El centro

J
Educar en la societat del coneixement C ooperació
Justificació Organització metodològica Exemples Dificultats Índex de l’exposició
Si em dius on vols anar t’ho diré. Bon dia senyor, quin camí he de seguir? Alícia al país de les meravelles Quin camí hem de prendre?
1 L’escola vol els alumnes que no la necessiten. L’escola és un entorn artificial que cal adequar a la realitat. Justificació El moviment d’una bola repercuteix en les altres i recíprocament. D’aquesta manera, els canvis en la nova societat provoquen canvis en l’educació dels nostres alumnes
Funció de l’educació ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],OBJECTIU ECONÒMIC OBJECTIU FORMACIÓ INTEL·LECTUAL , SOCIAL i EMOCIONAL
De la societat industrial a la societat del coneixement D’un coneixemnt centralitzat , basat en la saviesa del mestre, exclusiu per a pocs, i només mitjançant el llenguatge escrit o oral. Propi de la societat industrial. A un coneixement al qual tothom té accés, no centralitzat únicament en el mestre, accessible per a tothom , on el llenguatge ja no és l’única font i on les noves generacions saben coses que les velles desconeixen.
La sociedad de la Información y la sociedad del conocimiento  son dos conceptos que a m e nudo son utilizados de un a manera acrítica. La soci edad de la información hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con mayor capacidad de difusión. La sociedad del conocimiento hace referencia a otra cosa: a la apropiación crítica, y por tanto selectiva, de esta información protagonizada por ciudadanos que saben que quieren y que necesitan saber en cada caso, y por ende saben de qué pueden y deben prescindir. DEFINICIÓ WIQUIPEDIA Informació vers coneixement La informació es transmet, el coneixement s’adquireix Canvi important
Quin paper té l’escola? La incertesa és gran: estem en el procés mateix. Sis escenaris possibles de la OCDE, un d’ells elimina en part l’escola físicament El que està clar, és que serà DIFERENT a com l’hem coneguda fins ara
Instruments de treball intel.lectual Les TIC no són instruments tal i com altres que hem conegut fins el moment. Ens permeten un accés a la informació necessària, a la comparació i a la compartició: a generar coneixement. Del professor com a font única de la informació a la informació distribuida. LES GRANS TRANSFORMACIONS
Transformacions necessàries Del donar respostes al fer preguntes L’educador en el procés d’aprenentatge dels alumnes 1a. El rol del professor com a guia
Transformacions necessàries Dels instruments per usar als instruments per treballar l’intel.lecte 2a. Els instruments propis de la seva generació
Transformacions necessàries Del tots fent el mateix i amb el mateix punt de focalització a una nova manera de treballar Horaris en funció del treball i no de l’àrea o especialitat Els ESPAIS i els HORARIS 3a.
Transformacions necessàries Aprenent a partir de problemes i solucionar-los per vies múltiples amb les eines necessaries per poder-ho fer amb qualitat. Del donar respostes al fer preguntes 4a. El tractament del currículum
De l’avaluació igual per a tots a l’avaluació que contempli a l’individu Transformacions necessàries La manera en que avaluem 5a.
Resumint, necessitem: Les eines: maquinari + ADSL Els ingredients: els materials digitalitzats El cuiner: el mestre o professor El menú: igual per a tots La carta: l’excenl.lècia, la diversitat
Visió sistèmica EL TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EL CANVI DELS AGENTS SOCIALS L’ADMINISTRACIÓ COM A FACILITADOR DEL CANVI No ho podem fer sols Treballar en equip, compartir informació, generar els entorns d’aprenentatge i guiar els alumnes en els processos. Poder estar connectats amb l’escola i amb el treball que fan els seus fills. Poder-hi intervenir realment. Ajudar a organitzar la informació i ofertar serveis útils per a l’aprenentatge. Menys intervenció burocràtica, millorar la formació inicial, solucionar problemes reals dels centres i les adjudicacions.
2 El projecte de centre amb l’intent de basar-lo en aquestes transformacions
Objectius de centre COMPETÈNCIES DEL CONEIXEMENT Alumnes que aprofundeixin en el treball que duen a terme Protagoniostes del seu aprenentatge Alumnes autònons i responsables del seu procés aprenentatge Alumnes col·laboradors i participatius Alumnes generadors de nous coneixements COMPETÈNCIA SOCIAL Alumnes preparats per viure i conviure en la seva societat Confuci només ajudava els seus estudiants quan havien fet l’esforç d’haver pensat respecte a un tema o una pregunta i no podien trobar les respostes.
L’objectiu per aconseguir-los: la competència Els continguts són l’excusa per treballar l’objectiu: SER COMPETENTS
Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i  interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . Entenem per COMPETÈNCIA: Conxita Mayós Cal dissenyar els entorns d’aprenentatge que ho afavoreixin, sinó, tot queda, única i exclusivament, en una parrafada molt bonica.
Mètode tradicional Un canvi de chip necessari. L’objectiu són ells.
Ens basem en: Evaluar si alguien es competente es en parte comprobar su capacidad para reorganizar lo aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones i contextos. Carles Monereo Cal treballar les competències de: Saber , saber ser , saber fer i saber estar Jaques Delors Cal que els alumnes interactuin, actuin autònomament i sàpiguen utilitzar les eines. Projecte Deseco L’èxit dels individus depèn de l’èxit del grup al qual pertanyen, la qual cosa obliga a crear un clima de cooperació . Teoria social de l’aprenentatge
Organització metodològica Punt de partida 3R (assignatures instrumentals) L’apartat sistemàtic (treball individual) El Treball Cooperatiu (en grup) I es comparteix en Gran grup Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Si s’escolta ( oral ) Si es llegeix ( lectura ) Si s’escolta i es veu ( audiovisual ) Si hi ha una demostració ( observació ) Si es discuteix ( diàleg ) Si es fa ( exercici  pràctic ) Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació ) 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90
26 Si es llegeix ( lectura ) Si s’escolta i es veu ( audiovisual ) Si hi ha una demostració ( observació ) Si es discuteix ( diàleg ) Si es fa ( exercici  pràctic ) Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació ) Si s’escolta ( oral )
Organització curricular Plantejament metodològic SOL EQUIP ESFORÇ COOPERACIÓ Llengües Matemàtiques Explicació Exercitació Descripcions Narracions Dictats Lectura eficaç Càlcul mental Problemes Operacions Esquemes Pla de treball Tallers Treball per projectes Àrees del coneixement Plantejament d’un problema a resoldre proposant diferents activitats amb la màxima interdisciplinarietat possible i el màxim de recursos per poder-lo resoldre. SISTEMÀTIC T. COOPERATIU Competència + coneixements Expressió Música Dibuix/pintura/ vídeo L’acció tutorial Disseny art. E. Física / ioga / kinesiiologia Àrees instrumentals 3R
 
Situació real  que ens obliga a intervenir i qüestiona o planteja preguntes que s’han de resoldre ESQUEMA D’ACTUACIÓ A ESQUEMA D’ACTUACIÓ B ESQUEMA D’ACTUACIÓ C Metodologia ABP Interdisciplinarietat ENTORN D’APRENENTATGE DONAR RESPOSTES ANÀLISI DE LA SITUACIÓ SELECCIÓ ESQUEMA D’ACTUACIÓ ESQUEMA D’ACTUACIÓ D Fets Conceptes Procediments Actituds
Confuci només ajudava els seus estudiants quan havien fet l’esforç d’haver pensat respecte a un tema o una pregunta i no podien trobar les respostes. L’ajuda de Confuci no estava en la forma d’una resposta model o patró que els estudiants havien de repetir, sinó com un estímul a pensar, orientant-los cap a un camí que els permetria aprendre independentment i cercar les seves pròpies respostes. En el segle XVII, Amos Comenius escrivia «els mestres a ensenyar menys, els alumnes a aprendre més» Shoemaker ensenyava als seus estudiants d’electrònica bàsica a través del procés de reparació i manteniment de l’equip de ràdio. Els resultats mostraven un nivell més alt de competència en els qui van aprendre d’aquesta manera que els qui convencionalment començaven a aprendre la teoria electrònica. Referències històriques
Disseny de l’entorn d’aprenentatge
Exemple ESTUDIEM ELS ANIMALS CREEM UNA RESERVA Focalitza el tema en el contingut. No permet massa interdisciplinarietat. Pot no interessar a un gran grup de la classe. No té una utilitat real tret de la de SABER coses (que és bo també). Necessita d’un professor especialista. Poc competencial. Focalitza el tema en un aspecte global. Permet la sensibilització. Permet la interdisciplinarietat (permisos, estudi d’espècies a protegir, costos, planols, disseny de propaganda,...) La majoria poden trobar algun aspecte relacionat amb altres àmbits d’interès. És competencial. No necessita d’un professor especialista, sinó d’un competent. El segon té implícit el primer, però aquest no contempla el segon.
Esquema resum 3R EXPLICACIÓ: ATENCIÓ Sistemàtic EXERCITACIÓ PRÀCTICA: ESFORÇ TC INTERACCIÓ: COOPERACIÓ Àrees implicades Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès, Alemany Totes les àrees de manera transversals Totes les àrees de manera transversals Definició/ emissor/ rol Aquells conceptes de les instrumentals on el paper transmissor del mestre o professor és necessari EMISSOR : Professor ROL: Instructor interactuant amb els alumnes Plans de treball interdisciplinars que l’alumne ha de resoldre tot sol i que a més ho pot fer-ho si utilitza els recursos que li posem al seu abast. Es plantegen propostes a partir de problemes. EMISSOR : L’entorn d’aprenentatge ROL: Guiatge, orientació Treball cooperatiu a partir de propostes de projectes de treball i de temes que poden venir proposats pels alumnes o pel propi mestre o professor EMISSOR : L’entorn d’aprenentatge ROL: Guiatge, orientació Gestió grups En gran grup, desdoblaments, agrupaments flexibles Individual (podríem tenir fins i tot dues classes juntes) Grups max. 5/6 (amb la possibilitat real de dos professors a l’aula) Activitats Explicació amb demostració i/o vídeos Interacció amb gran grup Lectura eficaç Càlcul mental Dictats Resums Esquemes, exercicis, ... ABP Plantejament d’activitats múltiples tenint sempre com a fil conductor l’OBJECTIU INICIAL que s’ha de resoldre. ABP Plantejament d’activitats múltiples tenint sempre com a fil conductor l’OBJECTIU INICIAL que s’ha de resoldre.
Quines activitats potenciem Els plans de treball Les WEBQUEST Els projectes de treball Les CACERES DEL TRESOR Els projectes d’investigació La LECTURA EFICAÇ La LECTURA EN PARELLA El CÀLCUL MENTAL La creació de contes Quaderns virtuals De l’àmbit del coneixement: De l’àmbit instrumental: Amb un entorn WEB 2.0 i un EVA
Instruments d’aprenentatge Tant el professor com l’alumne Activitats per l’alumne preparades pel grup de professors Treball cooperatiu Sempre en funció de la metodologia Per exposar Per sistematitzar Per adquirir coneixement
3 Dificultats
Necessitem “l’exèrcit” Caure en la crítica constant no ens deixa veure les alternatives i ens aboca al pessimisme i de resultes a la rutina.
Més que una feina.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],No es veuen canvis que a la llarga puguin ajudar Dificulats
Malgrat tot ...
Exemples pràctics 34
Fem més significatius els continguts Les 3R
Respectem els ritmes de treball i podem atendre la diversitat El Pla de Treball
Compartim el coneixement Els projectes de treball
ALUMNES DE SISÈ QUE NO SUPEREN LES COMPETÈNCIES (Escola – CAT) Alumnes que superen amb comparativa a Catalunya per tipologia d’escoles Resultats avaluatius Català Castellà Matemàtiques Anglès Català 16% Mitjana de CAT: 28,40% Castellà 12%  Mitjana de CAT: 29,80% Anglès 26% Mitjana de CAT: 35,50% Matemàtiques  4% Mitjana de CAT: 23,40%
1 de 43

Recomendados

Avaluació de la comprensió lectora en imatges por
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesGuida Allès Pons
31.7K vistas25 diapositivas
Projectes pbl definició i fases por
Projectes pbl definició i fasesProjectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesGuida Allès Pons
5.6K vistas28 diapositivas
Organització dels espais a l´aula por
Organització dels espais a l´aulaOrganització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaGuida Allès Pons
15.7K vistas54 diapositivas
Eines per a l'exploració dels esquemes previs por
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Guida Allès Pons
13.1K vistas70 diapositivas
Textos descriptius por
Textos descriptiusTextos descriptius
Textos descriptiusGuida Allès Pons
15K vistas23 diapositivas
Apadrinaments lectors por
Apadrinaments lectorsApadrinaments lectors
Apadrinaments lectorsGuida Allès Pons
378 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Com aprendre a fer bones preguntes? por
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Guida Allès Pons
31.7K vistas50 diapositivas
Primera setmana i clima d'aula por
Primera setmana i clima d'aulaPrimera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaGuida Allès Pons
10.2K vistas17 diapositivas
Preguntes que fan pensar por
Preguntes que fan pensar Preguntes que fan pensar
Preguntes que fan pensar Guida Allès Pons
29.1K vistas35 diapositivas
Treball cooperatiu por
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiuRomán Rodríguez Pérez
2.6K vistas25 diapositivas
La planificació textual por
La planificació textual La planificació textual
La planificació textual Guida Allès Pons
5.8K vistas22 diapositivas
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu por
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiuPonencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiucoordinaciocoll
1.7K vistas59 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Com aprendre a fer bones preguntes? por Guida Allès Pons
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?
Guida Allès Pons31.7K vistas
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu por coordinaciocoll
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiuPonencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu
coordinaciocoll1.7K vistas
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes por CEP d'Eivissa
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanesEl treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes
CEP d'Eivissa1.1K vistas
Treballar per projectes por msero3
Treballar per projectesTreballar per projectes
Treballar per projectes
msero31.7K vistas
El poder de la conversa: aprenentatge dialògic (o "Com fer bones preguntes") por Neus Lorenzo
El poder de la conversa: aprenentatge dialògic (o "Com fer bones preguntes")El poder de la conversa: aprenentatge dialògic (o "Com fer bones preguntes")
El poder de la conversa: aprenentatge dialògic (o "Com fer bones preguntes")
Neus Lorenzo6.2K vistas
EDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICA por CEP d'Eivissa
EDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICAEDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICA
EDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICA
CEP d'Eivissa2.9K vistas
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple por Sergi del Moral
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exempleReflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Sergi del Moral1.1K vistas
Treball cooper atiu.pptx(1) por Laura Monzo
Treball cooper atiu.pptx(1)Treball cooper atiu.pptx(1)
Treball cooper atiu.pptx(1)
Laura Monzo364 vistas
Creamat Competencies Primaria Nuria Guitart por guest0b7991
Creamat Competencies Primaria Nuria GuitartCreamat Competencies Primaria Nuria Guitart
Creamat Competencies Primaria Nuria Guitart
guest0b79912.2K vistas
Competències bàsiques. Neus Sanmartí por torrents
Competències bàsiques. Neus SanmartíCompetències bàsiques. Neus Sanmartí
Competències bàsiques. Neus Sanmartí
torrents7.5K vistas
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara por guest0b7991
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda GuevaraCreamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
guest0b79912.3K vistas
Creamat Comptetències Infantil Dolça Vert por guest0b7991
Creamat Comptetències Infantil Dolça VertCreamat Comptetències Infantil Dolça Vert
Creamat Comptetències Infantil Dolça Vert
guest0b79914K vistas
Dinàmica de Grups por Nuria Alart
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de Grups
Nuria Alart32.4K vistas
Projecte centre por jesteveg
Projecte centreProjecte centre
Projecte centre
jesteveg977 vistas

Similar a El centro

competències bàsiques por
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiquesCRP del Tarragonès
1.3K vistas43 diapositivas
Menorca2008 Final por
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Finaljesteveg
8.2K vistas41 diapositivas
Un repte educatiu por
Un repte educatiuUn repte educatiu
Un repte educatiuRobert Muñoz
235 vistas23 diapositivas
Què vol dir treballar per competències? por
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Ramon Grau
7.2K vistas47 diapositivas
Compartic2015 por
Compartic2015Compartic2015
Compartic2015carlesmonclus
413 vistas60 diapositivas
Competencies I Ed. FíSica por
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaUll Esportiu
890 vistas38 diapositivas

Similar a El centro(20)

Menorca2008 Final por jesteveg
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg8.2K vistas
Què vol dir treballar per competències? por Ramon Grau
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?
Ramon Grau7.2K vistas
Competencies I Ed. FíSica por Ull Esportiu
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu890 vistas
Sequencies grup4 por Carme Bové
Sequencies grup4Sequencies grup4
Sequencies grup4
Carme Bové596 vistas
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul... por Edualter
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Edualter1.1K vistas
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1 por Neus Lorenzo
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Neus Lorenzo457 vistas
Competències bàsiques por Nuria Alart
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart7.1K vistas
competències bàsiques por Vicent
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
Vicent2.7K vistas
Competències i tecnologia digital por Ramon Grau
Competències i tecnologia digitalCompetències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digital
Ramon Grau857 vistas
1x1 Ciutat Vella-Sant Marti por Neus Lorenzo
1x1 Ciutat Vella-Sant Marti1x1 Ciutat Vella-Sant Marti
1x1 Ciutat Vella-Sant Marti
Neus Lorenzo414 vistas
Presentació 1r d'eso alumnes por capdellevant
Presentació 1r d'eso alumnesPresentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnes
capdellevant213 vistas
Cbcapsestudiprimaria[1] por hospitaletcrp
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
hospitaletcrp529 vistas
Competències bàsiques por rivorubeo
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo1K vistas

Más de jesteveg

Xarxes socials por
Xarxes socialsXarxes socials
Xarxes socialsjesteveg
12.8K vistas63 diapositivas
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES por
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESINTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESjesteveg
3.4K vistas42 diapositivas
Ccbb digitals por
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals jesteveg
1.3K vistas27 diapositivas
Conte por
ConteConte
Contejesteveg
763 vistas99 diapositivas
Senado por
SenadoSenado
Senadojesteveg
678 vistas31 diapositivas
Premi catalunya educacio por
Premi catalunya educacioPremi catalunya educacio
Premi catalunya educaciojesteveg
1K vistas52 diapositivas

Más de jesteveg(10)

Xarxes socials por jesteveg
Xarxes socialsXarxes socials
Xarxes socials
jesteveg12.8K vistas
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES por jesteveg
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESINTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
jesteveg3.4K vistas
Ccbb digitals por jesteveg
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals
jesteveg1.3K vistas
Conte por jesteveg
ConteConte
Conte
jesteveg763 vistas
Senado por jesteveg
SenadoSenado
Senado
jesteveg678 vistas
Premi catalunya educacio por jesteveg
Premi catalunya educacioPremi catalunya educacio
Premi catalunya educacio
jesteveg1K vistas
Martamata castellà por jesteveg
Martamata castellàMartamata castellà
Martamata castellà
jesteveg567 vistas
Pec por jesteveg
PecPec
Pec
jesteveg1.4K vistas
Avaluar per competències por jesteveg
Avaluar per competènciesAvaluar per competències
Avaluar per competències
jesteveg6.7K vistas
08.02.2011.riesgos internet menores por jesteveg
08.02.2011.riesgos internet menores08.02.2011.riesgos internet menores
08.02.2011.riesgos internet menores
jesteveg512 vistas

Último

PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
6 vistas37 diapositivas
Pràctica 1.pdf por
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vistas6 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
45 vistas4 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
62 vistas22 diapositivas

El centro

 • 1. Educar en la societat del coneixement C ooperació
 • 2. Justificació Organització metodològica Exemples Dificultats Índex de l’exposició
 • 3. Si em dius on vols anar t’ho diré. Bon dia senyor, quin camí he de seguir? Alícia al país de les meravelles Quin camí hem de prendre?
 • 4. 1 L’escola vol els alumnes que no la necessiten. L’escola és un entorn artificial que cal adequar a la realitat. Justificació El moviment d’una bola repercuteix en les altres i recíprocament. D’aquesta manera, els canvis en la nova societat provoquen canvis en l’educació dels nostres alumnes
 • 5.
 • 6. De la societat industrial a la societat del coneixement D’un coneixemnt centralitzat , basat en la saviesa del mestre, exclusiu per a pocs, i només mitjançant el llenguatge escrit o oral. Propi de la societat industrial. A un coneixement al qual tothom té accés, no centralitzat únicament en el mestre, accessible per a tothom , on el llenguatge ja no és l’única font i on les noves generacions saben coses que les velles desconeixen.
 • 7. La sociedad de la Información y la sociedad del conocimiento son dos conceptos que a m e nudo son utilizados de un a manera acrítica. La soci edad de la información hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con mayor capacidad de difusión. La sociedad del conocimiento hace referencia a otra cosa: a la apropiación crítica, y por tanto selectiva, de esta información protagonizada por ciudadanos que saben que quieren y que necesitan saber en cada caso, y por ende saben de qué pueden y deben prescindir. DEFINICIÓ WIQUIPEDIA Informació vers coneixement La informació es transmet, el coneixement s’adquireix Canvi important
 • 8. Quin paper té l’escola? La incertesa és gran: estem en el procés mateix. Sis escenaris possibles de la OCDE, un d’ells elimina en part l’escola físicament El que està clar, és que serà DIFERENT a com l’hem coneguda fins ara
 • 9. Instruments de treball intel.lectual Les TIC no són instruments tal i com altres que hem conegut fins el moment. Ens permeten un accés a la informació necessària, a la comparació i a la compartició: a generar coneixement. Del professor com a font única de la informació a la informació distribuida. LES GRANS TRANSFORMACIONS
 • 10. Transformacions necessàries Del donar respostes al fer preguntes L’educador en el procés d’aprenentatge dels alumnes 1a. El rol del professor com a guia
 • 11. Transformacions necessàries Dels instruments per usar als instruments per treballar l’intel.lecte 2a. Els instruments propis de la seva generació
 • 12. Transformacions necessàries Del tots fent el mateix i amb el mateix punt de focalització a una nova manera de treballar Horaris en funció del treball i no de l’àrea o especialitat Els ESPAIS i els HORARIS 3a.
 • 13. Transformacions necessàries Aprenent a partir de problemes i solucionar-los per vies múltiples amb les eines necessaries per poder-ho fer amb qualitat. Del donar respostes al fer preguntes 4a. El tractament del currículum
 • 14. De l’avaluació igual per a tots a l’avaluació que contempli a l’individu Transformacions necessàries La manera en que avaluem 5a.
 • 15. Resumint, necessitem: Les eines: maquinari + ADSL Els ingredients: els materials digitalitzats El cuiner: el mestre o professor El menú: igual per a tots La carta: l’excenl.lècia, la diversitat
 • 16. Visió sistèmica EL TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EL CANVI DELS AGENTS SOCIALS L’ADMINISTRACIÓ COM A FACILITADOR DEL CANVI No ho podem fer sols Treballar en equip, compartir informació, generar els entorns d’aprenentatge i guiar els alumnes en els processos. Poder estar connectats amb l’escola i amb el treball que fan els seus fills. Poder-hi intervenir realment. Ajudar a organitzar la informació i ofertar serveis útils per a l’aprenentatge. Menys intervenció burocràtica, millorar la formació inicial, solucionar problemes reals dels centres i les adjudicacions.
 • 17. 2 El projecte de centre amb l’intent de basar-lo en aquestes transformacions
 • 18. Objectius de centre COMPETÈNCIES DEL CONEIXEMENT Alumnes que aprofundeixin en el treball que duen a terme Protagoniostes del seu aprenentatge Alumnes autònons i responsables del seu procés aprenentatge Alumnes col·laboradors i participatius Alumnes generadors de nous coneixements COMPETÈNCIA SOCIAL Alumnes preparats per viure i conviure en la seva societat Confuci només ajudava els seus estudiants quan havien fet l’esforç d’haver pensat respecte a un tema o una pregunta i no podien trobar les respostes.
 • 19. L’objectiu per aconseguir-los: la competència Els continguts són l’excusa per treballar l’objectiu: SER COMPETENTS
 • 20. Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . Entenem per COMPETÈNCIA: Conxita Mayós Cal dissenyar els entorns d’aprenentatge que ho afavoreixin, sinó, tot queda, única i exclusivament, en una parrafada molt bonica.
 • 21. Mètode tradicional Un canvi de chip necessari. L’objectiu són ells.
 • 22. Ens basem en: Evaluar si alguien es competente es en parte comprobar su capacidad para reorganizar lo aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones i contextos. Carles Monereo Cal treballar les competències de: Saber , saber ser , saber fer i saber estar Jaques Delors Cal que els alumnes interactuin, actuin autònomament i sàpiguen utilitzar les eines. Projecte Deseco L’èxit dels individus depèn de l’èxit del grup al qual pertanyen, la qual cosa obliga a crear un clima de cooperació . Teoria social de l’aprenentatge
 • 23. Organització metodològica Punt de partida 3R (assignatures instrumentals) L’apartat sistemàtic (treball individual) El Treball Cooperatiu (en grup) I es comparteix en Gran grup Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Si s’escolta ( oral ) Si es llegeix ( lectura ) Si s’escolta i es veu ( audiovisual ) Si hi ha una demostració ( observació ) Si es discuteix ( diàleg ) Si es fa ( exercici pràctic ) Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació ) 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90
 • 24. 26 Si es llegeix ( lectura ) Si s’escolta i es veu ( audiovisual ) Si hi ha una demostració ( observació ) Si es discuteix ( diàleg ) Si es fa ( exercici pràctic ) Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació ) Si s’escolta ( oral )
 • 25. Organització curricular Plantejament metodològic SOL EQUIP ESFORÇ COOPERACIÓ Llengües Matemàtiques Explicació Exercitació Descripcions Narracions Dictats Lectura eficaç Càlcul mental Problemes Operacions Esquemes Pla de treball Tallers Treball per projectes Àrees del coneixement Plantejament d’un problema a resoldre proposant diferents activitats amb la màxima interdisciplinarietat possible i el màxim de recursos per poder-lo resoldre. SISTEMÀTIC T. COOPERATIU Competència + coneixements Expressió Música Dibuix/pintura/ vídeo L’acció tutorial Disseny art. E. Física / ioga / kinesiiologia Àrees instrumentals 3R
 • 26.  
 • 27. Situació real que ens obliga a intervenir i qüestiona o planteja preguntes que s’han de resoldre ESQUEMA D’ACTUACIÓ A ESQUEMA D’ACTUACIÓ B ESQUEMA D’ACTUACIÓ C Metodologia ABP Interdisciplinarietat ENTORN D’APRENENTATGE DONAR RESPOSTES ANÀLISI DE LA SITUACIÓ SELECCIÓ ESQUEMA D’ACTUACIÓ ESQUEMA D’ACTUACIÓ D Fets Conceptes Procediments Actituds
 • 28. Confuci només ajudava els seus estudiants quan havien fet l’esforç d’haver pensat respecte a un tema o una pregunta i no podien trobar les respostes. L’ajuda de Confuci no estava en la forma d’una resposta model o patró que els estudiants havien de repetir, sinó com un estímul a pensar, orientant-los cap a un camí que els permetria aprendre independentment i cercar les seves pròpies respostes. En el segle XVII, Amos Comenius escrivia «els mestres a ensenyar menys, els alumnes a aprendre més» Shoemaker ensenyava als seus estudiants d’electrònica bàsica a través del procés de reparació i manteniment de l’equip de ràdio. Els resultats mostraven un nivell més alt de competència en els qui van aprendre d’aquesta manera que els qui convencionalment començaven a aprendre la teoria electrònica. Referències històriques
 • 29. Disseny de l’entorn d’aprenentatge
 • 30. Exemple ESTUDIEM ELS ANIMALS CREEM UNA RESERVA Focalitza el tema en el contingut. No permet massa interdisciplinarietat. Pot no interessar a un gran grup de la classe. No té una utilitat real tret de la de SABER coses (que és bo també). Necessita d’un professor especialista. Poc competencial. Focalitza el tema en un aspecte global. Permet la sensibilització. Permet la interdisciplinarietat (permisos, estudi d’espècies a protegir, costos, planols, disseny de propaganda,...) La majoria poden trobar algun aspecte relacionat amb altres àmbits d’interès. És competencial. No necessita d’un professor especialista, sinó d’un competent. El segon té implícit el primer, però aquest no contempla el segon.
 • 31. Esquema resum 3R EXPLICACIÓ: ATENCIÓ Sistemàtic EXERCITACIÓ PRÀCTICA: ESFORÇ TC INTERACCIÓ: COOPERACIÓ Àrees implicades Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès, Alemany Totes les àrees de manera transversals Totes les àrees de manera transversals Definició/ emissor/ rol Aquells conceptes de les instrumentals on el paper transmissor del mestre o professor és necessari EMISSOR : Professor ROL: Instructor interactuant amb els alumnes Plans de treball interdisciplinars que l’alumne ha de resoldre tot sol i que a més ho pot fer-ho si utilitza els recursos que li posem al seu abast. Es plantegen propostes a partir de problemes. EMISSOR : L’entorn d’aprenentatge ROL: Guiatge, orientació Treball cooperatiu a partir de propostes de projectes de treball i de temes que poden venir proposats pels alumnes o pel propi mestre o professor EMISSOR : L’entorn d’aprenentatge ROL: Guiatge, orientació Gestió grups En gran grup, desdoblaments, agrupaments flexibles Individual (podríem tenir fins i tot dues classes juntes) Grups max. 5/6 (amb la possibilitat real de dos professors a l’aula) Activitats Explicació amb demostració i/o vídeos Interacció amb gran grup Lectura eficaç Càlcul mental Dictats Resums Esquemes, exercicis, ... ABP Plantejament d’activitats múltiples tenint sempre com a fil conductor l’OBJECTIU INICIAL que s’ha de resoldre. ABP Plantejament d’activitats múltiples tenint sempre com a fil conductor l’OBJECTIU INICIAL que s’ha de resoldre.
 • 32. Quines activitats potenciem Els plans de treball Les WEBQUEST Els projectes de treball Les CACERES DEL TRESOR Els projectes d’investigació La LECTURA EFICAÇ La LECTURA EN PARELLA El CÀLCUL MENTAL La creació de contes Quaderns virtuals De l’àmbit del coneixement: De l’àmbit instrumental: Amb un entorn WEB 2.0 i un EVA
 • 33. Instruments d’aprenentatge Tant el professor com l’alumne Activitats per l’alumne preparades pel grup de professors Treball cooperatiu Sempre en funció de la metodologia Per exposar Per sistematitzar Per adquirir coneixement
 • 35. Necessitem “l’exèrcit” Caure en la crítica constant no ens deixa veure les alternatives i ens aboca al pessimisme i de resultes a la rutina.
 • 36. Més que una feina.
 • 37.
 • 40. Fem més significatius els continguts Les 3R
 • 41. Respectem els ritmes de treball i podem atendre la diversitat El Pla de Treball
 • 42. Compartim el coneixement Els projectes de treball
 • 43. ALUMNES DE SISÈ QUE NO SUPEREN LES COMPETÈNCIES (Escola – CAT) Alumnes que superen amb comparativa a Catalunya per tipologia d’escoles Resultats avaluatius Català Castellà Matemàtiques Anglès Català 16% Mitjana de CAT: 28,40% Castellà 12% Mitjana de CAT: 29,80% Anglès 26% Mitjana de CAT: 35,50% Matemàtiques 4% Mitjana de CAT: 23,40%

Notas del editor

 1. Tots coincidirem que estem davant la societat de la informació i l’anomenem del coneixement. Això té una connotació molt important que té a veure amb la manera en que adquirim el coneixement les persones mitjançant l’accés lliure a qualsevol tipus d’informació
 2. Davant d’aquesta nova situació, l’escola té el repte de trobar el seu paper en aquest nou context, ja que fins ara era posseidora i guardian de la informació, ara no. Si ja no té aquest paper, quina és la seva funció? La OCDE planteja sis escenaris possibles de futur, un d’ells elimina l’escola física tal i com la coneixem. Quin escenari tindrà l’escola del futur és una incognita, el que si sabem és que serà completament diferent de la que coneixem.
 3. En el nou context NO podem veure els ordinadors com a simples eines. Són instruments de treball intel.lectual a partir del qual adquirim coneixement interactuant de moltes maneres diferents i utilitzant gran diversidad d’intel.ligències múltiples, cosa que no havia passat mai en la història de l’educació.
 4. Però no només ha de canviar la institució escolar, també ho ha de fer els seus components i en primer lloc els educadors. Estem davant d’un nou rol que transforma completament la manera com aprendran els nostres alumnes. Del professor posseïdor de la informació i transmissor de la mateixa, a l’educador que crea els entorns i guia en els processos d’aprenentatge.
 5. Aquest canvi ve provocar inexorablement per l’aparició d’internet, ara la informació està distribuida per la xarxa. Els continguts són accessibles en tot moment. El que ens cal són professionals de l’educació que sàpiguen guiar per aquest espai múltiple i divers.
 6. Però aquesta nova manera d’aprendre no pot estar condicionada per un horari i uns espais com els actuals. Formar el coneixement no té horari ni espai. La informació i el compartir-la ja és possible a qualsevol hora i des de qualsevol espai.
 7. El canvi més important és el prendre consciència que no podem seguir basant l’educació en els continguts. El món actual no necessita persones per donar respostes en un concurs de TV, sinó preparades pels nous reptes que la societat planteja: ecologia, economia, salut, treball qualificat, religió,... Cal basar l’educació en les competències i partir de situacions reals que puguin ser extrapolables a altres situacions similars.
 8. El coneixement no és la única funció. L’escola ha de donar resposta a la formació integral dels seus alumnes i potenciar les seves capacitats manuals, artístiques, sensitives, emocionals, empàtiques i de valors.
 9. Però l’educació no és cosa només de l’escola. El nou context demana que tots els agents socials participin de manera activa en el procés. Tots ells també tenen un nou rol i una nova responsabilitat.
 10. Els objectius estan per a deplegar-los i intentar aconseguir-los. També han d’incloure la diversitat.
 11. Les 3R no poden ocupar tot el temps, malgrat els cursos inferiors la seva dedicació n’ocupa força.. Mentre la metodologia de les 3R és una, en el plantejament metodològic n’ès una altra. En el coneixement hi ha inclósos els aprenentatges intrumentals d’una manrea implícita, és amb aquest codi que el construïm. El coneixement es construeix amb l’ajut dels instruments. Coses simples