Publicidad

Fitxes implementacions tic

jcerrom
7 de Feb de 2012
Fitxes implementacions tic
Fitxes implementacions tic
Fitxes implementacions tic
Fitxes implementacions tic
Publicidad
Fitxes implementacions tic
Próximo SlideShare
Disseny del projecte_de_treball_col_laboratiuDisseny del projecte_de_treball_col_laboratiu
Cargando en ... 3
1 de 5
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Fitxes implementacions tic

  1. Exemple d’implementació del treball Formadors: Jordi Solsona Puig col·laboratiu virtual a la universitat Juan Pedro Cerro Martínez Exemple de context educatiu nº 1: Els estudiants han de treballar, puntualment, de forma col·laborativa virtual una competència específica de l’assignatura, mentre la docència es segueix impartint regularment de forma presencial. Fites: 3a) 3b) 3c) Entorn virtual Entorn presencial Inici assig. Fi assig. Implementació TIC : 1. - Definir (clarament), en la primera sessió presencial, quins objectius es pretenen assolir amb l’activitat. 2. - Debatre en gran grup, a l’aula i de forma presencial, els trets generals i els enfocaments metodològics possibles per abordar el problema. (Podem aprofitar aquesta sessió per a la creació dels equips de treball) 3. - Mentre l’assignatura evoluciona a través del temps, podríem establir tres fites temporals per comprovar l’evolució de la tasca col·laborativa: a) Al inici; Concreció de la proposta a treballar per cada equip, junt amb l’elaboració de la planificació i organització grupal. - Evidències: Document compartit amb Google Docs amb la proposta, un mapa mental fruit de l’aportació d’idees inicial, i el calendari compartit de Google Calendar amb la planificació proposada. - Recursos TIC 2.0: Página 1
  2. b) Al equador del treball col·laboratiu; Revisió de la dinàmica col·laborativa per assegurar l’aprofitament individual de l’activitat. - Evidències: Qüestionari individual omplert per cada estudiant elaborat amb Google Docs, que contingui preguntes referides a l’evolució del treball, tant a nivell de continguts com a nivell d’interacció entre membres. - Recursos TIC 2.0: c) Previ al lliurament final; Tutoria virtual per grups. Programació de tutories on-line per a cada grup, dies abans del lliurament de l’activitat per reconduir les tasques finals i eliminar dubtes d’última hora. - Evidències: Sessions enregistrades amb OpenMeetings on estiguin convidats tots els membres de cada grup, amb els quals es va concertar hora i dia prèviament. - Recursos TIC 2.0: OpenMeetings 4. - Es reservaria una sessió presencial per a la publicació dels resultats de cada grup a l’aula, recolzats per una presentació digital dissenyada de forma col·laborativa (Prezi?) - Recursos TIC 2.0: Qüestions a plantejar-se: Tenen tots els estudiants el mateix nivell de competència TIC? Quines eines de suport oferim als estudiants en aquesta activitat? (tutorials, manuals, apunts, guies d’estudi...) Hem pensat en l’accessibilitat tecnològica? (aula d’informàtica) Página 2
  3. Exemple d’implementació del treball Formadors: Jordi Solsona Puig col·laboratiu virtual a la universitat Juan Pedro Cerro Martínez Exemple de context educatiu nº 2: Els estudiants han de portar a terme diverses tasques, o la major part de l’assignatura, en un entorn immersiu durant tot el període de docència, és a dir, traslladem part dels continguts curriculars de l’assignatura a l’entorn virtual. Fites: 1) 2) 3) ... Entorn virtual Entorn presencial Inici assig. Fi assig. Implementació TIC : 1. - Crear un espai virtual on coordinar tot el treball de l’assignatura dins un LMS (Moodle) i adaptar-lo amb els recursos que siguin adients segons el disseny instruccional escollit: Bústies de comunicació asíncrona: o Tauler del professor o Fòrum Recursos i materials didàctics: arxius, vídeos, enllaços... Eines de suport: xats, glossaris, bústies de correu... Página 3
  4. 2. - Donar d’alta als estudiants dins aquest espai virtual. 3. - Publicar la informació completa (instruccions, metodologia, sistema d’avaluació...) de la tasca a desenvolupar. 4. - Engegar un debat previ per contextualitzar l’àmbit de coneixement sobre el qual es portarà a terme la tasca col·laborativa. 5. - Formació lliure de grups mitjançant el Fòrum i comunicació amb el professor. 6. - Creació dels grups al LMS i assignació d’espais de treball. Página 4
  5. 7. - Establiment dels acords grupals i publicació dels mateixos en gran grup. 8. - Desenvolupament de la tasca col·laborativa dins el LMS. 9. - Presentació i lliurament dels treballs de cada grup en un debat de contrast intergrupal. 10. - Conclusions finals de l’assignatura i autoavaluació del treball portat a terme. Qüestions a plantejar-se: Tot el temps necessari per organitzar l’espai on es desenvoluparà part de l’assignatura és reutilitzable? Hem fet ús dels “rich media” per enfortir l’assimilació dels coneixements? Podem crear metacursos que siguin reutilitzables? Existeix la possibilitat de crear una xarxa d’innovació docent amb aquest tipus d’eines TIC per compartir experiències i millorar les dinàmiques grupals? Página 5
Publicidad