Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА АЛГОРИТМИ
1. Науката информатика <ul><li>Предмет на науката информатика е информацията и основните информационни дейности </li></ul...
2. Исторически сведения за алгоритмите <ul><li>Произхода на думата дълго време остава неясен. Езиковедите се опитвали д...
Абу Джафар Мохамед ибн Муса ал-Хорезми Постепенно формата и значението на думата &quot;algorism“ се променя от algoris...
Определение :  Система от команди, които задават реда на изпълнение на елементарни действия с цел да се получи определен ...
<ul><li>Отношение към даден алгоритъм имат : </li></ul><ul><li>Съставител Изпълнител  Потребител </li></ul><ul><li>Все...
Как да обясним, сложно действие на изпълнител, който умее да върши само прости неща? Представяме сложното действие, чрез п...
Пример <ul><li>Велосипедист намиращ се в т. А и движещ се на изток пита как да стигне до кръстовището В. </li></ul>
<ul><li>Продължете направо, завийте наляво по първата пряка и след една пряка сте в т. В </li></ul>Мога да завивам само на...
Описание на алгоритмите със знаци <ul><li>Подробните обяснения са необходими, когато изпълнителят е устройство - напр. роб...
Подалгоритъм <ul><li>Подалгоритъм е алгоритъм за изпълнение на типична последователност от действия, която се използва в ...
Подалгоритъм <ul><li>Велосипедиста може да завие наляво, като обиколи с десен завой един квадрат. Това можем да запишем съ...
Присвояване : =  <ul><li>Променливата : = получава стойност При съставянето на алгоритъм е необходимо : </li></ul><ul...
Алгорит ъм за отваряне на врата <ul><li>1. Изваждане на ключа от джоба. </li></ul><ul><li>2. Поставяне на ключа в ключалк...
 
Свойства на алгоритмте <ul><li>Дискретност </li></ul><ul><li>Яснота </li></ul><ul><li>Формалност </li></ul><ul><li>Определ...
Дискретност <ul><li>Описанието се състои от краен брой указания </li></ul><ul><li>Изпълнява се в последователни, различни ...
Яснота (разбираемост) <ul><li>Изпълнителят може да извърши всяка стъпка и да определи еднозначно следващата </li></ul>
Формалност <ul><li>Изпълнителят не е длъжен да знае каква цел се преследва, работи формално, изпълнявайки указанията </li...
Определеност <ul><li>При изпълнение на алгоритъма с едни и същи данни се получава един и същ резултат </li></ul>
Масовост <ul><li>Алгоритъма може да се прилага за решаване на коя да е задача от даден клас еднотипни задачи </li></ul>
Изпълнимост <ul><li>Да се състои от изпълними стъпки </li></ul>
Крайност <ul><li>Изпълнението трябва да завърши след краен брой стъпки </li></ul>
Ефективност <ul><li>Да се изпълняват за приемлив брой стъпки </li></ul><ul><li>Да не ползват прекалено много памет </li></...
Какво научихме днес <ul><li>Алгоритъм </li></ul><ul><li>Елементарно действие </li></ul><ul><li>Стъпка </li></ul><ul><li>По...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

U3 4 Algoritmi Svoistva

1.443 visualizaciones

Publicado el

Алгоритми и Свойства на алгоритмите 9 клас информатика

Publicado en: Meditación
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

U3 4 Algoritmi Svoistva

 1. 1. ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА АЛГОРИТМИ
 2. 2. 1. Науката информатика <ul><li>Предмет на науката информатика е информацията и основните информационни дейности </li></ul><ul><li>Компютърна информатика – която използва компютри за обработка на информацията </li></ul><ul><li>Области на приложение : </li></ul><ul><ul><li>Алгоритмите и структурите от данни </li></ul></ul><ul><ul><li>Архитектура на компютрите и мрежите </li></ul></ul><ul><ul><li>Бази данни </li></ul></ul><ul><ul><li>Компютърна графика </li></ul></ul><ul><ul><li>Операционни системи </li></ul></ul><ul><ul><li>Езици за програмиране...... </li></ul></ul>
 3. 3. 2. Исторически сведения за алгоритмите <ul><li>Произхода на думата дълго време остава неясен. Езиковедите се опитвали да обяснят това, комбинирайки различни думи. </li></ul><ul><li>Накрая, историците на математиката открили истинския произход на думата algorism: тя произлиза от името на автора на известния арабски учебник по математика — Abu Jafar Mohammed ibn Musa al- g orezmi (около 825 г.) </li></ul>
 4. 4. Абу Джафар Мохамед ибн Муса ал-Хорезми Постепенно формата и значението на думата &quot;algorism“ се променя от algorism на algorithm, така че истинския произход на думата е отдавна забравен.
 5. 5. Определение : Система от команди, които задават реда на изпълнение на елементарни действия с цел да се получи определен резултат. елементарно действие - което изпълнителят може да извърши самостоятелно, без допълнителни пояснения. стъпка - извършването на едно елементарно действие от изпълнителя. 3. АЛГОРИТМИ
 6. 6. <ul><li>Отношение към даден алгоритъм имат : </li></ul><ul><li>Съставител Изпълнител Потребител </li></ul><ul><li>Всеки алгоритъм започва от определено </li></ul><ul><li>начално състояние (входна информация) </li></ul><ul><li>и достига до </li></ul><ul><li>резултат (изходна информация – друго крайно състояние) </li></ul>
 7. 7. Как да обясним, сложно действие на изпълнител, който умее да върши само прости неща? Представяме сложното действие, чрез последователност от прости, които изпълнителят може да извършва и които ще доведат до желания резултат.
 8. 8. Пример <ul><li>Велосипедист намиращ се в т. А и движещ се на изток пита как да стигне до кръстовището В. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Продължете направо, завийте наляво по първата пряка и след една пряка сте в т. В </li></ul>Мога да завивам само на дясно Направо, при втората пряка завийте надясно, след това два пъти последователно при срещане на пряка завийте надясно и после направо до втората пряка.
 10. 10. Описание на алгоритмите със знаци <ul><li>Подробните обяснения са необходими, когато изпълнителят е устройство - напр. робот или компютър </li></ul>Движи се направо до първата пряка Завий надясно(приемаме, че при завой изпълнителят остава на същото кръстовище В този случай указанията за велосипедиста ще бъдат :
 11. 11. Подалгоритъм <ul><li>Подалгоритъм е алгоритъм за изпълнение на типична последователност от действия, която се използва в определен(и) алгоритъм. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 12. 12. Подалгоритъм <ul><li>Велосипедиста може да завие наляво, като обиколи с десен завой един квадрат. Това можем да запишем със следната последователност : </li></ul><ul><li> : </li></ul><ul><li>Лявата стрелка и двуеточието означава, че завой наляво се определя чрез редицата от действия, записани след двуеточието. Тази последователност от елементарни действия ще наричаме подалгоритъм и ще считаме, че името на подалгоритъма е . Чрез този подалгоритъм можем да запишем придвижването от А до В по - просто : </li></ul>
 13. 13. Присвояване : = <ul><li>Променливата : = получава стойност При съставянето на алгоритъм е необходимо : </li></ul><ul><li>Да представите сложното действие чрез последователност от по – прости действия, достъпни за изпълнителя. </li></ul><ul><li>Да използвате само елементарни (за изпълнителя) действия. </li></ul><ul><li>Да опишете ясно и точно последователността, в която трябва да се изпълняват елементарните действия. </li></ul>
 14. 14. Алгорит ъм за отваряне на врата <ul><li>1. Изваждане на ключа от джоба. </li></ul><ul><li>2. Поставяне на ключа в ключалката. </li></ul><ul><li>3. Завъртане на ключа два пъти по часовата стрелка. </li></ul><ul><li>4. Изваждане на ключа. </li></ul>
 15. 16. Свойства на алгоритмте <ul><li>Дискретност </li></ul><ul><li>Яснота </li></ul><ul><li>Формалност </li></ul><ul><li>Определеност </li></ul><ul><li>Масовост </li></ul><ul><li>Изпълнимост </li></ul><ul><li>Крайност </li></ul><ul><li>Ефективност </li></ul>
 16. 17. Дискретност <ul><li>Описанието се състои от краен брой указания </li></ul><ul><li>Изпълнява се в последователни, различни една от друга стъпки </li></ul>
 17. 18. Яснота (разбираемост) <ul><li>Изпълнителят може да извърши всяка стъпка и да определи еднозначно следващата </li></ul>
 18. 19. Формалност <ul><li>Изпълнителят не е длъжен да знае каква цел се преследва, работи формално, изпълнявайки указанията </li></ul><ul><li>Това свойство позволява изпълнителят да бъде автомат </li></ul>
 19. 20. Определеност <ul><li>При изпълнение на алгоритъма с едни и същи данни се получава един и същ резултат </li></ul>
 20. 21. Масовост <ul><li>Алгоритъма може да се прилага за решаване на коя да е задача от даден клас еднотипни задачи </li></ul>
 21. 22. Изпълнимост <ul><li>Да се състои от изпълними стъпки </li></ul>
 22. 23. Крайност <ul><li>Изпълнението трябва да завърши след краен брой стъпки </li></ul>
 23. 24. Ефективност <ul><li>Да се изпълняват за приемлив брой стъпки </li></ul><ul><li>Да не ползват прекалено много памет </li></ul>Измерване на ефективността <ul><li>Брой елементарни действия </li></ul><ul><li>Брой на входните и междинни резултати </li></ul>
 24. 25. Какво научихме днес <ul><li>Алгоритъм </li></ul><ul><li>Елементарно действие </li></ul><ul><li>Стъпка </li></ul><ul><li>Подалгоритъм </li></ul><ul><li>Присвояване </li></ul><ul><li>Свойства на алгоритмите </li></ul>

×