Publicidad

Aerosolni generatori MAG za prostorno gasenje.ppt

8 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Aerosolni generatori MAG za prostorno gasenje.ppt

  1. АЕРОСОЛНИ ГЕНЕРАТОРИ “МАГ”  Намењени су за просторно и локално гашење пожара и представљају најновију генерацију средстава за гашење,  Настали су у Русији где су коришћењи за заштиту војних објеката и средстава,
  2. У односу на остала средства одликују се:  Већа способност прекидања пламена,  Потпуна нешкодљивост по човека и околину,  Одсуство корозивно-активних продуката,  Сталном спремношћу за рад,  Једноставно и безбедно руковање као и складиштење,  Не смањују садржај кисеоника приликом гашења,
  3. Могу се чувати на температурама од -60 до +60 степени и до 10 година,  Механизам деловања при гашењу се састоји у анти-каталитичком деловању инхибирајућих састојака на процес везивања горивих материја са кисеоником,  То се постиже сагоревањем специјалних састава сличних беспламним артиљеријским барутима или чврстим ракетним горивима,
  4. На тржишту се могу наћи два типа аеросолних генератора: МАГ и ПУРГА Карактеристике МАГ-1 МАГ-2 МАГ-3 МАГ-3 ГРАНАТА Маса у гр 450 550 900 900 Дужина мм 80 100 130 130 Пречник мм 75 75 75 75 Простор у м3 05-1 1,2 2,3 2,3 Време рада сец 2,5 4 6 6
  5. Тип генератора т К 002 К 02 Е 1 Е 5 Е 10 М 1,2 КА 1,2 Гра н К П 2 Маса генератора кг 0,017 0.07 0,5 2,2 7,5 11,2 3,2 1,7 1,2 12 Маса састава за аеросол кг 0,009 0,02 0,2 1,2 6,5 9,0 1,2 1,2 1,0 8,0 Време образов Аеросола сек 2 3 10 90 90 90 12 12 10 15 Габаритне мере мм -Пречник -Висина 52 30 85 100 186 186 102 80 98 380 13,5 120 125 200 237 315 455 180 180 400 Систем за активирање штапин Електрични уређај за палење шта пин окид ач Шта пин/ ел Напон волти - - 12 или 24 волте - - 12/ 24
  6. Аеросолни генератори су нашли велику примену у путничким,теретним, железничким возилима, пловним објектима и сл..  Активирају се 2-4 секунде ручно или аутоматски  Поред ове намене користе се и за гашење:запаљивих течности, гасова, пластичних маса, угља , папира, гуме,електроопреме и тд...
  7. Не користе се за гашење:  Влакнастих,сипкастих,шупљикастих материјала склоних самопалењу,  Кабловских водова са више од једног слоја,  Хемијских материја склоних горењу без присуства ваздуха,  Металних прахова,  Технолошке опреме са скривеним шупљинама,  Цевовода са запаљивим течностима под притиском,
  8. Не препоручује се употреба за гашење просторија где се налазе драгоцености,  Пре гашења обавезна евакуација људи, Потребна количина за гашење се врши по посебном обрасцу у зависности од типа аеросолних генератора који су уграђени. Ако се штити више простора залихе аеросола морају одговарати највећој просторији.
Publicidad