Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Golden road sr grand round psychiatrie amc 2011

1.499 visualizaciones

Publicado el

Presentatie van Joost Daams en Julia Diehle gehouden tijdens de Grand Round psychiatrie AMC op 7 februari 2011.

Publicado en: Salud y medicina
 • Voor belangstellenden:
  - verdere uitwerking van de SR presentatie (voor geriatrie, zomer 2011) is ook hier op slideshare gepost
  - psycinfo cursus voor de graduate school (2012) ibidem
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Op dia's 21 en 22 ontbreken de links naar de filmpjes. Hierbij alsnog:
  - open access (dia 21) http://www.youtube.com/watch?v=KYIzUb0LouI
  - auteursrecht (dia 22) http://www.youtube.com/watch?v=_lkjQmPpulQ
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Jan, L.S., digitaal vertoon en gebruik (embedding) is wel mogelijk. Downloaden niet, omdat ik graag wil weten wat mensen met de download gaan doen wat al niet digitaal kan. Wie per sé een download wil hebben, kan deze bij mij opvragen: zie mijn emailadres in de presentatie.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Joost, jammer dat deze presentatie niet is down te loaden via bv Adobe voor gebruik met bv de coassistenten of te printen Jan Swinkels j.a.swinkels@amc.uva.nl
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Golden road sr grand round psychiatrie amc 2011

 1. 1. INTRODUKTIE Joost – wat doe ik voor divisie F Julia – nog ongepubliceerd SR over PTSD (waarover gaat het) De ‘Golden Road’ voor een Systematic Review: aanleiding:De ‘Golden Road’ voor een Systematic Review (SR) - clinici en onderzoekers zijn weinig vertrouwd met databases - een SR is illustratief en indicatief (want anders!) voor andere searches (voor attenderingen, CAT’s, evidence based richtlijnen etc.) - en een mooie kapstok omProgramma: dienstverlening van bibliotheek te demonstreren. Golden road: - de ‘green road’ wordt het meest bewandeldSR: wat en wanneer? - gebaseerd op bronnen met authoriteit Alles verteld vanuit perspectief clinical librarian .1. Opstellen protocol PROGRAMMA Gezien diversiteit van punten per punt korte2. Zoeken discussie/vragen Per punt (ervarings-)vragen aan Julia3. Beheren en selecteren4. Schrijven5. PublicerenWaarom en wanneer zou je een clinical librarian inschakelen? Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 2. 2. Presentatie is gebaseerd op best practices en bronnen met autoriteit.Download PDF: Raadpleeg online: Additionele info online:http://www.york.ac.uk/inst/crd/index_guidance.htm http://www.cochrane-handbook.org/ http://www.pico.nu Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 3. 3. Wat is een SR? [definitie] Kernelementen vanuit de zoekoptiek:  transparant en reproduceerbaar: voor wat betreft het zoeken kom ik hier op terug bij het onderdeel ‘schrijven’, het documenteren van de search en de weergave van de search in een tijdschriftartikel.SR: wat en wanneer?  expliciete vraagstelling conform pico methodiek  uitgebreide zoekstrategie. Waarom? -> publicatiebias + zoveel mogelijk gepubliceerd onderzoek vindenDefinitie SR“ Een systematisch overzicht van de stand van zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek.Een systematische review is transparant en reproduceerbaar en gaat uit vaneen expliciete vraagstelling, een uitgebreide zoekstrategie, eenondubbelzinnige procedure voor selectie van onderzoeken, een beoordeling vande kwaliteit van de onderzoeken en een transparante presentatie van deresultaten.” Inleiding in evidence-based medicine / M. Offringa et al., p. 254 Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 4. 4. Wanneer doe je een SR? Oriënteren onderzoeksonderwerp (bijv. promotie): - vaak sprake van een gewoon review (klinisch) probleem / vraag: wat weten we bijv. van een bepaalde therapie? Aantonen noodzaak (nader) onderzoek (bijv. bij subsidieaanvraag: bij het Projectidee wordt nogSR: wat en wanneer? geen systematische review verwachtOriënteren (deel)onderwerp promotietraject‘Uitputtend’ antwoord op (klinisch) probleem / vraagAantonen noodzaak (nader) onderzoek Voorbeeld: SR is vereiste DoelmatigheidsOnderzoek ZonMW subsidie (http://www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-programma-s/doelmatigheidsonderzoek/formulieren )Startpunt evidence based richtlijn Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 5. 5. Als bijlage een excel sheet met daarin de gegevens over door AMCers gepubliseerde SRs sinds Juli 2008 Hoe is deze lijst tot stand gekomen: Door AMC-ers gepubliceerde SR’s sinds 2008 Uit de wetenschapsregistratie alle AMC publicaties van de laatste 5 jaar gehaald welke opgenomen (per Divisie) zijn in PubMed. Deze lijst is vervolgens gefilterd mbv het pubmed (hayenes) filter voor systematic reviews.(http://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_sub sets/sysreviews_strategy.html) De eerste 300 resultaten zijn vervolgens beoordeeld op penvoerderschap. Criteria: of AMC was als enige benoemd in adresbalk ==> indien met afdeling overgenomen indien geen afdeling dan op eerste en laatste auteur afdeling gezocht. meerdere Instituten benoemd in adresregel dan zijn of eerste of laatste auteur bepalend voor AMC. Vervolgens is de Divisie onderverdeling gemaakt volgens de indeling uit de wetenschapsregistratie (welke de officiele lezing van de RvB volgt). Volgende:1. Opstellen protocol Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 6. 6. Vragen aan Julia: - In hoeverre hebben jullie bij je eigen SR gewerkt met een team en een advisory group (of gelijkwaardig)?1. Opstellen protocol 2. Zoeken 3. Beheren en selecteren 4. Schrijven 5. PublicerenWaaruit moet een SR team bestaan:“The review team will manage and conduct the review and should have a range ofskills. Ideally these should include expertise in systematic review methods,information retrieval, the relevant clinical/topic area, statistics, health economicsand/or qualitative research methods where appropriate. It is good practice to havea minimum of two researchers involved so that measures to minimize bias anderror can be implemented at all stages of the review.” (CRD guidance, p. 4)En:“(…) it is (…) valuable to have an advisory group whose members can be consultedat key stages” (CRD guidance, p. 5) Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 7. 7. Het is van belang vooraf een protocol op te stellen EN je daaraan te houden om methodologische bias te voorkomen. Bovendien dwingt het je om over veel dingen na te denken, zoals nut/noodzaak en (klinisch relevante) vraagstelling.1. Opstellen protocol Background context en concepten Review question and inclusion criteria Key areas to cover in a review protocol: gebruik makend van PICO, evt incl domein- en/of studietypefilter(s). Vaak is hier niet over vraag nagedacht. Heeft consequenties voor de search (te doorzoeken dbases/evt filters/etc.) 1. Background Defining inclusion criteria best available evidence 2. Review question and inclusion criteria Identifying research evidence 3. Defining inclusion criteria verkennende zoekaktie moet voorafgaan aan het identificeren van relevant onderzoek. 4. Identifying research evidence Binnen Cochrane mag dit juist NIET, omdat dit tot bias in je vraagstelling kan leiden. 5. Study selection Study selection “This should include the number of 6. Data extraction researchers who will screen titles and abstracts and then full papers, and the method for resolving 7. Quality assessment disagreements about study eligibility.” 8. Data synthesis Data extraction Hoe? Worden auteurs van primair 9. Dissemination onderzoek benaderd voor nadere gegevens? Welke procedure is er voor vertalingen? Quality assessment CRD guidance, p. 6 - 15 Hoe worden bijv. verschillen van inzicht tussen reviewers opgelost? Data synthesis Wanneer wordt overgegaan tot meta- analyse? Wat wordt gedaan om publicatie bias tegen te gaan? Dissemination “Dissemination is a planned and active process that seeks to ensure that those who need to know about a piece of research get to know about it and Volgende: can make sense of the findings.” (CRD guidance, p. 2. Zoeken 85) Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle LET OP: Cochrane gaat vaak anders met deze punten om (RevManager, trial search coordinator, review groups) Vraag aan Julia: hoe zijn jullie met deze punten omgegaan? Julia: vraag wel maar niet in PICO vertaling Julia: selectie van screeningspartner; duidelijke criteria maken die de ander ook begrijpt en hanteren/met elkaar discussieren.
 8. 8. Waarom uitgebreid? Publicatiebias en reduceren kans dat je gepubliceerd onderzoek mist Welke bronnen? Zoekproces: documenteren en falsificeren 1. Opstellen protocol Documenteren t.b.v.: - rapportage search in de publicatie2. Zoeken - verantwoording (reproduceren v 3. Beheren en selecteren zoekresultaten) 4. Schrijven - geheugen (evt. later updaten search) 5. Publiceren falsificeren voor kwaliteit: - hoe kom je er achter wat je niet weet?• Waarom uitgebreid?• Welke bronnen?• Zoekproces: documenteren en falsificeren Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 9. 9. Je vermoedt dat er meer is en dat je zaken mist. Twee oorzaken: niet sensitief genoeg gezocht en publicatie bias. Dia met toestemming van auteur gebaseerd op presentatie “Publication bias: how to change the basic scientists’ views?” van Gerben ter Riet et al.Definitie publicatiebias“(…) vertekening in meta-analyse van gepubliceerde onderzoeken die wordtveroorzaakt door het feit dat onderzoeken met positieve resultaten meer kans hebbenom gepubliceerd te worden dan onderzoeken met negatieve resultaten. Het gevolg isdat in overzichten van gepubliceerde literatuur de behandeling positievere resultatenlijkt op te leveren dan in werkelijkheid het geval is” Inleiding in evidence-based medicine / M. Offringa et al., p. 254
 10. 10. Funnel plot met behandeleffect op x-as en op de y- as de precisie waarmee een effect is vastgesteld. Natuurlijk: Statistisch significant en klinisch relevant gaan niet altijd hand in hand Asymetrie in funnel plots kunnen niet expliciet worden herleid tot een specifieke oorzaak. Wel is het zo dat de validiteit van SR’s wordt bedreigd door publicatiebias en kleine studies (zie artikel in Pubmed voor meer technische info hierover): Biom J. 2011 Jan 14. [Epub ahead of print] Detecting and adjusting for small-study effects in meta-analysis. Rücker G, Carpenter JR, Schwarzer G PMID: 21240909 Oorzaken liggen bij alle actoren: editorial board tijdschriften onderzoekers zelf financiers van het onderzoek Dia met toestemming van auteur gebaseerd op presentatie “Publication bias: how to change the basic scientists’ views?” van Gerben ter Riet et al. Magnitude of (preventive) effectPublication Bias: a missing data problem
 11. 11. Pubmed Cochrane Library Current Controlled Trials (CCT): http://controlled- trials.com/ ClinicalTrials.gov: http://clinicaltrials.gov/ NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD):2. Zoeken http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm NHS Economic Evaluation Database (NHS-EED Health Technology Assessment Database (HTA) Welke bronnen? (ZonMW, toelichtingsformulier SR) • Searching electronic databases • Visually scanning reference lists from relevant Minimaal (‘green’): studies • Bibliografische databases (generiek en specialistisch) • Handsearching key journals and conference proceedings • Trials registers [http://apps.who.int/trialsearch/ ] • Contacting study authors, experts, manufacturers, and other organisations • Searching relevant Internet resources Aanvullend (‘gold’): • Citation searching • Using a project Internet site to canvas for studies • Internetbronnen (CRD’s guidance, p. 16) • Handsearching tijdschriften Selectie databases – hoe? Indexering in Ulrich [Jo] • Referentie check - Pubmed, Embase, PsycINFO - Specifieke database: PILOTS, Neuroscience • Citatie analyse Citation Index, anders? - citatieanalyse (WoS, Google Scholar, Pubmed) - Trialregisters (http://www.zonmw.nl/nl/organisatie/publicaties/m Gebaseerd op: ediator/archief/mediator-2005/mediator-3- CRD’s guidance, p. 16 2005/systematische-reviews-en-databases) Cochrane Handbook, chapter 6 - het WWW (bijv. Websites van Cochrane ZonMW, toelichtingsformulier SR reviewgroups, onderzoeksconsortia, etc.)* - handsearching Voorbeeldsite: http://www.mindfulexperience.org Vraag aan Julia: wat hebben jullie hiervan gedaan? Wat heeft het opgeleverd? Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 12. 12. Notitie Jasper: “Al de artikelen die uiteindelijk in mijn review zijn opgenomen zijn via Pubmed te vinden. Van de kandidaat artikelen komt ongeveer 10-15% uit andere databases dan Pubmed. In mijn geval komt dat dus neer op circa 10 artikelen. Deze waren2. Zoeken bijna allemaal te benaderen via psychinfo. Pilots had in mijn review dus niet echt een toegevoegde waarde.” Totaal aantal records: 8152. Na ontdubbeling in RefMan: 5190 unieke records. Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 13. 13. Analyse: NNR = 84 (NNR = Number Needed to Read) onder NNR zijn unica afkomstig uit alle dbases!2. Zoeken Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 14. 14. Attendering - tussen draft en final manuscript ligt de nodige tijd. Hoe ga je met nieuwe records om? - Deze vraag te beantwoorden door Julia 2. Zoeken Zoekproces – documenteren & falsificeren Voorbeeld: https://docs.google.com/document/d/1WJa9HqxImgwR82ev3zeHh26HmQFl_yLo_qRLRkqbYso/edit?hl=en&authkey=CIDrwdwD Attendering: hoe ga je met nieuwe records om? Volgende:3. Beheren en selecteren Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 15. 15. Vraag aan Julia: heb jij nog tips? Julia: onderschat de hoeveelheid werk niet [tips] - techniek (ontdubbelen, selecteren, bewerken - samenwerking (welke afspraken) - Gebruik referentiemanagementsoftware tijdens het schrijfproces 1. Opstellen protocol 2. Zoeken 3. Beheren en selecteren 4. Schrijven 5. Publiceren Reference Manager RefWorks + Stand alone/netwerk versie + Webbased + Expert controle records + Intuïtieve interface + fulltext toe te voegen en doorzoekbaar - Complex - Installeren plug-ins - Instabiel - Browser refreshVolgende:4. Schrijven Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 16. 16. 1. Opstellen protocol 2. Zoeken 3. Beheren en selecteren4. Schrijven 5. Publiceren• PRISMA Statement• Verantwoording search Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 17. 17. The PRISMA Statement (PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses ) The aim of the PRISMA Statement is to help authors report a wide array of systematic reviews to assess the benefits and harms of a health care4. Schrijven intervention. PRISMA focuses on ways in which authors can ensure the transparent and complete reporting of systematic reviews and meta-analyses. In 1996, to address the suboptimal reporting of meta-analyses, an international group developed a guidance called the QUOROM Statement (QUality Of Reporting Of Meta-analyses), which focused on the reporting of meta-analyses of randomized controlled trials. In 2009, the guideline was updated to address several conceptual and practical advances in the science of systematic reviews, and was renamed Het volledige PRISMA statement: PRISMA (Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses). http://www.prisma-statement.org Merk op wat ook hier vermeld staat onder: Information resources search Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 18. 18. Waarom is dit niet zoals het moet: De search is zo niet transparant en reproduceerbaar - iedere database heeft zijn eigen indexering, zoektools en content waardoor iedere zoekactie per database syntactisch en semantisch verschilt4. Schrijven De ‘librarian’ mag als contributeur bij name worden genoemd Iedere vraag vraagt zijn eigen zoekstrategie. Je kunt dus niet zomaar ‘keywords’ overnemen van andere searches. “Search Strategy We used a wide range of sources—Medline, CINAHL, EMBASE, AMED, PsycINFO, and the Cochrane Library—with the assistance of a librarian at the Toronto Rehabilitation Institute. The key words used to search the databases were brain injury, head injury, intervention, rehabilitation, therapy, treatment, community integration, community reintegration, community re-entry, and participation. We explored MeSH headings for brain injury and head injury. The concept of “community integration” did not match any MeSH terms, so we used the search keywords used in Reistetter and Abreu (2005)” Uit: Effectiveness of Rehabilitation in Enhancing Community Integration After Acute Traumatic Brain Injury: A Systematic Review / Hwan Kim, Angela Colantonio In: Am J Occup Ther. 2010 Sep-Oct;64(5):709-19 Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 19. 19. Dit is de green road. De golden road is de search aangevuld met per database gemotiveerde keuzes, welke: bronnen termen niet velden4. Schrijven limieten Zoekfilters Pubmed Datum: 26/1/2011 Verantwoording van de zoekaktie: waar? (bijlage/appendix/methodologiesectie in (pain measurement OR severity of illness index OR ache OR postoperative pains OR pain management[tw] OR analgesic OR numeric rating scale[tw]) AND (acute stress[tw] OR Acute traumatic Stress Disorders OR acute traumatic stress disorder OR asd OR Post-Traumatic Stress Disorders OR Post- artikel/anders) Traumatic Stress Disorder OR PTSD OR PTSS OR Posttraumatic Stress OR post-traumatic stress OR (psychopathology AND trauma)) Vraag aan Julia: hoe en waar gaan jullie de zoekaktie weergeven? ============================== Ovid PsycINFO Datum: 26/1/2011 1. "3215".cc. 2. (acute stress or ptsd or ptss or posttraumatic stress or post traumatic stress or acute stress disorder or posttraumatic symptom? or post traumatic symptom? psychopathology).ab,id,ti,sh. 3. early experience?.ab,id,sh,ti. 4. exp psychopathology/ 5. or/1-4 6. psychobiology.sh. 7. chronic pain/ 8. pain management/ 9. ache?.ab,id,ti,sh. 10. pain measurement/ 11. pain perception/ 12. "2220".cc. [tests & testing] 13. comfort scale?.ab,id,ti,tm. 14. (face? adj3 scale?).ab,id,ti,tm. 15. pain.id,tm. 16. vas.id,tm. 17. (visual adj3 scale?).id,tm. 18. or/6-17 19. 5 and 18 20. limit 19 to ("0100 journal" or "0110 peer-reviewed journal" or "0120 non-peer-reviewed journal" or "0130 peer-reviewed status unknown" or "0400 dissertation abstract" or "0500 electronic collection") Volgende:5. Publiceren Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 20. 20. LET OP: updaten zoekaktie wordt vaak door editorial board gevraagd, aangezien er de nodige tijd verstrijkt tussen inlevering manuscript en daadwerkelijke publicatie. 1. Opstellen protocol Vraag aan Julia: hoe hebben jullie bepaald in welk 2. Zoeken tijdschrift te publiceren? 3. Beheren en selecteren 4. Schrijven Auteursrechten5. Publiceren Hoef je niet klakkeloos over te dragen aan de uitgever! • In welk tijdschrift? (impact factor, OA) • Auteursrecht? • Acknowledgement of co-auteurschap? Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 21. 21. http://www.uba.uva.nl/oa http://www.doaj.org/Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 22. 22. http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle
 23. 23. Vraag aan Julia: wat is jouw visie op acknowledgement/co-auteurschap van een clinical librarian?1 Opstellen protocol2 Zoeken3 Beheren en selecteren4 Schrijven5 PublicerenAcknowledgement of co-auteurschap Clinical LibrarianWaarom en wanneer zou je een clinical librarian inschakelen?Vragen over deze presentatie, een search of anders?j.g.daams@amc.uva.nl Grand Rounds Psychiatrie 2010/11 - 7 februari 2011 - Joost Daams & Julia Diehle

×