Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tp16
Tp16
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Hh6K suomeksi (20)

Anuncio

Hh6K suomeksi

 1. 1. Myyntikulttuurin kehittämistyökalu (HH6K)
 2. 2. Mikä on HH6K?  Arviointityökalu yrityksen myyntikulttuurin arviointiin  Mitä sisältää  Itsearviointi arviointimatriisin avulla  Arviointipäivä  Arviointipalaute ja suositukset myyntikulttuurin kehittämiseen
 3. 3. Mitä hyötyä HH6K:sta on yritykselle?  Antaa mahdollisuuden hahmottaa myynnin kehittämiskohteita prosessissa, johon saa nopealla aikataululla monipuolisen sidosryhmäverkoston mukaan  Yhdistää sisäisen ja ulkoisen arvioinnin keskustelun kautta  Arviointimatriisi on riittävän löyhä, mutta tarpeeksi tiukka siihen, että yrityksen myynnin kipupisteet tarttuvat siihen
 4. 4. Kenelle HH6K soveltuu?  Kaikille yrityksille (koko, palvelu/tuote, toimiala, b-to-b, b-to-c)  Missä tahansa vaiheessa myynnin kehittämispolkua katsauksena missä mennään  Arviointi huomioi yrityksen liiketoiminnan ja asiakaskunnan ainutlaatuisuuden
 5. 5. Mitä HH6K sisältää? 1. HH6K-sopimus ja arviointipäivän sopiminen 2. Yrityksen itsearviointi 3. Arviointipäivä 4. Mahdolliset lisänäyttöpyynnöt 5. Kehittämispalaute 6. Tarkempi kuvaus vaiheista: ks. slide 10 >
 6. 6. Mitä arvioidaan?  Myyntikulttuurin kuusi kulmaa:  tarjooma  tietämys  asiakas  viestintä ja vuorovaikutus  verkostoituminen  johtajuus = laadullisia yrityskulttuurin ulottuvuuksia, joiden yhdistelmä jokaisella yrityksellä ainutkertainen
 7. 7. HH6K-kulmat Tarjooma Tietämys Asiakas Vuorovaikutus Verkostoituminen Johtajuus
 8. 8. Mitä painotetaan?  Tulevaisuusorientaatio  Yhdessä tekeminen  Tulostietoisuus  Tiedon jakaminen  Asiakkaan tunteminen ja haastaminen  Asiakasvuorovaikutus  Johdon esimerkki  Jatkuva kehittäminen
 9. 9. Miksi nämä painotukset?  Taustalla laaja laadullinen aineistonkeruu:  sähköinen verkkoaivoriihi  delfoi-työpajat  ylimmän johdon haastattelut  Kirjallisuuteen perustuva näkemys siitä, että myynti on arvon luomista asiakkaalle  Tahtotila kehittää myynnin ei-normatiivinen mittaristo, jonka käyttö perustuu dialogiin (vrt. kilpailijat)
 10. 10. HH6K-prosessin vaiheet
 11. 11. HH6K-sopimus ja arviointipäivän sopiminen  Kirjallinen sopimus (HH laatii), jossa kokonaisaikataulu, arviointipäivän kulku, laskutus  Salassapitosopimukset arvioijille (asiakkaan lomakkeilla)  Arviointipäivän sopiminen (päivä, jolloin itsearvioinnin laatija(t), johtoryhmän jäsenistön edustaja(t), myynnin ja asiakaspalvelun edustaja(t) ja asiakkaiden edustajat voivat olla haastateltavissa  Arviointipäivä noin 3 viikkoa arviointisopimuksesta
 12. 12. Itsearviointi Osa A: yrityksen kuvaus  Yrityksen perustiedot: koko, toimiala, organisaatiorakenne  Yrityksen strategia  Markkinatilanteen kuvaus: asiakkaat, kilpailijat, muu ympäristö, joka vaikuttaa liiketoimintaan  Miten myynti on organisoitunut, miten sen kannattavuutta seurataan  Yrityksen tuloskehitys (5 v) (segmentti-, tuote-, yksikkö- tms. kohtaisesti)
 13. 13. Itsearviointi Osa B: myyntikulttuurin osatekijöiden kuvaus HH6K-arviointimatriisin perusteella Arviointimatriisia hyödyntämällä yritys kuvaa sanallisesti nykytilanteensa ja voi liittää mukaan näytteitä (esim. prosessikuvaukset, suunnitelmat) 1. Tarjooma 2. Tietämys 3. Asiakas 4. Vuorovaikutus ja viestintä 5. Verkostoituminen 6. Johtajuus
 14. 14. Arviointimatriisi (esim.) Kulma Kohde Erinomainen (tunnistettu ja toiminnassa) Hyvä: tunnistettu ja osittaista toiminnan näyttöä Tyydyttävä: oraalla Tietämys Voitetut/ hävityt Myyntijohto analysoi voitettuja ja hävittyjä kauppoja sekä kehittää organisaatiota saamansa tiedon avulla. Myyntijohto analysoi voitettuja ja hävittyjä kauppoja ja oppii niistä. Voitettujen ja hävittyjen kauppojen analysointi on satunnaista ja henkilöstä riippuvaa.
 15. 15. Itsearviointi  Yritys tuottaa haluamaansa formaattia (raportti/PP-slidet) käyttäen itsearvion osat A ja B.  A osan raportointityyli vapaa, B osassa yritys kuvaa arviointimatriisin kohteita omin sanoin, esim. edellisen sivun grid- osan kohdalla yritys kuvaa kuka ja miten kauppoja hävittyjä ja voitettuja arvioidaan ja miten tietoa hyödynnetään  Arvio tuottamisaikataulusta riippuu siitä, mitä yrityksellä on valmiina, noin 2 päivää on hyvä varata, kirjoittamisvastuuta voi myös jakaa  Palautetaan HAAGA-HELIAan sähköisesti viikko ennen arviointipäivää
 16. 16. Arviointipäivä, esim.  9 – 10.30 Yrityksen johdon haastattelu  10.30 – 11.30 Asiakkaiden haastattelu (3*)**  12.30 – 14.00 Myyntiryhmän haastattelu (3*)  14.00 – 15.00 Myynnin tuen/hallinnon haastattelu  15.00 – 16.00 Myynti- tai palvelujohtajan haastattelu *eri kokemustausta/elinkaaren vaihe ** sopimuksen mukaan myös esim. virtuaalihaastattelu
 17. 17. Lisänäytöt  Arviointiryhmä voi pyytää lisänäyttöjä (esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittausraportteja, muistiota myyntikokouksista tms. ) joko ennen tai jälkeen arviointipäivän
 18. 18. Kehittämispalaute  Yritys ja HH:n arvioijat tapaavat 2-3 tunnin kehittämispalaverissa, jolloin HH:n edustajat antavat arviointimatriisin mukaisen arvionsa ja esittävät ehdotuksia myyntikulttuurin kehittämiseen  Yritys saa matriisin pisteytyksineen, kokonaisarvion radar-kuviona, ja jokaisen arviointikohdan osalta arviointipalautteen, jossa arviointiryhmä kuvaa mistä saatiin näyttöä, ja missä voisi kehittää  Kehittämispalaute noin 1 viikko arviointipäivästä
 19. 19.  Myyntikulttuurin kehittämistyökalu HH6K voitti Laatukeskuksen järjestämän Laatuinnovaatiokilpailun ensimmäisen palkinnon potentiaalisten innovaatioiden sarjassa 2014. Tuomaristo arvosti erityisesti työkalun käytännönläheisyyttä.  Lisätiedot http://www.haaga-helia.fi/fi/yritykselle/kehita- liiketoimintaasi-ja-henkilostoasi

×