Un projecte per innovar l’escola. Les TIC com artefactes integradors de  noves metodologies.  2010-2015
<ul><li>ÍNDEX  </li></ul><ul><li>1. SUMARI </li></ul><ul><ul><li>1.1.  Abast  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’objectiu...
<ul><li>2. INTRODUCCIÓ </li></ul><ul><ul><li>2.1.Objectius </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fer una anàlisi en relació al...
<ul><li>3.QUÈ SIGNIFICA EDUCAR AL S.XXI? </li></ul><ul><ul><li>3.1.  Característiques de la societat de la informació. </...
<ul><li>4. LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ </li></ul><ul><ul><li>4.1. La LOE: Les competències bàsiques </li></ul></ul><ul><ul><...
<ul><li>5 .  QUÈ APORTEN LES TIC A L'ENSENYAMENT APRENENTATGE? </li></ul><ul><ul><li>Les TIC permeten fer l’alumne més pro...
<ul><ul><li>5.2. Models de referència </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escola el Puig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es...
<ul><li>6 .   IMPLEMENTACIÓ DE L’ÚS DE LES TIC A L’AULA (manual-guia) </li></ul><ul><li>% de cada metodologia per etapes e...
<ul><li>7 .   REQUERIMENTS   </li></ul><ul><ul><li>7.1. Formació del professorat   </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Co...
<ul><ul><li>7.3.Serveis (Telemàtics, plataformes...)   </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Infraestructura de xarxa </li><...
<ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>7.4.Recursos (Humans, materials)  </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Humans </li></ul></...
<ul><ul><ul><ul><li>Pissarra Digital: PDI, Smart, Mimio, promethean, e-beam.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><l...
<ul><li>8. CONCLUSIÓ </li></ul><ul><ul><ul><li>CRONOGRAMA D’IMPLEMENTACIÓ A 5 ANYS  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ma...
<ul><li>9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Quantificar i avaluar la implantació del Pla ...
PROSA ORGULLO TIC 2009
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Les TIC com elements integradors de noves metodologies

1.318 visualizaciones

Publicado el

L’objectiu del Projecte és el de promoure la integració de les TIC en els processos d’ensenyament aprenentatge. Aquesta integració ha d’anar acompanyada d’una innovació metodològica que farà possible un nou paradigma educatiu.  
 

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.318
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
56
Acciones
Compartido
0
Descargas
26
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Les TIC com elements integradors de noves metodologies

 1. 1. Un projecte per innovar l’escola. Les TIC com artefactes integradors de  noves metodologies.  2010-2015
 2. 2. <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>1. SUMARI </li></ul><ul><ul><li>1.1.  Abast </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’objectiu del Projecte és el de promoure la integració de les TIC en els processos d’ensenyament aprenentatge. Aquesta integració ha d’anar acompanyada d’una innovació metodològica que farà possible un nou paradigma educatiu.   </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>2. INTRODUCCIÓ </li></ul><ul><ul><li>2.1.Objectius </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fer una anàlisi en relació al tractament de les TIC en el centre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adaptar el Projecte a les necessitats i objectius del centre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compromís de la titularitat i la direcció per a la implantació d’un Pla d’integració de les TIC en el centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fer una estimació de les hores de dedicació de l’equip de persones (ComissióTIC). - Fer una previsió de recursos disponibles. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rebre la formació adequada i necessària per a desenvolupar el Projecte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crear comissió TIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implicar progressivament el personal del centre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicar periòdicament al personal del centre els progressos del Pla d’implantació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reconeixement intern de la millora. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisió i millora continuada del pla d'integració </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2.2. Històric </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antecedents i punt de partida. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>3.QUÈ SIGNIFICA EDUCAR AL S.XXI? </li></ul><ul><ul><li>3.1.  Característiques de la societat de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es caracteritza per la revolució i el desenvolupament de tecnologies que tenen com a centre neuràlgic la informació termes d’alfabetització digital, d’analfabetisme digital i/o escletxa digital per referir-se, d’una manera o altra, a l’impacte que produeixen les TIC a la societat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hem de formar persones perquè al llarg de la seva vida sàpiguen continuar aprenent i anar actualitzant els seus coneixements. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demanda social. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Importància de l’alfabetització digital per a incorporar-se i entendre la societat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dimensions ètiques i socials de les TIC. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finestra per conèixer l’estat de la societat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3.2. Què entenem per noves tecnologies? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pas del món analògic al món digital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pas de l’àtom al bit </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>4. LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ </li></ul><ul><ul><li>4.1. La LOE: Les competències bàsiques </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Currículum: Seqüenciació vertical i horitzontal dels coneixements TIC que han de tenir els alumnes.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament de competències i interdisciplinarietat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificar el treball per competències i el treball cooperatiu amb eines TIC   </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupar experiències pedagògiques inspirades en el model d’Harel </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. <ul><li>5 .  QUÈ APORTEN LES TIC A L'ENSENYAMENT APRENENTATGE? </li></ul><ul><ul><li>Les TIC permeten fer l’alumne més protagonista del procés d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fan l’alumne més autònom per cercar i organitzar la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permeten ritmes d’aprenentatge personalitzats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les TIC possibiliten la interacció i participació de l’alumne en el procés d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les TIC afavoreixen el treball cooperatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1.Innovació pedagògica. Canvis metodològics. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paidocentrisme-constructivisme . fonamentació teòrica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Distribució tres blocs del currículum: 3R-TS-TC. </li></ul></ul></ul>“ ... S’imposa un canvi de paradigma educatiu: cal apostar decididament perquè l’escola inclusiva ho sigui alhora de l’excel·lència, perquè la mutivarietat de mètodes didàctics inclòs l’ús efectiu de les TAC [1] , substitueixi l’homogenietat imperat. El nou model pedagògic no ha de situar com a centre el dèficit, la dificultat o el problema, sinó el potencial talentós que tothom porta a dins.”  Talent i educació. Enric Roca  [1] Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement 
 7. 7. <ul><ul><li>5.2. Models de referència </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escola el Puig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escola integrada JV </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>5.3. Atenció a la diversitat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectes d’integració de les TIC per atendre la diversitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciar l’ús de les TIC per avaluar el progrés dels alumnes, complementari al que donen els exàmens. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promoure iniciatives d’avaluació d’experiències que evidenciïn el valor afegit del treball amb TIC dels alumnes a casa i a l’escola, per potenciar el reforç i l’avançament de l’aprenentatge. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>5.3. Rol del mestre, de l’alumne i la família. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>6 .   IMPLEMENTACIÓ DE L’ÚS DE LES TIC A L’AULA (manual-guia) </li></ul><ul><li>% de cada metodologia per etapes educatives i per àmbits: de les ciències, les lletres, les arts... </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Coneixements bàsics del docent i el discent </li></ul></ul><ul><ul><li>Desplegament i implementació a les aules de projectes TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Què, quí, com i quan cal utilitzar les diferents eines en funció de la metodologia. </li></ul></ul><ul><ul><li>El llibre digital vs llibre de text? </li></ul></ul><ul><ul><li>Continguts GIC: Filmets, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari educatiu, Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Webquest </li></ul></ul><ul><ul><li>Cacera del tresor </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres recursos... </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>7 .   REQUERIMENTS  </li></ul><ul><ul><li>7.1. Formació del professorat  </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Competència digital bàsica del mestre.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Atenció dels mestres nous. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formació del professorat al llarg del curs.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Acompanyament i suport.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formació específica.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aula experimentació TIC del centre.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Creació d’aules laboratori, i posar-les sota la responsabilitat dels R+D </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  7.2.Gestió dels espais i del temps  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modificacions horàries (Recomanacions)  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aula del futur (Disseny i proposta)  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Espai multimèdia (Disseny i proposta)  </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>7.3.Serveis (Telemàtics, plataformes...)  </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Infraestructura de xarxa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Connectivitat  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>GIC (plataformes)  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Robòtica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Accés biomètric????  </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>7.4.Recursos (Humans, materials)  </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Humans </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Coordinador TIC </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Grup d’animadors TIC </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>El tècnic informàtic </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Materials </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Butlletins informatius. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Blog-webs-llistes </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Programari lliure? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><ul><ul><li>Pissarra Digital: PDI, Smart, Mimio, promethean, e-beam.  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Carrets multimèdia  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Armaris mòbils de treball cooperatiu  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Les consoles (Wii, play, DS etc..) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tipus d’ordinador:  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ordinador de sobretaula  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Portàtils  Tablets  Notebooks  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Multimèdia Projectors. Audio, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mòbil, video, càmara de fotos.  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>7.5. Suport pedagògic i tècnic  </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Suport tècnic extern o intern </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Suport pedagògic: El paper del CETEI </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>8. CONCLUSIÓ </li></ul><ul><ul><ul><li>CRONOGRAMA D’IMPLEMENTACIÓ A 5 ANYS  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Macro graella o graelles múltiples d’implementació. En funció de (EI-ESO-BAT/Temps)  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metodologies  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació interna i externa del professorat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intervenció CETEI .Pla d’assessorament. Necessitats de formació  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infraestructures. (connectivitat, espais..)  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eines informàtiques  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necessitats de manteniment  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pressupost </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 14. 14. <ul><li>9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Quantificar i avaluar la implantació del Pla d’integració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar la millora del Pla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensió de l’abast del Pla a tot el centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>indicadors  </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Quantificar i avaluar pràctiques pedagògiques innovadores </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Instrument d’avaluació-mesura.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Presa de decisions </li></ul></ul><ul><li>10. BIBLIOGRAFIA </li></ul><ul><li>11. ANNEXES </li></ul>
 15. 15. PROSA ORGULLO TIC 2009

×