Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

La MatèRia

8.782 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

La MatèRia

 1. 1. La matèria Què és? La matèria és allò de què estan fetes les coses. La matèria té: Massa Volum Estats de la matèria: Sòlid Gas Líquid
 2. 2. La matèria Canvis en la matèria: Solidificació Fusió Vaporització Condensació La matèria pot ser: Substància Pura Mescla homogènia Mescla heterogènia
 3. 3. La matèria té: Massa Volum
 4. 4. LA MASSA La massa d’un objecte és la quantitat de matèria que té aquest objecte.La massa es mesura amb unes balances i s’expressa en grams (g) si és petita, o en quilograms (kg) si és gran. 1 quilogram 1kg= 1000 grams(1000g) El fet de mesurar la massa s’anomena pesar.
 5. 5. VOLUM El volum d’un objecte és la quantitat de espai que ocupa un objecte. Per exemple, una pilota de bàsquet té un volum més gran que una pilota de tennis.
 6. 6. Estats de la matèria: Sòlid Gas Líquid
 7. 7. SÒLID Els sòlids tenen la qualitat de tenir el volum invariable gràcies a la seva forma fixa. Encara que en molts de casos poden canviar de forma moldeant-los adequadament per obtenir-ne la forma que volguem. No tots els sòlids es modelen amb la mateixa facilitat.
 8. 8. Líquid La matèria líquida es caracteritza per tenir un volum invariable però pot adoptar múltiples formes, depenent del recipient que els contenen
 9. 9. Gas Els gasos tenen una forma fitxa i un volum invariable, perquè adopten la forma del recipient i ocupa tot el l’espai que hi ha, és a dir tot el volum. Els gasos es poden comprimir es a dir, que la mateixa quantitat de gas ocupi menys espai. Hi ha molts de gasos diferents com el: gas butà, el oxigen, l’aire, etc.
 10. 10. Canvis en la matèria: Solidificació Fusió Vaporització Condensació
 11. 11. Solidificació És el procés per el qual una matèria passa d’un estat líquid a un estat sòlid. Perquè un líquid es solidifiqui, s’ha de refredar.
 12. 12. Fusió És el procés per el qual una matèria passa d’un estat sòlid a un estat líquid. Perquè un sòlid torni líquid, s’ha d’escalfar.
 13. 13. Vaporització És el procés per el qual una matèria passa d’un estat líquid a gas. Perquè un líquid torni gas, s’ha d’escalfar.
 14. 14. Condensació És el procés per el qual una matèria passa d’un estat de gas a líquid. Perquè un gas torni líquid, s’ha de refredar.
 15. 15. Els materials Poden ser: Naturals Artificials
 16. 16. Materials naturals. Els materials naturals són els que es troben a la natura i es fan servir tant per fabricar objectes com per obtenirne altres materials.Per això, també s’anomenen primeres matèries.: Animal, com la llana, el cuir i la seda: Vegetal, com la fusta i el cotó: Mineral, com el carbó, el granit, el marbe i el petroli:
 17. 17. MATERIALS ARTIFICIALS Un material artificial és un material que s’ha obtingut a partir dels materials naturals o s’ha fet per l’ésser humá, com per exemple el vidre que s’ha fet a partir de l’arena i com el plastic que s’ha fet a partir del petroli.
 18. 18. LLANA La llana es el pèl d’alguns,com les ovellesi les cabres. Aquest pèl es fila per tal d’obtenir fils llargs, que després s’enrotllen en cabdells. Aquests fils es teixeixen en unes màquines anomenades telers o a mà per obtenir-ne diversos tipus de peces de vestir de roba.
 19. 19. LA FUSTA. La fusta es un dels principals materials de origen vegetal. S’obté dels arbres, com els pins, els roures , els bedolls,els faigs ... Les propietats de la fusta, com la duresa, el color i la resistència a l’aigua, depenen de el arbre del qual se obte.
 20. 20. El carbó es una principal font d´energia perquè quan es crema despren molta energia. El carbó s´obte de les mines. El carbo es un mineral natural de color negre. CARBÓ
 21. 21. Petroli El petroli és un líquid fosc i viscós de gran importància en l’actualitat, perquè s’obtenen un gran nombre de productes: gasolina,gasoil,plàstics,pintures,etc. Si continuam gastant petroli es podria acabar, ja que el petroli l’utilitzam per quasi tot i és una fot d’energia NO-RENOVABLE
 22. 22. PLÀSTIC Els plàstics s’obtenen , principalment, del petrali, i n’hi ha un gran nombre de productes que es fabriquen amb petroli. S’hi fabriquen des d’objectes d’ús domèstic, com ara Bosses i botelles, fins a dispositius tecnològics.
 23. 23. VIDRE El vidre és un material artificial que s’obté a partir de l’arena. Per formar el vidre l’arena a d’estar al forn a 1500ºC i 2000ºC . El Vidre es Feia fa 3500anys. Amb el vidre es poden fer moltes coses : botelles , gerres ,tassons etc.
 24. 24. PAPER El paper es fabrica amb cel lulosa, que se extreu de la fusta dels arbres.
 25. 25. Teixits artificials Els teixits artificials estan fabricats amb materials artificials, com el niló, el polièster,etc. Aquests teixits tenen unes propietats que depenen del material amb què estan fetes. Així, per exemple, hi ha teixits que no s’arrugen, que s’eixuguen i que es planxen amb facilitat, ...
 26. 26. Propietats dels materials Duresa Elasticitat Fragilitat Conductivitat tèrmica Resistència
 27. 27. Duresa La duresa és la dificultat que presenta un material a ser ratllat per un altre . Si és dur, és més difícil ratllar-lo, però si és moll mes fácil és fer-ho . El diamant és el material més dur.
 28. 28. Elasticitat Un material és elàstic si després de deformar-lo recupera la forma original. La goma d’una carpeta és elàstica.
 29. 29. FRAGILITAT Un material es frágil si es romp fàcilment quan el copejam. La ceràmica és frágil . El vidre també és frágil
 30. 30. CONDUCTIVITAT TÈRMICA Un material és bon conductor tèrmic si deixa passar la calor. Si no deixa passar la calor, és un aillant tèrmic. Els metalls, en general son bons conductors tèrmics. La fusta i el suro en canvi són aïllants tèrmics.
 31. 31. La resistencia és la capacitat d’un material de suportar pes sense rompre’s. L’acer es un exemple de material resistent. RESISTÈNCIA

×