Latihan kata hubung

慈心 Chan
慈心 Chan教育工作者 en All around the World
21/03/2019Lyn6764 1
Isi tempat kosong di bawah menggunakan kata hubung yang sesuai.
1. ___________ demam, dia tidak dapat hadir ke sekolah
pada petang ini.
A. Walaupun C. Apabila
B. Oleh sebab D. Sungguhpun
2. Ghani ___________ Malek sedang bersiap-siap untuk
pergi ke majlis itu.
A. atau C. tetapi
B. dan D. lalu
21/03/2019Lyn6764 2
3. Saya tidak dapat mengikut kamu ke sekolah pada petang
ini ___________ kaki saya sakit.
A. tetapi C. sambil
B. kerana D. walau
4. _____________ Encik Tan kaya, dia tidak pernah
menyombong diri.
A. Sekiranya C. Walaupun
B. Jikalau D. Sementara
21/03/2019Lyn6764 3
5. Pihak penganjur akan membatalkan persembahan
kebudayaan itu ___________ hari hujan.
A. walaupun C. kecuali
B. selepas D. sekiranya
6. Dia mengambil sebatang kayu ___________ membaling
anjing liar itu.
A. seraya C. lalu
B. maka D. sambil
21/03/2019Lyn6764 4
7. David meminati semua jenis permainan ___________
sepak takraw.
A. serta C. kecuali
B. kerana D. tetapi
8. Rina berasa amat gembira ____________ diberitahu
bahawa dia lulus dengan cemerlang.
A. apabila C. jika
B. sebelum D. sejak
21/03/2019Lyn6764 5
9. Penduduk kampung dinasihatkan ___________ berpindah
ke pusat pemindahan banjir dengan segera.
A. agar C. sambil
B. untuk D. setelah
10. Mereka berbual-bual ______________ menunggu emak
menghidangkan nasi.
A. walaupun C. manakala
B. sementara D. sungguhpun
21/03/2019Lyn6764 6
11. Kita perlu berfikir dahulu ____________ melakukan
sesuatu perkara.
A. jika C. selepas
B. sejak D. Sebelum
12. Dia tinggal seorang diri ______________ isterinya
meninggal dunia.
A. sementara C. manakala
B. semenjak D. sekiranya
21/03/2019Lyn6764 7
13. Junita telah berusaha _____________ dia tetap gagal.
A. lantas C. namun
B. tatkala D. malahan
14. Kucing itu masuk ke dalam rumah ____________
mengiau-ngiau dengan kuatnya.
A. hingga C. sambil
B. serta D. kerana
21/03/2019Lyn6764 8
15. Dia ____________ mengambil majalah itu setelah
termenung seketika.
A. sungguh C. yang
B. lantas D. sambil
16. Suasana di tasik itu amat sunyi __________ menarik
hati.
A. dan C. atau
B. lalu D. maka
21/03/2019Lyn6764 9
17. Cikgu Mala bukan sahaja rajin ___________ suka
membantu murid-muridnya.
A. kerana C. kecuali
B. tetapi D. malahan
18. Dia tidak mahu pergi ____________ dibenarkan oleh
ibunya.
A. kerana C. kecuali
B. kemudian D. seraya
21/03/2019Lyn6764 10
19. Budak-budak itu bersorak __________ pasukan sekolah
mereka menjaringkan gol.
A. apabila C. lantas
B. semenjak D. sehingga
20. Mereka akan berada di sana __________ beberapa hari
lagi.
A. sejak C. selama
B. selepas D. hingga
21/03/2019Lyn6764 11
21. Suria ke sekolah ___________ adiknya ke perpustakaan.
A. lantaran C. sementara
B. semenjak D. manakala
22. Susan tahu ____________ keluarga Micheal telah banyak
membantu keluarganya.
A. yang C. jika
B. bahawa D. kerana
21/03/2019Lyn6764 12
23. En. Maniam tidak mampu menyekolahkan anaknya
_____________ kemiskinan hidup mereka.
A. lantaran C. sungguhpun
B. semenjak D. walaupun
24. Dia menyambut bola itu ___________ melompat.
A. sehingga C. kemudian
B. maka D. seraya
21/03/2019Lyn6764 13
25. Ibu melarang adik bermain ___________ kerjanya belum
selesai.
A. sejak C. selama
B. selagi D. sebelum
26. ___________ kucing kesayangannya mati, Delaila tidak
mahu lagi memelihara kucing.
A. Sewaktu C. Setelah
B. Selama D. Sebelum
21/03/2019Lyn6764 14
27. Semua pelajar diam ___________ pengumuman itu
dibuat oleh Cikgu Tan.
A. bila C. ketika
B. kerana D. selepas
28. Murni sedang membasuh baju ___________ saya tiba di
rumahnya.
A. tatkala C. setelah
B. kemudian D. lantas
21/03/2019Lyn6764 15
29. ____________ hidupnya susah, Zalilah tidak pernah
mengadu kepada sesiapa pun.
A. Semenjak C. Manakala
B. Meskipun D. Andaikata
30. Halimah mengulang kaji pelajaran ___________ larut
malam kerana peperiksaan hampir tiba.
A. selagi C. sejak
B. selama D. hingga
21/03/2019Lyn6764 16
31. Dia tetap malas belajar __________ telah dinasihati oleh
kakaknya beberapa kali.
A. walhal C. kerana
B. apabila D. andai
32. Rahim berumur tujuh tahun ____________ ayahnya
meninggal dunia.
A. sejak C. sewaktu
B. setelah D. jika
21/03/2019Lyn6764 17
33. Hujan turun dengan lebatnya ___________ perlawanan
itu dibatalkan.
A. jika C. maka
B. agar D. lalu
34. Imran tinggal di kampung ____________ keluarganya
tinggal di bandar.
A. tetapi C. manakala
B. sementara D. sekiranya
21/03/2019Lyn6764 18
35. Dia tidak akan marah ___________ kamu berterus-
terang.
A. agar C. apabila
B. sekiranya D. biarpun
36. ___________ kamu bersetuju, saya pun demikian juga.
A. Jika C. Sejak
B. Maka D. Kerana
21/03/2019Lyn6764 19
37. Kumaran membaca buku itu ___________ semalam.
A. kecuali C. sejak
B. seraya D. selagi
38. Budaka-budak itu tetap bermain bola ____________
hujan lebat.
A. lantas C. biarpun
B. malahan D. kerana
21/03/2019Lyn6764 20
39. Mahendran tahu __________ tindakannya itu salah.
A. yang C. walau
B. maka D. bahawa
40. Ulang kajilah pelajaran di rumah _________ tidak
ketinggalan.
A. agar C. tetapi
B. lalu D. jika
21/03/2019Lyn6764 21
41. Jasbir tetap akan tabah menghadapi kesusahan hidup
___________ amat perit.
A. kecuali C. walau
B. sewaktu D. bahawa
42. Setelah menunggu beberapa lama ___________ dia pergi
dari situ.
A. hingga C. seraya
B. kerana D. lantas
21/03/2019Lyn6764 22
43. Nenek terlalu asyik menganyam tikar ____________ tidak
sedar kami lalu di belakangnya.
A. maka C. lalu
B. hingga D. kerana
44. Jamali akan melawat Zoo Negara ____________ Muzium
Negara hari ini.
A. dan C. tetapi
B. atau D. sambil
21/03/2019Lyn6764 23
45. Tanam tin-tin kosong _____________ nyamuk tidak dapat
membiak.
A. kerana C. supaya
B. hingga D. andaikata
46. Dia memarahi anaknya _____________ mencekak
pinggang.
A. lalu C. tetapi
B. serta D. seraya
21/03/2019Lyn6764 24
47. Fuad terlalu letih ____________ tertidur di atas lantai
A. lalu C. dan
B. jika D. kerana
48. _____________ berasal dari bandar, Zaidi tidak kekok
berada di sawah datuk kawannya.
A. Sungguhpun C. Semenjak
B. Andaikata D. Lantaran
21/03/2019Lyn6764 25
49. Konsert itu akan diadakan lagi _____________ mendapat
sambutan hebat.
A. walaupun C. kerana
B. biarpun D. walhal
50. Semua murid memakai kasut sekolah __________ Safri.
A. tetapi C. serta
B. kecuali D. atau
21/03/2019Lyn6764 26
51. Amin menundukkan
kepalanya _________
menitiskan air mata.
A. jika
B. maka
C. sambil
D. kerana
52. Cikgu Amin berkemeja putih
_________ bertali leher.
A. atau
B. sejak
C. serta
D. jika
21/03/2019Lyn6764 27
53. Hamidun tertidur di atas sofa
__________ keletihan.
A. lalu
B. maka
C. sambil
D. kerana
54. Dia memakai baju kemeja
__________ longgar.
A. dan
B. yang
C. jika
D. hingga
21/03/2019Lyn6764 28
55. Mek Jah duduk bersila
__________ meriba anaknya.
A. lalu
B. maka
C. sambil
D. kerana
56. Aiman meraung __________
menjerit kerana lapar.
A. dan
B. atau
C. lalu
D. jika
21/03/2019Lyn6764 29
57. Rangka di badan Husin
nampak jelas _________ dia
tidak berbaju.
A. sejak
B. tetapi
C. lantaran
D. walaupun
58. Dia berharap ___________
ayam sabungnya menang.
A. maka
B. hingga
C. semoga
D. walau
21/03/2019Lyn6764 30
59. Pak Dogol tidak cerdik
_______ dia rajin .
A. dan
B. atau
C. kerana
D. tetapi
60. Dia masuk ke bawah rumah
___________ memberi ayam-
ayamnya makan.
A. namun
B. apabila
C. sambil
D. kemudian
21/03/2019Lyn6764 31
61. Hang Nadim menyinsing
lengan bajunya __________
berlawan dengan Raden Mas.
A. dan
B. agar
C. untuk
D. apabila
62. Dia nekat untuk berlawan
dengan Raden Mas ________
lawannya itu amat kuat.
A. selagi
B. kerana
C. meskipun
D. sekiranya
21/03/2019Lyn6764 32
63. En. Zam mengepit kedua-dua
kaki anaknya ___________
anaknya tidak jatuh.
A. maka
B. untuk
C. kerana
D. supaya
64. _____________ anaknya itu
sudah besar, dia tetap
berjaga-jaga.
A. Sungguhpun
B. Semenjak
C. Sekiranya
D. Andaikata
21/03/2019Lyn6764 33
65. Lelaki itu menghampiri Puan
Ani _________ menyentap
beg tangannya.
A. serta
B. yang
C. lalu
D. maka
66. Kejadian ini tidak akan
berlaku _________ Puan Ani
berhati-hati.
A. kalau
B. setelah
C. semoga
D. lantaran
21/03/2019Lyn6764 34
67. Awang menyirat jalanya
__________ jalanya koyak.
A. lalu
B. sejak
C. tetapi
D. kerana
68. __________ kerjanya amat
rumit, dia tetap tekun.
A. Kerana
B. Biarpun
C. Lantaran
D. Sedangkan
21/03/2019Lyn6764 35
69. Bayi itu menonggeng
___________ tidur pada
waktu pagi.
A. serta
B. ketika
C. sambil
D. supaya
70. Pada kebiasaannya, dia akan
tidur __________ pukul dua
petang.
A. selagi
B. semasa
C. setelah
D. sehingga
21/03/2019Lyn6764 36
71. ____________ dia _____________ saya tidak suka makan
buah durian.
A. Jangankan … pun
B. Baik … mahupun
C. Walaupun … namun
D. Sungguhpun … tetapi
72. “____________ kamu pun dimarahi, ___________ saya,”
kata Yaakop.
A. Jangankan … pun
B. Daripada … lebih baik
C. Sedangkan … apatah lagi
D. Bukan sahaja … tetapi juga
21/03/2019Lyn6764 37
73. ____________ ayah, Pak Cik Abu yang berbadan besar
___________ tidak terangkat kotak yang berat itu.
A. Jangankan … pun
B. Baik … mahupun
C. Sungguhpun … tetapi
D. Sedangkan … apatah lagi
74. Murni ___________ cantik, _____________ bersopan.
A. baik… mahupun
B. walaupun … tetapi
C. sedangkan … apatah lagi
D. bukan sahaja … tetapi juga
21/03/2019Lyn6764 38
75. ____________ adik Kumari gemuk,____________ dia kuat
berlari.
A. Jangankan … pun
B. Daripada … lebih baik
C. Sungguhpun … tetapi
D. Bukan sahaja … tetapi juga
76. Penggunaan komputer ____________ menjimatkan masa
______________ menguntungkan kita.
A. jangankan … pun
B. walaupun … namun
C. sedangkan … apatah lagi
D. bukan sahaja … tetapi juga
21/03/2019Lyn6764 39
77. ____________ buah peria pahit, ____________ zatnya
sungguh berkhasiat.
A. Jangankan … pun
B. Baik … mahupun
C. Walaupun … tetapi
D. Sungguhpun … namun
78. Pertandingan itu ____________ menarik minat kanak-
kanak ___________ golongan dewasa juga.
A. baik … mahupun
B. jangankan … pun
C. Sungguhpun … tetapi
D. bukan sahaja … malah
21/03/2019Lyn6764 40
79. Ikutlah resmi padi, ____________ berisi ____________
tunduk.
A. entah … entah
B. makin … makin
C. sekiranya … dan
D. biarpun … tetapi
80. Pelajarannya __________ hari ___________ cemerlang.
A. kian … kian
B. baik … baik
C. entah … entah
D. walaupun … namun
21/03/2019Lyn6764 41
81. Jangan percaya sangat kata-kata Zali, ______________
benar ____________ tidak.
A. entah … entah
B. makin … makin
C. sekiranya … dan
D. biarpun … tetapi
82. ____________ esok ___________ lusa, kita akan pergi ke
rumah Mak Lang Kiah.
A. Baik … mahupun
B. Sama ada … atau
C. Jangankan … pun
D. Walaupun … namun
21/03/2019Lyn6764 42
83. __________ di Kota London saya tak sesat, ____________
di Kuala Lumpur.
A. Jangankan … pun
B. Walaupun … tetapi
C. Sungguhpun … malah
D. Sedangkan … inikan pula
84. __________ badannya kurus, ___________ dia kuat
makan.
A. Kian … kian
B. Baik … baik
C. Walaupun … tetapi
D. Sama ada … ataupun
21/03/2019Lyn6764 43
85. Keadaan Tok Pian ___________ hari ____________ tenat.
A. baik … baik
B. semakin … semakin
C. sungguhpun … tetapi
D. bukan sahaja … malah
86. ___________ rumah kami besar, _____________ sudah
buruk.
A. Semakin … semakin
B. Walaupun … namun
C. Sungguhpun … tetapi
D. Bukan sahaja … malah
21/03/2019Lyn6764 44
87. __________ Kamala __________ Dilla, kedua-duanya
tidak hadir pada petang ini.
A. Entah … entah
B. Makin … makin
C. Sedangkan … dan
D. Baik … mahupun
88. ___________ satu ringgit, satu sen __________ saya
tidak ada.
A. Baik … baik
B. Entah … entah
C. Jangankan … pun
D. Walaupun … tetapi
21/03/2019Lyn6764 45
89. Pakaian itu ____________ tidak sesuai dipakai oleh gadis
sunti __________ oleh kanak-kanak.
A. bukan sahaja … bahkan juga
B. sama ada … ataupun
C. sedangkan … apatah lagi
D. baik … mahupun
90. ___________ Nirmala anak angkat, ___________ dia
tidak pernah disisihkan.
A. Jangankan … apatah lagi
B. Meskipun … lantaran
C. Semakin … semakin
D. Walaupun … namun
21/03/2019Lyn6764 46
91. Kumari menyapu ___________ menyanyi.
A. lalu
B. atau
C. kerana
D. seraya
92. Lee Lian tidak sihat ___________ dia berbaring sahaja
sepanjang hari.
A. dan
B. lalu
C. maka
D. kerana
21/03/2019Lyn6764 47
93. Maimun dan Siti sukar berbaik kembali ___________
bertengkar tempoh hari.
A. selagi
B. lantas
C. sejak
D. kecuali
94. EnciK Bakar __________ Encik Harun, akan menemu
duga kamu esok.
A. atau
B. sambil
C. kecuali
D. malah
21/03/2019Lyn6764 48
95. Kereta itu terbabas ____________ melanggar tembok
batu itu.
A. dan
B. lalu
C. sambil
D. kerana
96. Pak Uda mengapak kayu ____________ Mak Uda mengait
baju.
A. sambil
B. sementara
C. manakala
D. sungguhpun
21/03/2019Lyn6764 49
97. Puan Maria merendam langsirnya ____________ kotor
itu.
A. lalu
B. yang
C. lantas
D. meskipun
98. Setelah menyiapkan kerjanya, Melati ___________ ke
dapur untuk membantu ibunya.
A. lalu
B. akan
C. hingga
D. lantas
21/03/2019Lyn6764 50
99. Puan Wong sibuk memasak ____________ menjamu
tetamunya yang bakal tiba.
A. bagi
B. untuk
C. kerana
D. supaya
100.Berusahalah dengan tekun ___________ cita-cita kamu
untuk mendapat 5A tercapai.
A. kerana
B. supaya
C. untuk
D. hingga
21/03/2019Lyn6764 51
1 de 51

Recomendados

Soalan bergambar1 por
Soalan bergambar1Soalan bergambar1
Soalan bergambar1慈心 Chan
3.8K vistas54 diapositivas
Latihan tatabahasa thn 5 por
Latihan tatabahasa thn 5Latihan tatabahasa thn 5
Latihan tatabahasa thn 5nur aliaa
14.8K vistas6 diapositivas
Modul bm pemahaman sjkc kinta utara update por
Modul bm pemahaman sjkc kinta utara updateModul bm pemahaman sjkc kinta utara update
Modul bm pemahaman sjkc kinta utara updateCIKGU A.J.ZAMRI MZ@KPM MALAYSIA
15.2K vistas30 diapositivas
Penjodoh bilangan por
Penjodoh bilanganPenjodoh bilangan
Penjodoh bilanganMohamad Tarmizi
686 vistas11 diapositivas
55634728 latihan-tatabahasa-2 por
55634728 latihan-tatabahasa-255634728 latihan-tatabahasa-2
55634728 latihan-tatabahasa-2gayathire
18K vistas81 diapositivas
Kuiz penjodoh bilangan por
Kuiz penjodoh bilanganKuiz penjodoh bilangan
Kuiz penjodoh bilanganNoor Jehan Mustapa
5.4K vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU por
Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSULatihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU
Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSUKamil Kamilriah
54.9K vistas10 diapositivas
Pemahaman tahun 5 por
Pemahaman tahun 5Pemahaman tahun 5
Pemahaman tahun 5PAKLONG CIKGU
16.7K vistas13 diapositivas
Adjektif por
AdjektifAdjektif
AdjektifMUHAINIADAM731209
4.1K vistas17 diapositivas
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3 por
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3Kak Min Min
48.7K vistas8 diapositivas
Kuiz bahasa malaysia por
Kuiz bahasa malaysiaKuiz bahasa malaysia
Kuiz bahasa malaysiabazli nahrawi
11.2K vistas44 diapositivas
27. kata ganda 1 stmi 2 por
27. kata ganda 1  stmi 227. kata ganda 1  stmi 2
27. kata ganda 1 stmi 2Rajes Kanni Raji
3.6K vistas13 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU por Kamil Kamilriah
Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSULatihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU
Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 SKSU
Kamil Kamilriah54.9K vistas
Pemahaman tahun 5 por PAKLONG CIKGU
Pemahaman tahun 5Pemahaman tahun 5
Pemahaman tahun 5
PAKLONG CIKGU16.7K vistas
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3 por Kak Min Min
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
Kak Min Min48.7K vistas
Kuiz bahasa malaysia por bazli nahrawi
Kuiz bahasa malaysiaKuiz bahasa malaysia
Kuiz bahasa malaysia
bazli nahrawi11.2K vistas
Soalan Pemahaman BM Thn 4 por PAKLONG CIKGU
Soalan Pemahaman BM Thn 4Soalan Pemahaman BM Thn 4
Soalan Pemahaman BM Thn 4
PAKLONG CIKGU24.4K vistas
Latihan kata kerja por shirleyku
Latihan kata kerjaLatihan kata kerja
Latihan kata kerja
shirleyku37.3K vistas
Ulangkaji: kata adjektif por shirleyku
Ulangkaji: kata adjektifUlangkaji: kata adjektif
Ulangkaji: kata adjektif
shirleyku33.1K vistas
Penjodoh bilangan por mad zu
Penjodoh bilanganPenjodoh bilangan
Penjodoh bilangan
mad zu7.8K vistas
Bahasa Melayu Kertas 1 Upsr por PAKLONG CIKGU
Bahasa Melayu Kertas 1 UpsrBahasa Melayu Kertas 1 Upsr
Bahasa Melayu Kertas 1 Upsr
PAKLONG CIKGU32.2K vistas
Kertas Soalan Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 5 KSSRKertas Soalan Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 5 KSSR
Kertas Soalan Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com107.1K vistas
22636960 pemahaman-tahun-3 por Riza Yunos
22636960 pemahaman-tahun-322636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-3
Riza Yunos1.2K vistas
Latih tubi kata_hubung por Kathleen Ong
Latih tubi kata_hubungLatih tubi kata_hubung
Latih tubi kata_hubung
Kathleen Ong2.9K vistas
8. kata adjektif 2 sk pt. sulaiman por Ratha Shegar
8. kata adjektif 2  sk pt. sulaiman8. kata adjektif 2  sk pt. sulaiman
8. kata adjektif 2 sk pt. sulaiman
Ratha Shegar1.4K vistas
Bm 1 exam 1 2011 por lidman
Bm 1 exam 1 2011Bm 1 exam 1 2011
Bm 1 exam 1 2011
lidman756 vistas

Similar a Latihan kata hubung

Tatabahasa por
TatabahasaTatabahasa
TatabahasaShaharudin8
237 vistas7 diapositivas
B5AC5_BM_220827 (1).pdf por
B5AC5_BM_220827 (1).pdfB5AC5_BM_220827 (1).pdf
B5AC5_BM_220827 (1).pdfstelafrancis
7 vistas56 diapositivas
Kata hubung thn 5 por
Kata hubung thn 5Kata hubung thn 5
Kata hubung thn 5Najib_Jusoh
400 vistas4 diapositivas
Soalan kuiz bahasa melayu por
Soalan kuiz bahasa melayuSoalan kuiz bahasa melayu
Soalan kuiz bahasa melayukaripappanas
7.4K vistas4 diapositivas
Bm lb011 set1 por
Bm lb011 set1Bm lb011 set1
Bm lb011 set1absad72
684 vistas10 diapositivas
22636960 pemahaman-tahun-3 por
22636960 pemahaman-tahun-322636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-3Riza Yunos
439 vistas14 diapositivas

Similar a Latihan kata hubung(16)

Kata hubung thn 5 por Najib_Jusoh
Kata hubung thn 5Kata hubung thn 5
Kata hubung thn 5
Najib_Jusoh400 vistas
Soalan kuiz bahasa melayu por karipappanas
Soalan kuiz bahasa melayuSoalan kuiz bahasa melayu
Soalan kuiz bahasa melayu
karipappanas7.4K vistas
Bm lb011 set1 por absad72
Bm lb011 set1Bm lb011 set1
Bm lb011 set1
absad72684 vistas
22636960 pemahaman-tahun-3 por Riza Yunos
22636960 pemahaman-tahun-322636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-3
Riza Yunos439 vistas
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1) por Amir Aiman Akashah
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Amir Aiman Akashah176.1K vistas
BM Pemahaman kertas 1 por PAKLONG CIKGU
BM Pemahaman kertas 1BM Pemahaman kertas 1
BM Pemahaman kertas 1
PAKLONG CIKGU2.3K vistas
Soalan Pemahaman BM Thn 4 por PAKLONG CIKGU
Soalan Pemahaman BM Thn 4Soalan Pemahaman BM Thn 4
Soalan Pemahaman BM Thn 4
PAKLONG CIKGU86.7K vistas
Bah.Melayu thn 4 por babyfiaten
Bah.Melayu thn 4Bah.Melayu thn 4
Bah.Melayu thn 4
babyfiaten868 vistas
Latih tubi tatabahasa kata hubung-berserta-jawapan por Fasyah Tutor
Latih tubi tatabahasa kata hubung-berserta-jawapanLatih tubi tatabahasa kata hubung-berserta-jawapan
Latih tubi tatabahasa kata hubung-berserta-jawapan
Fasyah Tutor70 vistas

Más de 慈心 Chan

Sama tak serupa por
Sama tak serupaSama tak serupa
Sama tak serupa慈心 Chan
971 vistas27 diapositivas
Rajah tukar ganti por
Rajah tukar gantiRajah tukar ganti
Rajah tukar ganti慈心 Chan
636 vistas5 diapositivas
Cara Penggunaan "Tetapi" por
Cara Penggunaan "Tetapi"Cara Penggunaan "Tetapi"
Cara Penggunaan "Tetapi"慈心 Chan
497 vistas7 diapositivas
Simpulan bahasa por
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa慈心 Chan
5.1K vistas83 diapositivas
Kosa kata 2 por
Kosa kata 2Kosa kata 2
Kosa kata 2慈心 Chan
884 vistas32 diapositivas
Kosa kata 1 por
Kosa kata 1Kosa kata 1
Kosa kata 1慈心 Chan
350 vistas51 diapositivas

Más de 慈心 Chan(20)

Sama tak serupa por 慈心 Chan
Sama tak serupaSama tak serupa
Sama tak serupa
慈心 Chan971 vistas
Rajah tukar ganti por 慈心 Chan
Rajah tukar gantiRajah tukar ganti
Rajah tukar ganti
慈心 Chan636 vistas
Cara Penggunaan "Tetapi" por 慈心 Chan
Cara Penggunaan "Tetapi"Cara Penggunaan "Tetapi"
Cara Penggunaan "Tetapi"
慈心 Chan497 vistas
Simpulan bahasa por 慈心 Chan
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
慈心 Chan5.1K vistas
Physics spm koleksi-tips-terbaik por 慈心 Chan
Physics spm  koleksi-tips-terbaikPhysics spm  koleksi-tips-terbaik
Physics spm koleksi-tips-terbaik
慈心 Chan1.4K vistas
Physics preparation of mid year exam form 4 por 慈心 Chan
Physics  preparation of mid year exam form 4Physics  preparation of mid year exam form 4
Physics preparation of mid year exam form 4
慈心 Chan721 vistas
Tg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa Melayu por 慈心 Chan
Tg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa MelayuTg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa Melayu
Tg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa Melayu
慈心 Chan6.4K vistas
Tg2 ujian 1 SSTMI 2018 por 慈心 Chan
Tg2 ujian 1 SSTMI 2018Tg2 ujian 1 SSTMI 2018
Tg2 ujian 1 SSTMI 2018
慈心 Chan625 vistas
Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018 por 慈心 Chan
Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018
Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018
慈心 Chan9.2K vistas
修辞练习 05 por 慈心 Chan
修辞练习 05修辞练习 05
修辞练习 05
慈心 Chan2.6K vistas
修辞练习 04 por 慈心 Chan
修辞练习 04修辞练习 04
修辞练习 04
慈心 Chan1.7K vistas
修辞练习 03 por 慈心 Chan
修辞练习 03修辞练习 03
修辞练习 03
慈心 Chan1.9K vistas
修辞练习 01 por 慈心 Chan
修辞练习 01修辞练习 01
修辞练习 01
慈心 Chan6.4K vistas
Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle... por 慈心 Chan
Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle...Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle...
Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle...
慈心 Chan5.6K vistas
KSSR 科学试卷2——B组 试题作答技巧 配合最新UPSR 2016科学技能 por 慈心 Chan
KSSR 科学试卷2——B组 试题作答技巧 配合最新UPSR 2016科学技能KSSR 科学试卷2——B组 试题作答技巧 配合最新UPSR 2016科学技能
KSSR 科学试卷2——B组 试题作答技巧 配合最新UPSR 2016科学技能
慈心 Chan34.7K vistas

Último

LKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdf por
LKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdfLKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdf
LKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdfAnnisaAmeliaTanjung
7 vistas4 diapositivas
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfssuser29a952
154 vistas7 diapositivas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfAdeSuryadi21
27 vistas3 diapositivas
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.Kanaidi ken
46 vistas64 diapositivas
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2I Putu Hariyadi
26 vistas243 diapositivas
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxFahmiMuzakkii
9 vistas9 diapositivas

Último(20)

PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952154 vistas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2127 vistas
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken46 vistas
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi26 vistas
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 vistas
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx por winda25112022
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptxLATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
winda2511202215 vistas
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi41 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken83 vistas
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi41 vistas
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx por rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj10 vistas
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy22 vistas
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken27 vistas
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo38 vistas

Latihan kata hubung

 • 1. 21/03/2019Lyn6764 1 Isi tempat kosong di bawah menggunakan kata hubung yang sesuai. 1. ___________ demam, dia tidak dapat hadir ke sekolah pada petang ini. A. Walaupun C. Apabila B. Oleh sebab D. Sungguhpun 2. Ghani ___________ Malek sedang bersiap-siap untuk pergi ke majlis itu. A. atau C. tetapi B. dan D. lalu
 • 2. 21/03/2019Lyn6764 2 3. Saya tidak dapat mengikut kamu ke sekolah pada petang ini ___________ kaki saya sakit. A. tetapi C. sambil B. kerana D. walau 4. _____________ Encik Tan kaya, dia tidak pernah menyombong diri. A. Sekiranya C. Walaupun B. Jikalau D. Sementara
 • 3. 21/03/2019Lyn6764 3 5. Pihak penganjur akan membatalkan persembahan kebudayaan itu ___________ hari hujan. A. walaupun C. kecuali B. selepas D. sekiranya 6. Dia mengambil sebatang kayu ___________ membaling anjing liar itu. A. seraya C. lalu B. maka D. sambil
 • 4. 21/03/2019Lyn6764 4 7. David meminati semua jenis permainan ___________ sepak takraw. A. serta C. kecuali B. kerana D. tetapi 8. Rina berasa amat gembira ____________ diberitahu bahawa dia lulus dengan cemerlang. A. apabila C. jika B. sebelum D. sejak
 • 5. 21/03/2019Lyn6764 5 9. Penduduk kampung dinasihatkan ___________ berpindah ke pusat pemindahan banjir dengan segera. A. agar C. sambil B. untuk D. setelah 10. Mereka berbual-bual ______________ menunggu emak menghidangkan nasi. A. walaupun C. manakala B. sementara D. sungguhpun
 • 6. 21/03/2019Lyn6764 6 11. Kita perlu berfikir dahulu ____________ melakukan sesuatu perkara. A. jika C. selepas B. sejak D. Sebelum 12. Dia tinggal seorang diri ______________ isterinya meninggal dunia. A. sementara C. manakala B. semenjak D. sekiranya
 • 7. 21/03/2019Lyn6764 7 13. Junita telah berusaha _____________ dia tetap gagal. A. lantas C. namun B. tatkala D. malahan 14. Kucing itu masuk ke dalam rumah ____________ mengiau-ngiau dengan kuatnya. A. hingga C. sambil B. serta D. kerana
 • 8. 21/03/2019Lyn6764 8 15. Dia ____________ mengambil majalah itu setelah termenung seketika. A. sungguh C. yang B. lantas D. sambil 16. Suasana di tasik itu amat sunyi __________ menarik hati. A. dan C. atau B. lalu D. maka
 • 9. 21/03/2019Lyn6764 9 17. Cikgu Mala bukan sahaja rajin ___________ suka membantu murid-muridnya. A. kerana C. kecuali B. tetapi D. malahan 18. Dia tidak mahu pergi ____________ dibenarkan oleh ibunya. A. kerana C. kecuali B. kemudian D. seraya
 • 10. 21/03/2019Lyn6764 10 19. Budak-budak itu bersorak __________ pasukan sekolah mereka menjaringkan gol. A. apabila C. lantas B. semenjak D. sehingga 20. Mereka akan berada di sana __________ beberapa hari lagi. A. sejak C. selama B. selepas D. hingga
 • 11. 21/03/2019Lyn6764 11 21. Suria ke sekolah ___________ adiknya ke perpustakaan. A. lantaran C. sementara B. semenjak D. manakala 22. Susan tahu ____________ keluarga Micheal telah banyak membantu keluarganya. A. yang C. jika B. bahawa D. kerana
 • 12. 21/03/2019Lyn6764 12 23. En. Maniam tidak mampu menyekolahkan anaknya _____________ kemiskinan hidup mereka. A. lantaran C. sungguhpun B. semenjak D. walaupun 24. Dia menyambut bola itu ___________ melompat. A. sehingga C. kemudian B. maka D. seraya
 • 13. 21/03/2019Lyn6764 13 25. Ibu melarang adik bermain ___________ kerjanya belum selesai. A. sejak C. selama B. selagi D. sebelum 26. ___________ kucing kesayangannya mati, Delaila tidak mahu lagi memelihara kucing. A. Sewaktu C. Setelah B. Selama D. Sebelum
 • 14. 21/03/2019Lyn6764 14 27. Semua pelajar diam ___________ pengumuman itu dibuat oleh Cikgu Tan. A. bila C. ketika B. kerana D. selepas 28. Murni sedang membasuh baju ___________ saya tiba di rumahnya. A. tatkala C. setelah B. kemudian D. lantas
 • 15. 21/03/2019Lyn6764 15 29. ____________ hidupnya susah, Zalilah tidak pernah mengadu kepada sesiapa pun. A. Semenjak C. Manakala B. Meskipun D. Andaikata 30. Halimah mengulang kaji pelajaran ___________ larut malam kerana peperiksaan hampir tiba. A. selagi C. sejak B. selama D. hingga
 • 16. 21/03/2019Lyn6764 16 31. Dia tetap malas belajar __________ telah dinasihati oleh kakaknya beberapa kali. A. walhal C. kerana B. apabila D. andai 32. Rahim berumur tujuh tahun ____________ ayahnya meninggal dunia. A. sejak C. sewaktu B. setelah D. jika
 • 17. 21/03/2019Lyn6764 17 33. Hujan turun dengan lebatnya ___________ perlawanan itu dibatalkan. A. jika C. maka B. agar D. lalu 34. Imran tinggal di kampung ____________ keluarganya tinggal di bandar. A. tetapi C. manakala B. sementara D. sekiranya
 • 18. 21/03/2019Lyn6764 18 35. Dia tidak akan marah ___________ kamu berterus- terang. A. agar C. apabila B. sekiranya D. biarpun 36. ___________ kamu bersetuju, saya pun demikian juga. A. Jika C. Sejak B. Maka D. Kerana
 • 19. 21/03/2019Lyn6764 19 37. Kumaran membaca buku itu ___________ semalam. A. kecuali C. sejak B. seraya D. selagi 38. Budaka-budak itu tetap bermain bola ____________ hujan lebat. A. lantas C. biarpun B. malahan D. kerana
 • 20. 21/03/2019Lyn6764 20 39. Mahendran tahu __________ tindakannya itu salah. A. yang C. walau B. maka D. bahawa 40. Ulang kajilah pelajaran di rumah _________ tidak ketinggalan. A. agar C. tetapi B. lalu D. jika
 • 21. 21/03/2019Lyn6764 21 41. Jasbir tetap akan tabah menghadapi kesusahan hidup ___________ amat perit. A. kecuali C. walau B. sewaktu D. bahawa 42. Setelah menunggu beberapa lama ___________ dia pergi dari situ. A. hingga C. seraya B. kerana D. lantas
 • 22. 21/03/2019Lyn6764 22 43. Nenek terlalu asyik menganyam tikar ____________ tidak sedar kami lalu di belakangnya. A. maka C. lalu B. hingga D. kerana 44. Jamali akan melawat Zoo Negara ____________ Muzium Negara hari ini. A. dan C. tetapi B. atau D. sambil
 • 23. 21/03/2019Lyn6764 23 45. Tanam tin-tin kosong _____________ nyamuk tidak dapat membiak. A. kerana C. supaya B. hingga D. andaikata 46. Dia memarahi anaknya _____________ mencekak pinggang. A. lalu C. tetapi B. serta D. seraya
 • 24. 21/03/2019Lyn6764 24 47. Fuad terlalu letih ____________ tertidur di atas lantai A. lalu C. dan B. jika D. kerana 48. _____________ berasal dari bandar, Zaidi tidak kekok berada di sawah datuk kawannya. A. Sungguhpun C. Semenjak B. Andaikata D. Lantaran
 • 25. 21/03/2019Lyn6764 25 49. Konsert itu akan diadakan lagi _____________ mendapat sambutan hebat. A. walaupun C. kerana B. biarpun D. walhal 50. Semua murid memakai kasut sekolah __________ Safri. A. tetapi C. serta B. kecuali D. atau
 • 26. 21/03/2019Lyn6764 26 51. Amin menundukkan kepalanya _________ menitiskan air mata. A. jika B. maka C. sambil D. kerana 52. Cikgu Amin berkemeja putih _________ bertali leher. A. atau B. sejak C. serta D. jika
 • 27. 21/03/2019Lyn6764 27 53. Hamidun tertidur di atas sofa __________ keletihan. A. lalu B. maka C. sambil D. kerana 54. Dia memakai baju kemeja __________ longgar. A. dan B. yang C. jika D. hingga
 • 28. 21/03/2019Lyn6764 28 55. Mek Jah duduk bersila __________ meriba anaknya. A. lalu B. maka C. sambil D. kerana 56. Aiman meraung __________ menjerit kerana lapar. A. dan B. atau C. lalu D. jika
 • 29. 21/03/2019Lyn6764 29 57. Rangka di badan Husin nampak jelas _________ dia tidak berbaju. A. sejak B. tetapi C. lantaran D. walaupun 58. Dia berharap ___________ ayam sabungnya menang. A. maka B. hingga C. semoga D. walau
 • 30. 21/03/2019Lyn6764 30 59. Pak Dogol tidak cerdik _______ dia rajin . A. dan B. atau C. kerana D. tetapi 60. Dia masuk ke bawah rumah ___________ memberi ayam- ayamnya makan. A. namun B. apabila C. sambil D. kemudian
 • 31. 21/03/2019Lyn6764 31 61. Hang Nadim menyinsing lengan bajunya __________ berlawan dengan Raden Mas. A. dan B. agar C. untuk D. apabila 62. Dia nekat untuk berlawan dengan Raden Mas ________ lawannya itu amat kuat. A. selagi B. kerana C. meskipun D. sekiranya
 • 32. 21/03/2019Lyn6764 32 63. En. Zam mengepit kedua-dua kaki anaknya ___________ anaknya tidak jatuh. A. maka B. untuk C. kerana D. supaya 64. _____________ anaknya itu sudah besar, dia tetap berjaga-jaga. A. Sungguhpun B. Semenjak C. Sekiranya D. Andaikata
 • 33. 21/03/2019Lyn6764 33 65. Lelaki itu menghampiri Puan Ani _________ menyentap beg tangannya. A. serta B. yang C. lalu D. maka 66. Kejadian ini tidak akan berlaku _________ Puan Ani berhati-hati. A. kalau B. setelah C. semoga D. lantaran
 • 34. 21/03/2019Lyn6764 34 67. Awang menyirat jalanya __________ jalanya koyak. A. lalu B. sejak C. tetapi D. kerana 68. __________ kerjanya amat rumit, dia tetap tekun. A. Kerana B. Biarpun C. Lantaran D. Sedangkan
 • 35. 21/03/2019Lyn6764 35 69. Bayi itu menonggeng ___________ tidur pada waktu pagi. A. serta B. ketika C. sambil D. supaya 70. Pada kebiasaannya, dia akan tidur __________ pukul dua petang. A. selagi B. semasa C. setelah D. sehingga
 • 36. 21/03/2019Lyn6764 36 71. ____________ dia _____________ saya tidak suka makan buah durian. A. Jangankan … pun B. Baik … mahupun C. Walaupun … namun D. Sungguhpun … tetapi 72. “____________ kamu pun dimarahi, ___________ saya,” kata Yaakop. A. Jangankan … pun B. Daripada … lebih baik C. Sedangkan … apatah lagi D. Bukan sahaja … tetapi juga
 • 37. 21/03/2019Lyn6764 37 73. ____________ ayah, Pak Cik Abu yang berbadan besar ___________ tidak terangkat kotak yang berat itu. A. Jangankan … pun B. Baik … mahupun C. Sungguhpun … tetapi D. Sedangkan … apatah lagi 74. Murni ___________ cantik, _____________ bersopan. A. baik… mahupun B. walaupun … tetapi C. sedangkan … apatah lagi D. bukan sahaja … tetapi juga
 • 38. 21/03/2019Lyn6764 38 75. ____________ adik Kumari gemuk,____________ dia kuat berlari. A. Jangankan … pun B. Daripada … lebih baik C. Sungguhpun … tetapi D. Bukan sahaja … tetapi juga 76. Penggunaan komputer ____________ menjimatkan masa ______________ menguntungkan kita. A. jangankan … pun B. walaupun … namun C. sedangkan … apatah lagi D. bukan sahaja … tetapi juga
 • 39. 21/03/2019Lyn6764 39 77. ____________ buah peria pahit, ____________ zatnya sungguh berkhasiat. A. Jangankan … pun B. Baik … mahupun C. Walaupun … tetapi D. Sungguhpun … namun 78. Pertandingan itu ____________ menarik minat kanak- kanak ___________ golongan dewasa juga. A. baik … mahupun B. jangankan … pun C. Sungguhpun … tetapi D. bukan sahaja … malah
 • 40. 21/03/2019Lyn6764 40 79. Ikutlah resmi padi, ____________ berisi ____________ tunduk. A. entah … entah B. makin … makin C. sekiranya … dan D. biarpun … tetapi 80. Pelajarannya __________ hari ___________ cemerlang. A. kian … kian B. baik … baik C. entah … entah D. walaupun … namun
 • 41. 21/03/2019Lyn6764 41 81. Jangan percaya sangat kata-kata Zali, ______________ benar ____________ tidak. A. entah … entah B. makin … makin C. sekiranya … dan D. biarpun … tetapi 82. ____________ esok ___________ lusa, kita akan pergi ke rumah Mak Lang Kiah. A. Baik … mahupun B. Sama ada … atau C. Jangankan … pun D. Walaupun … namun
 • 42. 21/03/2019Lyn6764 42 83. __________ di Kota London saya tak sesat, ____________ di Kuala Lumpur. A. Jangankan … pun B. Walaupun … tetapi C. Sungguhpun … malah D. Sedangkan … inikan pula 84. __________ badannya kurus, ___________ dia kuat makan. A. Kian … kian B. Baik … baik C. Walaupun … tetapi D. Sama ada … ataupun
 • 43. 21/03/2019Lyn6764 43 85. Keadaan Tok Pian ___________ hari ____________ tenat. A. baik … baik B. semakin … semakin C. sungguhpun … tetapi D. bukan sahaja … malah 86. ___________ rumah kami besar, _____________ sudah buruk. A. Semakin … semakin B. Walaupun … namun C. Sungguhpun … tetapi D. Bukan sahaja … malah
 • 44. 21/03/2019Lyn6764 44 87. __________ Kamala __________ Dilla, kedua-duanya tidak hadir pada petang ini. A. Entah … entah B. Makin … makin C. Sedangkan … dan D. Baik … mahupun 88. ___________ satu ringgit, satu sen __________ saya tidak ada. A. Baik … baik B. Entah … entah C. Jangankan … pun D. Walaupun … tetapi
 • 45. 21/03/2019Lyn6764 45 89. Pakaian itu ____________ tidak sesuai dipakai oleh gadis sunti __________ oleh kanak-kanak. A. bukan sahaja … bahkan juga B. sama ada … ataupun C. sedangkan … apatah lagi D. baik … mahupun 90. ___________ Nirmala anak angkat, ___________ dia tidak pernah disisihkan. A. Jangankan … apatah lagi B. Meskipun … lantaran C. Semakin … semakin D. Walaupun … namun
 • 46. 21/03/2019Lyn6764 46 91. Kumari menyapu ___________ menyanyi. A. lalu B. atau C. kerana D. seraya 92. Lee Lian tidak sihat ___________ dia berbaring sahaja sepanjang hari. A. dan B. lalu C. maka D. kerana
 • 47. 21/03/2019Lyn6764 47 93. Maimun dan Siti sukar berbaik kembali ___________ bertengkar tempoh hari. A. selagi B. lantas C. sejak D. kecuali 94. EnciK Bakar __________ Encik Harun, akan menemu duga kamu esok. A. atau B. sambil C. kecuali D. malah
 • 48. 21/03/2019Lyn6764 48 95. Kereta itu terbabas ____________ melanggar tembok batu itu. A. dan B. lalu C. sambil D. kerana 96. Pak Uda mengapak kayu ____________ Mak Uda mengait baju. A. sambil B. sementara C. manakala D. sungguhpun
 • 49. 21/03/2019Lyn6764 49 97. Puan Maria merendam langsirnya ____________ kotor itu. A. lalu B. yang C. lantas D. meskipun 98. Setelah menyiapkan kerjanya, Melati ___________ ke dapur untuk membantu ibunya. A. lalu B. akan C. hingga D. lantas
 • 50. 21/03/2019Lyn6764 50 99. Puan Wong sibuk memasak ____________ menjamu tetamunya yang bakal tiba. A. bagi B. untuk C. kerana D. supaya 100.Berusahalah dengan tekun ___________ cita-cita kamu untuk mendapat 5A tercapai. A. kerana B. supaya C. untuk D. hingga