Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Modyul 16 paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay

5.699 visualizaciones

Publicado el

paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

Modyul 16 paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay

  1. 1. Modyul 16: Paghahanda sa Minimithing Uri ng Pamumuhay Inihanda ni: Bb. Jo Marie Nel C. Garcia
  2. 2. Ang Skilled Workers ay dapat na may: • Pangunahin o batayang kasanayan (Basic Skills) • Kasanayan sa teknolohiya (Technical Skills) • Organizational Skills • Company Specific Skills
  3. 3. Basic Skills • Mahalaga ang kasanayan sa pagbasa dahil sa ang mga manggagawa sa ngayon ay kinakailangang gumamit ng impormasyon sa computer terminals, forms, charts, instructions, manuals at iba pang impormasyong nakalathala o naka-display. • Mahalaga ang kasanayan sa pagtutuos o computational skills sa pagsasaayos at paghahanda ng mga datos para sa pagsusuri at paglutas ng mga suliranin. • Ang pagsulat ay mahalagang bahagi ng pakikipagtalastasan o komunikasyon sa loob at labas ng organisasyon. • Higit sa lahat mahalaga ang kasanayang ito sa pagbubuo ng isang maaasahan at permanenteng data base
  4. 4. Technical Skills • Ang computer skills ay maaring maging isang pangunahing kailangan o baseline requirements sa maraming trabaho sa hinaharap. • Ang mga manggagawa sa ngayon ay gumagamit ng patuloy na nagbabagong teknolohiya sa pakikipagtalastasan, pagkuha at paggamit ng impormasyon at sa industriya o produksiyon. Bunga ito ng pagpili ng industriya na gamitin ang makabagong teknolohiya upang pataasin ang kahusayan at pabilisin ang produksiyon at pagandahin ang kalidad ng produkto. Hangad din ng maraming industriya sa ngayon na makaangat sa mga karibal na industriya sa pamamagitan ng kakaiba at mas makabagong paraan ng pagbibigay ng serbisyo. • Dahil nga tumataas ang kasanayang kailangan habang patuloy na nagbabago at nagiging mas mataas ang teknolohiya, kailangan din ang patuloy na pagsasanay ng mga manggagawa. Kaya nga sa bawat upgrade ng mga teknolohiya kailangan din ang upgrade sa kasanayan ng mga manggagawa. • Karaniwang tinutustusan ang mga pagsasanay na ito ng mga industriya, ngunit ang bagong pananaw sa paggawa ay nagdidikta na tungkulin ng bawat mangagawa ang patuloy na paglago ng kanyang kasanayan.
  5. 5. Organizational Skills • Ang mga pagbabago sa estruktura at pamamahala ng mga organisasyon gayon din ang mga pagbabago sa ugnayan sa pagitan ng manggagawa at mga tagatangkilik o customer, ay nangangailangan din ng mga karagdagang kasanayan sa mga manggagawa. • Kabilang na dito ang kasanayan sa pakikipagtalastasan, pagsusuri at pagsisiyasat, paglutas ng mga suliranin at pagkamalikhain. Kailangan din ang kakayahan sa pakikipagkasundo at panghihikayat at pamamahala ng sarili. • Sa nagbabagong estruktura ng organisasyon ang mga manggagawa o mga empleyado na wala sa posisyong namamahala o nangangasiwa ay nakikibahagi sa mga pagpupulong upang pag-usapan ang mga suliranin kaugnay ng gawain kung kaya’t mahalaga ang mga kasanayan at kakayahang nabanggit.
  6. 6. Company Specific Skills • Dahil sa patuloy na tumataas at nagbabagong teknolohiya, nagbabagong merkado at dumaraming katunggali, ang mga kumpanya o industriya ay napipilitang gumawa ng sariling mga inobasyon, pagbutihin at gawing napapanahon ang mga produkto at serbisyo, at magbigay ng tuon sa patuloy na pagpapaunlad ng proseso ng paggawa. • Bunga nito ay patuloy din ang pagsasanay ng mga empleyado at manggawa upang matugunan ang mga hinihinging kasanayan na angkop at partikular lamang sa mga inobasyon na ginagawa ng kompanya o industriya.
  7. 7. Bilang tao ang katuparan ng ating pangarap ay nakatali sa ating pinipiling bokasyon. Nakasalalay dito ang pagtatamo ng tunay na kaligayahan. Ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon o negosyo. Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng Diyos sa atin. Sabi nga ng iba, ito ang iyong “calling” sa buhay.
  8. 8. Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pasya 1. Magkalap ng kaalaman. 2. Magnilay sa mismong aksyon. a. Kailangan mong suriin ang uri ng aksyon. b. Mahalagang tanungin mo rin ang iyong sarili kung ano ba talaga ang iyong personal na hangarin sa iyong isasagawang aksiyon. c. Mahalagang tingnan din ang mga pangyayaring may kaugnayan sa aksiyon. 3. Pagkatapos makakalap ng kaalaman at mapagnilayan ang isasagawang pagpili ay mayroon ka ng kahandaan upang piliin ang sa iyong palagay ay tama at nararapat. 4. Hingin ang gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasiya. 5. Tayahin ang damdamin sa napiling isasagawang pasya. 6. Pag-aralang muli ang pasya.

×