’Equip Docent Anna Vila (direcció i educació Física) Josep Martínez (anglès) Gildo Ribas (matemàtiques) David Sabata (català)
 4. 4. 12/9 al 29/11: 1r trimestre 1/11 : festiu 11/11: festa local 20/12: lliurament de notes 9/3 al 8/6: 3r trimestre 6/4 al 13/4: vacances de Pasqua 1/5: festiu 4/5: festa lliure disposició 9/6 al 17/6: treball de síntesi 18/6 i 19/6: proves extraordinàries 26/6: lliurament de notes 3. Calendari 2/12 al 6/3: 2n trimestre 5/12: festa lliure disposició 6/12: festiu 23/12 al 7/01: vacances Nadal 20/2: festa lliure disposició 21/2: festa local 27/3: lliurament de notes
 5. 5. 4. Currículum general Català 3 hores Grup classe Castellà 3 hores Grup classe Anglès 4 hores Grup classe / 1 h desdoblament Matèmàtiques 4 hores Grup classe Ciències Experimentals 3 hores 1 h laboratori Ciències Socials 3 hores Grup classe Tecnologia 2 hores 1 h taller Educació Física 2 hores Gimnàs VIP 2 hores Aula VIP Valors Ètics / Religió 1 hora A elecció Tutoria 1 hora Grup classe
 6. 6. 4. Currículum: matèries optatives - Matèries semestrals (del 12 de setembre al 24 de gener / del 27 de gener al 8 de juny) - 2 hores setmanals L’univers Fem matemàtiques Introducció a l’alemany Introducció al francès Activitats a la natura Música: trobada de corals
 7. 7. 4. Currículum: treball de síntesi - El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per aconseguir que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries. - Es fa de 1r a 3r de l’ESO. - Aprenentatge competencial. - Del 9 al 15 de juny. - Tema: “Cardona i la mineria de la sal” - Pernoctació 1 nit (“Vilar Rural”)
 8. 8. 4. Currículum: impuls a la lectura
 9. 9. 5. Mesures d’atenció a la diversitat - Ràtios més baixes per grups-classe. S’ha passat de 4 grups a 5 grups. - Desdoblaments en algunes matèries (anglès, experimentals i tecnologia) - Plans Individuals (PI) adaptació curricular i/o metodològica i criteris d’avaluació. - ATI’s: Atencions Individuals d’orientació personal, lingüístiques, d’organització i de treball.
 10. 10. 6. Avaluació -Nova ordre del procés d’avaluació a l’ESO: 4 de juliol 2018. - Qualificacions qualitatives: - NA (no assoliment) - AS (assoliment satisfactori) - AN (assoliment notable) - AE (assoliment excel·lent)
 11. 11. 6. Avaluació - Importància de la regulació de l’aprenentatge i comprovar l’assoliment de les competències. - Al llarg del curs hi ha una preavaluació (novembre), tres avaluacions parcials i l’avaluació final. La preavaluació serveix per aplicar mesures correctores, segons com s’hagi iniciat el curs. - Recuperacions trimestrals. - L’avaluació final determina les notes finals del curs, així com si l’alumne/a ha d’anar a les proves extraordinàries. - Proves extraordinàries al juny: els alumnes podran recuperar les matèries suspeses a l’avaluació final. - “Nota de tall” cicles formatius (1r a 3r ESO) - Nota final d’ESO: mitjana dels 4 cursos
 12. 12. 7. AMPA (Contacte: pàgina web del Quercus) - Qui som? - Quan ens reunim? - Gestionem el programa de reutilització de llibres de lectura “Cuida’m” - Conveni signat amb IDDINK - Col·laboració amb l’organització d’actes - Quota AMPA: - Carpeta arxivadora - Portaentrepans - Agenda - TIS (Tècnic en integració social) - Bibliotecària - Extraescolars: repàs de matemàtiques i anglès
 13. 13. 2n A
 14. 14. 2n B
 15. 15. 2n C
 16. 16. 2n D
 17. 17. 2n E
 18. 18. 8. Tutoria Tutoria de grup Tutoria Individual Hi ha 1h setmanal de tutoria de grup El/la tutor/a individual fa un seguiment més personalitzat dels alumnes - Visió i dinàmica del grup. - Seguiment de les faltes d’assistència. És qui fa d’enllaç amb la família El divendres es fan les activitats del Pla d’Acció Tutorial: - hàbits d’estudi - millorem la convivència - treballem la diferència - orientació i autoconeixement - prevenció d’addicions - educació viària - preparació de Jornades de Centre... Horaris entrevistes: - Anna Vila: dimarts de les 9h25’ a les 10h20’ - Laura Bacardit: dimecres de les 11h35’ a les 12h30’ - Cristina Segura: dilluns de les 11h35’ a les 12h30’ - Montse Arranz: dimarts de les 11h35’ a les 12h30’ - Anna Candel: dilluns de les 11h35’ a les 12h30’ - Montse Farràs: dimecres de les 11h35’ a les 12h30’ - David Sabata: dimecres de les 12h50’ a les 13h45’ - Josep Martínez: dijous de les 10h40’ a les 11h35’ - Gildo Ribas: dilluns de les 10h40’ a les 11h35’ - Loida Méndez: dimecres de les 12h50’ a les 13h45’
 19. 19. 9. Metodologia - Continua com a 1r ESO. - Més autonomia - Diversitat d’assignatures → diversitat de maneres de treballar - Llibres, chromebooks, apunts, deures… - Exàmens, treballs cooperatius, activitats online, jocs... - Hàbits: d’estudi, organització, de comportament, d’higiene...
 20. 20. 10. Gestió de l’assistència i comunicacions - L’assistència és obligatòria. - A les 8 del matí es fa un control d’assistència i, en cas d’absència, es truca a casa per informar a la família. - En cas d’absència (o retard) cal que els pares o tutors justifiquin la falta a l’agenda i que l’alumne l’ensenyi a la tutora de grup el divendres. - Si s’acumulen 3 retards no justificats d’una assignatura es comptarà com una incidència. - En cas d’acumulació de faltes no justificades es podran aplicar sancions. - Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no estan autoritzats a fer vaga.
 21. 21. 11. Sortides - Al llarg del curs s’organitzaran diverses sortides. - Cada sortida s’haurà de pagar individualment. - Des del moment en què l’alumne sigui informat d’una sortida hi haurà un termini per pagar-la i lliurar el resguard de pagament juntament amb l’autorització de la sortida al professor/a responsable de la sortida. - No s’accepten pagaments fora de termini, ja que si no hi ha prou alumnat assistent a la sortida, aquesta s’anul·la i es retornen els diners.
 22. 22. 11. Sortides En cas de NO ASSISTÈNCIA: - Avís per part de la família (trucada) abans de les 8:00 h. - Justificació a l’agenda en un termini màxim d’una setmana després de la realització de la sortida. La justificació cal ensenyar-la al professor/a responsable de la sortida. - Reclamació a Secretaria del retorn dels diners durant el període d’un mes després de la realització de la sortida.
 23. 23. 12. Disciplina - En cas d’actitud negativa (no treballar, no portar el material, molestar els companys, interrompre, faltar al respecte...) el professorat pot fer un full d’incidència o d’expulsió. - El tutor individual comunicarà les incidències i expulsions a la família. - Si el fet es considera greu o hi ha una reiteració d’incidències s’aplicaran sancions.
 24. 24. 13. Ús del mòbil - No està permès el seu ús a l’aula. - No es poden fer fotografies ni vídeos a cap lloc del centre. - Sanció a aquells alumnes que el facin servir, facin fotografies, ... - Reflexionar amb ells si és necessari que el duguin i si veiem que no és realment imprescindible, que no el portin. - Poden trucar des de consergeria quan hi ha qualsevol urgència. - El centre no es pot responsabilitzar de la pèrdua o robatori del mòbil ni de cap altra pertinença.
 25. 25. 14. Chromebooks - Tots els alumnes disposen d’un chromebook a l’aula. - Full de responsabilitat ús Chromebook (retornar signat)
 26. 26. 15. Armariets - Hi ha armariets dins les aules de 2n d’ESO. - Qui les vulgui fer servir ho ha de demanar a la tutora, que n’hi assignarà un. - S’ha de dur un cadenat.
 27. 27. 16. Ajudes - Ajuda econòmica per llibres de text i per material didàctic. S’haurà de presentar documentació. Les famílies hauran de presentar una instància a secretaria.
 28. 28. 17. Quercus sostenible - Neteja de l’aula: a l’hora de tutoria - Neteja del pati: - Cada divendres un grup classe a tutoria - Cada dia 3 alumnes després del segon pati.
 29. 29. 18. Convalidacions d’esport i música - Passar per secretaria com més aviat millor (fins el 30 de setembre)
 30. 30. 19. Serveis de l’Institut - Biblioteca - Cantina - Transport escolar - TIS (Tècnic Inserció Social) - Programa Salut i escola
 31. 31. 20. Bústia de queixes i suggeriments - A l’entrada de l’institut i a la pàgina web del Quercus.
 32. 32. 21. RELACIÓ FAMÍLIA - CENTRE - És molt important l’actuació i la col·laboració dels pares - Col·laboració en la visió positiva del centre - Justificació de les faltes d’assistència (en un termini d’una setmana) - Traspàs d’informació i presa d’acords. - Estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració.
 33. 33. GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I ATENCIÓ

×