Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Om sosiale medier og blogging

1.593 visualizaciones

Publicado el

Et gjesteforedrag for elever på medie- og kommunikasjonslinjen på Årstad videregående skole, 28/9/2009.

Publicado en: Educación, Tecnología

Om sosiale medier og blogging

 1. 1. Årstadskole, 28/9/09<br />Blogging: framassemediertilsosialemedier<br />library@ssb.no<br />Jill Walker RettbergFørsteamanuensisi digital kultur<br />Universiteteti Bergen<br />
 2. 2. Gutenberg ogtrykkekunsten: skaptegrunnlaget for massemediene<br />http://etc.usf.edu/clipart/11300/11358/gutenberg_11358_lg.gif<br />
 3. 3. Men i dag ermassemedienetruet<br />
 4. 4. Kommunikasjonkanværefra en-til-mange – ogi dag ogsåfra mange til mange<br />(Bildefra The Athena Bridge Weblog - http://athenabridge.wordpress.com/2009/05/20/exploring-a-model-for-peer-to-peer-learning/)<br />
 5. 5. GUTENBERG PARENTHESIS<br />(<br />)<br />POST-PARENTHETICAL<br />PRE-PARENTHETICAL<br />sampling<br />remixing<br />borrowing<br />reshaping<br />appropriating<br />recontextualzing<br />re-creative<br />collective<br />con-textual<br />unstable<br />traditional<br />original<br />individual<br />autonomous<br />stable<br />canonical<br />PERFORMANCE<br />COMPOSITION<br />Gutenbergparentesen – en kort og atypisk periode i verdenshistorien<br />..men fortsatt normen for skoler, bibliotek, kulturpolitikk osv<br />“The Gutenberg Parenthesis” - Tom Pettitt, MIT5-konferansen, Mai 2007.<br />http://web.mit.edu/comm-forum/mit5/papers/pettitt_plenary_gutenberg.pdf <br />
 6. 6. [gjenskape, kollektivt, kontekstuelt, ustabilt, tradisjoner]<br />Eksempelfrafør Gutenberg:Commedia dell’arte<br />Faste roller – Pantaloneer en gjerrigkjøpmannfraVenezia. Et avhansfastelazzier at hanprøveråkommenærmereognærmere Columbine, som trekker segunna – helttilPantalonedetteravbenken<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Pantalone<br />
 7. 7. Innenfor Gutenberg-parentesen: Ibsen og andre forfattergenier<br />Verket er:<br /><ul><li>Individuelt
 8. 8. Originalt
 9. 9. Autonomt
 10. 10. Stabilt
 11. 11. Del av kanon</li></ul>Bildet er tatt av Cory Doctorow (CC) <br />http://flickr.com/photos/doctorow/1442565/<br />
 12. 12. Etter Gutenberg…<br /><ul><li>Sampling
 13. 13. Remixing
 14. 14. Lån
 15. 15. Omskaping
 16. 16. Rekontekstualisering</li></li></ul><li>Remixer video, taler, bilder…<br />Johan Söderberg: Bush and Blair sing “Endless Love” (http://www.soderberg.tv)<br />
 17. 17. “War President”av Joe, som skriver på bloggen American Leftist<br />http://amleft.blogspot.com/archives/2004_04_01_amleft_archive.html#108112087436221697<br />
 18. 18. Implementation<br />Nick Montfort<br />Scott Rettberg<br />Obey Giant<br />ShephardFairey<br />
 19. 19. Gjentagelseogfaste riff erviktige:<br />kenye<br />(Kanye West, etterhanavbrøt MTV Music Video Awards i 2009)<br />http://imaletyoufinish.com<br />
 20. 20. Teknologiske endringer fører til endringer i kulturen vår (og omvendt)<br />Trykkekunsten<br />Et folk som kan lese og skrive<br />(70-90% av europeere kan lese og skrive på slutten av 1700-tallet)<br />Nettet <br />Et folk som bruker og skaper deltagende medier <br />2007: 64% avamerikansketenåringer “create, share and navigate social media”; 26% remixerandresinnhold inn i sine egneproduksjoner(http://www.pewinternet.org/PPF/r/166/report_display.asp)<br />
 21. 21. I 2006: 64% av 12-17-åringer som er online i USA skaper og deler medier.<br />39% deleregnekunstneriskearbeidpånettet (billedkunst, foto, fortellingerellervideoer)<br />33% lager/jobber med websidereller blogger for andre<br />28%harlaget sin egenblogg (19% i 2004)<br />27%haregenhjemmeside (22% i 2004)<br />26% remixerinnholdfunnetpånettet (oppfra 19% i 2004)<br />Pew Internet Research: Teens and Social Media (2007)http://pewinternet.org<br />
 22. 22. 64% av tenåringer deler eget materiale på nett<br />http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Teens-and-Social-Media.aspx<br />
 23. 23. -<br />I Norge: ukentlig bruk av sosiale medier<br />Kilde: InterBuss. CAWI, 15 år+ (TNS Gallup)<br />
 24. 24. Statistikk SSB<br />
 25. 25. Hva norske 15-29 åringer gjør når de er på et nettsamfunn:<br />Kilde: TNS Gallup, 2. kvartal 2008<br />http://www.tns-gallup.no/?did=9082265<br />
 26. 26. De som skaper på nett er mer aktive offline også.<br />(CC) Louise Docker<br />http://www.flickr.com/photos/aussiegall/563847418/<br />http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Teens-and-Social-Media.aspx<br />
 27. 27. Bilde: (CC) Pixeladdict <br />http://www.flickr.com/photos/pixel_addict/465394708/<br />- og de kommuniserer mer<br />http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Teens-and-Social-Media.aspx<br />
 28. 28. Ungdomogde somerlitteldrebrukernettetforskjellig:<br />Fra en presentasjon gitt av Pew Internet Research - http://www.pewinternet.org/PPF/r/71/presentation_display.asp<br />
 29. 29. Sosialemedierogsosialenettverk<br />
 30. 30. En motorvei skulle bygges gjennom en av to bydeler i Chicago.<br />
 31. 31. Bydelen med tette og sterke bånd mellom beboerne klarte ikke å mobilisere til kamp.<br />(CC) http://flickr.com/photos/alisdair/13672539/<br />
 32. 32. Her kjente ikke naboene hverandre.<br />(CC) http://flickr.com/photos/cyron/17707737/<br />Men de klarte å redde bydelen sin.<br />
 33. 33. Mark Granovetter<br />Mark Granovetter: “The Strength of Weak Ties”, American Journal of Sociology, vol 78, 1973.<br />
 34. 34. Sterke bånd:<br />alle har adgang til samme informasjon<br />A<br />B<br />C<br />
 35. 35. Svake bånd<br />slipper ny informasjon inn i nettverket<br />
 36. 36. Sosiale nettverk på web prøver å gjøre det lettere å bruke de sosiale nettverkene vi allerede har.<br />
 37. 37. ...eller å skape nye nettverk<br />http://www.moteplassen.com<br />
 38. 38. Facebook News Feed<br />Facebook har blitt et nettverk som krysser sosiale sfærer.<br />
 39. 39. Noen av Facebook-vennene mine.<br />student<br />Bekjent fra gymnastiden<br />Nettkultur-forsker, kjenner henne mest gjennom bloggen hennes<br />Rådgiver for Sarkozy’s nettsatsning, truffet på en konferanse i New York<br />Gikk i parallelklassen på gymnaset<br />Spillforsker - kollega i København<br />(mange svake bånd)<br />
 40. 40. “Adding more users to a social network increases the probability that it will put you in an awkward social circumstance”<br />boyd’s law, formulert av Cory Doctorow“How Your Creepy Ex-Co-Workers Will Kill Facebook”,Information Week, 16. november 2007.<br />http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=204203573<br />
 41. 41. Burning Man er en ukeslang festival i ørkenen i Nevada, fylt med alternativ kunst og kultur.<br />(CC) http://flickr.com/photos/lightmatter/95598535/<br />
 42. 42. Man oppfører seg annerledes der enn på jobb.<br />(CC) http://www.flickr.com/photos/ruthlesslogic/1353195025/<br />
 43. 43. Lærerenog Friendster<br />[A] 26-year old teacherin San Francisco [..] created her Profile when all of her Burner friends joined the service. After a group of her students joined the service, they approached her to question her about her drug habits and her friendship with a pedophile. Although her Profile had no reference to drugs or even to Burning Man, many of her friends had both. Furthermore, one of her friends had crafted a Profile that contained an image of him in a Catholic schoolgirl uniform with Testimonials referencing his love of small girls. While his friends knew this to be a joke, the teacher’s students did not. The teacher was faced with an impossible predicament. If she removed her Profile or disconnected to her friends, she admitted guilt. Yet, there was no change she could make to her Profile and it was inappropriate to ask her friends to change theirs. Although teachers keep strict physical distance from their students during off-hours, it may prove impossible to maintain a similar distance in online environments. (boyd and Heer 2006)<br />boyd, danah, and Jeffrey Heer. 2006. Profiles as Conversations: Networked Identity Performance on Friendster. http://www.danah.org/papers/HICSS2006.pdf<br />
 44. 44. Er løsningen å gjemme seg?<br />(CC) Kevin Jaako <br />http://www.flickr.com/photos/jaako/268250210/<br />
 45. 45. Eller fortelle alt?<br />(forteller de egentlig alt?)<br />
 46. 46. Hva blogger vi egentligom?<br />
 47. 47. Bloggurat.net<br />Bloggurat.netfremhever blogger somkommenterernyhetene.<br />
 48. 48. Men de mestpopulærebloggeneiNorge handler visstikkeomnyheter<br />
 49. 49. Hvilke blogger leser du?<br />Moteblogger<br />Politikkblogger<br />Duttedingsblogger<br />Dagboksblogger<br />Forskningsblogger<br />Mammablogger<br />Strikkeblogger<br />Nyhetsblogger<br />Teknologiblogger<br />Interiørblogger<br />Sportsblogger<br />?<br />
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53. Hva blogger vi egentligom?<br />
 54. 54.
 55. 55. Forskjellige tradisjoner innen dagbokskriving<br />De propria sua vita<br />Augustins Betroelser<br />Romersk og seinere en katolsk tradisjon<br />For engelske/amerikanske puritanere var dagboken en påkrevd form for religiøs selvdisiplin. Dagboken forteller om en spirituell reise mot personlig frelse og var viet skribentens indre diskusjon med seg selv. <br />vs.<br />Serfaty, Viviane The Mirror and the Veil: An Overview of American Online Diaries and Blogs. Amsterdam Monographs in American Studies, Amsterdam, 2004.<br />
 56. 56. Blogger er mer selvransakelse og selv-konstruksjon enn oppsummering<br />
 57. 57. Han utfordrer seg selv:<br />
 58. 58. Forteller daglig om hvordan det har gått<br />
 59. 59. Men hvor er den dramatiske kurven?<br />
 60. 60. Ekte kjærlighet fant han på bare 25 dager…<br />
 61. 61. Slutt på den bloggen.<br />
 62. 62. Å skrive seg selv, å skape seg selv...<br />http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/<br />http://flickr.com/photos/cherryvega/71484729/<br />
 63. 63. Men hva når selvkonstruksjonen blir litt for offentlig?<br />
 64. 64. Hvorfor stylebytes.net forsvant<br />http://www.dn.no/d2/article1593599.ece<br />
 65. 65. Iblant kastes en vanlig liten blogg brått i medienes flombelysning<br />http://ntcoolfool.livejournal.com/102171.html<br />
 66. 66. Slik bør en journalist ikke gjøre:<br />http://ntcoolfool.livejournal.com/102171.html<br />
 67. 67. Pressen tar over kommentartråden... Smakløst?<br />http://ntcoolfool.livejournal.com/102171.html<br />
 68. 68. Nye tjenester knytter sammen informasjon som er offentlig - men spredd<br />http://spock.com<br />(se også OpenSocial, som kobler sosiale nettverkssteder sammen - http://jilltxt.net/?p=2151)<br />
 69. 69. danah boyd:<br />Synlighet er fint om du er privilegert.<br />Men hva med de som ikke har makt?<br /><ul><li>Tenåringer
 70. 70. Whistle blowers
 71. 71. Demokrati-forkjempere i diktaturer
 72. 72. Homofile eller kvinner i undertrykkende samfunn</li></ul>Se danah boyds bloggpost 4. Februar 2007 http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2008/02/04/just_because_we.html<br />
 73. 73. Tim O’Reilly: <br />We have a moral responsibility to eliminate &quot;security by obscurity&quot; so that people aren&apos;t shocked when they are suddenly exposed.<br />Se danah boyds bloggpost 4. Februar 2007 http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2008/02/04/just_because_we.html<br />
 74. 74. Hva om vi alle må leve som kjendiser? <br />
 75. 75. Lekse: Søkpånavnetditt. Hvordan ser du ut – for en arbeidsgiver?? En du erforelsketi? For din fremtidigsvigermor? (Ta kontroll over din egenidentitetpånettet!)<br />
 76. 76. Jill Walker RettbergDigital kulturUniversiteteti Bergen<br />

×