Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Nasilje u školi
Nasilje u školi
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio

Similares a Vršnjačko nasilje (12)

Más reciente (20)

Anuncio

Vršnjačko nasilje

 1. 1. - Uviđanje vrsta nasilja u školi, podsticanje na borbu protiv nasilja, pružanje pomoći žrtvi nasilja 1/8/2015
 2. 2.  Nasiljnim ponašanjem među decom može se označiti ponašanje deteta koje ima za cilj da povredi i nanese bol (fizički ili psihički) drugom detetu.  Ukoliko nasilno ponašanje ima karakteristike ponavljanja i usmerenosti na istu osobu, onda je to zlostavljanje 1/8/2015
 3. 3.  fizičko nasilje (udaranje, davljenje, otimanje, uništavanje stvari, šutiranje..)  verbalno nasilje (veđanje, ismevanje, omalovažavanje..)  socijalno nasilje (isključivanje iz grupnih aktivnosti, ogovaranje..)  seksualno nasilje (upućivanje bezobraznih reči, primoravanje na seksualne odnose...)  psihološko nasilje (upućivanje pretećih pogleda, ucenjivanje, uhođenje..)  ekonomsko nasilje (uključuje krađu, uzimanje i/ili iznuđivanje novca) 1/8/2015
 4. 4.  Sledeći faktori su istaknuti kao rizični: - porodično okruženje - osobine deteta - uticaj vršnjačke grupe - uticaj medija 1/8/2015
 5. 5.  emocionalni odnos roditelja bez topline  popustljivi roditelji i ne postavjaju granice  roditelji tolerišu agresivno ponašanje  roditelji fizički kažnjavaju dete  roditelji nedovoljno nadziru dete 1/8/2015
 6. 6.  deca snažnog temperamenta  impulsivna deca  agresivna deca  deca sa umanjenom sposobnosti saosećanja 1/8/2015
 7. 7. 1/8/2015
 8. 8. 1/8/2015
 9. 9. 1/8/2015
 10. 10.  slaba koncentracija  loš uspeh u školi  malo prijatelja  izostajanje iz škole  uživanje u patnji drugih  korišćenje narkotika i alkohola 1/8/2015
 11. 11. Najčešće je žrtva nasilja:  novo dete u razredu  nadareno dijete  mirno i ljubazno dete  dete koje ima dobar odnos sa učiteljem  dete nižeg socijalno-ekonomskog statusa  dete iz druge etničke grupe  hendikepirano dete/dete sa posebnim potrebama  dete razvedenih roditelja  dete koje je i žrtva porodičnog nasilja. 1/8/2015
 12. 12.  deca su tužna i deprimirana, postaju povučena, niskog samopouzdanja  boje se da idu u školu, menjaju uobičajeni put do škole  pogoršava im se školski uspeh  zaspu plačući, imaju noćne more  postaju anksiozna, napeta i prestaju jesti  postaju drska prema roditeljima  ponekad i sama postaju nasilna  prete samoubistvom ili ga pokušavaju počiniti  počnu krasti ili sve češće pitati za novac od roditelja (za nasilnika)  odbijaju govoriti o tome što nije u redu ili daju neverovatna objašnjenja za svoje ponašanje 1/8/2015
 13. 13. 1/8/2015 - finansirati kampanje i programe koje će raditi na prevenciji nasilja - apel na javnost - edukacija nastavnog osoblja - suprostavljanje napadaču zajedničkim snagama
 14. 14. Mnogo je razloga zbog kojeg određene osobe postaju nasilnici. Većinom su determinirani temperamentom, ličnošću, nasleđem, ali ono što je relevantno jeste da su to samo predizpozicije za eventualnu pojavu nasilništva. Najveći uticaj za pojavu istog, jesu faktori okoline kao i klima u porodici. Ono što je bitno jeste da nasilništvo ne treba tolerisati, jer ćutanje je znak odobravanja, a to zapravo još više podstiče nasilje. Dakle, potrebno je organizovanje određenih radionica, tretmana, razgovora zajedno sa decom i roditeljima, uključiti roditelje u socijalizaciju nasilnih ličnosti, nastojati da osveste pozitivne osobine i usmeravati ih ka tom cilju. 1/8/2015
 15. 15. 1/8/2015

×