Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Zuzenketa Baztan

Elizondoko Baztan Ikastolan emateko ikastaroa

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Zuzenketa Baztan

 1. 1. Ikasleen testuen zuzenketa. 2009ko apirilaren 20etik maiatzaren 25era
 2. 2. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Irakaslearen eta ikaslearen rolak. </li></ul><ul><ul><li>Ikasleak uko egiten dio bere izaerari eta irakaslearen estiloa eta apetak hartzen ditu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaslea eta ikaslea batera aritzea testuak zuzentzen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irakasleak testua irakurtzen du. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikaslea testuaren egilea da. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irakaslea eta ikaslea ados jartzen dira testu idatzia hobetu eta sakontzeko. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Zuzenketa tradizionala eta prozesala </li></ul><ul><li>Tradizionala </li></ul><ul><ul><li>Tinta gorria </li></ul></ul><ul><ul><li>Gramatika akatsak </li></ul></ul><ul><li>Prozesala </li></ul><ul><ul><li>Irakasleak laguntzen dio ikasleari . </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazlanaren ohiturak aldatzen dira. </li></ul></ul>
 4. 4. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>NOLA ZUZENDU IDATZITAKOA </li></ul><ul><ul><li>Zer da zuzenketa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Merezi du zuzentzea? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zein dira zuzenketaren helburuak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zer errakuntza mota zuzendu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zer testu zuzendu behar dugu? </li></ul></ul>
 5. 5. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Zer da zuzenketa? </li></ul><ul><ul><li>Lan idatzietan-eta egiten den aldaketa oro akatsak kentzeko edo testua hobetzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Definizio horren arabera, prozesuak bi zati ditu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Akatsak, errakuntzak edo hutsak bilatzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Goiko horiek gainbegiratu edo berriro formulatzea. </li></ul></ul></ul><ul><li>Helburua : akatsa detektatu eta berriro formulatu. </li></ul>
 6. 6. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Merezi du zuzentzea? </li></ul><ul><ul><li>Ikaslearendako: jakinen du zuzena den, zer akats egin duen eta zein diren konponbideak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaslearendako: klaseak prestatzeko orientabideak ematen dizkio. </li></ul></ul><ul><li>Zuzenketa teknika didaktiko bat besterik ez da, eta hala hartu behar da. </li></ul>
 7. 7. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZUZENKETAREN HELBURUAK </li></ul><ul><ul><li>Ikasleari argibideak ematea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikaslea konbentzitzea bere testua aldatzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak bere idazketa hobetzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak idazteko jarrera aldatzea. </li></ul></ul><ul><li>Baldin badakigu nora iritsi nahi dugun, errazago erabakiko dugu zer zuzendu, nola, noiz... </li></ul>
 8. 8. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZER ERRAKUNTZA ZUZENDU? </li></ul><ul><ul><li>Esaldia eta idatziaren forma zuzentzeari eman zaio garrantzia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohitura hori kaltegarria da ikaslearendako. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maiz zuzenketak hutsalak, kontraesankorrak izaten dira. Ondorioz, </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ikasleak desorientatu egiten dira. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ERRAKUNTZA GUZTIAK ZUZENDU BEHAR? </li></ul><ul><li>Ez, zuzendu soilik ikasleak ikas dezakeena. </li></ul><ul><ul><li>Malgutasunez jokatu behar dugu: nori zer zuzendu. </li></ul></ul><ul><li>Kontuan hartzeko faktoreak: </li></ul><ul><ul><li>Testuaren helburu komunikatiboa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikaslearen jakintza maila </li></ul></ul><ul><ul><li>Errakuntza nolakoa den </li></ul></ul><ul><ul><li>Zuzenketaren aurrean dugun jarrera </li></ul></ul>
 10. 10. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>NORK ZUZENDU BEHAR DU? </li></ul><ul><li>Denok ikasten dugu elkarrengandik. </li></ul><ul><li>Ikasleek parte hartu zuzenketan. </li></ul><ul><li>TEKNIKAK: </li></ul><ul><ul><li>Bikotetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Horman itsatsita </li></ul></ul><ul><ul><li>Testuak trukatu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak idatzi eta irakasleak zuzendu aldi berean. </li></ul></ul>
 11. 11. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>NOLA ZUZENDU BEHAR DA? </li></ul><ul><li>Errakuntza eta hutsegitea. </li></ul><ul><li>Zer egiten dute ikasleek zuzenketekin? </li></ul><ul><li>Okerra markatu edo soluzioa eman? </li></ul><ul><li>Nola markatu argi testu bat? </li></ul><ul><li>Zer zuzendu testu mota bakoitzean? </li></ul>
 12. 12. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>1. Errakuntza eta hutsegitea. </li></ul><ul><li>Zer da bakoitza? </li></ul><ul><li>Huts bat egiten duenak behar du: </li></ul><ul><ul><ul><li>Huts egin duela jakin. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hutsaren forma zuzena gogoratzeko gai izan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hutsa kentzeko/konpontzeko asmoa izan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hizkuntza kasu bera errealitatean praktikatzeko aukera izan. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>2. ZER EGIN ZUZENKETEKIN? </li></ul><ul><ul><li>Seguru izan behar dugu ikasleek irakurri eta ulertu dituztela (Ikasgelan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekidin begiraldi azkarrak azkeneko notari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zuzenketetatik abiatuta idazkiak berritu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beste ideia batzuk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Errakuntzak libreta batean apuntatu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Okerrekin esaldiak asmatu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Errakuntzen jatorria ikertu. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>3. OKERRA MARKATU edo </li></ul><ul><li>SOLUZIOA EMAN? </li></ul><ul><li>Okerrak zailak badira edota ziur bagaude ikasleek ez dituztela bere hutsak zuzenduko, </li></ul><ul><li>esan zein den soluzioa . </li></ul>
 15. 15. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>4. TESTUA MARKATZEKO MODU ARGIA. </li></ul>“ Erne ortografiarekin!”. “ s/z eta h -ak gainbegiratu”. “ Informazio gehiegi”. “ Labur ezazu testu zati hau”. “ Lerroalde nahasia ”. “ Gehitu bi lerro lerroalde honi”. ... beste hau baino. Hobe da...
 16. 16. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>5. ZER ZUZENDU TESTU MOTA bakoitzean? </li></ul><ul><li>Ez dira testu mota guztiak berdin zuzentzen. </li></ul><ul><ul><li>Hizkuntza eta estiloa, informazio mota, egitura, etab. aldatu egiten dira. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aldaketa horiek garrantzitsuak dira hasierako zuzenketan. </li></ul></ul><ul><li>“ Zuzenketak eta testu motak” taula. </li></ul>
 17. 17. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZUZENKETA eta ORDENAGAILUAK </li></ul><ul><li>Prestazio zabalak: </li></ul><ul><ul><li>Zuzentzaile ortografikoa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinonimoen hiztegia, hiztegi batua... </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazte prozesua gidatzeko programak. </li></ul></ul><ul><li>Aldaketen kontrola </li></ul><ul><li>Iruzkinak </li></ul>
 18. 18. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZUZENKETA MARKAK </li></ul><ul><li>Helburuak: </li></ul><ul><ul><li>Errakuntzak markatzea soluziorik eman gabe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Argibide zehatzak ematea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak eta irakasleak sistema bera erabiltzea. </li></ul></ul><ul><li>Hendrickson-en markak </li></ul><ul><li>Zeharkako eta zuzeneko zuzenketak </li></ul>
 19. 19. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Zuzenketa hobetzeko hamar aholku </li></ul><ul><li>Zuzen ezazu soilik ikasleak ikas dezakeena. </li></ul><ul><li>Zuzen ezazu ikaslea idazten ari den bitartean edo idatzi eta berehala. </li></ul><ul><li>Zuzen itzazu testuaren zirriborroak, eskemak... </li></ul><ul><li>Ez ezazu zuzenketa osoa egin. </li></ul><ul><li>Eman itzazu jarraibide zehatz eta praktikoak. Ahantz itzazu komentario hutsal eta orokorrak. </li></ul>
 20. 20. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Utz ezazu denbora gelan ikasleek zuzenketak irakur eta komenta ditzaten. </li></ul><ul><li>Ahal baduzu, hitz egin ezazu ikasle bakoitzarekin. </li></ul><ul><li>Jar itzazu ikasleen eskura beharreko tresnak beren lanak zuzen ditzaten. </li></ul><ul><li>Ez izan presarik den-dena zuzentzeko. </li></ul><ul><li>Erabil ezazu zuzenketa ikas-baliabide modura eta ez betebehar modura. </li></ul>
 21. 21. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>BITAKORA KOADERNOA </li></ul><ul><ul><li>Zer da? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zer idatzi bertan? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikasgelan egindako idazlanak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zure ideiak, teoriak, arazoak, eztabaidagaiak... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irakasleak egiteko agintzen dizuna. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egiten dituzun asteko ebaluazioak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikasgelan estudiatutakoaren asteko laburpenak. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Noiz idatzi behar duzu? </li></ul><ul><ul><li>Astean hiruzpalautan </li></ul></ul><ul><ul><li>Noiznahi </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazteko gogoa duzunean. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gai bat idazterakoan eta gai horri buruzko ideiak idatzi nahi dituzunean. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arazoak konpondu edo erabakiak hartu nahi dituzunean. </li></ul></ul>
 23. 23. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZER BEHAR DA? </li></ul><ul><ul><li>Libreta bat </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazten duzunean, zer egunetan idazten duzun apuntatu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asko idatzi, zure ideiak hobeki garatu ahal izateko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sarrera asko egin </li></ul></ul><ul><ul><li>Bitakoran egiten dituzun lan bereziak identifikatu. </li></ul></ul>
 24. 24. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>EBALUAZIOA </li></ul><ul><ul><li>Idazteko erregulartasuna hartuko da kontuan (45 sarrera, gutxienez). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideien benetakotasuna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Iruzkinak nola adierazten diren. </li></ul></ul><ul><li>Ikasturtea bukatutakoan, artxibo baliagarria izanen duzu. </li></ul>

×