A Fundación Universidade da Coruña foi constituída en marzo de 1997 pola Universidade da Coruña ediversas Institucións púb...
As tarefas realizadas no marco destes proxectos supón a posta en marcha de mecanismos activos de    información e comu...
Os anos 2008, 2009 e 2010 aparecen representados con dúas cifras, debido a que o maior importe reflexa oresultado real aca...
1. PROGRAMAS DE XESTIÓN DELEGADAOs datos económicos referidos a Xestión Delegada da UDC, tanto en formación como en invest...
1.1.   ACADÉMICASegundo mencionase nas Contas Anuais e Informe de Auditoría, no apartado 16 relativo aos ingresos egast...
•  EVOLUCION DO VOLUME TOTAL XESTIONADO              ANO 2008     ANO 2009   ANO 2010         ...
PROGRAMAS INICIATIVA PROPIA     400.000 €     300.000 €     200.000 €     100.000 €         0€...
•  Posta en marcha dunha nova imaxe corporativa da FUAC a utilizar en todos os documentos de    comunicación de inform...
Programas    Programas    Programas                                2008      200...
A intención é seguir coa potenciación da xestión de XORNADAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS eoutro tipo de actividad...
2006        27            25           52        2007        32        ...
A evolución do número de Contratos e Convenios de Investigación da Universidade da Coruña xestionadospor a Fundación no an...
IMPORTE CONTRATADO POR DEPARTAMENTO(Con maior importe de contratación)
Durante este ano apoiando á Fundación como institución, asináronse Convenios Marcos e Convenios decolaboración en Activida...
•  AXUDAS E APORTACIÓNS Á UDC:ANO 2000                   DOAZONS UDC  COMISIONSEQUIPO FUTBOL UNIVERS...
EQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO     2.404,05 €UNIVERSIDADE SENIOR         3.005,06 €AXUDA PUBLICIDADE CURSOS POS...
SUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO        3.000,00 €BOLSAS PREDOCTORALES              25.000,00 €AVIACIO...
TOTAL                                34.813,13     78.546,55TOTAIS 1997 - 2010    ...
Os Programas de Prácticas en empresas son unha ferramenta axeitada e eficaz para a captación, formación eadecuación ao pos...
•  Nº DE EMPRESAS COLABORADORASA evolución experimentada, desde o punto de vista económico, recollese nos seguintes gráfi...
•  VOLUME DE COMISIÓN•  VOLUME DE XESTIÓN SEGUNDO TIPO DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO 2010•  VOLUME DE COMISIÓN SEGUNDO TI...
•  CLASIFICACIÓN SEGUNDO O TIPO DE UNIVERSITARIO•  CLASIFICACIÓN SEGUNDO O SEXO•  CLASIFICACIÓN SEGUNDO A ÁREA DE COÑEC...
•  AS 15 TITULACIÓNS MAIS DEMANDADAS  1.1.PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE VERÁN TEMPUSDurante o ano 2008, ante a demanda dos e...
2. PROGRAMAS E PROXECTOS DE EMPREGO  2.1.PROGRAMA UNINSERTA +:EmpregaMediante este programa e nunha segunda fase, desenv...
♦ 5 talleres formativos: Taller 1. Mercado de traballo, emprendimento e promoción económica. Taller    2. Deseño, aval...
de intervención integral baseada na promoción do autoemprego, a economía social e as microfinanzas,mellorando deste modo a...
O obxectivo principal do programa é cualificar ás mulleres, con formación universitaria e paradas de longaduración, nas ha...
2.7.TRABALLO EN REDE E ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO DESDE UNHA    PERSPECTIVA LOCALMediante este pro...
idea en empresa, dende que xorde o espírito emprendedor ata a súa concreción nun plan de empresa. Anos2000-2010 (11 Semina...
do idioma inglés nun nivel medio, para facilitar a comunicación, información e atención aos clientes outerceiros estranxei...
empresa. Módulo 7: Formación para a Igualdade (módulo transversal). Módulo 8. Creación de Empresas(módulo transversal).  ...
Datas de Celebración: De 22 de setembro a 26 de outubro de 2010. Duración: 160h. Financiamento:Dirección Xeral de Formació...
PROXECTOS EN EXECUCIÓN1. COOPERACIÓN INTERNACIONALTítulo do proxecto: REDE TRANSREXIONAL UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA A ORGAN...
1.- Coordinación con socios    -A Fundación Universidade da Coruña participou e dirixiu a 3ª reunión de coordinación. ...
•  Cardiff University (UK)         •  Oxford Internet Institute (UK)    Data inicio-fin: 24 meses (01/01/201...
Este novo proxecto senta as súas bases nas entrevistas e reunións mantidas ao longo do ano 2009, asdistintas accións reali...
país da UE. Contribúe a mellorar os seus coñecementos e fomenta as transferencias de coñecementos eexperiencias entre empr...
http://redeamigaudc.wordpress.com/2009/11/18/programa-erasmus-para-xovenes-       emprendedores/      o Facebo...
Alumnos da UDC que participaron no programa:2. ÁMBITO REXIONAL E ESTATALTítulo do proxecto: “SERVICIOS DE DIAGNOSIS E SOLU...
5. Meidelo                     6. Forte Maruxía  7. Industrias Bedoya Hermanos           ...
Empresas en proceso de certificación:BLUSENS TECHNOLOGY S.L.U.                      DINAIN Diseño Nav...
EVOLUCIÓN PROXECTOS PROPIOS - INNOVACIÓNFINANCIACIÓN OBTIDA
PROPOSTAS PRESENTADAS NO ANO 20101. COOPERACIÓN INTERNACIONALTítulo do proxecto: BASES PARA A CONSTRUCCIÓN DUN SISTEMA DE ...
  Outros socios:        Fundación Universidade da Coruña (Galicia)        LABEIN (País Vasco)      ...
Título do proxecto: ACCIÓNS PARA A INNOVACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN DE PLANSINTEGRAIS SOSTIBLES PARA A DETECCIÓN...
apostando fortemente pola súa internacionalización, a fin de promover o desenvolvemento sostible e acompetitividade das Re...
•  Institute for Support of Education and Entrepreneurship BONUM (PL)          •  Inovaformaçäo-Prestaçäo de s...
Este proxecto ten por obxecto identificar o potencial tecnolóxico e de desenvolvemento que ten a empresa,priorizando as sú...
  Outros socios:    Data inicio-fin: 1 xaneiro 2011- 31 decembro 2011O obxectivo xeral do proxecto centrase en dotar ...
Memoria actividades 2010
Memoria actividades 2010
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Memoria actividades 2010

558 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
558
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Memoria actividades 2010

 1. 1. A Fundación Universidade da Coruña foi constituída en marzo de 1997 pola Universidade da Coruña ediversas Institucións públicas e empresas privadas, co fin de facilitar e potenciar as relacións da Universidadecoa Sociedade, en especial, a cooperación universidade – empresa, tal e como se reflexa nos seus Estatutos. Art. 1 Estatutos:”… fundación privada de carácter benéfico-docente para a promoción, desenrolo e financiación das actividades propias da Universidade da Coruña, e as súas relacións coa Sociedade, con especial incidencia nos Campus Universitarios da Coruña e Ferrol, e proporcionar á Institución Universitaria un permanente respaldo social sen fin lucrativo algún e duración indefinida.”A actividade da Fundación, ao amparo dos fins fundacionais que lle foron outorgados, pódese agrupar endous tipos de programas: 1) Programas de xestión delegada: Convenios subscritos pola Universidade da Coruña coas Administracións Públicas ou con entidades privadas, para o desenvolvemento de programas de investigación e asistencia científica ou técnica, así como para a celebración de cursos, xornadas, congresos e programas de posgrao propio impartidos na Universidade, nos que a Fundación, actúa como xestora económica e administrativa. A evolución e desenvolvemento do número de programas tramitados a través da xestión delegada, depende de dous factores, por unha banda, da vontade e decisión dos investigadores e docentes universitarios, para que se decanten por contratar os nosos servizos de xestión, para o que debemos dar resposta ás súas necesidades particulares e ofrecer un servizo áxil, práctico e eficaz, que poña á súa disposición todos os medios, recursos e facilidades posibles. E doutra banda, non menos importante, depende da actuación e intermediación previa que podamos levar a cabo entre os actores implicados, léase, empresas, administracións, investigadores, etc. para dar a coñecer as súas necesidades, intereses e propostas, alcanzado acordos que satisfagan a todas as partes e que faciliten a creación de novos programas. 2) Programas de iniciativa propia: Son proxectos que a Fundación planifica, elabora, executa e xustifica, na súa condición de Unidade de Interface integrada na Rede Tecnoeconómica. Devanditos proxectos lévanse a cabo na dimensión rexional, estatal e internacional, e están orientados ao cumprimento dos fins fundacionais.
 2. 2. As tarefas realizadas no marco destes proxectos supón a posta en marcha de mecanismos activos de información e comunicación, que permitan conseguir unha maior presenza da Universidade da Coruña na sociedade, así como un maior impacto entre os entornos científico, tecnolóxico e produtivo. Neste sentido a Fundación Universidade da Coruña non pode limitarse á mera xestión e administración burocrática das actividades que xorden espontaneamente da relación entre a universidade e as empresas, senón que debe adoptar unha actitude proactiva, de procura de novas oportunidades para os equipos universitarios de traballo sistemático coas empresas e institucións.En canto aos eidos de actividade, a Fundación Universidade da Coruña fundamenta a súa labor,principalmente nos eidos de emprego, formación e innovación, destacando en todo caso a nosa disposicióne carácter eminentemente proactivo, aberto e internacional.Como obxectivos prioritarios da Fundación, manifestamos dende o pasado ano, o noso interese ecompromiso de fomentar e potenciar a CULTURA EMPRENDEDORA e a CULTURA INNOVADORA, así como aRESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU), como aspecto transversal a todas as nosas actuacións ecomo demostración da filosofía de traballo, misión, valores e principios da entidade. • RESULTADOS CONTABLESOs resultados económicos da Fundación durante os anos 2005, 2006 e 2007 estiveron marcados por unhaclara tendencia negativa, que se rompe no ano 2008, onde se conseguen recuperar os resultados positivos,obtidos a través dun severo axuste de gastos e da procura de novos ingresos, tal e como se pode ver nosseguintes gráficos:
 3. 3. Os anos 2008, 2009 e 2010 aparecen representados con dúas cifras, debido a que o maior importe reflexa oresultado real acadado no exercicio, mentres que o menor importe é o resultado final aprobado por aauditoría, unha vez dotada unha provisión voluntaria a longo prazo que poida atender os posibles riscosexistentes de subvencións e indemnizacións laborais nos posgraos propios.
 4. 4. 1. PROGRAMAS DE XESTIÓN DELEGADAOs datos económicos referidos a Xestión Delegada da UDC, tanto en formación como en investigación, estánrecollidos sen incluír o I.V.E. no caso de que lles correspondera, referímonos sempre as Bases Impoñibles.
 5. 5. 1.1. ACADÉMICASegundo mencionase nas Contas Anuais e Informe de Auditoría, no apartado 16 relativo aos ingresos egastos por prestación de servizos, aparece exposta a seguinte táboa, que relaciona o canon que cobra aFundación dos programas de xestión delegada, nos seus tres ámbitos: académicos (os cursos deespecialización, posgrao, máster e congresos, xornadas e outros), investigación (os contratos deinvestigación, asistencias técnicas, etc ao amparo do artigo 83 da LOU, axudas e subvencións), e bolsas (asprácticas en empresas por parte de estudantes ou titulados universitarios). A distribución do canon porprestación de servizos e tipo de programa, sería a seguinte: Canon de xestión Canon de xestión Canon de xestión 2008 2009 2010 Académicos 78.720 65.887 52.845,81 Investigación 131.773 176.143 110.068,31 Xestión de bolsas 233.465 249.579 293.822,88 Total 443.958 € 491.609 456.737 • EVOLUCION CANON DE XESTION FUAC 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0€ Canon de xestión 2008 Canon de xestión 2009 Canon de xestión 2010
 6. 6. • EVOLUCION DO VOLUME TOTAL XESTIONADO ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 XESTION DELEGADA FORMACION 1.574.400€ 1.317.740€ 1.058.652€ INVESTIGACIÓN 2.635.460€ 3.522.860€ 2.201.360€ BOLSAS 2.094.782€ 2.021.735€ 2.319.161€ TOTAL XESTION 6.304.642€ 6.862.335€ 5.579.173€ DELEGADA XESTION PROPIA ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 FORMACION 76.456,15€ 211.944,67 149.775,49 EMPREGO 95.273,73€ 107.266,08 64.621,90 INNOVACIÓN 353.574€ 272.608,50 290.868,22 TOTAL XESTION 525.303,88 591.819,25 505.265,61 PROPIA
 7. 7. PROGRAMAS INICIATIVA PROPIA 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 € 0€ ANO 2008 ANO 2009 ANO2010 FORMACION EMPREGO INNOVACIÓN XESTION DELEGADA 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 0€ ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 FORMACION INVESTIGACIÓN BOLSAS *Importes sen I.V.E XESTIÓN DELEGADA DA UDCDurante este ano hai que resaltar unha serie de fitos que marcan e marcarán unha mellora nos servizosprestados os investigadores e profesores da UDC que utilizan os nosos servizos para a xestión dos seusprogramas de investigación e formación tales como:
 8. 8. • Posta en marcha dunha nova imaxe corporativa da FUAC a utilizar en todos os documentos de comunicación de información e contratos. • A implantación total e posta en funcionamento do Servizo de Directores a través da nosa web, grazas o cal todos os directores teñen acceso inmediato o seu proxecto e a súa xestión administrativa e económica incluíndo nestes aceso ( Contratos e Autorizacións de departamentos asinados, facturas emitidas, pagos efectuados etc) • A posta en funcionamento dunha Pasarela de Pagos de Matrículas que facilita a xestión dos pagos de alumnos estranxeiros a través dunha pasarela virtual na cal o alumno pode inscribirse e aboar o programa formativo no mesmo momento tendo acceso o xustificante de inscrición e factura e proporcionando o mesmo tempo unha máis rápida xestión do programa por parte do Director Académico. 1.2. FORMACIÓNEn particular, respecto da xestión delegada de programas formativos, os datos relativos ao exercicio 2010son os seguintes que deixan entrever a diminución prevista en xestión de Cursos de Posgrao Propios da UDCdebido a progresiva desaparición destes na propia UDC e unha pequena baixada na xestión de Xornadas eCongresos.A pretensión da Fundación e seguir potenciando o seu papel na formación de posgraos e a organización deeventos tipo Simposios ou Congresos, así como a consolidación de programas formativos para estudantes ede programas deseñados a medida para empresas, así como a formación on line.Somos conscientes da importancia de potenciar esta liña de actividade e neste momento estamostraballando en novos proxectos formativos. Neste sentido e necesario sinalar os programas formativosdeseñados con profesores da Facultade de INEFF e da Escola de Arquitectos Técnicos da Universidade daCoruña que han aumentado considerablemente no ano 2010 tanto en alumnos matriculados como enempresas interesadas.
 9. 9. Programas Programas Programas 2008 2009 2010 Máster 6 7 5 Curso de especialización 10 4 3 Curso de formación específica de posgrao 2 1 1 Cursos de Posgraos da UDC 18 12 9 Xornadas, Congresos etc. 36 36 23 Centro de Linguas 1 1 1 Universidade Sénior 1 1 1 Xornadas e Outros 38 38 25 TOTAL 56 50 34Os ingresos das Xornadas, Cursos e Congresos están formados por matrículas de alumnos, colaboracións eparticipacións de Entidades e Empresas, segundo a clasificación seguinte: TIPO DE INGRESOS EN XORNADAS – CONFERENCIAS- CONGRESOS MATRICULAS DE ALUMNOS 23 EMPRESA PRIVADA 8 ENTIDADE PÚBLICA 3 FUNDACIÓNS E 0 ASOCIACIÓNS PRIVADASA diminución de xestión económica e administrativa que a Fundación realiza dos seguintes ProgramasAcadémicos da Universidade da Coruña é moi significativa para a Fundación, tanto por volume xestionadocomo por a importancia que supón dentro da comunidade universitaria. A súa diminución repercute taménclaramente na redución da tesourería da FUAC.É importante recalcar a importancia da xestión dos seguintes programas formativos da UDC, pola súarelevancia dentro da UDC e a importancia dentro da comunidade universitaria e da propia sociedade.- UNIVERSIDADE SENIOR.- CENTRO DE LINGUAS.
 10. 10. A intención é seguir coa potenciación da xestión de XORNADAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS eoutro tipo de actividades formativas da UDC, así como promover a xestión ou organización de CONGRESOSdirixidos por a comunidade universitaria, co fin de acadar novos nichos de mercado que axuden a diversificaras fontes de ingresos. Durante o 2010 aparte de diferentes Xornadas, participamos na organización e xestióndos seguintes congresos e simposios;- TALLERES DIXITAIS E CONFERENCIAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR MULTIMEDIA E AUDIOVISUAL GALEGONO MARCO DA INICIATIVA “MUNDOS DIXITAIS 2010”.-XI CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUES DE PSICOPEDAGOXIA.Temos que destacar o éxito da implantación de dous novos Programas de Posgrao Propios implantadosdurante o exercicio do 2010 na súa primeira edición, xa que xeraron unha gran demanda de prazas é tiveronun gran éxito nos alumnos e profesionais interesados:-C.ESPECIALIZACIÓN EN EXPERTO UNIVERSITARIO EN PERIODONCIA CIRUXÍA E IMPLANTOLOXÍA ORAL.-CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSTGRADO EN PROTOCOLO, COMUNICACIÓN E IMAGENCORPORATIVA 1.2.1. EVOLUCIÓN DA XESTIÓN DE XORNADAS E OUTROS PROGRAMAS FORMATIVOS E CURSOS DEPOSGRAOS PROPIOS DA UDC. EVOLUCION CURSOS DE POSGRAO XORNADAS E OUTROS ANO XORNADAS E OUTROS CURSOS POSGRAO TOTAL 2000 2 22 24 2001 7 29 36 2002 9 28 37 2003 20 30 50 2004 29 32 61 2005 28 34 62
 11. 11. 2006 27 25 52 2007 32 26 58 2008 38 18 56 2009 38 12 50 2010 25 9 34 1.3. INVESTIGACIÓNA Fundación seguiu ao longo do 2010, exercendo a súa labor de fomentar as relacións entre o empresariadoe a sociedade e o mundo universitario, ofertando a súa colaboración e asesoramento para identificar esatisfacer as necesidades dos empresarios a nivel autonómico e nacional, así como as dos investigadores daUNIVERSIDADE DA CORUÑA en materia de investigación. Esta colaboración materializouse durante o ano2010 en Contratos Art. 83, Convenios específicos de colaboración, e outras axudas e subvencións. TIPO DE ACTUACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CONVENIO DE COLABORACIÓN 4 1 3 8 1 1 8 6 CONTRATOS INVESTIGACIÓN 46 31 60 38 50 35 19 32 INFORMES TECNICOS E ASESORIAS 8 27 39 37 60 70 85 66 AXUDAS E SUBVENCIÓNS 2 3 5 TOTAL 58 59 102 85 114 111 112 104
 12. 12. A evolución do número de Contratos e Convenios de Investigación da Universidade da Coruña xestionadospor a Fundación no ano 2010 rompe a tendencia ascendente dos últimos años pero sen ser dunha formasignificativa, deixando constancia da confianza que os investigadores da Universidade teñen na xestióneconómica e administrativa ofertada por a nosa entidade.En canto o tipo de actuación, segue predominando a Xestión de Asistencias Técnicas e consultarías conempresas sobre os Contratos de Investigación, e as Areas Técnicas seguen sendo as que maiores contratosrealizan fronte as Áreas do xurídico-social.
 13. 13. IMPORTE CONTRATADO POR DEPARTAMENTO(Con maior importe de contratación)
 14. 14. Durante este ano apoiando á Fundación como institución, asináronse Convenios Marcos e Convenios decolaboración en Actividades de Interese Xeral, a través dos cales favorecese as relacións UNIVERSIDADE-EMPRESA. As entidades que optaron por este tipo de cooperación son: • C+F GESTIÓN e ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS S.C. • RED ARAÑA • CENTRO TECNOLÓGICO DE SEAT S.A. • INDITEX. • ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA. • AMBIENTIS INGENIERÍA AMBIENTAL S.L.U. • PARTICIPACIÓN EN REDES: A Fundación está integrada en redes e asociacións coa finalidade de establecer colaboración e sumar esforzos para ampliar o seu ámbito de actuación e consecución de obxectivos xerais comúns os membros das distintas redes. • Red Española de Fundacións Universidad Empresa (Redfues). • Asociación Española de Fundacións con especial participación no Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias. • Red Española do Pacto Mundial de Nacións Unidas. • Global University Network for Innovation
 15. 15. • AXUDAS E APORTACIÓNS Á UDC:ANO 2000 DOAZONS UDC COMISIONSEQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 1.803,04 €EXPOSICION 10 ANOS UDC 41.748,64 €POSTA EN MARCHA CLUBE DE NEGOCIOS UDC 2.643,25 €TOTAL 46.194,93 €ANO 2001 DOAZONS UDC COMISIONSEQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 €UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 €CLUBE DE NEGOCIOS UDC 1.539,55 €EQUIPOS INFORMÁTICOS REDE ALTA CAPACIDADE 17.429,14 €COMISION UDC MASTER-PROXECTOS INVESTIGACIÓNPAGO ANOS 1998,1999,2000 144.168,00 €TOTAL 24.377,80 € 144.168,00 €ANO 2002 DOAZONS UDC COMISIONS
 16. 16. EQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 €UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 €AXUDA PUBLICIDADE CURSOS POSTGRAOS 13.865,00 €COMISION CURSOS POSTGRAO 52.850,84 €COMISION PROXECTOS INVESTIGACIÓN 47.210,21 €TOTAL 19.274,11 € 100.061.05 €ANO 2003 DOAZONS UDC COMISIONSEQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 €UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 €AXUDA PUBLICIDADE CURSOS POSTGRAOS 14.834,15 €COMISION PROXECTOS INVESTIGACION 3.616,21 €COMISION CURSOS POSTGRAO 162.404,51 €TOTAL 20.243,26 € 166.020,72 €ANO 2004 DOAZONS UDC COMISIONSSUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 €UNIVERSIDADE SENIOR 2.163,65 €UNIVERSIDADE SENIOR 3.000,00 €AVIACION COMERCIAL 15.000,00 €BOLSAS PREDOCTORALES 25.000,00 €UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 €PAGOS COMISION FORMACION 78.494,84 €TOTAL 50.572,76 € 78.494,84 €ANO 2005 DOAZONS UDC COMISIONSSUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 2.405,05 €UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 €PUBLICACION MASTERS UDC 2.320,00 €COMISION INVESTIGACION 66.701,47 €COMISION FORMACION 63.528,21 €TOTAL 7.730,11 € 130.229,68 €ANO 2006 DOAZONS UDC COMISIONS
 17. 17. SUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 3.000,00 €BOLSAS PREDOCTORALES 25.000,00 €AVIACION COMERCIAL 18.000,00 €PUBLICACION MASTERS UDC 2006 12.320,00 €COLABORACION XESTION EXTENSION UNIVERSITARIA 987,20 €COMISION INVESTIGACION 68.054,04 €COMISION FORMACION 73.500,00 €TRASPASOS SALDOS XORNADAS 20.200,00 €TOTAL 59.307,20 € 161.754,04 €ANO 2007 DOAZONS UDC COMISIONSSUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 3.000,00 €XESTION PAZO DE LONGORA 39.661,00 €XESTION PAZO DE LONGORA ANOS ANTERIOIS 144.520,22 €COMISION INVESTIGACIÓN 40.365,23 €COMISION FORMACION 44.894,77 €TOTAL 187.181,22 € 85.260,00 €ANO 2008 DOAZONS UDC COMISIONSXESTION PAZO DE LONGORA 37.804,03 €COMISION INVESTIGACIÓN 48.630,46 €COMISION FORMACION 51.763,55 €TOTAL 37.804,03 € 100.394,01 €ANO 2009 DOAZONS UDC COMISIONSXESTION PAZO DE LONGORA 40.929,13 €COMISION INVESTIGACIÓN 58.724,97 €COMISION FORMACION 54.777,78 €TOTAL 40.929,13 € 113.502,75 €ANO 2009 DOAZONS UDC COMISIONSANO 2010 DOAZONS UDC COMISIONSXESTION PAZO DE LONGORA 34.813,13 €COMISION INVESTIGACIÓN 57.722,40 €COMISION FORMACION 20.824,15 €
 18. 18. TOTAL 34.813,13 78.546,55TOTAIS 1997 - 2010 528.425,51 € 1.058.370,59 €A Unidade de Emprego e Formación é o órgano impulsor e xestor de cantas iniciativas se adoptan en materiade emprego nesta Fundación e ten como obxectivo contribuír á inserción laboral dos universitarios e ámellora da súa empregabilidade.A Unidade de Emprego e Formación fomenta e xestiona anualmente programas de prácticas en empresas einstitucións, planes experimentais de emprego, programas integrais de inserción laboral, proporciona aosalumnos formación para o emprego, desenvolve políticas activas de intermediación laboral entre ofertas edemandas de emprego e realiza o seguimento da inserción laboral dous seus bolseiros. 1. PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FUACA Fundación Universidade da Coruña facilita o primeiro contacto dos mozos co ámbito laboral a través dosprogramas de prácticas para estudantes e titulados universitarios.As empresas desempeñan un labor imprescindible na formación dos universitarios, complementando aposta en práctica dos coñecementos que se adquiren na Universidade e facilitando a adquisición decompetencias profesionais.A realización e a vivencia dunha experiencia práctica proporcionan unha visión completa do quefacer diariodas actividades da empresa e permiten enfrontarse con éxito a situacións reais de esixencia profesional. Asímesmo, o coñecemento da actividade dunha organización proporciona unha mellor adaptación ao posto detraballo e unha eficiente capacidade de resolución de problemas, fundamentadas na experiencia.
 19. 19. Os Programas de Prácticas en empresas son unha ferramenta axeitada e eficaz para a captación, formación eadecuación ao posto de traballo do futuro profesional. Os universitarios realizan prácticas en empresas,institucións ou entidades, durante un período determinado, co fin de mellorar as súas aptitudes ecompetencias individuais, así como para facilitar a súa inserción no mercado laboral.Co obxectivo de continuar ampliando as canles de relación dos universitarios coas empresas e facilitar o seuencontro, a Unidade de Emprego e Formación puxo en marcha o portal de emprego da FUAC, EMPLEA(http://www.fundacion.udc.es/emplea/). O seu obxectivo é captar máis ofertas das empresas utilizando asnovas tecnoloxías da información e as comunicacións. Mediante EMPLEA as empresas poden publicardirectamente as ofertas de emprego e prácticas e os universitarios poden presentar a súa candidatura a esasofertas.Os estudos de seguimento de inserción laboral de titulados universitarios corroboran que as prácticas deempresas son un dos medios máis eficaces para a consecución do primeiro emprego dos tituladosuniversitarios.A evolución dende o ano 98 do número de universitarios que participaron nos Programas de Prácticas daFUAC, así como do número de empresas colaboradoras que participaron nos devanditos programas,recóllese nos dous gráficos seguintes: • Nº DE BOLSEIROS PARTICIPANTES
 20. 20. • Nº DE EMPRESAS COLABORADORASA evolución experimentada, desde o punto de vista económico, recollese nos seguintes gráficos: • VOLUME DE XESTIÓN
 21. 21. • VOLUME DE COMISIÓN• VOLUME DE XESTIÓN SEGUNDO TIPO DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO 2010• VOLUME DE COMISIÓN SEGUNDO TIPO DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO 2010
 22. 22. • CLASIFICACIÓN SEGUNDO O TIPO DE UNIVERSITARIO• CLASIFICACIÓN SEGUNDO O SEXO• CLASIFICACIÓN SEGUNDO A ÁREA DE COÑECEMENTO
 23. 23. • AS 15 TITULACIÓNS MAIS DEMANDADAS 1.1.PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE VERÁN TEMPUSDurante o ano 2008, ante a demanda dos estudantes universitarios, deseñouse e púxose en marcha un novoPrograma de Prácticas, o programa TEMPUS. Este programa ten a característica de que está só vixentedurante os meses de verán e que está dirixido única e exclusivamente a estudantes universitarios. Os datosde participación foron:
 24. 24. 2. PROGRAMAS E PROXECTOS DE EMPREGO 2.1.PROGRAMA UNINSERTA +:EmpregaMediante este programa e nunha segunda fase, desenvolveuse, entre os sistemas de información daFundación Universidade da Coruña, un produto informático en idioma galego para o uso dos universitariosempresas galegas. Tratábase de dar resposta á necesidade de poñer en contacto aqueles mozosuniversitarios galegos, que demandan experiencia no mercado laboral, coas empresas que demandan novostalentos para o desenvolvemento de novos proxectos.Datas de Celebración: Do 1 de setembro de 2010 a 31 de decembro de 2010. Duración: 4 meses.Financiamento: Consellería de Mocidade, Solidaridade e Normalización Lingüística do Concello da Coruña.Beneficiarios: Estudantes e recentemente titulados da Universidade dá Coruña (aprox. 25.000), ademais deestudantes e titulados doutras universidades galegas con residencia na Coruña (2.000).ACCIÓNS REALIZADAS: Deseño e desenvolvemento do produto informático UNINSERTA +: EMPREGA. PortalWeb de mozos e empresas galegas para a mellora da inserción laboral dos mozos universitarios galegos.http://www.fundacion.udc.es/emplea/ 2.2.AULA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICAV edición do programa mixto de formación indoor e outdoor para estudantes de últimos cursos de carreiraou titulados universitarios en situación de desemprego, cuxa finalidade é facilitarlles as ferramentas para amellora da súa empregabilidade, dende o punto de vista do deseño e execución de programas de promocióneconómica na Provincia da Coruña. O seu obxectivo céntrase en fomentar a empregabilidade dosparticipantes como potenciais técnicos de Entidades do terceiro sector, facilitar o emprendimento dendeEntidades non lucrativas, elaborar programas de inserción sociolaboral, elaborar itinerarios personalizadosde aprendizaxe, vincular á comunidade universitaria cos programas de desenvolvemento económico edifundir o concepto de EMPRENDEDOR SOCIAL.Datas de Celebración: Do 25 de febreiro a 15 de maio de 2010. Duración: 100h. Financiamento: Deputaciónda Coruña. Beneficiarios: 25 universitarios, estudantes e titulados, en situación de desemprego e ocupados.ACCIONS REALIZADAS:
 25. 25. ♦ 5 talleres formativos: Taller 1. Mercado de traballo, emprendimento e promoción económica. Taller 2. Deseño, avaliación e xustificación de proxectos. Taller 3. Organismos de promoción económica. Taller 4. Boas prácticas e desenvolvemento de proxectos. Taller 5. Grupos de traballo, proxectos e convocatorias. ♦ Xornada de traballo para conformar os grupos, identificar os proxectos de promoción económica promovidos polos alumnos e seleccionar as convocatorias de financiamento máis axeitadas. ♦ Tutorización de proxectos: 1 acción de tutorización grupal de 4 horas de duración e 4 accións individuais de tutorización de 2 horas cada unha. Así mesmo realizouse o acompañamento á presentación de diferentes convocatorias, baixo a firma dun protocolo de coaching. 2.3.PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO USO DAS TIC NA BUSCA DE EMPREGOMediante este programa preténdese impulsar a realización de actuacións de difusión e formaciónrelacionadas especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da información naComunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan estratéxico galego da sociedade da información e oPlan Avanza para o exercicio 2010, dirixidas á mellora da empregabilidade dos universitarios da UDC. O seuobxectivo consiste en que os universitarios se familiaricen coas particularidades das TIC de cara á busca deemprego, sobre todo no que se refire ás de base tecnolóxica e cun compoñente importante de investigación,de tal maneira que así poidan mellorar os seus itinerarios persoalizados de inserción laboral.Datas de Celebración: De 1 al 26 de novembro de 2010. Duración: 1 mes. Financiamento: Consellería deInnovación e Industria da Xunta de Galicia, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o Plan Avanza doFondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Beneficiarios: 152 titulados universitarios maioritariamenteen situación de desemprego.ACCIONS REALIZADAS: 8 acciones formativas de 25 horas de duración cada unha, en quendas de mañá etarde. PROGRAMA: Módulo 1. Informática libre, para unha sociedade libre. Módulo 2. Internet para a buscaactiva de emprego. Módulo 3. O Videocurrículum. Módulo 4. As redes sociais para o emprego. Módulo 5.Blogs profesionais. 2.4.FACILITADOR FINANCEIRONeste programa pretendese mellorar a empregabilidade e a ocupabilidade dos emprendedores eemprendedoras inmigrantes e retornados da Comunidade Autónoma de Galicia a través dunha metodoloxía
 26. 26. de intervención integral baseada na promoción do autoemprego, a economía social e as microfinanzas,mellorando deste modo a súa empregabilidade e mobilidade social.O Facilitador Financeiro é un canal posto en marcha pola FUAC para impulsar o acceso dos autónomos epequenas e medianas empresas ao financiamento. O obxectivo do canal do Facilitador Financeiro é por adisposición de autónomos e pemes unha vía de comunicación directa coas Administracións e Organismospara solicitar financiamento. O Facilitador Financeiro Social ten como obxectivo estratéxico facilitar recursose ferramentas de axuda ós colectivos máis vulnerables, en risco de exclusión social, a través dasmicrofinanzas e as fórmulas de economía social..Datas de Celebración: Do 29 de outubro ao 29 de novembro de 2010. Duración: 1 mes. Financiamento:Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia. Beneficiarios: 40ACCIONS REALIZADAS: ♦ Programa de Difusión e captación de beneficiarios: campaña de información, difusión e captación de beneficiarios do programa, seguindo varias vías: prensa, mailing, telefonicamente, webs e redes sociais. ♦ Xornada de difusión e información do programa: Xornada de 2 horas: Benvida; Presentación do proxecto “Facilitador Financeiro”; Entorno empresarial, xeración, maduración e avaliación de ideas empresariais; Experiencias de éxito de emprendementos promovidos pola comunidade inmigrante e retornada; Test de análise do perfil emprendedor; Entrega do procedemento de incorporación á fase de entrevistas individuais; Despedida., ♦ Entrevistas de motivación emprendedora e diagnose do perfil emprendedor: 30 entrevistas de 2 horas, na que se analiza a idea empresarial, presentouse o servizo de asesoramento, fíxose unha proposta de itinerario persoalizado de inserción e a diagnose do perfil emprendedor, valoración de presentación de microcrédito. ♦ Titorización de proxectos de microempresa: Titorizáronse 4 proxectos cunha duración de 20 horas cada unha, coa seguinte estrutura: Sesións 1 e 2. Análise da viabilidade técnica do proxecto. Sesión 3 e 4. Análise da viabilidade comercial do proxecto. Sesións 5 e 6. Análise da viabilidade económica do proxecto. Sesións 7 e 8. Análise da viabilidade financeira do proxecto. Sesións 9 e 10. Análise da viabilidade social do proxecto. 2.5.HABILIDADES DIXITAIS PARA A MELLORA DA EMPREGABILIDADE DA MULLER.
 27. 27. O obxectivo principal do programa é cualificar ás mulleres, con formación universitaria e paradas de longaduración, nas habilidades dixitais que poidan precisar para desenvolverse axeitadamente ao longo do seuproceso de procura de emprego.O programa pretende achegar ferramentas web 2.0 para mellorar a empregabilidade dos universitariasgalegas e a súa busca de emprego en internet. O seu obxectivo é preparalas fronte a unha das principaistendencias en materia de emprego, como é a creación da súa imaxe persoal na rede, o uso das redes sociaisou os propios videocurrículums persoais.Datas de Celebración: Do 18 de novembro ao 14 de decembro de 2010. Duración: 80 horas. Financiamento:Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller da Secretaría Xeral da Igualdade daPresidencia da Xunta de Galicia, e o Fondo Social Europeo do Programa Operativo FSE-Galicia 2007-2013.Beneficiarios: 20 alumnas maiormente universitarias en situación de desemprego.ACCIÓNS FORMATIVAS: Acción Formativa: Módulo 1. "O software libre". Módulo 2. Internet para a buscaactiva de emprego. Módulo 3. Portais de emprego. Módulo 4. O videocurrículum. Módulo 5. As redes sociaispara o emprego. Módulo 6. Blogs profesionais. Módulo 7. Políticas de Igualdade 2.6.TIC TAC EMPREGOO obxectivo deste programa foi preparar aos mozos/as universitarios/as fronte a unha das principaistendencias en materia de emprego, como é a creación da súa imaxe persoal na rede, o uso das redes sociaisou os propios videocurrículums persoais, saber manexar as ferramentas web 2.0 para acadar unha busca deemprego adaptada a súa formación, e a adquisición do coñecemento de cómo as TIC poden mellorar ositinerarios personalizados de procura de emprego dos universitarios.Datas de Celebración: Do 15 ao 21 de decembro de 2010. Duración: 25 horas. Financiamento: Concellaríade Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística do Concello da Coruña. Beneficiarios: 20 alumnosmaiormente universitarias en situación de desemprego.ACCIÓNS FORMATIVAS: Acción Formativa: Módulo 1. Recursos web institucionais para a procura activa deemprego. Módulo 2. O videocurrículum. Módulo 3. Portais de emprego. Módulo 4. As redes sociais para oemprego. Módulo 5. Blogs profesionais
 28. 28. 2.7.TRABALLO EN REDE E ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO DESDE UNHA PERSPECTIVA LOCALMediante este proxecto facilítase os coñecementos específicos relacionados cos conceptos de traballo enrede e políticas activas de emprego. Intercambiáronse experiencias de traballo en rede para avaliar aposibilidade de transferencia aos programas operativos en execución.Datas de Celebración: 10 e 11 de xuño de 2010. Duración: 10 horas. Financiamento: Concello da Coruña.Beneficiarios: 14 técnicos de emprego do concello da Coruña.ACCIÓNS FORMATIVAS: Sesión 1: Contextualización sobre a implementación das chamadas políticas activasde emprego; Introdución á evolución histórica do concepto de rede; Tipoloxías de rede; Axentes de soportee axentes de atención ao cliente; Deseño de partenariados; Caso práctico. Sesión 2: Indicadores para aavaliación do traballo en rede; Indicadores 1.0; Indicadores 2.0; Exemplos de boas prácticas nodesenvolvemento de proxectos en rede; Caso práctico 3. PROGRAMAS DE AUTOEMPREGOO fomento da cultura emprendedora dentro da comunidade universitaria forma parte dunha dasimportantes liñas de actuación da FUAC. Un dos nosos obxectivos é conseguir que os universitariosconsideren o Autoemprego como unha vía real de inserción laboral. Para o cumprimento deste obxectivodesenvolvemos un conxunto de accións formativas encamiñadas a cubrir as necesidades de novos proxectosempresariais. As distintas alternativas postas a disposición dos emprendedores constitúen un variadoprograma de formación, xa que dentro de practicamente a totalidade dos programas desenvolvidos polaunidade intégrase un módulo de creación de empresas.Ademais durante o ano 2010, en colaboración co IGAPE e co BIC GALICIA, tal e como se ven facendoanualmente, realizáronse dúas accións formativas: 3.1.SEMINARIO DE MOTIVACIÓN EMPRENDEDORAEnfocados a persoas con inquietudes empresariais, esta acción de difusión e sensibilización pretende dar acoñecer, a través de experiencias reais de emprendedores galegos, que calquera persoa con ganas e esforzopode desenvolver un proxecto empresarial. Ademais de informar sobre o proceso de transformación dunha
 29. 29. idea en empresa, dende que xorde o espírito emprendedor ata a súa concreción nun plan de empresa. Anos2000-2010 (11 Seminarios)Datas de Celebración: 3 de marzo de 2010. Duración: 6 horas. Financiamento: Bic Galicia e FundaciónUniversidade da Coruña. Beneficiarios: 15 universitarios/as. 3.2.SEMINARIO DE XERACIÓN E MADURACIÓN DE IDEAS EMPRESARIAISTrátase dunha ferramenta de formación mixta que ten como obxectivo que os asistentes poidan crear,analizar e rentabilizar unha idea empresarial. Para iso é necesario: Xerar ideas; Madurar ideas paraconvertelas en ideas empresariais; Realizar unha primeira aproximación á viabilidade económica do proxectoe do seu potencial como proxecto de empresa. Anos 2000-2010 (12 seminarios)Datas de Celebración: Do 8 ao 22 de marzo de 2010. Duración: 15 horas. Financiamento: Bic Galicia eFundación Universidade da Coruña. Beneficiarios: 13 universitarios/as. 3.3.SEMINARIOS PARA A CREACIÓN DE NOVOS PROXECTOS DE EMPRESAEstes seminarios permiten analizar e planificar o futuro negocio do emprendedor, analizando varias áreasque faciliten a posterior elaboración do plan de empresa. Para iso é necesario: Coñecer os conceptos básicosnecesarios para a elaboración do Plan de Negocio; Deseñar e elaborar o Proxecto de Empresa e Contrastar aviabilidade económica financeira do proxecto empresarial. Anos 2000-2010 (12 Seminarios)Datas de Celebración: Do 19 de abril ao 21 de maio de 2010. Duración: 50 horas. Financiamento: Bic Galiciae Fundación Universidade da Coruña. Beneficiarios: 14 universitarios/as. 4. FORMACIÓN 4.1.CURSO DE INGLÉS FINANCEIROCurso incluído dentro da programación de cursos AFD 2010 (accións formativas para traballadoresdesempregados) da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar daXunta de Galicia, dirixido a persoas con titulación media ou superior, demandantes de emprego inscritas noServizo Público de Emprego Galego. O obxectivo deste curso é desenvolver as competencias orais e escritas
 30. 30. do idioma inglés nun nivel medio, para facilitar a comunicación, información e atención aos clientes outerceiros estranxeiros.Datas de Celebración: De 27 de xullo a 14 de setembro de 2010. Duración: 180h. Financiamento: DirecciónXeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e o Fondo SocialEuropeo. Beneficiarios: 15 persoas desempregadas, maioritariamente con titulación universitaria, inscritascomo demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego Galego.ACCIÓNS REALIZADAS: ACCIÓN FORMATIVA de 180 horas de duración, en horario de 9:00 a 14:00h.PROGRAMA: Módulo 1. Atención ao cliente. Módulo 2. Presentación de produtos e servizos. Módulo 3.Presentación de feitos e cifras. Módulo 4. Necesidades e obxectivos da empresa en materia financeira.Módulo 5. Formación para a Igualdade (módulo transversal). Módulo 6. Creación de Empresas (módulotransversal). 4.2.CURSO DE EXPERTO EN XESTIÓN DE SALARIOS E SEGUROS SOCIAISCurso incluído dentro da programación de cursos AFD 2010 (accións formativas para traballadoresdesempregados) da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar daXunta de Galicia, dirixido a persoas con titulación media ou superior, demandantes de emprego inscritas noServizo Público de Emprego Galego. O obxectivo desde curso foi capacitar aos alumnos para xestionar a árealaboral da empresa. O alumno formouse nos distintos tipos de contratación existentes, confección do recibode salarios, a liquidación das cotas á Seguridade Social, contabilización dos custos producidos polosconceptos anteriores, así como as retencións e impostos inherentes á área, facendo especial incidencia notratamento telemático dos datos na súa relación coas Administracións.Datas de Celebración: De 10 de agosto a 12 de novembro de 2010. Duración: 330h. Financiamento:Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e oFondo Social Europeo. Beneficiarios: 15 persoas desempregadas, maioritariamente con titulaciónuniversitaria, inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego Galego.ACCIÓNS REALIZADAS: ACCIÓN FORMATIVA de 330 horas de duración, en horario de 9:00 a 14:00h.PROGRAMA: Módulo 1. Lexislación Laboral e Seguridade Social. Módulo 2. Recibo de Salarios: Estrutura eCálculo. Módulo 3. Liquidación de Cotas á Seguridade Social. Módulo 4. Retencións e Ingresos a conta doI.R.P.F.. Módulo 5. Prestacións de Seguridade Social. Módulo 6: Aplicación de custos na pequena e mediana
 31. 31. empresa. Módulo 7: Formación para a Igualdade (módulo transversal). Módulo 8. Creación de Empresas(módulo transversal). 4.3.FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSGRAO EN ORIENTACIÓN OCUPACIONALAcción formativa experimental e complementaria das especialidades do ficheiro do Servizo Público deEmprego Estatal dirixido prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas inscritas no ServizoPúblico de Emprego Galego. O obxectivo deste curso de posgrao é formar técnic@s especializad@s naorientación ocupacional que permita mellorar as posibilidades de inserción laboral dos demandantes deemprego, fomentar a cultura emprendedora nos demandantes de emprego como alternativa de inserciónsociolaboral e adquirir os coñecementos necesarios para que poidan facilitar a inserción laboral d@susuarios outorgándolles un perfil profesional demandado na sociedade laboral actual.Datas de Celebración: De 22 de setembro a 21 de outubro de 2010. Duración: 160h. Financiamento:Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e oFondo Social Europeo. Beneficiarios: 15 persoas desempregadas, maioritariamente con titulaciónuniversitaria, inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego Galego.ACCIÓNS REALIZADAS: ACCIÓN FORMATIVA de 160 horas de duración, modalidade mixta, 100 horaspresenciais e 60 de teleformación. PROGRAMA de 6 obradoiros de 25 horas cada un, e un modulo deigualdade de 10 horas: Obradoiro 1: Planifica a túa traxectoria Profesional ¿Emprego ou Autoemprego?.Obradoiro 2: Como buscar emprego: CV e Carta de Presentación. Obradoiro 3. Entrevistas de Traballo:Preparación e Desenvolvemento. Obradoiro 4. O Plan de Empresa. Obradoiro 5. Cómo crear unha empresapaso a paso. Obradoiro 6. Axudas e Subvencións. Módulo de Igualdade de Oportunidades 4.4.FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSGRAO EN HABILIDADES DIRECTIVASTrátase dunha acción formativa experimental e complementaria das especialidades do ficheiro do ServizoPúblico de Emprego Estatal dirixido prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas inscritas noServizo Público de Emprego Galego. Mediante este curso preténdese formar aos participantes nunha seriede técnicas e habilidades que lles permita mellorar a súa forma de actuación e integración nun grupo detraballo, e obter así unha mellora da empregabilidade mediante a potenciación das habilidades interpersoaispropias da intelixencia emocional que tanto están a valorar as empresas actuais.
 32. 32. Datas de Celebración: De 22 de setembro a 26 de outubro de 2010. Duración: 160h. Financiamento:Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e oFondo Social Europeo. Beneficiarios: 15 persoas desempregadas, maioritariamente con titulaciónuniversitaria, inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego Galego.ACCIÓNS REALIZADAS: ACCIÓN FORMATIVA de 160 horas de duración, modalidade mixta, 100 horaspresenciais e 60 de teleformación. PROGRAMA: Módulo 1. Creación e selección de equipos. Organización edistribución de roles. Módulo 2. Comunicación interpersoal. Módulo 3. Motivación. Módulo 4. Lideradobaixo presión. Módulo 5. Capacidade de delegación de funcións. Módulo 6. Análise de problemas e toma dedecisións. Módulo 7. Desenvolvemento creativo. Módulo 8. Xestión de recursos. Módulo 9. Estratexias denegociación. Módulo 10. Planificación e execución de proxectos. Módulo de formación para a igualdade.Módulo Outdoor Training.A Fundación Universidade da Coruña leva a cabo diferentes proxectos de carácter propio que na súacondición de Unidade de Interface realiza no ámbito de Fomento da Innovación e que ten lugar nadimensión rexional, estatal e internacional.As tarefas realizadas no marco destes proxectos supón a posta en marcha de mecanismos activos deinformación e comunicación, que permitan conseguir unha maior presenza da Universidade da Coruña nasociedade, así como un maior impacto entre os ámbitos científico, tecnolóxico e produtivo. Neste sentido aFundación Universidade da Coruña non pode limitarse á mera xestión e administración burocrática dasactividades que xorden espontaneamente da relación entre a universidade e as empresas, senón que debeadoptar unha actitude proactiva, de procura de novas oportunidades para os equipos universitarios detraballo sistemático coas empresas e institucións.A efectos do presente informe establécese unha clasificación da tipoloxía dos proxectos xestionados eexecutados pola área de Fomento da Innovación da Fundación Universidade da Coruña, en función doámbito xeográfico de actuación, en dúas categorías: rexionais e estatais e de cooperación internacional.
 33. 33. PROXECTOS EN EXECUCIÓN1. COOPERACIÓN INTERNACIONALTítulo do proxecto: REDE TRANSREXIONAL UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA A ORGANIZACIÓN DOMERCADO DA INNOVACIÓN E O COÑECEMENTO NO SUDOE  Acrónimo: REDOMIC  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña, (ES),  Outros socios: • Fundación LABEIN (ES) • EUROCEI. Centro Europeo De Empresas e Innovación, S.A. (ES), • SODERCAN S.A.,Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria S.A. (ES), • Fundación General de la Universidad de Salamanca (ES), • Instituto de Soldadura e Qualidade (PT) • UBI, Universidade Da Beira Interior (PT) • APESA, Association pour lEnvironnement et la Sécurité en Aquitaine (FR)  Data inicio-fin: 24 meses (01/03/2009 – 28/02/2012)O consorcio do proxecto REDOMIC está constituído por organismos de interface que se dotan deinstrumentos de organización de mercado, para operar como rede de carácter transrexional, visible eestable. As accións de organización do mercado entre Universidade e Empresa do proxecto REDOMICestrutúranse por medio da definición dunha oferta e unha demanda, xunto coa actuación do promotor derelacións.A formulación do proxecto REDOMIC consiste en establecer as vías polas que a oferta se achegue á demandae chéguese a contar cun mercado organizado de carácter transrexional no SUDOE, de modo que se contribúaá promoción da innovación e á economía do coñecemento nas rexións participantes.O obxectivo final da rede de institucións que opera no proxecto REDOMIC é promover a innovación e aeconomía do coñecemento en rexións SUDOE por medio da introdución de elementos de organización demercado entre Universidade e Empresa.Actividades realizadas no ano 2010:Grupo de tarefas 1: Coordinación e xestión do proxecto
 34. 34. 1.- Coordinación con socios -A Fundación Universidade da Coruña participou e dirixiu a 3ª reunión de coordinación. Lisboa, 25 e 26 /01/2010. - A Fundación Universidade da Coruña participou e dirixiu a 4ª reunión de coordinación. Salamanca, 31/04 e 1 /05/2010. - A Fundación Universidade da Coruña participou e dirixiu, a 5ª reunión de coordinación. Santander, 25 e 26 /10/2010.2.- Coordinación e xestión coa Autoridade de Xestión- realización de informes de actividadeGrupo de tarefas 3: Organización do mercado3.1.Acción de formación de promotores de relacións. A Fundación Universidade da Coruña participou edirixiu dita acción de formación que se celebrou en Lisboa os días 26,27,28 e 29/01/2010.Grupo de tarefas 4: Intercambio de experiencias4.2. Seminarios transrexionais para a profundización no coñecemento mutuo entre a Universidade e aEmpresa - Participación no seminario de intercambio franco español sobre Eco innovación organizado por o socio 8 (APESA) en Pau (Francia) 7/04/2010 - Participación seminario de intercambio transrexional sobre Enerxía fotovoltaica organizado por el socio 4 (FGUSAL) en Salamanca, 2/06/2010 - Organización del seminario de intercambio transrexional sobre Telemedicina en A Coruña, 30/11/2010.Título do proxecto: “DISSEMINATION AND NETWORKS OF KNOWLEDGE IN ATLANTIC AREA”  Acrónimo: KNETWORKS  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Presidência de Conselho de Ministros CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (PT)  Outros socios: • Presidência do Conselho de Ministros CNEL - Gabinete do Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico (PT), • Fundación Universidade da Coruña (ES), • Universidad de Cantabria Dpto. de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos (ES), • Universidade de Toulouse Le Mirail (FR)
 35. 35. • Cardiff University (UK) • Oxford Internet Institute (UK)  Data inicio-fin: 24 meses (01/01/2010 – 31/12/2012)Obxectivo xeral: O proxecto Knetworks, aspira a crear unha rede sostíbel de intercambio e difusión docoñecemento no espazo ATLANTICO, a fin de promover o intercambio de boas prácticas na aplicación deestratexias para a Sociedade da Información e o Coñecemento.Neste sentido, o proxecto pretende crear unha rede de excelencia permanente, baseada nas tecnoloxías dainformación, a fin de impulsar o desenvolvemento das actividades do proxecto e a difusión dos resultados eboas prácticasActividades realizadas no ano 2010: - A Fundación Universidade da Coruña participou na 1ª reunión de coordinación, Lisboa, 28/06/2010. - A Fundación Universidade da Coruña participou na 2ª reunión de coordinación, Cardiff, 18/10/2010. - A Fundación Universidade da Coruña participou no seminario Internacional organizado no marco do proxecto ”Towards the knowledge society” celebrado en Lisboa o 29/06/2010. - A Fundación Universidade da Coruña participou no seminario Internacional organizado no marco do proxecto ”Advanced Knowledge Networks Beyond the Atlantic Area” celebrado en Cardiff, 19/10/2010Título do proxecto: “APOIO INTEGRAL A ACTORES CLAVE DO SISTEMA DOMINICANO DE INNOVACIÓNPARA PROMOVER O DESENVOLVEMENTO DA REPÚBLICA DOMINICANA BASEADO NA ECONOMÍA DOCOÑECEMENTO”  Acrónimo: SINNDOTEC  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña  Data inicio-fin: 1 xuño 2010 – 31 novembro 2011O obxectivo xeral do proxecto é promover a innovación e a economía do coñecemento para odesenvolvemento da República Dominicana, de xeito que acade maiores cotas de prosperidade económica ebenestar social en base as actividades de I+D+i.
 36. 36. Este novo proxecto senta as súas bases nas entrevistas e reunións mantidas ao longo do ano 2009, asdistintas accións realizadas e a documentación facilitada directamente pola propia SEESCyT. Deste xeito,téñense identificadas as demandas fundamentais da Administración dominicana e axentes do sistemanacional de innovación, que son as que se abordan na realización do presente proxecto, a saber: • Colaboración Universidade-Empresa. A SEESCyT, xunto con outros organismos da administración dominicana mantén o seu interese en propiciar marcos de traballo conxuntos entre as universidades e as empresas do país. Nesta liña, consciente da experiencia da FUAC, solicita apoio e asesoramento en tal materia. • Revisión de programas e accións do PECYT+I 2008-2018. Preparación e elaboración do Censo de Investigadores e Censo de Centros de Investigación e Enquisas de I+D e innovación a empresas. Elaboración de indicadores de carácter científico-técnico. • Avaliación de proxectos de grupos de investigación dominicanos presentados a FONDOCYT, por parte de científicos e tecnólogos de universidades, OPIs de Galicia, e participación activa de investigadores e tecnólogos galegos en tales proxectos. Promoción de proxectos colaborativos susceptibles de ser presentados a convocatorias de programas internacionais. • Visitas de estudio de investigadores dominicanos a instalacións científicas de Galicia. A SEESCyT está gratamente impresionada co nivel das infraestruturas científicas e tecnolóxicas de Galicia, coñecidas dende as visitas realizadas en INPOLTEC, e desexa enviar os seus investigadores para que realicen estanzas de estudio. • Proxectos de cooperación de ámbito transrexional con América Central e o Caribe. A SEESCyT está interesada en abrirse á cooperación científica e tecnolóxica cos países do seu ámbito. • Contribuír á mellora da competitividade das Empresas de RD por medio da formación do seu persoal en ferramentas de xestión e innovación empresarial.Título do proxecto: ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAMME  Acrónimo: M4E  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: INOVAMAIS (PT)  Outros socios: Fundación Universidade da Coruña (ES)  Data inicio-fin: 18 marzo 2009- 18 setembro 2010O obxectivo xeral do proxecto é axudar aos novos emprendedores a adquirir as cualificacións necesariaspara a xestión dunha pequena ou mediana empresa (PEME) pasando un tempo nunha empresa en outro
 37. 37. país da UE. Contribúe a mellorar os seus coñecementos e fomenta as transferencias de coñecementos eexperiencias entre empresarios.Difusión realizada:  A Fundación Universidade da Coruña organizou unha Xornada de presentación do programa ERASMUS en Galicia. A Coruña 30/04/2009.  Na xornada -"Las Ecoempresas y su proyección de futuro"  Na xornada: -“Preparación de actuaciones y proyectos para financiarse por distintas administraciones en especial con Fondos Comunitarios”  Promoción do Programa na Website FUAC: www.fundacion.udc.es http://www.fundacion.udc.es/fuac.asp?sid=25&cid=276 • Promoción do programa Website UDC: www.udc.es. Publicada Nota de prensa 06/10/2009. • Promoción do Programa noutras websites o Fundación Galicia Europa: http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=29&idNotic ia=1097 o Galicia Pemes - http://www.galiciapms.eu/no_cache/es/noticias/detalle/article/a-comision- europea-pon-en-marcha-o-novo-programa-erasmus-para-mozos- emprendedores.html?cHash=eb675df6d3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=36 o Emprender Galicia - http://www.emprendergalicia.com/node/116 o CEC - Confederación de Empresarios de A Coruña http://www.cec.es/WebDefault.aspx?MenuInd=2&MenuId=51&mid=334&Lng =es- ES&tl=0&ItemId=1362 o Caype - http://boletin.caype.es/index.php?op=noticia&id=408 o Integra Consultoría, S.L. - http://www.integra.org.es o Red Fue, Red de Fundaciones Universidad-Empresa de España http://www.redfue.es/noticia.php?id=0000018&PHPSESSID=5a24a55412dc2 eb7afd618 o Nanogal http://www.nanogal.org/nanogal2/index.php?view=article&catid=41%3Aaxudas&id=117%3 Acampana-divulgativa-programa-erasmus-para-jovenes-emprendedores-io- fuac&option=com_content&Itemid=50 o FCEER - http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=505 o GALPÓN - http://www.ogalpon.com/?q=aggregator/categories/1&page=8 o Rede Amiga UDC.
 38. 38. http://redeamigaudc.wordpress.com/2009/11/18/programa-erasmus-para-xovenes- emprendedores/ o Facebook o TwitterObxetivos conqueridos • Emprendedores mobilizados -3 • Emprendedores acollidos en empresas de Galicia - 1Empresas e emprendedores inscritos:Título do proxecto: PROGRAMA DISNEY-TC3  Entidades responsables: UDC, Tompkins Cortland Community College- Universidad de Nueva York e Walt Disney World (WDW)  Entidade executora: Fundación Universidade da CoruñaEste programa de formación, de 6 meses de duración, e unha iniciativa de Tompkins Cortland CommunityCollege, Universidad de Nueva York, que combina actividades académicas con prácticas de traballo noparque temático en Walt Disney World (WDW) de Florida.  Este programa é un curso de 15 créditos que inclúe prácticas profesionais pagadas en Walt Disney World (WDW) en Orlando, Florida.  El programa está rexido e supervisado segundo as necesidades académicas de TC3.  Durante as prácticas, o estudiantado debe completar tanto as obrigas do curso académico como o calendario de traballo en WDW.  Os/as estudantes vivirán nunha residencia de WDW.
 39. 39. Alumnos da UDC que participaron no programa:2. ÁMBITO REXIONAL E ESTATALTítulo do proxecto: “SERVICIOS DE DIAGNOSIS E SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS PARA A MELLORA DAPRODUCTIVIDADE EN PYMES DOS SECTORES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MATERIAL EEQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, E BENS DE EQUIPO”  Entidade financiadora: Ministerio de Industria  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña  Outros socios:  Data inicio-fin: 1 xaneiro 2010- 31 decembro 2010O obxectivo xeral do proxecto centrase en dotar dun servizo tecnolóxico a un conxunto de pequenas emedianas empresas, de carácter sectorial, nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, con necesidades edemandas homólogas, mediante o desenvolvemento de plans empresariais de transferencia tecnolóxica enpemes do sector de fabricación de Produtos Metálicos, Material e Equipamento Electrónico, e Bens deEquipo.Elaboración de 12 plans de transferencia de tecnoloxía: 1. Aluminios O Ponto 2. Aluminios Fene 3. Antonio Leira e Hijos 4. Persianas Garcal
 40. 40. 5. Meidelo 6. Forte Maruxía 7. Industrias Bedoya Hermanos 8. Bencal Aluminios 9. Carpintería As Neves 10. Invernaderos Trigo 11. Talleres Maiztegui 12. Carpintería de Aluminio RalTítulo do proxecto: “IDIPEMES: SISTEMAS DE XESTIÓN DA I+D+I NAS PEMES DE GALICIA”  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña, FUAC (ES)  Data inicio-fin: 1 setembro 2009 – 31 marzo 2011O proxecto pretende acadar as seguintes metas:  Crear un grupo de traballo conformado por pemes galegas innovadoras e pertencentes a sectores económicos estratéxicos en Galicia, que se involucren de forma activa nos traballos.  Dotar as organizacións dunha ferramenta de Xestión da I+D+i que lles permita ser máis eficaces e eficientes no desenvolvemento de novos produtos e na protección e posta en valor dos resultados dos seus proxectos innovadores.  Fomentar o intercambio de experiencias entre as empresas participantes e promover a difusión de boas prácticas organizativas, de forma que o proxecto posúa un carácter demostrativo para todo o entramado empresarial galego.O resultado principal do proxecto é, para cada unha das pemes participantes, a implantación dun Sistema deXestión de I+D+i que dea soporte ás súas actividades de I+D+i e que sirva de ferramenta de xestión e melloracontinua. Este Sistema de Xestión de I+D+i desenvolverase conforme a norma UNE 166002:2006 “Xestión daI+D+i: Requisitos do Sistema de Xestión de I+D+i”, de forma que se apliquen criterios normalizados econtrastados. Ademais e unha vez implantado o Sistema de Xestión, levará a cabo o proceso de certificaciónpor parte dunha Entidade Certificadora acreditada por ENAC para ter tamén o recoñecemento e contrastepor parte dunha entidade externa e independente.
 41. 41. Empresas en proceso de certificación:BLUSENS TECHNOLOGY S.L.U. DINAIN Diseño Naval e Industrial S.L.AZTECA Consulting de Enxeñería S.L. COMENZAOTTO Ingeniería y medio Ambiente S.L.Empresas que participaron nos talleres de certificación de I+D+i:ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A. GRUPO AMETSARQNOVA ARQUITECTOS, S.L.P. IASESORAARQUISOLUX IGALIA, S.L.AZTECA Consulting de Ingeniería, S.L. LABEL HEADWAY, S.L.BLUSENS LAUDEMIO INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.L.CIMARQ, S.L. MASTRAFO, S.L.COMENZA, S.L. MICEA, S.L.CONSULTING Y DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO, S.L. NOMASYSTEMS, S.L.DEVALAR Consultoría Europea, S.L. NORVENTODINAIN NUTER FEED, S.A.U.DISEÑOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS PRODIMAR, S.L. PERI, S.A.U.DYGRA FILMS, S.L. PROCESADOS PESQUEROS, S.L.ELECTROSHIPS GALICIA PROYESTEGALESMEDAGRO, S.L. QUERES TECNOLOGIAS, S.L.FUNDACIÓN CHUAC STUDIO XXI PRODUCCIONES, S.L.GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL XORNAL DE GALICIATítulo do proxecto: OBSERVATORIO ESTRATÉXICO EN FERROL E COMARCA  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Ferrol Metropoli  Entidades executoras: Fundación Universidade da Coruña  Data inicio-fin: 1 xullo 2010 – 31 decembro 2010O obxectivo xeral do proxecto foi contribuír á prosperidade económica e o benestar social de Ferrol eComarca, mediante a vixilancia do contorno tecno-económico e a suxestión de accións de mellora baseadasna Innovación e a I+D.
 42. 42. EVOLUCIÓN PROXECTOS PROPIOS - INNOVACIÓNFINANCIACIÓN OBTIDA
 43. 43. PROPOSTAS PRESENTADAS NO ANO 20101. COOPERACIÓN INTERNACIONALTítulo do proxecto: BASES PARA A CONSTRUCCIÓN DUN SISTEMA DE INNOVACIÓN TRANSREXIONAL NOSUDOE, FUNDAMENTADO NA CREATIVIDADE PARA A INNOVACIÓN DAS EMPRESAS, CON APOIO DASUNIVERSIDADES, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ENTORNO SOCIAL DAS REXIÓNS PARTICIPANTES  Acrónimo: CREATINN  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña, FUAC (ES).  Outros socios:  Fundación LABEIN (ES)  EUROCEI. Centro Europeo De Empresas e Innovación, S.A. (ES),  SODERCAN S.A.,Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria S.A. (ES),  Fundación General de la Universidad de Salamanca (ES),  Fundación Paideia  APESA, Association pour lEnvironnement et la Sécurité en Aquitaine (FR)  NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém  AGATE - Agence de développement économique du Tarn  Data inicio-fin: xaneiro 2011- decembro 2012O obxectivo xeral do proxecto CREATINN e contribuír a creación de riqueza mediante o lanzamento duninstrumento de apoio sistemático a competitividade das Empresas en sectores estratéxicos das rexiónsSUDOE participantes, sobre a base da creatividade e a innovación. Para elo, precisase a implicación deUniversidades, Organismos de Investigación e Centros Tecnolóxicos, Administracións Públicas e a Sociedade,de modo que se poida chegar a constituir un sistema de innovación transrexional no SUDOE.Título do proxecto: REDE DE INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN  Acrónimo: REINNET  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Universidad de Alcalá. Red de Laboratorios e Infraestructuras de Investigación de la Comunidad de Madrid. (Madrid)
 44. 44.  Outros socios:  Fundación Universidade da Coruña (Galicia)  LABEIN (País Vasco)  CITAndalucía (Andalucía)  CICECO. Universidad de Aveiro (Centro - Portugal)  Universidad de Toulouse (Midi-Pyrenées - Francia)  Data inicio-fin: xaneiro 2011 - decembro 2012Con REINNET buscase dar resposta as necesidades dos investigadores e as empresas. En moitos casos estasencontran dificultades para acceder ós servizos das institucións de investigación, ben por unha falta deadecuación dos servizos as necesidades, ben porque debido a especialización de cada laboratorio e difícilencontrar un único centro que de resposta as diferentes necesidades que se teñen, ben porque debido aexistencia de múltiples organismos, e en ocasións difícil coñecer cal e o adecuado.Título do proxecto: REFORZO DAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN DE CLÚSTERS DO SUDOESTE EUROPEU  Acrónimo: HERMES  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: SODERCAN (Cantabria)  Outros socios:  Fundación Universidade da Coruña (Galicia)  EUROCEI (Andalucía)  LABEIN (Pais Vasco)  ADER (Portugal)  ADRAVE (Portugal)  CR. AUVERGNE (Francia)  Data inicio-fin: xaneiro 2011 - decembro 2012O Obxectivo último e crear unha rede de carácter transrexional visible e estable de fomento e apoio aosclúster cunha metodoloxía propia e un plan de traballo común, capaz de promover a innovación e acooperación internacional dos clúster industriais no Sudoeste europeo.
 45. 45. Título do proxecto: ACCIÓNS PARA A INNOVACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN DE PLANSINTEGRAIS SOSTIBLES PARA A DETECCIÓN DO CAMBIO CLIMATICO NO SECTOR AGROECOTURÍSTICO DOSUDOE  Acrónimo: EIRIS  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: FUNDACION PAIDEIA (Galicia)  Outros socios:  Junta Extremadura  Ayuntamiento De Santillana Del Mar (Cantabria)  Fundación Universidade Da Coruña  Midi-Pyrénées  Inov-Lisboa  Data inicio-fin: xaneiro 2011 - decembro 2012O Obxectivo último e crear unha rede de carácter transrexional visible e estable de fomento e apoio aosclúster cunha metodoloxía propia e un plan de traballo común, capaz de promover a innovación e acooperación internacional dos clúster industriais no Sudoeste europeo.Título do proxecto: REDE DE BUSINESS INNOVATION CENTERS NO ESPAZO SUDOE  Acrónimo: BICNET  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: INOVREGIO - ASSOCIAÇÃO DE INOVAÇÃO REGIONAL (Portugal)  Outros socios:  Fundación Universidade Da Coruña (Galicia)  Eurocei (Andalucía)  Sodercan (Cantabria)  Auvergne (Francia)  Data inicio-fin: xaneiro 2011 - decembro 2012O Obxectivo Principal do proxecto é contribuir significativamente o fomento do emprendedurismo,innovación, dinamismo empresarial e mellora das competencias profesionais, incrementando a creación denovas empresas, apoiando a mellora e expansión dos seus negocios así como os das empresas existentes,
 46. 46. apostando fortemente pola súa internacionalización, a fin de promover o desenvolvemento sostible e acompetitividade das Rexións dos socios do proxecto.Título do proxecto: PROXECTO PARA O FOMENTO DA I+D NO ÁMBITO DA CONSTRUCCIÓN BAIXOPARAMETROS DE SUSTEBILIDADE  Acrónimo: INSOCONS  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Instituto Tecnolóxico de Galicia  Outros socios:  Universidade de Vigo-OTRI  Fundación Universidade da Coruña  TecMinho. Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimiento.  Fundación Laboral da Construcción –Galicia  Centro de Formação Profissional da Indústria de Construção Civil e Obras Públicas do Norte. CICCOPN  Data inicio-fin: xaneiro 2011 - decembro 2012Obxectivo Principal do proxecto: apostar pola construción sostible como motor de cambio dentro do sector.Para elo a innovación, a investigación, o intercambio tecnolóxico e a creación de redes de colaboracióndeberán de ser as bases sobre as que se sustente o proxecto. Desta maneira poderase axudar a dinamizar unsector, hasta agora en crise, recuperar e xerar novos empregos e mellorar la habitabilidade das vivendas.Título do proxecto: “PRÁCTICAS EUROPEAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS DA UNIVERSIDADE DACORUÑA-PRÁCTICAS HAC LUCE 2010”  Acrónimo: PRACTICAS HAC LUCE 2010  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Entidade solicitante: Universidade da Coruña  Organizacións Asociadas: • Deputación Provincial de A Coruña • Fundación Universidade da Coruña  Organizacións Intermediarias: • Insup Formation (FR)
 47. 47. • Institute for Support of Education and Entrepreneurship BONUM (PL) • Inovaformaçäo-Prestaçäo de serviços de formaçäo pofissional, Lda. (PT) • Sistema Turismo Srl (IT) • Training Vision Ltd. (UK) • Nordelbisches Jugendpfarramt, Jugendaufbauwerk Koppelsberg (DE) • Bulgaria Gateway Ltd. (BL)  Data inicio-fin: 1 xaneiro 2011- 31 maio 2012O proxecto PRÁCTICAS HAC LUCE 2010, nace da necesidade da Universidade da Coruña de completar aformación dos titulados universitarios e facilitar a súa inserción laboral mediante prácticas en empresaseuropeasBeneficiaranse 95 recen titulados da UDC que realizarán estancias en Portugal, Francia, Alemania, Italia,Bulgaria, Reino Unido e Polonia. As estancias terán unha duración de 14 semanas que inclúe 1 semana depreparación sociocultural e 13 semanas de prácticas en empresas de acollidaA UDC por medio de este proxecto quere responder a demanda existente, por parte dos estudantes derealizar prácticas en empresas como complemento a súa formación e como elemento que lles facilite unhaprimeira experiencia laboral tras a obtención do titulo.Os principais obxetivos son:  Favorecer a incorporación de recen titulados universitarios ó mundo laboral,  Dar continuidade a formación recibida mediante prácticas en empresas europeas de calidade,  Aumentar os niveis de cualificación e coñecemento sobre o mundo laboral,  Mellorar a capacidade emprendedora e a asunción de autonomía dos participantes,  Abordar as necesidades de persoal cualificado das empresas.2. ÁMBITO REXIONAL E ESTATALTítulo do proxecto: DEFINICIÓN E CREACIÓN DE FOLLAS DE RUTA TECNOLÓXICAS  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña e Valora Consultaría e Innovación  Data inicio-fin: 1 setembro 2010 – 31 decembro 2010
 48. 48. Este proxecto ten por obxecto identificar o potencial tecnolóxico e de desenvolvemento que ten a empresa,priorizando as súas necesidades e formulando propostas que sirvan para aproveitar as súas fortalezas ecorrixir as súas debilidades. Co seu desenvolvemento, as empresas disporán dun marco de referencia, a Follade Ruta Tecnolóxica, que lles permita planificar as súas decisións de investimento en innovación e poderaproveitar todas as oportunidades de desenvolvemento tecnolóxico.En definitiva, este proxecto persegue os seguintes obxectivos:  Coñecer o potencial tecnolóxico da empresa, en recursos humanos e materiais.  Determinar a actitude da empresa para a innovación tecnolóxica e as súas necesidades de innovación, facéndolle ver a súa importancia.  Identificar as oportunidades de innovación do mercado.  Adquirir os coñecementos necesarios para a posterior definición de proxectos de investigación ou innovaciónTítulo do proxecto: COMO RENDIBILIZAR OS RESULTADOS DA I+D+I  Acrónimo: IDIMAIS  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Data inicio-fin: agosto 2010 – setembro 2011Os obxectivos son: Crear un grupo de traballo conformado por pemes galegas innovadoras e pertencentes asectores económicos estratéxicos en Galicia que se involucren de forma activa nos traballos; Dotar asorganizacións dunha ferramenta de Xestión da I+D+i que lles permita ser máis eficaces e eficientes nodesenvolvemento de novos produtos e na protección e posta en valor dos resultados dos seus proxectosinnovadores; Fomentar o intercambio de experiencias entre as empresas participantes e promover adifusión de boas prácticas organizativas, de forma que o proxecto posúa un carácter demostrativo para todoo entramado empresarial galego.Título do proxecto: “SERVICIOS DE DIAGNOSE E SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS PARA PEMES INDUSTRIAISDAS COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL”  Entidade financiadora: Ministerio de Industria  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña
 49. 49.  Outros socios:  Data inicio-fin: 1 xaneiro 2011- 31 decembro 2011O obxectivo xeral do proxecto centrase en dotar dun servizo tecnolóxico a un conxunto de pequenas emedianas empresas, de carácter sectorial, nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, con necesidades edemandas homólogas, mediante o desenvolvemento de plans empresariais de transferencia tecnolóxica enpemes industriais.Convenios marco, de colaboración e convenios específicos • Acordo transnacional de socios do proxecto KNETWORKS. • Convenio SINNDOTEC – Fundación Universidade da Coruña e PUCMM da República Dominicana

×