Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

02. art clàssic grècia arquitectura

6.012 visualizaciones

Publicado el

Presentació destinada a l'alumnat de 2n de Batxillerat de la matèria d'història.

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sra. Valera: “ Núñez ”, porta accent gràfic. Moltes gràcies.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

02. art clàssic grècia arquitectura

 1. 1. L’ARQUITECTURA ARQUITECTURA GREGA Presentació basada en la del professor A. Nuñez
 2. 2. L’ARQUITECTURA GREGA L’Arquitectura Grega Característiques generals Els estils o ordres arquitectònics L’arquitectura religiosa: els temples L’arquitectura civil: el teatre Introducció: Naixement de l’ urbanisme
 3. 3. EL NAIXEMENT DE L’URBANISME L’urbanisme neix a Grècia: Els grecs són els primers que planifiquen i ordenen el creixement de les ciutats, mirant que cada una de les parts que la formen; i cada edifici, guardi proporció i harmonia amb la resta. Tres factors van condicionar l’urbanisme grec: 1. Caràcter independent de les polis (decideixen sobre elles mateixes). El Naixement de l’urbanisme 2. La topografia muntanyosa del terreny. 3. La democràcia: els ciutadans prenen les decisions, es fan llocs per a les reunions i es construeix una ciutat a escala humana (Antropocentrisme)
 4. 4. ORGANITZACIÓ DE LA POLIS Es situen a l’interior d’un recinte emmurallat (qüestió defensiva) Podem diferenciar: Acròpolis: zona alta i fortificada. Contenia edificis sagrats. Àgora :plaça pública de reunió i celebració d’assemblees públiques, mercats i transaccions comercials i administració de justícia. Edificis civils: situats prop de l’àgora (majoritàriament) i destinats a la població (llocs de reunió, teatre, palestra, estadi, stoa,...). El Naixement de l’urbanisme
 5. 5. Els grecs són també els inventors del traçat ortogonal o hipodàmic, de carrers rectilinis que s’entrecreuen en angle recte. EL PLA HIPODÀMIC Aquesta forma de planificar la distribució de les ciutats va sorgir quan Hipòdam de Milet va fer un projecte per la reconstrucció de la Polis de Milet al 475 a.C. Després que aquesta ciutat fos destruïda pels perses durant les guerres Mèdiques. Aquesta forma de planificar i dissenyar les ciutats exercirà una gran influència en etapes posteriors des dels romans fins els nostres dies. El Naixement de l’urbanisme
 6. 6. EL PLA HIPODÀMIC Restes de la ciutat romana de Tingad (segle I) El Naixement de l’urbanisme
 7. 7. L’Arquitectura Grega: Característiques Generals CARACTERÍSTIQUES DE L’ARQUITECTURA GREGA Arquitravada: estructura dels edificis basada només en línies horitzontals i verticals (no utilitzen ni arcs ni voltes). Principals elements constructius: les columnes i els murs isòdoms de carreus perfectament tallats i units amb grapes de ferro, sense argamassa. Cerca l’harmonia visual total a partir de les proporcions i les línies, utilitzant càlculs matemàtics complexos i correccions òptiques com l’èntasi. Feta a mesura de l’ésser humà. Rebutja la monumentalitat (antropocentrisme). La necessitat d’harmonia els porta a la creació de tres ordres arquitectònics: Dòric, Jònic i Corinti. Tipologia: temples, teatres, àgores, stoes, gimnasos i estadis... Les construccions es policromaven.
 8. 8. L’Arquitectura Religiosa: El Temple L’ARQUITECTURA RELIGIOSA: EL TEMPLE El Temple és l’edifici principal de l’art grec, situat sobre un CREPIDOMA o BASAMENT esglaonat que l’eleva sobre els seus voltants. La seva funció principal era la de guardar la imatge del déu, però no era un lloc preferentment de culte, donat que la major mart de les cerimònies religioses es realitzaven a l’exterior (major importància de l’exterior que de l’interior). La planta dels temples és en general rectangular, en alguns casos també circular (tholos). La forma més comuna és la rectangular que deriva del mègaron micènic, estructura rectangular dividida en 3 espais: La forma temple circular o tholos: prové de les tombes dels prínceps micènics
 9. 9. PARTS DEL TEMPLE: ESTRUCTURA INTERNA Pronaos: situat en la part davantera i sostingut per columnes és el pòrtic o atri d’entrada. Naos o cel·la: estància rectangular i obscura que suposava la part principal i central del temple, on es guardava la imatge del déu. Opistòdom: fals pòrtic posterior sense comunicació amb la naos on es podien guardar les joies i tresors relacionats amb el déu. PRONAOS NAOS OPISTÒDOM PERISTIL L’Arquitectura Religiosa: El Temple
 10. 10. Pronaos Naos o Cel·la Opistòdom Peristil Estereòbat Estilòbat L’Arquitectura Religiosa: El Temple VIDEO
 11. 11. L’ESTRUCTURA EXTERNA Els grecs mostren una forta preocupació per l’aparença externa dels seus temples i en aquest sentit els treballen gairebé com si fos un element escultòric per a ser contemplat des de l’exterior. L’Arquitectura Religiosa: El Temple
 12. 12. CLASSIFICACIÓ DELS TEMPLES SEGONS LES FAÇANES COLUMNADES: - Pròstil: Amb pòrtic anterior sostingut amb columnes. - Amfipròstil: Amb pòrtic anterior i posterior. SEGONS LA SITUACIÓ DE LES COLUMNES - In-antis: Amb dues columnes dites antae al davant. - Perípter: Voltat de columnes. - Dípter: Doble filera de columnes o doble passadís. - Tholos: Temple circular rodejat de columnes. L’Arquitectura Religiosa: El Temple Anfipròstil Perípter Tholos In antis Pròstil Dípter
 13. 13. L’Arquitectura Religiosa: El Temple Tholos de Delfos (380-360 aC), Teodor de Focea
 14. 14. Dístil (2) Tetràstil (4) Hexàstil (6) Octàstil (8) Decàstil (10) TETRÀSTIL OCTÀSTIL Les columnes sempre eren de nombre parell (dues, quatre, sis i vuit). Segons el nombre de columnes que hi presenten en la façana es classifiquen: L’Arquitectura Religiosa: El Temple
 15. 15. Els Ordres Arquitectònics EL ORDRES ARQUITECTÒNICS Els ordres es diferencien entre ells per la forma de la columna i del capitell i de com estan disposats els elements de cobertura L’art grec té tres ordres arquitectònics que són: DÒRIC JÒNIC CORINTI La recerca de l’harmonia visual de l’edifici basada en la proporció portarà als grecs a la creació de l’ordre arquitectònic. Els quals podem apreciar principalment en les façanes tant en la disposició com en la decoració dels elements que la integren.
 16. 16. Cada ordre consta de tres parts: BASAMENT o CREPIDOMA Element esglaonat que eleva el temple del terra COLUMNA Element de suport, generalment de secció circular. Consta de tres elements: base, fust i capitell ENTAULAMENT Part superior que consta de Tres elements: cornisa, fris i arquitrau. DÒRIC JÒNIC CORINTI Els Ordres Arquitectònics
 17. 17. ORDRE DÒRIC És l’estil més sobri. BASAMENT en tres graons: estereòbat (els dos inferiors) i estilòbat (el superior) . COLUMNA: sense basa, descansa directament a l’estilòbat, fust estriat i amb èntasi i capitell dividit en tres parts (collarí, equí i àbac). ENTAULAMENT: arquitrau llis, fris que alterna tríglifs (motllures verticals) i mètopes (espais quadrangulars amb relleus esculpits) i cornisa. COBERTA a dues aigües que dóna lloc a dos frontons decorats amb escultures. Els Ordres Arquitectònics
 18. 18. ORDRE JÒNIC Més esvelt i ric en ornamentació. CREPIDOMA en tres graons: estereòbat (els dos inferiors) i estilòbat (el superior) . COLUMNA: basa formada per dos toros separats per una escòcia, fus acanalat i d’una sola peça i capitell decorat amb dues volutes en espiral. ENTAULAMENT: arquitrau format per tres bandes horitzontals o platabandes; fris llis i sense divisions, amb decoració contínua de relleus o pintures; i cornisa molt elaborada i que sobresurt poc (menys que la d’ordre dòric). COBERTA a dues aigües que dóna lloc a dos frontons decorats amb escultures. Els Ordres Arquitectònics
 19. 19. EL FUST EN L’ORDRE DÒRIC I EL JÒNIC: DIFERÈNCIES El fust de la columna en l’ordre Jònic és més esvelt que en l’ordre Dòric, però la diferència fonamental està en les estries. En l’ordre dòric, les estries s’uneixen i deixen un fil tallant, és a dir, són a aresta viva. Els fusts dels ordres jònic i corinti s’estrien amb llistells, o motllures amb un perfil quadrangular. Els Ordres Arquitectònics
 20. 20. ORDRE CORINTI És una variant de l’ordre jònic amb algunes diferències: fust més esvelt i capitell decorat amb fulles d’acant i un àbac de costats còncaus. El més decoratiu dels tres ordres. Els Ordres Arquitectònics
 21. 21. En ocasions el fust de les columnes és substituït per escultures femenines (cariàtides) o masculines (atlants). ELEMENTS DECORATIUS Els Ordres Arquitectònics
 22. 22. L’Arquitectura Grega Un altre element decoratiu molt freqüent en els temples gres són els acroteris. Acroteri: Element decoratiu amb forma de figura o de palmeta, situat als extrems o al vèrtex d’un frontó en els temples grecs.
 23. 23. EL ORDRES ARQUITECTÒNICS Els Ordres Arquitectònics A L’ORDRE DÒRIC B L’ORDRE JÒNIC C L’ORDRE CORINTI
 24. 24. TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES LES TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES L’Arquitectura: Tècniques constructives
 25. 25. EXEMPLES DE TEMPLE DÒRIC Els Ordres Arquitectònics EL PARTENÓ: (447 – 438 aC.)
 26. 26. EXEMPLE DE TEMPLES JÒNIC Els Ordres Arquitectònics ATENEA NIKÉ ( 421 aC. )
 27. 27. Els Ordres Arquitectònics EXEMPLE DE TEMPLES JÒNIC ERECTÈON ( 421 – 415 aC. )
 28. 28. UN CAS SINGULAR Els Ordres Arquitectònics ALTAR DE ZEUS A PERGAM ( 180 -160 aC. ) És un ALTAR, no un temple, per tant és un edifici religiós de tipologia i estructura diferent. Una altra característica que el diferencia dels exemples anteriors és que fou construït en l’època hel·lenística la qual cosa implica que les escultures amb les que es decoren el fris presentin unes característiques diferents i pròpies d’aquesta època: teatralitat, gran dinamisme i expressivitat...
 29. 29. Els Ordres Arquitectònics UN CAS SINGULAR ALTAR DE ZEUS A PERGAM ( 180 -160 aC. )
 30. 30. TEMPLE DE POSIDÓ A CAP SUNION
 31. 31. TEMPLE DE LA CONCÒRDIA A AGRIGENTO
 32. 32. L’Arquitectura Civil: El Teatre L’ARQUITECTURA CIVIL: EL TEATRE L’arquitectura civil va tindre una importància enorme a la Grècia antiga, com correspon a una societat que posa al ciutadà en el centre del seu pensament. Edificis civils més importants: LA STOA: pòrtics coberts que envoltaven l’àgora i els carrers del voltant per protegir la gent de les incidències meteorològiques i acollir els comerços. EL GIMNÀS I LA PALESTRA: llocs de reunió cívica i per a l’exercici físic . L’ESTADI: d’estructura rectangular i amb les grades o càvea aprofitant el desnivell del terreny; servia per a les competicions atlètiques. EL TEATRE: És l’edifici civil més important i estava destinat a les representacions de comèdies i tragèdies .
 33. 33. L’ARQUITECTURA CIVIL: EL TEATRE L’edifici més significatiu és el teatre, on representaven tragèdies i comèdies. El d’Epidaure és el més ben conservat i el més gran. Es construïen aprofitant el desnivell d’una muntanya, on es disposaven les GRADES O CÀVEA en forma semicircular. Als seus peus hi havia L’ESCENA I EL PROSCENI on els actors feien la representació i l’ORQUESTRA, de forma circular al centre, pel cor i els músics.. L’Arquitectura Civil: El Teatre *Al teatre d’ Epidaure, degut a les grans dimensions, es van construir uns murs laterals de contenció del terreny. Capacitat: 14.000 persones
 34. 34. L’Arquitectura Civil: El Teatre CÀVEA ORQUESTRA PROSCENI ESCENA PÀRADOI DIAZOMA
 35. 35. L’Arquitectura Civil: El Teatre El teatre va néixer a partir les cerimònies que els grecs realitzaven en honor de Dionís (déu del vi i la festa). Primer aquestes cerimònies tenien una finalitat religiosa, la qual cosa explica que es construís un altar al mig de l’orquestra destinat al actes rituals en honor del deu i on el cor explicava l’acció de les obres dramàtiques (el paper dels actors era secundari). Al segle IV, quan el paper dels actors adquireix més importància que el cor, aquells es situen al prosceni (lloc elevat).
 36. 36. L’Arquitectura Civil: El Teatre La construcció dels teatres es basava en una sèrie de càlculs matemàtics precisos. Tots tenien les mateixes parts i característiques: una acústica immillorable i la visió era perfecta des de tots els seients.
 37. 37. Teatre de Siracusa (s. III aC), Sicília, Itàlia. Capacitat: 15.000 espectadors

×