Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Acredita't (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Acredita't

 1. 2. És el procediment d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació . Permet a les persones que hi participen aconseguir un certificat que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat , un títol de formació professional o ambdues coses . Aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pugui aconseguir una acreditació oficial. 1.Què és l’acreditació :
 2. 3. 2.Període de preinscripció : . del 8 al 17 de novembre
 3. 4. 3.Àmbits professionals convocats: DEPENDÈNCIA . <ul><li>Hi han 6.218 places en l’àmbit de la dependència de les quals: </li></ul><ul><li>2700 places estan destinades a l’atenció a persones al domicili (servei d’ajuda a domicili). </li></ul><ul><li>3518 places estan destinades a l’atenció a persones dependents en institucions socials (residències, centre de disminuïts…). </li></ul>
 4. 5. 4.Requisits de participació: <ul><li>Tenir 20 anys, complerts a la fi del termini de preinscripció. </li></ul><ul><li>Tenir experiència laboral (almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000hores treballades en total, en els últims 10 anys) o formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar (almenys haver cursat 300 hores , en els últims 10 anys). </li></ul>
 5. 6. La preinscripció es farà de manera telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) a la web de la Generalitat 5.Com fer la preinscripció: http://www.gencat.cat/acreditat
 6. 10. <ul><li>Institut Guillem Catà. </li></ul><ul><li>Joviat. </li></ul><ul><li>A l’hora de fer la preinscripció t’obliga a triar 2 centres com a mínim. Es poden prioritzar per odre de prioritats. </li></ul>6.Centres on es portarà a terme l’acredita’t a MANRESA:
 7. 11. <ul><li>Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 8 al 17 de novembre del 2011 . </li></ul><ul><li>Publicació de les llistes provisionals de persones admeses, no admeses (en llista d’espera), excloses i l’assignació de centre: a partir del 24 de novembre del 2011. </li></ul><ul><li>Termini per presentar reclamacions: 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals. </li></ul><ul><li>Publicació de les llistes definitives de persones admeses, no admeses (en llista d’espera), excloses i l’assignació de centre: a partir del 2 de desembre del 2011 . </li></ul>7.Calendari cronològic d’actuacions.
 8. 12. <ul><li>Cada centre establirà el seu propi calendari d’actuacions. </li></ul><ul><li>Els centres convocaran als aspirants admesos i no admesos (llista d’espera) a una sessió informativa de caràcter obligatori. Si l’aspirant no assisteix a aquesta sessió quedarà exclòs del procés. </li></ul><ul><li>La sessió informativa té per objecte: </li></ul><ul><li>Explicar el procediment i les actuacions concretes. </li></ul><ul><li>Informar sobre el calendari de les actuacions. </li></ul><ul><li>Recollir la documentació que cal presentar. </li></ul><ul><li>Informar de l’import que s’ha d’ingressar i de les bonificacions i exempcions. </li></ul>8.Inscripció en el centre:
 9. 13. 1.- Assessorament. 2.- Avaluació. 3.- Comissions d’avaluació. Aquesta està composada per cinc membres habilitats per avaluar. Serà el director o directora del centre qui nomenarà les persones membres de la comissió d’avaluació. 9. Execució del procediment d’acreditació:
 10. 14. 10.Què suposa obtenir l’acreditació: L’acreditació d’una unitat de competència té efectes d’acreditació parcial acumulable per obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat .
 11. 15. 11.Diferències entre el QUALIFICA’T i el ACREDITA’T. El Qualifica’t és a nivell de Catalunya (Departament Educació). L’Acredita’t és a nivell estatal (Departament Educació + Departament Treball).
 12. 16. <ul><li>Durant el procediment de l’Acredita’t, el programa Qualifica’t quedarà interromput. </li></ul><ul><li>Aquelles persones que s’han inscrit al Qualifica’t i NO l’han finalitzat, s’han de presentar a aquesta convocatòria per a poder completar l’acreditació; es tindrà en compte però, el què han realitzat al programa Qualifica’t. </li></ul><ul><li>Aquelles persones que ja tenen el Qualifica’t NO s’han de presentar en aquesta convocatòria, només si volguessin acreditar una altre competència que no tinguin reconeguda. </li></ul><ul><li>Un cop finalitzat l’acreditació mitjançant aquesta convocatòria i si no hi ha una de nova, es reprendrà el Qualifica’t. </li></ul>Coses a tenir en compte:

×